Categoriearchief: Geen categorie

Vrijwilligerswerk in Zuiden maakt betere artsen in thuisland

Artsen die naar ontwikkelingslanden trekken om er als vrijwilliger te werken, blijken na terugkeer veel voordelen op te leveren voor het nationale gezondheidssysteem. Bron: https://www.mo.be/nieuws/vrijwilligerswerk-zuiden-maakt-betere-artsen-thuisland?utm_content=buffer1448f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Westerse gezondheidswerkers die een tijdlang als vrijwilliger aan de slag gaan in ontwikkelingslanden doen heel wat vaardigheden op die ze nadien kunnen benutten in hun eigen land. Dat stellen onderzoekers van Health Education England en de Universiteiten van Manchester en Nottingham in het vakblad Human Resources for Health.

Kosten-batenanalyse

De wetenschappers analyseerden 55 academische papers en konden in totaal 28 kosten en 133 voordelen aanduiden rond specifieke expertise die werd opgedaan in het buitenland. Ze raadpleegden ook de meningen van 45 experts inzake globale gezondheidszorg, vrijwilligerswerk en gezondheidseducatie die akkoord gingen met 115 van de baten.

‘Vrijwilligerswerk is eveneens belangrijk voor het Verenigd Koninkrijk’

Volgens het team is de toenemende trend van Britse artsen en verplegers om een tijdlang vrijwilligerswerk in Afrika en Azië te doen, uiteindelijk ook positief te noemen voor Groot-Brittannië zelf.

“Ja, vrijwilligerswerk helpt ontwikkelingslanden, maar wij willen vooral de boodschap geven dat deze activiteit eveneens belangrijk is voor het Verenigd Koninkrijk”, zegt hoofdauteur van de studie Lucie Byrne-Davis van de Universiteit van Manchester. “We denken dus dat ons land zijn gezondheidspersoneel moet aansporen om vaker vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, maar daarvoor moeten we eerst de voordelen voor het Verenigd Koninkrijk goed kunnen aantonen.”

Snel handelen in nieuwe situatie

“De baten voor het thuisland bestaan er onder meer in om snel te leren handelen als er beperkte middelen beschikbaar zijn en ook om meer aandacht te ontwikkelen voor culturele verschillen en overeenkomsten”, zegt Natasha Tyler van de Universiteit van Nottingham.

“Ook het oefenen van het toepassen van klinische vaardigheden in een nieuwe context blijkt enorm belangrijk.”

21/11 expert meeting seksuele gezondheidszorg

 

IS DEZE ZORG VOOR IEDEREEN EVEN TOEGANKELIJK?
Dokters van de Wereld ziet in Nederland een toenemend aantal vrouwen die problemen hebben met de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Deze zorg is in een aantal gevallen zèlfs ontoegankelijk voor vrouwen. Een groot deel van deze groep die deze barrière ervaart zijn vrouwen zonder een Nederlandse verblijfstatus. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, waar Dokters van de Wereld iets aan wil doen.

Expertmeeting

Speciaal voor zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en andere deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg organiseren wij een expertmeeting in samenwerking met Rutgers. Hierin stellen we deze problematiek aan de orde. Hoe is het gesteld met de wet- en regelgeving omtrent reproductieve gezondheidszorg voor kwetsbare mensen, waaronder ongedocumenteerden? Welke barrières ervaart deze groep in de toegang tot seksuele gezondheidszorg? Essentieel is dat we deze problematiek ook in een intercultureel perspectief plaatsen gezien de grote groep ongedocumenteerde vrouwen die hiermee te kampen heeft.
Tijdens deze bijeenkomst komen verschillende gastsprekers aan het woord, zoals Ineke van der Vlugt, Programma Manager anti-conceptie & abortus van Rutgers en An Vanthuyne, arts seksuele gezondheidszorg (Doctors of the World UK).

Meld u nu aan!

Zet woensdagavond 21 november in uw agenda en meld u aan middels de aanmeldknop. De expertmeeting vindt plaats in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam van 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30. Het definitieve programma van deze avond ontvangt u in oktober per email.

Ik hoop dat we elkaar treffen op 21 november! Hartelijke groet,
Arianne de Jong
Directeur

Leuk om te lezen: Rural FM cafe

Kijk wat een leuk initiatief dit forum is:

#SoMe Ambassadors Network of GP/FM

Welcome to the #SoMe Ambassadors Network of General Practice / Family Medicine! This project is conducted by members of the regional Young Doctors Movements for new and future family doctors within the World Organization of Family Doctors (WONCA).

