Categoriearchief: Nieuws

Save the date: 9 november 2018 NVTG-congres

Het jaarlijkse NVTG-congres zal plaats vinden in de Rode Hoed, Amsterdam. De titel is: Ethical Dilemma’s in Global Health. Samenwerkende partners zijn de NVTG werkgroepen Uniting Streams en Troie, en externe partner Wemos. Net als in 1978 tijdens het legendarische Alma Ata congres zal in dit congres aandacht worden besteed aan garanderen van toegang tot de zorg. Het overkoepelende thema is ethische dimensies en dilemma’s in Global Health. Keynotes staan in het teken van tekorten aan zorgpersoneel, ethische dilemma’s in het doen van global health onderzoek en de mensenrechten en global health. De middagsessies bestaan uit abstract presentaties, sessies verzorgd door de NVTG werkgroepen, onder andere. We hopen in de eerste helft van juli de eerste inschrijvingen te kunnen ontvangen.

Vacature: apotheekhoudend huisartsenpraktijk op Ameland zoekt Hidha

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk op Ameland zoekt een Hidha

Een unieke baan op een prachtige locatie, met volop mogelijkheden uzelf te ontwikkelen. De functie is interessant voor iedere huisarts die het vak in de volle breedte wil uitvoeren en in nauwe samenwerking met specialisten van het vasteland tweedelijnszorg op het eiland wil bieden. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een huisarts of een duo van twee huisartsen die nauw willen samenwerken.

Lees verder in de bijgevoegde vacature Vacaturetekst HIDHA Ameland

Vacature plaatsvervangend hoofd SOIGT

De Stichting Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (SOIGT) is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van:

PLAATSVERVANGEND HOOFD (0,2 fte)

Algemeen

Het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) is een onafhankelijk instituut gelieerd aan de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) dat nauw samenwerkt met het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT). Het instituut bestaat uit een klein en prettig team dat de opleiding tot arts IGT organiseert. De werkzaamheden betreffen o.a. selectie van de aios, plaatsing van de aios in de opleidingsinrichtingen, beoordeling van opleidingsplannen en portfolio’s, contact met opleiders en officiële instanties, maar ook het op de kaart zetten van de opleiding als een zich steeds verder ontwikkelende, hoogwaardige opleiding binnen de internationale en Nederlandse context.

Kwalificatie-eis

Ingeschreven in het register IGT of in een register van medisch specialisten. Aantoonbare affiniteit met het opleiden van artsen.

Plaats in de organisatie

Het plaatsvervangend hoofd valt onder het bestuur van de Stichting opleidingsinstituut IGT en legt aan haar verantwoording af.

Resultaatgebieden

1. Beleid en samenwerking

 •  Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen op het gebied van internationale

  gezondheidszorg en tropengeneeskunde

 •  Praktische bijdrage aan het organiseren van de opleiding IGT
 •  Ontwikkelen van beleid voor het cursorisch onderwijs IGT
 •  Regelmatig contact met het CIGT bestuur
 •  Representatieve taken

  2. Regelgeving

 •  Op de hoogte blijven van alle regelgeving en daarmee samenhangende procedures die te

  maken hebben met (de implementatie van) de opleiding IGT,

 •  Uitoefening specifieke bevoegdheden in overleg met het hoofd

  3. Vervanging hoofd met alle verantwoordelijkheid en bevoegdheden van dien
  De duur van de vervanging hangt af van de reden ervan en wordt in overleg met het bestuur van de Stichting OIGT vastgesteld.

  Bezoldiging volgens de salarisschalen van de KNMG.

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met B. Gerretsen, hoofd OIGT, bgerretsen@oigt.nl, of via het secretariaat OIGT: 06 12676026

  Graag reacties voor 31 maart 2018 en richten aan: Bestuur SOIGT, info@oigt.nl

  Sollicitatiegesprekken zullen zo spoedig mogelijk daarna plaatsvinden.

NVTG: eerst MT van 2018 is into the world

MTb-1 is uit. Het thema is: Into the World.

