The Mark Glenn extensions, commonly known as MG extensions, TEDHAIR review, bonding solutions, threads, weaves, injections, and nothing is stuck on the head. They are attached using a very fine braid. A small section of existing hair is split into two. The fiber hair is also split into two to make the braid and is finally wrapped around the base of the hair, protecting it. The fiber is then "sealed on itself" using a heat tool (which is no hotter than a typical pair of curling tongs or crimpers). This creates a tedhair tiny plastic seal. It's important to point out that during this process, your own hair is safely "cocooned" inside the fiber so it doesn't come into direct contact with any heat. Therefore, your own hair stays in perfect condition. For hair loss or thinning problems, the extensions are applied with non-allergic mesh and the fiber hair is woven through the mesh to create the look.Glenn Kinsey of Mark Glenn Hair Enhancement has tedhair on review joined us today for a brief question and answer session on their fiber hair extensions.Welcome Glenn and thank you for joining us today! We have a few questions for you about your wonderful hair extensions.

Auteursarchief: Tessa Versteegde

RESOURCES, RESEARCH & RIGHTS: Ethical Dilemma’s in Global Health

RESOURCES, RESEARCH & RIGHTS: Ethical Dilemma’s in Global Health

Het jaarlijkse NVTG-congres is in de Rode Hoed, Amsterdam. Samenwerkende partners zijn Uniting Streams, TROIE en externe partner Wemos. Het overkoepelende thema is ethische dimensies en dilemma’s in Global Health. 

Keynote speakers zijn Dr. Ann Phoya, Dr. Rieke van der Graaf, Dr. Anant Bhan en Dr. Brigit Toebes.

Naast drie abstractsessies door jonge onderzoekers zijn er in de middag sessies van drie NVTG-werkgroepen. De WHIG bespreekt met panel en publiek ethische dilemma’s in huisartsenzorg voor migranten. Safe Motherhood nodigde o.a. de sprekers Jelle Stekelenburg en Nasrat Ansari met als overkoepelende thema: The right to Respectful Maternity Care. In de TROIE-sessie wordt het publiek gevraagd mee te denken over een aantal ethische cases. Uw inbreng is ook welkom tijdens een workshop over de CIOMS ethical guidelines en de interactieve workshop van Wemos. De Johannes Wierstichting verzorgt een lunchsessie.

6 punten accreditatie voor AIGT. Inschrijven via een link op de NVTG-website, deze leidt naar: https://customerview.nl/nvtg/ 

Kijk hier voor de symposiumfolder!

 nvtg_symposiumfolder_2018-Resources Research and Rights kopie

Actieprogramma Kansrijke Start helpt gezondheidsachterstanden voorkomen

Vandaag presenteert Hugo de Jonge, minister van VWS, in Tilburg zijn plannen voor het actieprogramma Kansrijke Start. Het doel is meer kinderen in een kwetsbare situatie een kansrijke start geven en zo gezondheidsproblemen op langere termijn te voorkomen.

Ieder kind een kansrijke start

Ieder kind verdient een optimale kans op een goede toekomst. Een goede start begint al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap. De kansen op een gezonde start zijn niet gelijk verdeeld; kinderen van vrouwen in achterstandswijken lopen een groter risico op perinatale sterfte, vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Niet alleen medische, maar juist ook niet-medische factoren (zoals armoede, schulden, huisvesting, isolement en psychosociale problematiek) spelen een belangrijke rol. Voor een gezonde start van alle kinderen (ongeacht hun achtergrond en leefomgeving) is een aanpak nodig die inzet op het bieden van goede zorg, en die aandacht heeft voor achterliggende problematiek. Een integrale aanpak waar inwoners en professionals in de wijk bij betrokken zijn.

Het is geweldig dat de minister zich uitspreekt over het belang van de eerste 1000 dagen van het leven”, zegt Bart Looman, manager van het Pharosprogramma ‘Gezond opgroeien’. “Wij voelen ons extra ondersteund in ons werk en dat zal ook gelden voor zorgprofessionals en gemeenten. Investeren in de kansrijke start van kinderen in een kwetsbare positie is een belangrijke manier om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. Een kansrijke start kan de intergenerationele overdracht van gezondheidsachterstanden doorbreken.”

Extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen

Rijk, gemeenten, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, volwassen-ggz, welzijnswerk en wijkteams kunnen hier het verschil maken. Het actieprogramma Kansrijke Start zet in op extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen en legt daarbij de nadruk op een goede verbinding tussen het medische en het sociale domein inclusief de publieke gezondheid. Vanuit lokale coalities worden ketenafspraken gemaakt tussen alle organisaties die een rol spelen bij de geboorte.

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen door lokale samenwerking tussen alle betrokken partijen te ondersteunen. Het is dan ook goed nieuws dat het programma Kansrijke Start middelen beschikbaar stelt voor GIDS (Gezond In De Stad)-gemeenten die een lokale coalitie willen vormen.”, zegt Daphne Ketelaars, manager van Gezond in…,het  stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden. ”We zien bij gemeenten veel interesse in het investeren in een goede start voor kinderen. Er is al de nodige kennis over wat hierbij goed werkt, en er kan veel geleerd worden van gemeenten die hier al ervaring mee hebben opgedaan. Het is onze taak om deze kennis breed beschikbaar te maken.”

Wat biedt Pharos gemeenten en zorgprofessionals?

Pharos heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden, en het bereiken en betrekken van kwetsbare gezinnen via persoonsgerichte zorg. Ons motto is kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor iedereen. Ook voor laagopgeleiden en mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. We zetten ons breed in voor een Kansrijke Start:

 • Via het programma Gezond in… stimuleren we gemeenten om een kansrijke start voor ieder kind onderdeel te laten zijn van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Bestaande kennis en ervaring van gemeenten die hier al langer aan werken, worden actief gedeeld met andere gemeenten zodat ze deze kunnen benutten bij het vormgeven van een  aanpak rondom Kansrijke Start.
 • We werken samen met het Erasmus MC en onderzoeksinstituut DRIFT om de bestaande kennis rond dit thema te verdiepen.
 • Via het traject Verkleinen van gezondheidsverschillen van het Programma Sociaal Domein begeleiden we, samen met andere partijen, gemeenten gedurende twee en een half jaar met een intensief leer- en verandertraject. Naast het thema Veilige, kansrijke en gezonde start is Gezond gewicht een belangrijk thema. Samen leren, ontwikkelen en versnellen staat in dit traject centraal.
 • Pharos biedt (zorg)professionals en wijkteams trainingen, praktische handvatten en eenvoudig voorlichtingsmateriaal dat zij kunnen gebruiken bij het bereiken en ondersteunen van kwetsbare groepen.

Wilt u meer informatie? Kijk op  www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/gezond-opgroeien/gezond-opgroeien en www.gezondin.nu of neem contact op met Daphne Ketelaars of Bart Looman via 030-2349800.

Leuk om te lezen?

How can progress toward the health and health-related Sustainable Development Goals be accelerated, and what role can the private sector play? Devex and Philips take a look: http://takingaction.devex.com

At least 400 million people globally lack access to essential health services such as immunization, family planning services, and primary care hospitals, according to the World Health Organization.

For 100 million people, accessing that care means being pushed below the poverty line due to out-of-pocket expenditure on health services, resulting in either unnecessary deaths or being driven into extreme poverty and debt. That’s why it’s so important that Sustainable Development Goal 3 — to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages — along with others that intersect with health, such as SDG 2 on eliminating hunger, SDG 4 on ensuring quality education, and SDG 8 on decent work, are achieved.

Universal health coverage — the idea of access to health services for all without exposing the user to financial hardship — could be one solution the private sector could put their resources and expertise toward.It’s an idea that Devex, in partnership with Philips and other organizations, delved deeper into in 2017.

The online content series Going for Goals focused on the financing needed to boost efforts around primary health care, and in turn UHC. A second online content Healthy Horizonstook the temperature of the development sector to analyze how to make UHC a reality.

