22-11 Arq Academy: Posttraumatische klachten bij vluchtelingen

Workshop posttraumatische klachten bij vluchtelingen

Een aanzienlijk deel van de vluchtelingen in Nederland hebben posttraumatische klachten na trauma’s die zijn doorgemaakt voor-, tijdens de vlucht of na aankomst in Nederland. Naast de typische intrusieve symptomen zijn er vaak algemene stemmingsklachten, onvoldoende verklaarde somatische problematiek en/of middelengebruik. Deze co-morbide symptomen spelen, naast culturele verschillen, een rol binnen de diagnostiek en behandeling in de 1e lijn. Na een algemene herhaling van PTSS in het algemeen zal er speciale aandacht zijn voor de herkenning en doorverwijzing van vluchtelingen en niet westerse allochtonen met PTSS. Er is ruimte voor interactie en vragen vanuit de deelnemers.

Doelgroep
Huisartsen en POHGGZ

Doelstellingen 
Na de training:
– kunnen de deelnemers signalen van psychotrauma (waaronder
PTSS) bij vluchtelingen herkennen en interpreteren;
– hebben de deelnemers kennis over culturele factoren op
posttraumatische klachten;
– weten de deelnemers welke verwijsmogelijkheden er zijn en
kunnen eerstelijnsinterventie toepassen

 Programma
17.00 uur Inloop, koffie, soep, broodjes
17.30 uur Inleiding PTSS – achtergrond bij de situatie van
vluchtelingen en niet-westerse patiënten
18.00 uur Screener: introductie en oefenen
18.45 uur Cultural Formulation Interview: toelichting en oefenen
19.15 uur Pauze
19.30 uur Interventies voor verwijzing of ter overbrugging,
crisissignaleringsplan, Farmacotherapie
20.30 uur Afsluiting

Accreditatie
De workshop is geaccrediteerd bij:
Huisartsen (ABC1, 3 punten) ,
Nederlandse Ver. voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG, 3 punten)
Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GG, 3 punten)

 Locatie:
Arq Academy, Nienoord 13 (zaal Chicago) in Diemen.
Prijs: € 125,00 p.p.