The purpose of the project is to build a network of General Practitioners / Family Doctors on Social Media (including trainees and medical students pursuing a career in General Practice / Family Medicine). Members should be interested in receiving information on initiatives run by members of WONCA Young Doctors’ Movements (YDMs), willing to participate and/or promote such initiatives. The Rural Family Medicine Café is a live meeting on Google Hangouts hosted by Mayara Floss, a #SoMe Ambassador from Brazil. It’s meant as a forum for discussion of themes pertaining to Family Medicine, with a focus in Rural Family Medicine. For each session there is a selected theme and a panel of invited speakers to discuss it during 1-1h30 hours.

 

NVTG symposium 2015

‘Essential Medicine. Access, quality and rational use: the role of essential medicines in Universal Health Coverage’. Zet de datum alvast in uw agenda en schrijf u in via de NVTG website, zodra dat later deze maand kan.

WHIG nieuwsbrief 2015-01

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

Nieuws uit de WHIG

WHIG Voorjaarssymposium 2015

Komt allen naar het WHIG voorjaarssymposium woensdag 15 april 2015 in Utrecht. Dit symposium belicht verschillende aspecten van de internationale en multiculturele huisartsgeneeskunde in Nederland. Accreditatie is aangevraagd voor 3 punten bij zowel het NHG als de LCR. De ontvangst begint om 16:45u en het programma sluit met een borrel om 21u. In de tussentijd hebben wij 4 interessante sprekers:

  • Toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg voor ongedocumenteerde migranten – Mw.M.Kroessen, Dokters van de Wereld
  • Female Genital Mutilation, signaleren en bespreekbaar maken door de huisarts- Mw. T.Lago-Janssen, huisarts en emeritius hoogleraar Women’s Helath
  • Vluchteling en psychiatrie bij de huisarts – Dhr.W.Amptmeijer psychiater
  • Vreemde eenden in de spreekkamer: infectieziekten uit Noord-Afrika & Midden-Oosten. – Dhr.dr.Q.de Mast, internist-infectioloog

Zie de bijlage voor meer informatie.

 

Heidag 2015

Het was een druilerige zondagmiddag, 1 februari. Een prima gelegenheid voor 13 WHIGers om bijeen gekomen in ’t Tuinhuys in Amersfoort om na te denken over de missie en visie van de WHIG. Het meerjarenplan van de WHIG loopt af, wat ruimte schiep voor een middag discussiëren en uitwisselen over de toekomst onder leiding van facilitator Hans Derks. Na een vermakelijke introductie over de WHIG haar geschiedenis door de twee ‘muppets’ Pieter van de Hombergh en Wim Heres, was er uiteindelijk ruimte om het framework van de WHIG eens goed tegen het licht te houden. Een nieuwe basis is gelegd en zal de komende tijd uitgewerkt worden om ook in de toekomst een robuuste werkgroep te blijven met vele sprankelende activiteiten voor huisartsen en WHIGers.

 

Afstemmingsoverleg Internationaal Beleid

Ook dit jaar schoven verschillende leden van de WHIG weer aan bij het Afstemmingsoverleg Internationaal Beleid. Dit is een overleg waar de verschillende gremia op het gebied van internationale huisartsgeneeskunde samenkomen (NHG, LHV, Wonca, Euract, EGPRN, WES en WHIG). Zo was er dit jaar een extra onderwerp, gerelateerd aan ambitie 17 van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022: ‘De beroepsgroep zet in op het behoud van de internationale koplopersrol op het gebied van kwaliteit van zorg, zorgontwikkeling, onderzoek en onderwijs.’ Voor de WHIG betekent dit dat we streven naar een verbindende rol tussen de Nederlandse Vereniging van Tropische Geneeskunde en de `gewone´ huisartsenwereld zoals NHG,LHV en huisartsopleidingen. Ook streven we ernaar dat er in de toekomst contacten bestaan tussen de verschillende initiatieven in Nederland voor ondersteuning van huisartsopleidingen in het buitenland in de hoop van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Verder was er een levendige discussie over buitenlandstages voor aios, over de meerwaarde hiervan en de leerdoelen. De WES wil graag buitenlandse stages mogelijk maken. Het advies van de vergadering is: er liggen kansen, een begin in het klein met stages van twee weken, zoals het Hippokrates Exchange programma via Vasco da Gama Movement kan hier heel geschikt voor zijn. Van de redactie: Voor meer informatie over Hippokrates:http://vdgm.woncaeurope.org/content/about-hippokrates

 

Bericht voor de reizigersadviserende huisarts

Wil je bij een rato en heb je er geen of is het toetsoverleg bij jou in de buurt vol? Neem contact op met Linkh. Geen gehoor daar? Mail info@whig.nl. We horen graag van u. De WHIG zou graag zien dat de basiskennis over reizigersadvisering toegankelijk wordt voor alle huisartsen, want in de praktijk lopen we er allemaal tegenaan. Bijvoorbeeld een zwangere vrouw die naar Turkije op vakantie wil, moet je haar wel of niet doorverwijzen naar GGD? Dit gedeelte van de PraktijkWijzer zal de komende maanden worden bewerkt en gepubliceerd op onze website.

