WHIG nieuwsbrief 2018-03

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl U ontvangt dan geen mail meer van ons.

 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende rubrieken:

  • Nieuws van de WHIG
  • Nieuws van andere gremia: NVTG, Pharos
  • Vacature
  • Leuk om te lezen
  • Agenda

Nieuws van de WHIG

In mei hebben Steven van de Vijver en Pieter van den Hombergh (namens de WHIG, cq de support group) een skype meeting gehad met Prof. Jan De Maeseneer, Bob Mash (beiden waren in Zuid Africa) en Prof. Per Kallestrup uit Denemarken over het samen optrekken op het gebied van “Capacity building in Family Medicine in LMICs.”Jan had in België weer fondsen kunnen regelen om met 5 landen in SSA bijeenkomsten te houden en dingen te organiseren. Hoe het de WHIG en het PM-fonds gaat helpen in verdere financiering van projecten via het PM-fonds valt te bezien.Er is ook een meeting geweest met Geraldine van Kasteren (https://she.mumc.maastrichtuniversity.nl/she-collaborates ) die met MU werken aan education in LMICs. Ook waren aanwezig Fleur de Meijer, die als docent huisartsgeneeskunde verbonden is aan AgA Kahn , Nairobi, Kenya, Simone Jaarsma (waarnemend huisarts,AIGT, MPH en lange Afrika ervaring) en Marlieke Bouwmans, huisarts aios en 50% bij Shecollaborates. Het was een brainstormmeeting over het idee om met een meerlandenconsortium te gaan voor een Europese subsidie voor projecten in “Capacity building in Family Medicine in PHC.” Ook de mogelijkheid om te helpen in de Undergraduate Opleiding “Community Health” door AIGTs / tropenartsen werd besproken. We gaan aan de gang met deze plannen en komen in Augustus weer bij elkaar.

De WHIG was ook betrokken bij de lobby voor het behoud van de AIGT-opleiding. Het was even wat stil, maar 26 juni was op VWS een Global Health bijeenkomst, waarin verslag gedaan werd van een Global Health verkenning voor Nederland en de rol van de AIGT hierin en de opleiding. Daarna is er hoop ik een actief vervolg.Dat is spannend, want veel hangt af van hoe VWS dit verder oppakt.

Voor de WHIG-huisartsen die graag herregistreren als AIGT wordt nu duidelijk wat zij moeten doen om aan die eisen te voldoen. Behalve werkervaringing IH en nascholing is nu deelname aan een toetsgroep vereist en aan Evaluatie van het Individueel Functioneren van de AIGT (IF-AIGT). Voor meer info zie de NVTG website https://www.nvtg.org/index.php?id=1265

Nieuws van NVTG

Herregistratieverplichting AIGT: Toetsgroepbegeleiders en gespreksleiders IF-H gevraagd.

Welke huisarts/ (voorheen) AIGT die ook geregistreerd is als EKC zou een toetsgroep willen opstarten van AIGTs?De AIGTs moeten door de nieuwe regelgeving van de RGS aan dezelfde voorwaarden voor toetsing voldoen als huisarts (10u/5 jaar). De AIGTs kunnen in het buitenland zitten en de toetsgroep kan deels via skype plaatsvinden.De NVTG is de verantwoordelijke beroepsvereniging die ondersteunt bij de herregistratie. De NVTG adviseert een bedrag van 10 € per deelnemende AIGT voor een toets-bijeenkomst van 2 uur om de kosten van de EKC te dekken. Het programma of jaarplan  oor de toetsgroep wordt samen met de deelnemers gemaakt. Wanneer voldoende AIGT-EKC zullen zijn opgeleid kunt u desgewenst de groep weer overdragen. Tevens zoekt de NVTG ook gespreksleiders IF-H die door het NHG zijn gecertificeerd. Zij kunnen IF-AIGT op dezelfde wijze doen als bij huisartsen. De 360gr feedback vragenlijst is aangepast en in een Engelse versie beschikbaar. Wij denken dat het voor EKC-huisartsen en gespreksleiders IF-H met tropenachtergrond een erg leuke manier is om voeling te houden met nog actieve AIGTs. Aanmelden kan bij het secretariaat info@nvtg.org of p.hombergh@gmail.com

