21-1 E-healthweek 2019 Pharos

De e-healthweek is een campagne voor het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg. Pharos en veel andere organisaties willen door heel Nederland zoveel mogelijk mensen met e-health in contact brengen en hen de mogelijkheden laten ervaren. Op www.ehealthweek.net staat een overzicht van deelnemende organisaties en hun activiteiten tijdens deze week.

Wat doet Pharos deze week?

Tijdens de openingsmanifestatie op 21 januari wordt de winnaar van de Pharos prijsvraag ‘Beste app voor iedereen’ bekend gemaakt. Samen met het National eHealth Living Lab (NeLL) reiken we in 2019 samen de prijs uit voor de beste e-health-app die voor elke Nederlander geschikt is. Samen met het Trimbos Instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) vertaalt Pharos de in Engeland al effectief bewezen toepassing StopAdvisor naar de Nederlandse situatie. Tijdens de e-healthweek wordt de app gelanceerd. Het Pharosprogramma eHealth4All heeft tijdens de openingsmanifestatie een interactief programma over de 4 stappen naar eHealth4All. In verschillende verhaallijnen van beleidsambtenaren, zorgprofessionals, ICT ontwikkelaars en inwoners kijken we naar de praktische uitwerking. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van onze activiteiten tijdens de e-healtweek 2019.