 

WHIG studiedag

Afgelopen december was weer de jaarlijkse gecombineerde studiedag ‘huisartsgeneeskunde en KNO in de tropen’ in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn. Een kleine 20-tal enthousiaste tropenartsen in spé lieten zich onderwijzen in KNO pathologie toegespitst op de tropen en palliative care inclusief pijnbestrijding. Tussen de theoretische sessies kon er geoefend worden om het tot Skillslab omgebouwde polikliniekkamer in KNO vaardigheden en intra-articulaire puncteren/injecteren op een schouder- en kniefantoom. Vanaf 2015 zal ook voor onze studiedag het nieuwe opleidingsprofiel van de tropenarts (heeft vanaf nu de officiële naam AIGT (Arts Internationale Gezondheidszorg Tropen) gelden wat betreft de organisatie van onze studiedag, waardoor er een nieuwe gecombineerde studiedag zal gaan ontstaan samen met de sectie psychiatrie.

 

Nieuws uit andere gremia

NVTG Werkgroepen dag

22 januari jl. was het jaarlijks terugkerende NVTG werkgroepen overleg, waarbij alle actieve werkgroepen hun uitgevoerde jaaractiviteiten konden presenteren. Ook de WHIG was aanwezig. Om de vaart erin te houden was dit jaar gekozen voor flitspresentaties van maximaal 3 minuten per werkgroep, welke met een aardige muzikale beëindigingsong werd ‘afgefloten’. Wij hadden een korte Powerpoint presentatie met hierin een weergave van de kernactiviteiten van het afgelopen jaar.

 

NVTG zoekt menskracht

Vanwege het vertrek van een aantal bestuursleden is het bestuur op zoek naar enthousiaste NVTG-leden die tijd en energie hebben om de vereniging, in goede samenwerking met de andere bestuursleden, te besturen, met inachtneming van de doelstellingen van de vereniging. Opfrisser nodig? Zie: http://nvtg.org/index.php?id=104 Ook voor de Commissie Wetenschap en de MT-redactie is versterking nodig. Voor nader contact hierover, mail uw naam en telefoonnummer naar info@nvtg.org en er wordt contact met u opgenomen.

 

Geen financiering AIGT

Op 10 februari 2015 reageerde de Minister van VWS op het verzoek voor financiering voor de opleiding. Dat verzoek is afgewezen. Haar brief en de reactie van het NVTG zijn te lezen op de NVGT website: http://www.nvtg.org/index.php?id=1280. Voor dit jaar had Artsen zonder Grenzen toegezegd om eenmalig bij te springen wanneer de opleiding de begroting niet rond krijgt.

 

WES Lijkt het je leuk om een buitenlandse aios op bezoek te krijgen in jouw praktijk? Geef je dan nu op!
Europese aiossen kunnen via het Hippokrates Exchange programma een kijkje in de keuken nemen in een huisartsenpraktijk over de grens. Ze lopen één á twee weken mee met een huisarts. Ik ben op zoek naar Nederlandse huisartsen die het leuk vinden om zo’n aios te ontvangen in hun praktijk. Je hoeft geen onderdak te verlenen. Geïnteresseerd? Zie http://vdgm.woncaeurope.org/content/about-hippokrates voor meer informatie en stuur een mail met je gegevens naar hippokratesnl@gmail.com.

 

PUM missie in Tanzania; terug naar het tropenziekenhuis, maar dan anders ….

In februari was Niek de Wit twee weken in Ndanda hospital geweest in Zuid Tanzania, aan de grens met Mozambique. Via de PUM, project uitzending managers (www.pum.nl ) een al 35 jaar draaiend programma van het ministerie van Buitenlandse zaken en VNO/NCW. Het doel van het programma is armoedebestrijding door versterking van het midden- en klein bedrijf. In de breedste zin, dus ook in de gezondheidszorg. Dus met de PUM naar Tanzania, naar het Ndanda hospital , een typisch missieziekenhuis met 300 bedden, ooit begin 20e eeuw gesticht door Duitse Benedictijner monniken. De opdracht was dus: adviseer het management over de toekomstige koers. Met de ervaring die ik in het management in de eerstelijn in Nederland heb opgebouwd, en met mijn verleden als tropenarts wilde ik die uitdaging wel aan. En dat bleek inderdaad te werken… lees verder op onze site.. http://whig.nl/pum-missie-in-tanzania-terug-naar-het-tropenziekenhuis-maar-dan-anders/

 

Interessante congressen:

Dit jaar van 6-10 september: het ECTMIH congres in Basel! De NVTG verzorgt een sessie. Zie de website: http://www.nvtg.org/index.php?id=1218