Categoriearchief: Nieuws

Vacature in Denemarken

Professor(s) in the field of General Practice, Biostatistics, Nursing, Public Health or Sport Biological Research

The Department of Public Health, Faculty of Health at Aarhus University, Denmark invites applications for one or more positions as professor in the fields of General Practice, Biostatistics, Nursing, Public Health and Sport Biological Research. Employment will be from January 1, 2020 or as soon as possible after this date. The position(s) are permanent and full-time, but part-time employment is negotiable.

The Department of Public Health
As professor at Department of Public Health, you will be part of an ambitious and internationally recognised department, where we work together to promote public health through research into areas that can prevent, treat and alleviate disease. We are involved in broad collaboration both internally and externally. We share our knowledge with citizens, decision-makers, business and industry, practitioners and other researchers – in municipalities, in the regions and both nationally and internationally.

Read more http://health.au.dk/om-health/ledige-stillinger/job/professors-in-the-field-of-general-practice-biostatistics-nursing-public-health-or-sport-biolog/

Pharos: nieuw: handboek voor COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Het nieuwe handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ is speciaal ontwikkeld voor COPD-patiënten die moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over hun ziekte en gezondheid. In Nederland zijn er ruim 600.000 COPD-patiënten. Maar liefst 46 procent van hen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zelfmanagement is belangrijk voor longpatiënten, maar juist voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is dat een probleem.
Het handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?‘ kan deze patiënten helpen. Het boek ondersteunt het consult van de huisarts en bevat informatie en tips voor goede zelfzorg. Het boek is volledig geschreven in eenvoudig Nederlands https://www.pharos.nl/kennisbank/ik-heb-copd-wat-kan-ik-doen/

SANO bestaat 50 jaar

SANO (stichting artsen naar ontwikkelingslanden) bestaat 50 jaar. Op 14 mei 1969 werd de stichting opgericht door KNMG en NVTG. Het doel was-en is- om Nederlandse artsen te ondersteunen, die werken in lage lonen landen. In die 50 jaar zijn honderden artsen door SANO ondersteund. Giften en legaten komen vooral uit de eigen beroepsgroep, dus voor, door en van artsen. Nog steeds is deze steun noodzakelijk.

Nog steeds is er een groot verschil in toegankelijkheid tot medische zorg en is de patiënt-arts ratio minstens 100x gunstiger in ons deel van de wereld vergeleken met landen in sub Sahara Afrika. SANO probeert op haar bescheiden manier een steentje bij te dragen aan een rechtvaardiger wereld, met betere toegang tot medische zorg.

In het najaar van ons jubileumjaar gaan we ons 50-jarig jubileum vieren met een symposium. Nadere berichtgeving volgt.

Boekrecensie: De derde wereld op je cv

Geen enkel excuus meer 

Het boek ‘De derde wereld op je CV’van Judith van de Kamp had wat mij betreft decennia eerder geschreven mogen worden. Het zou mij en wellicht mijn collega-tropengangers zonder meer hebben behoed voor blunders die me af en toe nog steeds het schaamrood naar de kaken doen stijgen. 

Aan de hand van fragmenten uit blogs van stagiaires en hun thuisfront, haar eigen ervaringen en vele interviews legt medische antropologe van de Kamp messcherp de opstelling van de gemiddelde westerling bloot jegens mensen uit een laag inkomensland. De gesprekken die zij heeft met Afrikanen laten vervolgens zien hoe die daar tegenaan kijken. 

Het knappe van de schrijfster is dat ze haar observaties weergeeft zonder te oordelen. Toch proefde ik onder de plezierige, niet-belerende toon die in het boek wordt gehanteerd wel degelijk hoe ze er zelf over denkt. Met toenemend ongeloof las ik voorbeelden van blogs die een aan onnozelheid grenzende naïviteit van sommige tropengangers in spe laten zien. Uitspraken die hilarisch zouden kunnen zijn, ware het niet dat het allemaal zo bedroevend is.

Tegelijkertijd voelde ik me betrapt. Dacht en deed ik ook zulke dingen tijdens mijn beginjaren in de tropen? Liep ik ook zaalvisite op sandalen of met gymschoenen? Stapte ik ook in een spijkerbroek het kantoor van de Regional Medical Officer binnen, of zelfs dat van ambtenaren op het ministerie? Had ik ook te weinig oog voor de positie van afdelingshoofden en mijn Tanzaniaanse collega’s? Kwam ik ook met tweedehandsspullen of met prullaria aanzetten als cadeautje voor deze en gene?  