SAVE THE DATE! 9 november 2018 NVTG-congres

Het jaarlijkse NVTG-congres zal plaats vinden in de Rode Hoed, Amsterdam. De titel is: Ethical Dilemma’s in Global Health. Samenwerkende partners zijn de NVTG werkgroepen Uniting Streams en Troie, en externe partner Wemos. Net als in 1978 tijdens het legendarische Alma Ata congres zal in dit congres aandacht worden besteed aan garanderen van toegang tot de zorg. Het overkoepelende thema is ethische dimensies en dilemma’s in Global Health. Keynotes staan in het teken van tekorten aan zorgpersoneel, ethische dilemma’s in het doen van global health onderzoek en de mensenrechten en global health. De middagsessies bestaan uit abstract presentaties, sessies verzorgd door de NVTG werkgroepen, onder andere. We hopen in de eerste helft van juli de eerste inschrijvingen te kunnen ontvangen.

MTb-2 is uit. Het thema is: Nutrition and Infectious Disease. U vindt het MTb via onze site: https://www.nvtg.org/index.php?id=143

9-12-18 NVTGDutch Global Health Film Festival 2018

Op 9 december 2018 organiseren de Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG), TROIE (vereniging voor tropenartsen in opleiding) en Uniting Streams (werkgroep voor global health research) de tweede editie van het Dutch Global Health Film Festival. In drie verschillende sessies worden documentaires getoond binnen het thema global health, gevolgd door een Q&A sessie met de regisseur of een paneldiscussie met experts uit het veld.Tijdens de eerste editie van het Festival in 2017 zijn onderwerpen als tropical neglected diseases, global surgery, global mental health en nieuwe technologieën voor global health aan bod gekomen. Dit jaar bestaat er voor het eerst ook de mogelijkheid om zelf een documentaire in te sturen voor screening op het festival (zie hieronder). Het festival vindt plaats in Utrecht. Tickets zijn vanaf het najaar verkrijgbaar via de website: http://www.globalhealthfilmfestival.nl/

Nieuws van Pharos

Voorlichtingsfilms: In gesprek over de laatste levensfase in vier talen

Pharos heeft voorlichtingsfilms ontwikkeld over het bespreekbaar maken van belangrijke onderwerpen in de palliatieve zorg bij migranten. Onderwerpen die aan bod komen: Wel of niet vertellen van de diagnose, omgaan met fysieke verslechtering, gebruik van professionele zorg en ondersteuning alsook uitleg over morfine, palliatieve sedatie en euthanasie. De films zijn opgenomen in de talen Papiamento, Kantonees (met ondertitels in het Mandarijn), Turks en Berbers.http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/chronische-aandoeningen/palliatieve-zorg-bij-migranten/voorlichtingsmaterialen-palliatieve-zorg/in-gesprek-over-de-laatste-levensfase

 

Pharos incompagny trainingen voor huisartsepraktijken in achterstandswijken

Het verbeteren van de toegankelijkheid van patiëntenzorg in achterstandssituaties is een speerpunt van de Achterstandsfondsen in Nederland. Pharos heeft veel kennis van en ervaring met het verbeteren van de toegankelijkheid van zorg voor laagopgeleiden, laag- geletterden, mensen met beperkte gezondheids- vaardigheden, migranten en vluchtelingen. Pharos biedt u trainingen en adviestrajecten om beter aan te sluiten bij de achtergrond van uw patiënt en effectiever te communiceren. U bent beter in staat om uw patiënt te stimuleren tot zelfmanagement en regie over zijn eigen gezondheid. Er zijn verschillende trainingen mogelijk: “Effectief communiceren met laaggeletterden”, “Veilig medicijngebruik onder laaggeletterde”, “Zorg in eigen hand: coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening”, “Huisartsenpraktijk en culturele diversiteit”, “Wat is uw verhaal?” werken met het cultureel interview, “Palliatieve zorg voor niet-Westerse migranten”, “Vluchtelingen en statushouders in de eerstelijn”. Een aantal Achterstandsfondsen werkt samen met Pharos. Informeer bij uw achterstandsfonds of trainingen vergoed kunnen worden.

Leuk om te lezen?

Themanummer Bijblijven: Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte zorg.

