Auteursarchief: Tessa Versteegde

GezondInNederland.info nu ook voor Eritrese nieuwkomers

De website GezondinNederland.info is uitgebreid met informatie over gezondheid en zorg in Nederland voor Eritrese nieuwkomers. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya. GezondinNederland was al beschikbaar in het Arabisch. Naast de eigen taal wordt informatie ook in het Nederlands aangeboden. Dit draagt bij aan een snellere integratie en het vergroten van de zelfredzaamheid. Er bleek een groeiende behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg en opgroeien en opvoeden in Nederland. De website voldoet aan deze behoefte en brengt informatie per thema overzichtelijk bij elkaar. De website heeft al sinds juli 2017 meer dan 7.576 bezoekers. https://www.gezondinnederland.info

Uitnodiging WHIG symposium 4-4-2018

Beste collega’s,

Graag nodigt de WHIG u uit op haar voorjaarssymposium met als titel “ Reizen, werken en leven!”. In de bijlage vindt u het programma van een boeiende avond die op woensdag 4 april van 17:00-22:00 zal plaatsvinden op het VvAA hoofdkantoor in Utrecht (Orteliuslaan 750).

 Het symposium belicht verschillende aspecten van de internationale en multiculturele huisartsgeneeskunde in Nederland. Accreditatie is aangevraagd bij zowel het NHG als AIGT en LCR. Een belangrijk doel is het aanreiken van praktische handvatten op het gebied van reizigersadvisering, importziekten en migrantenzorg in uw huisartsenpraktijk. Naast de lezingen is er voldoende tijd om oude en nieuwe collega’s te ontmoeten, o.a. tijdens de rondetafeldiscussies!  Heeft u interesse om aan deze bijeenkomst deel te nemen? Schrijft u zich dan in via info@whig.nl. We hopen u te zien op 4 april!

Met vriendelijke groet, namens de leden van de Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg, 

uitnodiging symposium 2018

 Eline Dekker

Leon van Groenendael

Maarten Borg

Alexa ter Horst

Pharos vacature arts: projectleider/adviseur

Pharos zoekt op korte termijn een

Arts: Projectleider/ Adviseur

(16-24 uur per week)

voor de duur van 3 jaar  

Mensen met een lage opleiding en migranten lijden vaker en ernstiger aan aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en depressies.

Binnen het kennisprogramma ‘Preventie en zorg chronische aandoeningen’ werkt een enthousiast team aan betere zorg en ondersteuning. Dat is zorg die rekening houdt met de vaardigheden en achtergrond van patiënten en zorg die ingebed is in een brede integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Als arts kom je dit team versterken.

Voorbeelden van hoe het team werkt aan ondersteuning van professionals, vind je hier: www.huisarts-migrant.nl, www.begrijpjelichaam.nl, www.pharos.nl/diabetes, www.pharos.nl/palliatievezorg, www.pharos.nl/veiligmedicijngebruik .

Uiteraard werken we altijd samen met artsen, apothekers en/of andere professionals én met de patiënten om wie het gaat.

Lees verder op de site: http://www.pharos.nl/nl/over-pharos/werken-bij-pharos/vacature-arts-projectleider-adviseur 

Actueel: alle pers rondom de opleiding tot AIGT moet blijven

We houden u op de hoogte van ALLE PERS RONDOM DE OPLEIDING TOT AIGT MOET BLIJVEN

– 24-1-2018 NPORadio 1- Spraakmakers, interview met hoofd Barend Gerretsen over antwoord minister Bruins op kamervrage CU: https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/441981-overheid-stopt-financiering-tropenarts

– 23-1-2018 Antwoord minister Bruins op kamervragen mevrouw Dik-Faber van de ChristenUnie

– Tubantia 19-1-2018 https://www.tubantia.nl/hengelo/tropenarts-dreigt-te-verdwijnen-in-twente-door-uitblijven-financiering~a6a112e8/

– Reformatorisch Dagblad 16-1-2018: https://www.rd.nl/kerk-religie/op-de-bres-voor-de-tropenarts-1.1460691

– Trouw 16-1-2018 https://www.trouw.nl/opinie/tropenarts-is-ook-goed-voor-onze-zorg~acba35ec/

– AD editie Rivierenland 16-1-2018: Rijnstate wil opleiding tropenarts behouden

Nederlands Dagblad 15-1-2018, pag.5

– Medisch Contact 12-1-2018: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/breed-pleidooi-voor-behoud-tropenarts.htm