Op pag. 18-19 vindt u de beschrijving van het boek: The Medical Journal of the Dutch Indies, 1852-1942. Dit boek wordt op het symposium: Onderzoek naar Ziekten en Zorg in Nederlands Indie, op 18 mei 2018 gepresenteerd. Op onze website in de agenda meer informatie over het programma en aanmelden: https://www.nvtg.org/index.php?id=1545

U kunt op diverse manieren uw MTb inzien:

Via onze site
U kunt de MTb-pdf downloaden van onze site. (En als u de pdf in iBooks laadt is het tijdschrift ook als bladerbare pdf lezen.)
Link naar de MTb-pagina op onze site: https://www.nvtg.org/index.php?id=143

Online
Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij het nieuwe nummer van MTb. U kunt MTb-3 daarmee inzien maar u kunt het blad niet opslaan op uw computer om het later nog eens te openen. https://issuu.com/nvtg_mt/docs/2018_mt_intotheworld

Offline via ISSUU
Download de MTb op uw computer, tablet of smartphone via www.issuu.com, hiermee krijgt u een bladerbare pdf die u ook later kunt inzien.
Hiervoor moet u een account maken/hebben op ISSUU en inloggen. Dit kan door op de ISSUU website, create account, te klikken. Met uw emailadres en een wachtwoord kunt u dan inloggen. Kies een Display name en Username en geef uw Age. Voor de duidelijkheid, dit hoeft NIET via Facebook, maar kan wel met een facebookaccount. U hoeft dus NIET eerst een facebookaccount aan te maken.
De MTb slaat u op door te klikken op Share en dan op de Download button om het originele bestand op de computer op te slaan.

IHA
De bijbehorende International Health Alerts zijn te lezen via onze site: https://www.nvtg.org/index.php?id=142

We wensen jullie veel leesplezier,
De redacties van MT en IHA

9-3-18 Oratie Maria van den Muijsenbergh: Verschil moet er zijn!

Met een persoonsgerichte integrale aanpak kan de eerstelijnszorg bijdragen aan het terugdringen van sociaal economische en etnische gezondheidsverschillen in Nederland. Dit stelt prof. dr. én Pharoscollega Maria van den Muijsenbergh in haar oratie Verschil moet er zijn! op vrijdag 9 maart aan de Radboud Universiteit/het Radboud UMC. De oratie is ook beschikbaar in een versie voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Bijzonder hoogleraar Maria van den Muijsenbergh leeft en werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens telt. En dat we de grote gezondheidsverschillen in Nederland niet kunnen en mogen accepteren. Laagopgeleiden gaan gemiddeld 7 jaar eerder dood en leven 18 jaar in een minder goede gezondheid. Gezondheidsverschillen worden mede veroorzaakt door schulden, eenzaamheid en chronische stress. Het blijkt dat veel professionals in de eerstelijnszorg zich niet goed toegerust voelen om gezondheidsverschillen aan te pakken. Zij kunnen echter vanuit hun rol het verschil maken en een essentiële bijdrage leveren aan het terugdringen ervan.

De leerstoel

Om gezondheidsverschillen terug te dringen is een integrale en persoonsgerichte aanpak nodig. Van den Muijsenbergh zal de komende jaren kennis ontwikkelen over effectieve persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg voor laagopgeleiden en migranten, die bijdraagt aan het verminderen van vermijdbare etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Persoonsgericht betekent dat zorgverleners rekening houden met de persoonlijke vaardigheden, omstandigheden en achtergrond van patiënten en op maat met hen communiceren. Integraal wil zeggen dat er aandacht is voor alle problemen en omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid, dus ook voor zaken die buiten het direct medische domein liggen zoals schulden of huisvestingsproblemen. Van den Muijsenbergh,  gaat werken binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Deze afdeling heeft een sterk profiel op het gebied van persoonsgerichte zorg en verbindt de huisartsenzorg met publieke gezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare ouderen. De bijzondere leerstoel Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboud Universiteit/het Radboud UMC is mogelijk gemaakt door Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen waar Maria als onderzoeker en adviseur verbonden is.

