Auteursarchief: Tessa Versteegde

Noodoproep aan AIGTers

Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, meld je aan voor noodhulp in Nederland!

De Covid-19 pandemie slaat hard toe in Nederland en met name in Noord Brabant is de situatie erg precair omdat de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg dusdanig groot is dat , ondanks inzet van alle beschikbare zorgverleners en middelen, de beheersbaarheid van de zorgverlening de grenzen nadert.

Het is nu dringend zaak om extra beschikbaarheid van professionele hulp in te zetten ten einde de ziekenhuizen en huisartsenposten in Noord Brabant te ondersteunen om de stroom van (mogelijke) patiënten met Covid-19 symptomen te triëren, te geleiden , te adviseren en te behandelen.

Inspectie voor Volksgezondheid Noord Brabant en KNMG hebben NVTG benaderd met de vraag AIGT-ers in te zetten als professionals, m.n. voor triage, coördinatie en mede organisatie van het hulpverlenersproces.
Artsen Zonder Grenzen Nederland , organisatie bij uitstek voor noodhulp en belangrijkste werkgever voor AIGT-ers heeft per direct een noodteam beschikbaar gesteld voor twee ziekenhuizen in Brabant, alwaar de nood het hoogst is.

Artsen Zonder Grenzen is bereid eventuele verdere noodhulp en ondersteuning logistiek te coördineren onder het motto: AZG helpt!

NVTG roept AIGT-ers op zich beschikbaar te stellen voor noodhulp in de Covid-19 crisis.

-Er is behoefte aan ervaren AIGT-ers die in staat zijn hulpverlening te coördineren, mede te organiseren en te evalueren, alsmede zelf te verlenen op basis van triage.
-Er ontstaat tevens behoefte aan basis AIGT-ers of AIGT-ers i/o die ingezet kunnen worden in het hulpverleningsproces als triage, advisering en behandeling.

Juist nu er in Nederland hulp nodig is bij deze ernstige pandemie is onze internationale kennis van medische hulpverlening hard nodig en ik roep iedereen die beschikbaar en betrokken is op om zich aan te melden !

Ben je AIGTer met veel of nog wat minder ervaring, ben je AIGTer i/o aan het einde van je opleiding en ben je beschikbaar, meld je aan op de onderstaand emailadres!
Je bent hard nodig!

Aanmelden via: Azghelpt@amsterdam.msf.org

Leuk om te kijken? Documentaire FM in Malawi

This video is prepared by the Department of Family Medicine at the College of Medicine which is a constituent College of the University of Malawi. In this documentary we share about Family Medicine, its importance and how it improves provision of primary care taking into consideration that over 80% of Malawi’s population lives in the rural areas. Watch here

Save the date: WHIG symposium 1 April 2020

Beste collega’s, 

Ook in 2020 organiseren we weer het WHIG voorjaarssymposium met dit jaar als thema ‘Internationale Huisartsgeneeskunde: Escape to the future?’ Ons symposium belicht deze keer verschillende aspecten van de internationale en multiculturele huisartsgeneeskunde met het oog op de toekomst. Accreditatie is aangevraagd bij zowel het NHG, AIGT als de LCR.   

Een belangrijk doel is het aanreiken van praktische handvatten op het gebied van reizigersadvisering, importziekten en migrantenzorg in uw dagelijkse praktijk. Aan bod komen:

  • ‘Farmacogenetica & gezondheidsverschillen voor de moderne huisarts’ – Isa Houwink, assistant professor, huisarts-docent LUMC at Leiden University Medical Center
  • ‘Oude ziektes, nieuwe medicijnen: o.a. biologicals, TB & andere infectieziektenMartin Boeree, Longarts/oud-tropenarts en oud- voorzitter NVTG
  • Cardiovascular disease burden in migrants – The Dutch perspective’ – Prof. dr. Charles Agyemang,                            Professor of Global Migration, Ethnicity & Health & Vice President EUPHA Section for Migrant and Ethnic Minority Health’
  • Afsluiting update reizigersadvisering’ Dhr. Ad van Esch, reizigersgeneeskundige medisch directeur/docent Health Education, docent huisartsenopleiding Radboudumc  
  • Borrel

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 april 2020 te Amsterdam.  Koninklijk Instituut voor de Tropen – De ‘ Leeszaal’ 

Heeft u interesse om aan ons symposium deel te nemen? De uitnodiging volgt via de WHIG mail.

