24/6 Pharos Symposium vrouwelijke genitale verminking in Nederland – Omvang en risico

Elk meisje telt – Symposium vrouwelijke genitale verminking in Nederland – Omvang en risico

Naar schatting zijn wereldwijd 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. Jaarlijks lopen meer dan 3 miljoen meisjes het risico om besneden te worden. Ook in Nederland wonen vrouwen en meisjes die geëmigreerd zijn uit landen waar vgv voorkomt. Uit zojuist afgerond onderzoek weten we de actuele en betrouwbare prevalentie- en incidentiecijfers van vgv in Nederland.

We hebben in Nederland een unieke aanpak in de signalering en het voorkomen van vgv. In die aanpak werken alle betrokken partijen in de zorg, preventie en wetshandhaving rond vgv intensief samen. Met elkaar werken we aan één doel: het beschermen van meisjes die het risico lopen om besneden te worden, en goede zorg voor vrouwen die besneden zijn. Tijdens het symposium delen wij niet alleen de cijfers, maar ook de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gebaseerd op het onderzoek. We nodigen je graag uit om die dag ook jouw expertise en kennis rondom het thema met ons te delen. Pharos heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Maandag 24 juni in Theater de Vaillant in Den Haag van 13.00 tot 18.00 uur

Aanmelden

Programma

13:00-13:30Inloop met koffie en thee
13:30-13:35Opening door dagvoorzitter, Shantie Jagmohansingh
13:35-13:40Welkom door adjunct directeur Pharos, Leon Noorlander
13:40-14:05Ramin Kawous, onderzoeker Pharos
Onderzoek naar de omvang en het risico van vrouwelijke genitale verminking in Nederland
14:05-14:25Anke van der Kwaak, onderzoeker KIT Royal Tropical Institute
Kwalitatief onderzoek naar het risico van vrouwelijke genitale verminking in Nederland
14:25-14:50‘Hechting’, confrontatietheater over meisjesbesnijdenis van de Stichting Me & Society
14:50-15:15Pauze
15:15-15:30Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15:30-16:30Interactieve sessies in subgroepen rondom de thema’s:
– Preventie
– Zorg
– Wetshandhaving
– Onderzoek
De sessies worden begeleid door experts uit verschillende vakgebieden
16:30-17:00Plenaire terugkoppeling van de aanbevelingen uit interactieve sessies en afsluiting door dagvoorzitter, Shantie Jagmohansingh
17:00-18:00Netwerkborrel

Aanmelden

De volgende accreditaties zijn aangevraagd

  • Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Vereniging voor Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK)

Accreditatie is toegekend door:

  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) – 3 accreditatiepunten