De oratie

In haar oratie licht Van den Muijsenbergh toe wat gezondheidsverschillen zijn, waardoor ze veroorzaakt worden, wat we er aan kunnen doen en waarom we er nu mee aan de slag moeten. Toegang tot gezondheidszorg en een zo optimaal mogelijke gezondheid gelden beide als een mensenrecht. Iedereen die in de eerstelijns gezondheidszorg werkt, verkeert in de bevoorrechte positie iets te kunnen doen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Van den Muijsenbergh roept op om met elkaar het verschil te maken. En daarbij rekening te houden met verschillen. Elk mens is anders en one size fits all bestaat niet in de zorg.
Het is tekenend voor de aanpak van Van den Muijsenbergh dat haar oratie in twee versies verschijnt zodat haar boodschap voor iedereen begrijpelijk is. De eenvoudige versie is geschreven door Thea Duijnhoven, adviseur bij Pharos, en getest door Jos Niels en Rob Weijers, taalambassadeurs van Stiching ABC.

Download hier de inaugurele rede http://www.pharos.nl/documents/doc/oratie_maria_muijsenbergh_lr.pdf 

GezondInNederland.info nu ook voor Eritrese nieuwkomers

De website GezondinNederland.info is uitgebreid met informatie over gezondheid en zorg in Nederland voor Eritrese nieuwkomers. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya. GezondinNederland was al beschikbaar in het Arabisch. Naast de eigen taal wordt informatie ook in het Nederlands aangeboden. Dit draagt bij aan een snellere integratie en het vergroten van de zelfredzaamheid. Er bleek een groeiende behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg en opgroeien en opvoeden in Nederland. De website voldoet aan deze behoefte en brengt informatie per thema overzichtelijk bij elkaar. De website heeft al sinds juli 2017 meer dan 7.576 bezoekers. https://www.gezondinnederland.info

Uitnodiging WHIG symposium 4-4-2018

Beste collega’s,

Graag nodigt de WHIG u uit op haar voorjaarssymposium met als titel “ Reizen, werken en leven!”. In de bijlage vindt u het programma van een boeiende avond die op woensdag 4 april van 17:00-22:00 zal plaatsvinden op het VvAA hoofdkantoor in Utrecht (Orteliuslaan 750).

 Het symposium belicht verschillende aspecten van de internationale en multiculturele huisartsgeneeskunde in Nederland. Accreditatie is aangevraagd bij zowel het NHG als AIGT en LCR. Een belangrijk doel is het aanreiken van praktische handvatten op het gebied van reizigersadvisering, importziekten en migrantenzorg in uw huisartsenpraktijk. Naast de lezingen is er voldoende tijd om oude en nieuwe collega’s te ontmoeten, o.a. tijdens de rondetafeldiscussies!  Heeft u interesse om aan deze bijeenkomst deel te nemen? Schrijft u zich dan in via info@whig.nl. We hopen u te zien op 4 april!

Met vriendelijke groet, namens de leden van de Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg, 

uitnodiging symposium 2018

 Eline Dekker

Leon van Groenendael

Maarten Borg

Alexa ter Horst

Pharos vacature arts: projectleider/adviseur

Pharos zoekt op korte termijn een

Arts: Projectleider/ Adviseur

(16-24 uur per week)

voor de duur van 3 jaar  

Mensen met een lage opleiding en migranten lijden vaker en ernstiger aan aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en depressies.

Binnen het kennisprogramma ‘Preventie en zorg chronische aandoeningen’ werkt een enthousiast team aan betere zorg en ondersteuning. Dat is zorg die rekening houdt met de vaardigheden en achtergrond van patiënten en zorg die ingebed is in een brede integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Als arts kom je dit team versterken.