Uitgebreid komen in het boek de verschillende soorten stages aan de orde, van de eerste voorbereidingen tot en met de periode na terugkeer. Daarnaast is er o.a. aandacht voor het bijna gewetenloze gedrag van sommige organisaties die werkvakanties voor jongeren mogelijk maken, medisch toerisme en missies van specialisten. En in vrijwel alles klinkt door hoe ongelijkwaardig er aan deze kant van de evenaar wordt gedacht over mensen ten zuiden ervan, ook als missies met de beste intenties worden ondernomen. Neem alleen al het onder westerlingen veelvuldige gebruik van het woord ‘locals’, een benaming met een voor mij uiterst denigrerende klank, omdat het de plaatselijke bevolking wegzet als individuen die niet helemaal serieus genomen behoeven te worden. 

Aan het slot van ieder hoofdstuk geeft de schrijfster een aantal tips en suggesties hoe het anders kan. Geweldig dus, dit boek! En tegelijkertijd een beetje spijtig voor de huidige en toekomstige generatie tropengangers. Terugkijkend naar mijn eigen stommiteiten destijds in Tanzania kan ik tenminste nog zeggen dat ik niet beter wist. Na het verschijnen van ‘De derde wereld op je CV’ kan niemand zich meer achter dat lafhartig excuus verschuilen.  

Adriaan Groen, oud tropenarts

www.adriaangroen.nl

Filmdocumentaire Stichting Vriende Sengerema Hospital: Ieder kind verdient een naam

In november 2018 reisden crossmediaal journalist Denise Eigenbrood en physician assistant Milou van Ingen, werkzaam in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, naar het Tanzaniaanse Sengerema voor de opnamen van de documentaire ‘Ieder kind verdient een naam’. In deze expliciete en integere film, opgenomen op een intensive care voor baby’s, worden de gedreven Milou en haar lokale collega’s in Sengerema gevolgd. In woord en beeld krijgt de kijker zicht op hoe het dagelijks leven op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) in een ontwikkelingsland eraan toe gaat. Daarnaast wordt zichtbaar welke uitdagingen er zijn op weg naar een zelfredzame en duurzame afdeling en welke impact babysterfte heeft op medici, die zich met hart en ziel inzetten voor de allerkleinste- en kwetsbare patiënten.

In het Tanzaniaanse Sengerema worden jaarlijks zo’n 10.000 baby’s geboren. De babysterfte in dit Afrikaanse land is maar liefst tienmaal hoger dan in Nederland. Om de zorg voor baby’s te verbeteren en daarmee het sterftecijfer te laten dalen is vanuit Stichting Vrienden Sengerema Hospital in 2015 ‘Project NICU’ opgezet. Via dit project is het ziekenhuis van Sengerema ondersteund bij het opzetten van een couveuseafdeling voor ernstig zieke en te vroeg geboren baby’s. Inmiddels biedt de afdeling zorg aan meer dan 1300 baby’s per jaar en is het sterftecijfer met 40% gedaald. 

Ieder kind verdient een naam

De titel ‘Ieder kind verdient een naam’ is gebaseerd op het feit dat ouders in Tanzania vanwege het hoge risico op overlijden rondom de geboorte, baby’s vaak niet direct na de geboorte de vooraf bedachte naam durven te geven. Project NICU heeft als doel dat de babysterfte zodanig daalt, dat ouders vertrouwen krijgen in een toekomst voor hun baby en ze direct na de geboorte een naam durven te geven. De erkenning die elk kind verdient.

De documentaire is geproduceerd door crossmediaal journalist Denise Eigenbrood in samenwerking met Stichting Vrienden Sengerema Hospital. Met slechts een handycam, twee microfoons en een statief, verbleef de gepassioneerde journalist twee weken lange bijna 24/7 op de intensive care voor baby’s in Sengerema. “Het waren twee intensieve en indrukwekkende weken, waarbij thema’s als verlies, liefde, machteloosheid, hoop, verdriet en troost zich constant afwisselden en vaak naast elkaar stonden. Voor mij is het zowel als filmmaker als persoonlijk een hele bijzondere, mooie en ontroerende ervaring geweest, om zo dicht bij mensen en hun ervaringen en emoties te mogen komen”, aldus Denise.