– Opinie, Trouw 12-1-2018: https://www.trouw.nl/opinie/de-tropenarts-moet-blijven~a1033fd9/

– KIT 12-1-2018: https://www.kit.nl/kit/nl/arts-internationale-gezondheidszorg-en-tropengeneeskunde-draagt-bij-aan-duurzame-ontwikkelingsdoelen/

Persbericht SANO 12-1-2018

– Nationale Zorggids (persbericht ZGT) 12-1-2018: https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/41149-zgt-pleit-voor-behoud-tropenarts-wel-erkend-maar-niet-beloond.html

– ZGT pleit voor tropenarts 11-1-2018: https://www.zgt.nl/nieuws/algemeen/algemeen/zgt-pleit-voor-behoud-tropenarts-wel-erkend-maar-niet-beloond/

– Arnhemse Koerier 10-1-2018: https://www.arnhemsekoerier.nl/nieuws/algemeen/329518/rijnstate-wil-tropenarts-niet-kwijt-financiering-door-overheid-is-noodzakelijk

– Rijnstate Ziekenhuis 10-1-2018: https://www.rijnstate.nl/over-rijnstate/nieuws/2018/rijnstate-wil-tropenarts-niet-kwijt-financiering-door-overheid-is-noodzakelijk/

– Interview met o.a. René Héman op BNR, 10-1-2018, 17:20 uur: https://www.bnr.nl/player/archief/20180109171955300

– Trouw 10-1-2018: https://www.trouw.nl/home/christenunie-wil-de-tropenarts-redden~acd13fe3/

– Persbericht KNMG 10-1-2018: https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nederlandse-zorg-kan-niet-zonder-internationale-gezondheidszorg.htm

– Nationale Zorggids 9-1-2018 https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/41082-opleiding-arts-internationale-gezondheidszorg-dreigt-te-verdwijnen.html

– Trouw 9-1-2018: De tropenarts dreigt te verdwijnen
Interview met Matthijs Botman, AIGT. Link nieuwsbericht.
Een uitgebreider arikel: https://www.trouw.nl/samenleving/idealistische-tropenartsen-zijn-er-genoeg-maar-het-geld-raakt-op~a50c3acb/

Leuk om te lezen: E-health4All: nogal wiedes!

eHealth4All: nogal wiedes!

Het is zonneklaar: als we e-health willen opschalen, dan zullen we moeten zorgen dat de toepassingen geschikt zijn
voor iedereen. Dus ook voor de grote groep mensen die laagopgeleid of laaggeletterd is, of door andere omstandigheden moeite heeft met het gebruik van digitale instrumenten. Pas dan kan e-health de belofte inlossen om bij te dragen aan het verminderen van de grote gezondheidsverschillen tussen hoog en laagopgeleiden. Nu is het nog zo dat mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding gemiddeld 7 jaar korter leven en 19 jaar in minder goed ervaren gezondheid. Het eHealth4All-initiatief wil dat iedereen de vruchten gaat plukken van de vele nieuwe mogelijkheden die e-health biedt om mensen zelf regie te geven over hun gezondheid.

Lees verder op http://www.pharos.nl/documents/doc/icthealth-nr06%20pharos.pdf

In 4 stappen naar eHealth4ALL

We maken via internet een afspraak met de huisarts, vragen online herhaalrecepten aan, gebruiken een app om onze conditie te verbeteren of we volgen een digitaal zelfhulpprogramma. Websites, apps en andere toepassingen kunnen een belangrijke rol spelen omdat deze de gezondheid letterlijk dichter bij mensen kan brengen. Maar de meeste eHealth-toepassingen zijn voor veel mensen ongeschikt. Vooral laagopgeleiden, laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsheidsvaardigheden, ouderen en migranten vinden het lastig om eHealth te gebruiken. Pharos zet daarom samen met partners in op:
1. eHealth begrijpelijk maken voor iedereen.
2. eHealth gemakkelijk vindbaar en bruikbaar maken voor iedereen.
3. Professionals kunnen patiënten/cliënten coachen bij gebruik.
4. Lokale spelers in preventie en zorg maken afspraken over de inzet van eHealth.