Voorbeelden van hoe het team werkt aan ondersteuning van professionals, vind je hier: www.huisarts-migrant.nl, www.begrijpjelichaam.nl, www.pharos.nl/diabetes, www.pharos.nl/palliatievezorg, www.pharos.nl/veiligmedicijngebruik .

Uiteraard werken we altijd samen met artsen, apothekers en/of andere professionals én met de patiënten om wie het gaat.

Lees verder op de site: http://www.pharos.nl/nl/over-pharos/werken-bij-pharos/vacature-arts-projectleider-adviseur 

Actueel: alle pers rondom de opleiding tot AIGT moet blijven

We houden u op de hoogte van ALLE PERS RONDOM DE OPLEIDING TOT AIGT MOET BLIJVEN

– 24-1-2018 NPORadio 1- Spraakmakers, interview met hoofd Barend Gerretsen over antwoord minister Bruins op kamervrage CU: https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/441981-overheid-stopt-financiering-tropenarts

– 23-1-2018 Antwoord minister Bruins op kamervragen mevrouw Dik-Faber van de ChristenUnie

– Tubantia 19-1-2018 https://www.tubantia.nl/hengelo/tropenarts-dreigt-te-verdwijnen-in-twente-door-uitblijven-financiering~a6a112e8/

– Reformatorisch Dagblad 16-1-2018: https://www.rd.nl/kerk-religie/op-de-bres-voor-de-tropenarts-1.1460691

– Trouw 16-1-2018 https://www.trouw.nl/opinie/tropenarts-is-ook-goed-voor-onze-zorg~acba35ec/

– AD editie Rivierenland 16-1-2018: Rijnstate wil opleiding tropenarts behouden

Nederlands Dagblad 15-1-2018, pag.5

– Medisch Contact 12-1-2018: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/breed-pleidooi-voor-behoud-tropenarts.htm

– Opinie, Trouw 12-1-2018: https://www.trouw.nl/opinie/de-tropenarts-moet-blijven~a1033fd9/

– KIT 12-1-2018: https://www.kit.nl/kit/nl/arts-internationale-gezondheidszorg-en-tropengeneeskunde-draagt-bij-aan-duurzame-ontwikkelingsdoelen/

Persbericht SANO 12-1-2018

– Nationale Zorggids (persbericht ZGT) 12-1-2018: https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/41149-zgt-pleit-voor-behoud-tropenarts-wel-erkend-maar-niet-beloond.html

– ZGT pleit voor tropenarts 11-1-2018: https://www.zgt.nl/nieuws/algemeen/algemeen/zgt-pleit-voor-behoud-tropenarts-wel-erkend-maar-niet-beloond/

– Arnhemse Koerier 10-1-2018: https://www.arnhemsekoerier.nl/nieuws/algemeen/329518/rijnstate-wil-tropenarts-niet-kwijt-financiering-door-overheid-is-noodzakelijk

– Rijnstate Ziekenhuis 10-1-2018: https://www.rijnstate.nl/over-rijnstate/nieuws/2018/rijnstate-wil-tropenarts-niet-kwijt-financiering-door-overheid-is-noodzakelijk/

– Interview met o.a. René Héman op BNR, 10-1-2018, 17:20 uur: https://www.bnr.nl/player/archief/20180109171955300

– Trouw 10-1-2018: https://www.trouw.nl/home/christenunie-wil-de-tropenarts-redden~acd13fe3/

– Persbericht KNMG 10-1-2018: https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nederlandse-zorg-kan-niet-zonder-internationale-gezondheidszorg.htm

– Nationale Zorggids 9-1-2018 https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/41082-opleiding-arts-internationale-gezondheidszorg-dreigt-te-verdwijnen.html

– Trouw 9-1-2018: De tropenarts dreigt te verdwijnen
Interview met Matthijs Botman, AIGT. Link nieuwsbericht.
Een uitgebreider arikel: https://www.trouw.nl/samenleving/idealistische-tropenartsen-zijn-er-genoeg-maar-het-geld-raakt-op~a50c3acb/