We then took the dialogue around health access one step further when stakeholders from around the world gathered at the United Nations General Assembly to discuss access to health care at a special event, Closing the Gap: Innovative business models for UHC. This action-oriented discussion focused on the innovative new business models needed to secure quality UHC.

Verder lezen? https://takingaction.devex.com

21/11 expert meeting seksuele gezondheidszorg

 

IS DEZE ZORG VOOR IEDEREEN EVEN TOEGANKELIJK?
Dokters van de Wereld ziet in Nederland een toenemend aantal vrouwen die problemen hebben met de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Deze zorg is in een aantal gevallen zèlfs ontoegankelijk voor vrouwen. Een groot deel van deze groep die deze barrière ervaart zijn vrouwen zonder een Nederlandse verblijfstatus. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, waar Dokters van de Wereld iets aan wil doen.

Expertmeeting

Speciaal voor zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en andere deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg organiseren wij een expertmeeting in samenwerking met Rutgers. Hierin stellen we deze problematiek aan de orde. Hoe is het gesteld met de wet- en regelgeving omtrent reproductieve gezondheidszorg voor kwetsbare mensen, waaronder ongedocumenteerden? Welke barrières ervaart deze groep in de toegang tot seksuele gezondheidszorg? Essentieel is dat we deze problematiek ook in een intercultureel perspectief plaatsen gezien de grote groep ongedocumenteerde vrouwen die hiermee te kampen heeft.
Tijdens deze bijeenkomst komen verschillende gastsprekers aan het woord, zoals Ineke van der Vlugt, Programma Manager anti-conceptie & abortus van Rutgers en An Vanthuyne, arts seksuele gezondheidszorg (Doctors of the World UK).

Meld u nu aan!

Zet woensdagavond 21 november in uw agenda en meld u aan middels de aanmeldknop. De expertmeeting vindt plaats in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam van 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30. Het definitieve programma van deze avond ontvangt u in oktober per email.

Ik hoop dat we elkaar treffen op 21 november! Hartelijke groet,
Arianne de Jong
Directeur

Blog: medisch ondernemen: Artsen in Iran

Leuk om te lezen?

Op de site medischondernemen.nl vindt u een inspirerende blog van Wilma Wolf, docent en onderzoeker aan de Hanzehogeschool, maakte een indrukwekkende reis door Iran waarbij ze de medische wereld van binnenuit leerde kennen. In dit eerste deel van haar reisverslag beschrijft ze de ambities van geneeskundestudenten in Iran en de context waarin zij leven.  Deel 2 gaat over de moeilijke positie van vrouwelijke geneeskundestudenten en hun verlangen om naar het buitenland te vertrekken. In deel 3 meer over de moeder van het gezin die zich 25 jaar geleden als huisarts in de stad vestigde. Een keuze die jonge afgestudeerden op dit moment niet vaak meer maken.

lees verder op de site van medischondernemen.nl

 

Leuk om te lezen? An uncertain safety

An Uncertain Safety

Integrative Health Care for the 21st Century Refugees

Editors: Wenzel, Thomas, Drožđek, Boris (Eds.)

 • Presents a comprehensive and interdisciplinary approach to the psychological and medical issues of forced migration
 • Discusses short and long-term challenges and solution models
 • Focuses on both evidence-based and tested, as well as innovative new concepts

About this book:

This book addresses the psychosocial and medical issues of forced migration due to war, major disasters and political as well as climate changes. The topics are discussed in the context of public health and linked to organizational, legal and practical strategies that can offer guidance to professionals, as well as governmental and non-governmental organizations. Both internal and international displacement present substantial challenges that require new solutions and integrated approaches. Issues covered include an overview of current health challenges in the new refugee crises: medicine and mental health in disaster areas, long-term displacement and mental health, integration of legal, medical, social and health economic issues, children and unaccompanied minors, ethical challenges in service provision, short and long-term issues in host countries, models of crises intervention, critical issues, such as suicide prevention, new basic and “minimal” intervention models adapted to limited resources in psychosocial and mental health care, rebuilding of health care in post-disaster/conflict countries, training and burn-out prevention.  The book was developed in collaboration with the World Psychiatric Association, and is endorsed by Fabio Grandi (UN High Commissioner for Refugees), Manfred Nowak (former UN Special Rapporteur for Torture), and Jorge Aroche (President of IRCT).