Bijblijven is een praktijk (nascholings)tijdschrift voor de huisarts en de huisarts in opleiding. In het themanummer van april staan gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg centraal. In twaalf verschillende artikelen wordt dit onderwerp steeds op een andere manier belicht. Met als boodschap: De huisarts kan het verschil maken.
Dit themanummer in Bijblijven is te bestellen via Bohn Stafleu van Loghum.Wilt u het tijdschrift inzien? Kijk hier https://mijn.bsl.nl/bijblijven-3-4-2018/15718446

Mededelingen LCR

14/06/2018: Rabiës vaccin tekort: Er is per direct een tekort aan het rabiës vaccin in Nederland. Dit betekent dat u voorafgaande aan een reis niet gevaccineerd kunt worden. Het is onduidelijk hoelang deze situatie duurt.

11/06/2018: Het aantal gevallen van mazelen in Europa blijft toenemen. Het aantal gevallen van mazelen in verschillende Europese landen blijft toenemen. Roemenië, Griekenland, Frankrijk en Italië meldden in 2018 de meeste gevallen binnen Europa.

LHV: Zorg voor bijzondere patiëntengroepen: update Asielzoekers en statushouders

Hoe is de zorg voor asielzoekers en statushouders in Nederland geregeld en wat betekent dat voor u? Wanneer wordt u benaderd om zorg aan asielzoekers en statushouders te bieden en hoe kunt u gemaakte kosten declareren? De LHV zet dit en de actualiteit rondom zorg aan asielzoekers en statushouders voor u op een rij. https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/vluchtelingen-en-asielzoekers

Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over de tijdelijke vergoeding tolkentelefoon, het opvragen medische dossier asielzoekersen een interview met huisartsen Helen Silvius en Henny de Hartog. Lees over hun ervaringen in het artikel Zorg voor vluchtelingen moet beter.

WONCA 2018

In mei vond het WONCA Europa congres plaats in het Poolse Krakau.  Zonnig weer, een mooie stad, leuke huisartsen uit alle Europese windstreken en interessante sessies brachten dit congres tot een succes. Zo sprak Mukesh Chawla, gezondheidseconoom en adviseur bij de World Bank in Washington, lovende woorden over huisartsen en het eerstelijnszorg in Europa. Maar hij waarschuwde ook dat het huisartssysteem tijdig moet evolueren om aan de zorgvraag van de 21eeeuw te kunnen voldoen. Het gaat in Europa betreft welvaart en levensverwachting beter dan ooit, echter staat de zorgfinanciering op knappen. Hierbij bieden huisartsen de meest overtuigende en houdbare oplossing, maar dit betekent wel een zware werkbelasting. Een van zijn adviezen was om als gezondheidszorgsysteem nog meer waarde te hechten aan de brede en persoonlijke betrokkenheid wat huisartsen met patiënten hebben. Deze eigenschap leidt naast meer tevredenheid tot lagere zorgkosten. Veel presentaties en workshops hadden betrekking op internationale gezondheidszorg thema’s, zoals koorts bij teruggekeerde reizigers, zorg voor kwetsbare migranten en ethisch werken overzee. Maria van den Muijsenbergh, onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar in gezondheidsverschillen en  persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg,gaf samen met andere leden van de WONCA Special Interest Group on Migrant Health een workshop over kwetsbare migranten. Hierbij werd  bediscussieerd hoe bijvoorbeeld signalen van marteling of mensensmokkel en –handel herkend kunnen worden en hoe een consult hieromtrent te voeren. Naast het vergaren van kennis en handvatten werden de verschillen tussen diverse wet- en regelgeving in gezondheidszorg voor (ongedocumenteerde) migranten door de participanten toegelicht.

Vacature

Het SAG gezondheidscentrum Slotermeer is, bij voorkeur per 1 juli 2018, maar uiterlijk op 1 november 2018, op zoek naar een HUISARTS m/v (0,6 – 0,8 fte). Kijk voor meer informatie op onze site http://whig.nl/vacatures/

Agenda

12-09-2018 : WHIG vergadering

04-10-2018 : International Street Medicine Symposium XIV in Rotterdam

05-11-2018 : Tanzania nascholingsreis tropen en psychiatrie

09-11-2018 : NVTG congres: Ethical Dimensions in Global Health

09-12-2018 : NVTG Dutch Global Health Film Festival 2018