1,8 en 15 februari Dutch Global Health Film Festival in Amsterdam, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Utrecht

Het Dutch Global Health Film Festival (DGHFF) komt er bijna aan. Het festival zal 1, 8 en 15 februari plaatsvinden in verschillende filmtheaters te Amsterdam, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. 
Voor meer informatie over het programma en voor tickets kunt u kijken op onze website: www.globalhealthfilmfestival.nl

De geselecteerde films zijn: 

2040, te zien in Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam, gemaakt door een Australische filmmaker over klimaatverandering en de directe effecten ervan op onze gezondheid. Het is een hoopvolle film, waarin de regisseur onderzoekt hoe de wereld van zijn 4-jarige dochter er uit zal zien in het jaar 2040. 

EL SUSTO, te zien in alle 5 deelnemende steden, speelt zich af in Mexico en illustreert hoe de mens in de geglobaliseerde wereld wordt beïnvloed door de voedselindustrie, met verwoestende gevolgen voor de gezondheid. 

MEET THE MILLENNIALS – THE NEW HUMAN, te zien in Maastricht en Groningen – gaat over veroudering en technologie in Oost-Azië. Hoe vervangen robots menselijk contact? De film moedigt aan na te denken over wat ‘gezond ouder worden’ precies inhoudt. Heeft het te maken met genen? Of kunnen we met een beetje technologische hulp het eeuwige leven bereiken? 

RESISTENCE FIGHTERS, te zien in Groningen, is een wetenschappelijke thriller over een groeiend (wereldwijd) probleem. De Verenigde Nations benoemd antibiotica resistentie als een van de ernstigste hedendaagse bedreigingen voor onze gezondheid. De film geeft een kijk in hoe we langzaam de greep op levensreddende antibiotica (dreigen) te verliezen. 

LA MALADIE DU DEMON (THE DEMON DISEASE), te zien in Groningen en Utrecht, is een film over hoe in traditionele West Afrikaanse samenlevingen wordt omgegaan met mensen die kampen met geestelijke gezondheid en epilepsie. Voor velen van hen is er geen plek in de samenlevingen en leven een zwervend bestaan, wonen in ‘buitengebieden’, of worden vastgeketend. Pastoor Tankpari Guitanga is een van de mensen die zich voor deze groepen inzet en ten strijde trekt. 

NEIGHBORS, te zien in Amsterdam, is een prachtig portret over onze buren, mensen in de samenleving die kampen met een geestelijke stoornis die na jarenlang in een instituut te hebben gewoond nu in de ‘gewone’ maatschappij proberen hun nieuwe leven op te pakken. 

WELCOME TO SODOM, te zien in Utrecht, geeft een schrijnend beeld van wat er gebeurt met onze ‘technodump’. Elk jaar worden 250.000 ton van uitgerangeerde computers, smartphones, airconditioners en ander electronisch afval illegal verscheept naar Ghana. De lokale bewoners noemen het hun Sodom. 

Vacancy for position of medical doctor in Lamin Health Center, The Gambia

Lamin Health Center in western Gambia seeks medical doctors for clinical work (short and long term positions) starting in 2020. The Gambia is a developing country in West Africa with about 2 million inhabitants, the majority being Muslim. Thanks to the beautiful beaches a small proportion of the population profits of the tourist industry but overall the country is very poor. Health care services are lacking and as a medical education programme has only existed since 2006 there is a severe shortage of local doctors. The burden of disease in the Gambia consists mainly of neonatal disorders, respiratory infections, diarrheal diseases, HIV/AIDS, TB, malaria and hemoglobinopathies, but also of ischemic heart disease and stroke.

Lamin Health Center is a non-profit hospital (originally established by a small Dutch NGO) with a capacity of 21 admission beds including a paediatric ward, female ward and male ward. Furthermore there is a delivery room, emergency room, laboratory and dressing room. It is the only clinic in an area of about 35.000 inhabitants. About 2000-3000 patients a month visit our facilities and we strive to provide high quality healthcare for an affordable price for our community. Basic laboratory testing, ECG, ultrasound and ambulance services are available; minor surgical procedures and delivery care are provided. As a doctor working in Lamin you will see patients in the OPD, do rounds on the wards, attend to emergency cases, supervise the senior nurses and (depending on your experience) deliver babies.