Via onderstaande link is de trailer van de documentaire te bekijken:https://www.youtube.com/watch?v=sGhH-GY4Mp0


De prèmiere van de documentaire ‘Ieder kind verdient een naam’ vond plaats op 17 februari 2019 in bioscoop LUX Nijmegen. De online release van de documentaire is op 1 juni 2019 via www.iederkindverdienteennaam.nl
————————————————————————————————————————–

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Denise Eigenbrood (+31651128916 / denise@deniseigenbrood.nl) en Milou van Ingen (+31615961550 / milou.vaningen@radboudumc.nl

 Save the date: 6 november 2019, NVTG congres met als thema klimaatverandering + gezondheid 8 mei 2019

Op 6 november aanstaande organiseert de NVTG in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis haar jaarlijkse congres voor leden en andere geinteresseerden in global health en tropengeneeskunde. Locatie is wederom De Rode Hoed in Amsterdam.  Het thema is ingegeven door de actuele discussie rondom klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor onze gezondheid, in Nederland maar ook over de grenzen, zie The Lancet Countdown: tracking progress on health and climate change.  Het organisatiecomitee is verheugd met de toezegging van Prof Sir Andy Haines – Professor of Environmental Change and Public Health, voormalig Dean van de LSTMH – om te spreken over de noodzakelijkheid om klimaatverandering te ‘reframen’ als een gezondheidsissue. Zie zijn pleidooi hiervoor in BMJ.  Ook Dr Maarten van Aalst, klimaatwetenschapper en directeur van het internationale Red Cross Red Crescent Climate Centre in Den Haag heeft toegezegd om te spreken gedurende het ochtendprogramma.  De middagsessies zullen als vanouds worden ingevuld met abstract presentations georganiseerd door Uniting Streams, en bijdragen van medeorganisatoren het Rode Kruis, Troie en anderen.

Pharos: Ramadan het moment om te stoppen met roken?

“Kan ik gezondheidsvoorlichting over roken combineren met een lezing van de imam? Ik richt me op onze gemeenschappelijke doelen: jong en oud beschermen tegen tabaksverslaving en hen aanmoedigen te stoppen met roken. Ik doe dat op een wetenschappelijk bewezen wijze; hij doet dat met de kracht van het geloof. Hij heeft de meeste impact, zo lijkt het, maar we kunnen elkaar versterken.”

Verslavingsarts en onze expert op het thema roken Marieke Helmus vertelt in haar blog over de leerzame bijeenkomst met moslimjongeren, straatcoaches en de lokale imam met als onderwerp: een rookvrije ramadan. Lees verder op https://www.pharos.nl/nieuws/stoppen-met-roken-en-ramadan/

Pharos: Nieuwe voorlichtingsfilmpjes over hoe je baby veilig slaapt in Arabisch en Tigrinya

Om nieuwkomers en migranten voor te lichten over hoe zij hun baby veilig kunnen laten slapen zijn er nu vier video’s vertaald in het Tigrinya en het Arabisch.

Ouders hebben niet altijd voldoende kennis over het veilig laten slapen van hun baby. Uit focusgroepen blijkt dat dit ook geldt voor migrantenouders. Zij hebben bovendien vaker moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van Nederlandse informatie over veilig slapen.

Daarom hebben VeiligheidNL en Pharos vier filmpjes beschikbaar gemaakt in het Arabischen het Tigrinya.

Toegankelijker voor ouders

De films van VeiligheidNL zijn opnieuw ingesproken om ze toegankelijker te maken voor ouders die deze talen spreken. Ze zijn in het Nederlands ondertiteld. De onderwerpen zijn: Veilig slapen tips, Een fijne en veilige slaapplek, Samen slapen met je kindje, en Temperatuur in de babykamer.

Zorg- of hulpverleners kunnen de video’s gebruiken aanvullend op hun eigen voorlichting of ouders op het bestaan van de video’s wijzen.

Alle filmpjes zijn beschikbaar via het Youtube-kanaal van VeiligheidNL. Ze komen ook beschikbaar via het YouTube-kanaal van Gezond in Nederland, de Facebookpagina’s Eritreeërs Gezond en Syriërs Gezond en de website van Gezond in Nederland.