WHIG NL

De WHIG is een groep huisartsen met een sterke betrokkenheid bij eerstelijns gezondheidszorg in een internationaal perspectief, die projecten en activiteiten op het gebied van Family Medicine en International Health ondersteunt. De WHIG is een erkende werkgroep binnen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG).

De WHIG bestaat uit een dagelijks bestuur en een kerngroep van actieve leden. In februari 2015 hield de kerngroep een heidag waarbij de missie en visie nogmaals tegen het licht werden gehouden om tot een nieuw meerjarenplan te komen. Het resultaat was als volgt:

Missie

1) Expertise: Zorgdragen voor het delen en het verder ontwikkelen van expertise met betrekking tot internationale huisartsgeneeskunde en diversiteit in samenwerking met andere organisaties op dit gebied.

2) Verbinding leggen en verbinder zijn tussen stakeholders met het doel samenwerking te stimuleren op het gebied van internationale huisartsengezondheidszorg.

3) Promoten en ondersteunen van internationalisering van de huisartsopleiding

4) Faciliteren van initiatieven op gebied van onderwijs en onderzoek

5) Invloed op relevante beleidsthema’s en commissies op het gebied van diversiteit, global health en reizigersgeneeskunde

6) Stimuleren van reizigersadvisering en reizigersgeneeskunde binnen de huisartsgeneeskunde.

Hoe wij dit voor ons zien wordt verder uitgewerkt in onze visie, welke je na kunt lezen in het volgende document Missie & visie definitief. Wij hopen deze plannen de komende jaren te realiseren. Kijk op de pagina vacatures als je interesse hebt om hieraan bij te dragen.

Tot slot over onze website.

We hopen dat onze site kan dienen als een ontmoetingsplatform. Er zijn veel in Nederland opgeleide huisartsen actief in het buitenland, die graag een “go between” rol willen spelen voor andere geinteresseerden. Klik op de wereldkaart boven in beeld en kijk wat er geschreven staat, over het land waar u affiniteit mee heeft. Als u informatie mist, contactpersoon wilt zijn of de info niet vindt kloppen, dan vullen wij onze website graag aan of we corrigeren de bestaande informatie. Alvast dank voor de input!

Zijn er nog vragen over wat de WHIG doet? Of heb je interesse om de Nieuwsbrief in je inbox te ontvangen? Neem dan contact op met info@whig.nl