We are continuously looking for medical doctors to strengthen our team, preferably with experience in emergency medicine, family medicine, internal medicine, surgery, gynaecology and/or paediatrics (start date open for discussion). Capacity building is important – we seek colleagues who are willing to bring the knowledge of our staff members to the next level by education, teaching of practical skills and implementing new protocols. To improve the sustainability of care the hospital is financially responsible for training four Gambian medical students who will work in LHC after graduating. You can expect a warm and motivated team, dynamic working days and a highly rewarding job. You will receive a monthly salary enough to get around in the Gambia; accommodation is possible.

For more information please contact:

Lisanne Denneman (Medical Director) lisannedenneman@gmail.com

Or send your CV and motivation letter to: Annemieke de Koning (General Director) dekoning.am@gmail.com

SANO wervingsbrief

“…een collegiale bijdrage waardoor jonge bekwame collega’s hun medische zorg kunnen blijven leveren, daar waar de nood het grootst is… juist nu”
Met Uw steun helpt SANO deze collegas nu al 50 jaar!

Geachte collega,

Utrecht, november 2019

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat De Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden (SANO) werd opgericht door de KNMG en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG). Het initiatief destijds om uitzending van Nederlandse artsen naar ontwikkelingslanden te ondersteunen door een kwalitatief goede voorbereiding te koppelen aan een financiële basisgarantie, is nog steeds actueel. De wereld nu is niet de wereld van 1969, maar de vraag naar goed opgeleide artsen blijft onverminderd bestaan. De opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) is gemoderniseerd en erkend als profielarts KNMG. Deze artsen leveren met hun kennis en vaardigheden een belangrijke bijdrage aan gezondheid, capaciteitsopbouw en veiligheid van de lokale populatie. Zij helpen waar de nood het hoogst is, bijvoorbeeld bij epidemieën, zoals ebola. Daarnaast leveren ze ook zorg in gebieden geteisterd door natuurgeweld, of bedreigd door conflicten. De AIGT’er is internationaal bekend engewaardeerd.

Het karakter van de uitzendingen is veranderd. Deze vinden plaats op basis van een gering lokaal salaris en vaak zonder adequate sociale voorzieningen. Zonder hulp van SANO zijn ze bijna niet meer mogelijk; een reactie van collega Wouter Bakker uit Malawi: “Na bijna drie jaar (sinds juli 2016) zitmijn tijd bij het St. Luke’s Hospital in Malawi erop. De afgelopen periode is enorm intens geweest enwas hele bijzondere ervaring. Daarnaast is het werken in de tropen financieel een grote uitdaging. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de rol van SANO daarin is. Door middel van deze bijdrage is het net mogelijk rond te komen. Dit maakt het mogelijk maken het werk te blijven uitvoeren. Ik wil jullie daar voor bedanken en hoop dat het nog lang mogelijk is dit te blijven doen”.

SANO ondersteunt middels financiële suppletie waardoor zij hun werk kunnen uitvoeren. Daarnaast verstrekt SANO renteloze leningen voor het volgen van vervolgopleidingen en verleent zij financiële ondersteuning voor de start van het opleidingstraject voor de AIGT. SANO verwerft haar inkomsten grotendeels uit uw donaties. Soms ontvangt zij ook een legaat of krijgt zij de genereuze opbrengst van een feest van een collega. Velen van u heeft in de afgelopen jaren SANO gesteund. Hiervoor zijn wij u erkentelijk, alleen met deze steun kan SANO voortbestaan. U hebt hiermee niet alleen bijgedragen aan de gezondheidszorg in de armste landen, maar ook aan het behoud van kennis van tropische geneeskunde in ons eigen land.

Wij hopen ook voor dit jaar op uw steun. U kunt uw gift overmaken op NL36ABNA0622389645 t.n.v. SANO. SANO is opgenomen in het ANBI register (fiscaalnr: 815520268). Uw gift is dus aftrekbaar! U kunt ook doneren via onze website: http://www.stichtingsano.nl/contact/

Met collegiale groet, W. Heres, voorzitter SANO

Overlijdensbericht Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

Als Whig onderschrijven wij graag het onderstaande overlijdensbericht van het NVTG van 24 november 2019. Bron

Geschokt, verdrietig en verslagen zijn wij na het bericht dat gisterenavond een zeer gewaardeerde collega Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde in het LUMC is overleden aan de gevolgen van Lassa koorts, waarmee hij besmet is geraakt tijdens zijn werk in Masanga Hospital in Sierra Leone.

Deze collega was nauw betrokken bij de NVTG en de opleiding AIGT.