Tijdens de eHealthweek2018 is Pharos betrokken bij diverse activiteiten. Hiervoor nodigen wij u van harte uit! Kijk voor meer informatie op Pharos.nl

Oproep aan VWS voor financiering opleiding AIGT

Gisterochtend verscheen een interview met AIGT Matthijs Botman in Trouw over de opleiding tot AIGT. In de middag deed de KNMG een oproep aan de minister van VWS tot financiering van de opleiding tot arts IGT. Einde dag werd KNMG-voorzitter Rene Heman geinterviewd op BNR radio. Alle links vindt u op de homepage van de NVTG website https://www.nvtg.org/

Het NVTG-bestuur roept u op achter de oproep van de KNMG te staan door het bericht te verspreiden en er bijvoorbeeld over te twitteren #_NVTG   #_AIGT   #tropenarts

belangrijk bericht over BIG-herregistratie voor AIGT en tropenartsen

Bericht van het NVTG

Doorhalingen BIG-register
In de komende week zullen de eerste duizenden artsen van het CIBG bericht krijgen dat zij doorgehaald worden in het BIG-register. De artsen die hebben aangegeven de berichten over hun aanvraag van het CIBG per e-mail te willen ontvangen, ontvangen als eerste groep in de nacht van zondag 7 januari op maandag 8 januari het besluit. In de dagen erna ontvangen de overige aanvragers het doorhalingsbesluit per gewone post.

Vragen van artsen IGT en tropenartsen over hun doorhaling
De KNMG is met het CIBG in gesprek hoe de KNMG de ‘doorgehaalde’ basisartsen-tevens-profielartsen op de kortst mogelijke termijn in beeld kan krijgen. De KNMG zal namelijk niet actief door het CIBG worden geïnformeerd over de doorhalingen van artsen.
Mocht u als arts IGT zijn doorgehaald, dan willen we u vragen contact op te nemen met de RGS. Het CIBG heeft namelijk nadrukkelijk toegezegd deze groep te herregistreren op basis van het bewijs van inschrijving van de RGS.
De RGS kan in voorkomende gevallen rechtstreeks contact opnemen met het CIBG. Deze  ‘bemiddeling’ heeft overigens alleen zin als u als arts IGT vóór 1 januari jl. de aanvraag tot herregistratie bij het BIG-register heeft ingediend.

U kan een e-mail sturen naar de RGS, afdeling (her)registratie: herregistratie@fed.knmg.nl o.v.v. Arts IGT en doorhaling BIG-registratie. Het helpt als u in het bericht aan de RGS uw officiële voorletters en achternaam ( = meisjesnaam) vermeldt en het BIG-nummer.

Bent u tropenarts en niet geregistreerd als arts IGT, dan willen we u vragen de NVTG te informeren als uw registratie in het BIG-register is doorgehaald als het gevolg van het niet kunnen aantonen van werkervaring of verstrekken van een CCPS. We vragen dit om een beeld te krijgen over hoe vaak dit gebeurt en indien blijkt dat hier een bepaald patroon in zit, kunnen we dit weer met de KNMG bespreken.

Met vriendelijke groet,

Marieke Lagro, secretaris NVTG

NVTG: MTb-4 van het lustrumjaar is uit

MTb-4 van ons lustrumjaar is uit. Het thema is, Haematology.

U kunt op diverse manieren uw MTb inzien:

Via onze site
U kunt de MTb-pdf downloaden van onze site. (En als u de pdf in iBooks laadt is het tijdschrift ook als bladerbare pdf lezen.)
Link naar de MTb-pagina op onze site: https://www.nvtg.org/index.php?id=143

Online
Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij het nieuwe nummer van MTb. U kunt MTb-3 daarmee inzien maar u kunt het blad niet opslaan op uw computer om het later nog eens te openen. https://issuu.com/nvtg_mt/docs/2017_mt_haematology

Offline via ISSUU
Download de MTb op uw computer, tablet of smartphone via www.issuu.com, hiermee krijgt u een bladerbare pdf die u ook later kunt inzien.
Hiervoor moet u een account maken/hebben op ISSUU en inloggen. Dit kan door op de ISSUU website ‘create account’ te klikken. Met uw emailadres en een wachtwoord kunt u dan inloggen. Kies een Display name en Username en geef uw Age. Voor de duidelijkheid, dit hoeft NIET via Facebook, maar kan wel met een facebookaccount. U hoeft dus NIET eerst een facebookaccount aan te maken.
De MTb slaat u op door te klikken op Share en dan op de Download button om het originele bestand op de computer op te slaan.

IHA
De bijbehorende International Health Alerts zijn te lezen via onze site: https://www.nvtg.org/index.php?id=142

We wensen u veel leesplezier, een mooi einde van het jaar en een goed begin van 2018,
De redacties van MT en IHA