More information you will find on the Springer website https://www.springer.com/us/book/9783319729138

NVTG: Migranten maken vaker gebruik van huisartsenpost

Migranten maken vaker gebruik van de huisartsenpost

Niet-westerse migranten maken veel vaker gebruik van de huisartsenpost (HAP) dan autochtonen. Ook ervaren migranten, zowel westers als niet-westers, vaker problemen met de bereikbaarheid van hun eigen huisarts. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 11.000 patiënten die tussen 2009 en 2014 contact hadden met 42 HAP’s verspreid door heel Nederland.

Andere verwachtingen van huisarts

De motieven van migranten om naar een HAP te gaan zijn hetzelfde als die van autochtonen, zoals ‘de noodzaak voelen voor contact met een huisarts’, ‘ongerustheid’ en ‘behoefte aan medische informatie’. De meeste migranten verwachten bovendien, net als autochtonen, een dokter te zien of advies te krijgen.

Maar niet-westerse migranten hebben wel vaker het gevoel dat er een spoedeisende situatie is waarvoor ze naar een huisarts moeten. Ook verwachten ze vaker dan autochtonen dat de huisarts actie onderneemt, zoals lichamelijk onderzoek of medicatie.

De kernpunten uit het onderzoek

 • Migranten maken meer gebruik van de huisartsenpost (HAP) dan autochtone Nederlanders.
 • Migranten maken vaker gebruik van spoedeisende zorg voor medisch niet-urgente problemen.
 • Niet-westerse migranten verwachten vaker lichamelijk onderzoek of medicatie wanneer ze contact opnemen met de huisartsenpost, vergeleken met autochtone Nederlanders.
 • Migranten geven vaker dan autochtone Nederlanders aan problemen te ervaren met de bereikbaarheid van hun eigen huisarts.

Aanbeveling van onderzoekers

Het is belangrijk dat migranten goed worden voorgelicht over het doel van de HAP, bijvoorbeeld in de eigen huisartsenpraktijk of bij integratiecursussen, stellen de auteurs, waaronder onze collega Maria van den Muijsenbergh. Bovendien bevelen zij aan om te onderzoeken of de huisartsenpraktijk overdag minder toegankelijk is voor migranten en, zo ja, hoe dat kan worden verbeterd.

Het hele artikel is beschikbaar voor abonnees of via Blendle (€ 0.99) op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Week van de alfabetisering

Maar liefst 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij kunnen niet goed lezen, schrijven en/of rekenen. Ook zijn zij vaak digitaal minder vaardig. Dat heeft grote gevolgen voor hun werk, geld, gezinsleven én voor hun gezondheid. Veel laaggeletterden hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. Stel je maar eens voor dat  je opvoedadvies moet halen uit een folder met abstracte begrippen als ‘ontwikkeling’ en ‘hechting’.

Het is belangrijk laaggeletterdheid te herkennen, effectief te communiceren met mensen die laaggeletterd zijn en hen eenvoudige voorlichting te geven. Lees meer op Pharos over de  Week van de Alfabetisering.

HERREGISTRATIE ALS BASISARTS (OOK AIGT MOETEN DIT DOEN)

Er is een nieuw bericht gepubliceerd op de KNMG-site: ‘Nieuwe afspraken herregistratie basisartsen: minder administratielast voor aiossen en profielartsen’ Dankzij nieuwe afspraken vermindert de administratielast voor de basisartsen die bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als profielarts of aios staan ingeschreven. De KNMG heeft recent met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en uitvoeringsorganisatie CIBG afspraken gemaakt over de uitvoering van de herregistratie van basisartsen.

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nieuwe-afspraken-herregistratie-basisartsen-minder-administratielast-voor-aiossen-en-profielartsen.htm