In hem verliezen wij een bevlogen arts die betrokken was bij de gezondheidszorg in Sierra Leone en als opleider van gezondheidswerkers aldaar én voor de opleiding AIGT en bovenal een innemend mens en een vriend van velen. 

Een Nederlandse collega AIGT met wie hij daar werkte is met ziekteverschijnselen ook naar Nederland gerepatrieerd en wordt momenteel behandeld in het UMCU.

De AIOS IGT die momenteel haar buitenlandstage in Masanga doet, heeft geen ziekteverschijnselen en is, evenals enkele overige AIGTers en enkele  Nederlandse en Engelse studenten en medewerkers, gerepatrieerd en allen  worden medisch begeleid.

Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en bekenden van de overleden collega en wij wensen hen alle sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Wat het werken met een multiculturele populatie leuk maakt..

Door een andere bril bekeken, een ervaringsverhaal van Ilse Mattheij

Ik roep P, een jongen van een jaar of 20 , een nieuwe patiënt in de praktijk. Hij heeft een grote donkere zonnebril op die zijn gezicht bedekt. Boven zijn spijkerbroek draagt hij een wit hemd, op zijn gespierde armen zitten flink wat tatoeages. Breed lopend komt hij de spreekkamer binnen. Is onze praktijk weer een nieuwe antisociale patiënt rijker? Onze patiënt gaat zitten, zet zijn zonnebril af en begint te spreken. Verlegen vertelt hij over zijn zware OCD, waar hij erg onder lijdt. Aan het einde van het gesprek lijk ik zijn vertrouwen gewonnen te hebben.  Hij zit nog ergens mee.  Het ging een tijd erg goed met zijn OCD. Maar enkele weken geleden heeft hij een aantal keer LSD gebruikt. De eerste keer beviel fantastisch, de tweede ervaring was een ramp. P. zat op het toilet en het viel hem op dat de toiletrol nat leek. Hij fantaseerde dat de toiletrol in de wc was gevallen. Op dat moment kreeg hij een paniekaanval en kwam zijn OCD om de hoek kijken. De rest van de dag bestond uit douchen en de WC schoonmaken. Na een goede periode weer terug bij af. Hoe kon hij zo stom zijn? Stiekem zie ik de humor van de situatie in maar hoe zorg ik ervoor dat P. zich minder slecht gaat voelen?  Ik transformeer mijn rol van dokter naar boze moeder en vergever. Ik vertel hem duidelijk met een strenge blik dat dit ook echt superstom is, hij zit als een klein jongetje met een schuldig gezicht voor me. Even later vertel ik dat veel jongens van zijn leeftijd  weleens LSD proberen. Ik vergeef hem dat hij hier net als veel anderen een keertje mee heeft geëxperimenteerd. Hij kijkt me opgelucht aan, bedankt me en geeft een hand. Vervolgens zet hij zijn grote zonnebril weer op en loopt met een machogang de spreekkamer weer uit, terug in zijn stoere rol.

Wat is het toch fantastisch om te werken met een diverse populatie. En wat ben ik blij dat in onze praktijk iedereen als een normaal mens verwelkomd wordt. We ontvangen daklozen, illegalen, chronische psychiatrische patiënten, statushouders, zwakbegaafden, enzovoorts. Ik merk dat sommige collega’s elders geïrriteerd raken als een patiënt bijvoorbeeld slecht Nederlands spreekt. Door deze irritatie en vooroordelen komen zij vaak nooit het echte verhaal te weten. 

Waarom zou je zuchten, kreunen en steunen alleen al bij de aanblik van patiënten die tussen wal en schip vallen? Deze patiënten bieden afwisseling. Ze dagen je uit om te groeien, flexibel en creatief te zijn. Je leert dat je als arts bij iedere patiënt een andere rol mag aannemen. Deze patiënten laten je de echte maatschappij zien met zijn ongemakken en onrechtvaardigheden. Dit geeft mij inspiratie over hoe het landelijke gezondheidsbeleid anders kan. Op patiëntniveau zet het me aan het denken voor wie je wat kan betekenen en wanneer je aan een dood paard trekt.  

Geen enkele dag is hetzelfde, elke dag wordt ik weer opnieuw uitgedaagd en daar wordt ik blij van, mijn werk wordt zo nooit saai. Openstaan voor diversiteit in de spreekkamer is wat mij betreft de sleutel tot een leven lang leren en geïnspireerd blijven.