Categoriearchief: Nieuws

Maria van den Muijsenbergh van Pharos benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale EerstelijnsZorg

De Radboud Universiteit/het Radboudumc heeft Maria van den Muijsenbergh met ingang van 1 augustus 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale EerstelijnsZorg aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. De bijzondere leerstoel is mogelijk gemaakt door Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

Leerstoel

Voor de aanpak van sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen zijn twee zaken van belang: persoonsgerichte zorg en een integrale aanpak. Er is al veel kennis over werkzame elementen in de aanpak van gezondheidsverschillen. Het gaat er de komende jaren om deze gericht in te zetten en verder te onderbouwen. Met de instelling van deze leerstoel wil Pharos hier een bijdrage aan leveren. Monica van Berkum, directeur Pharos: ‘Wij zijn blij met deze leerstoel die zich vooral richt op de rol die de eerstelijnszorg speelt in het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Zij zijn een van de cruciale spelers in het oplossen van dit vraagstuk’.

Doel leerstoel

Doel van de leerstoel is het doorontwikkelen van kennis over effectieve persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg voor laagopgeleiden en migranten, die bijdraagt aan het verminderen van etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Persoonsgericht betekent dat zorgverleners rekening houden met de persoonlijke vaardigheden, omstandigheden en achtergrondvan patiënten en op maat met hen communiceren. Integraal wil zeggen dat er aandacht is voor alle problemen en omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid, dus ook voor zaken die buiten het direct medische domein liggen, zoals schulden of huisvestingsproblemen.

Maria van den Muijsenbergh: ‘Ik vind dit een eervolle en belangrijke benoeming, én een grote verantwoordelijkheid die het belang onderstreept van het terugdringen van vermijdbare  gezondheidsverschillen en zorg die beter aansluit bij laagopgeleiden en migranten in onze samenleving.’ Prof. Van den Muijsenbergh gaat werken binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Deze afdeling heeft een sterk profiel op het gebied van persoonsgerichte zorg en verbindt de huisartsenzorg met publieke gezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare ouderen.

Maria van den Muijsenbergh

Maria van den Muijsenbergh (Heerlen, 1956)  behaalde cum laude haar artsdiploma aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde er in 2001 op onderzoek naar palliatieve zorg door de huisarts. Haar proefschrift werd bekroond met de Telephorusprijs voor beste huisartsgeneeskundige proefschrift. Sinds 1984 werkt ze als huisarts, aanvankelijk in Leiden, vanaf  1996 tot op heden in Nijmegen. Plaatselijk en landelijk is zij bestuurlijk actief in organisaties op het gebied van medische ethiek en maatschappelijke zorg voor kwetsbare groepen zoals daklozen en ongedocumenteerden. Sinds 2007 is ze als senior onderzoeker en adviseur verbonden aan Pharos.

Naast huisarts is ze ook als senior onderzoeker en universitair docent verbonden aan  de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Haar onderwijs en onderzoek richt zich daar op gezondheidsverschillen en zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij is projectleider van verschillende Europese onderzoeksprojecten ten behoeve van de zorg voor migranten.  Zo is zij voorzitter van de WONCA World special interest group on migrant care (Wonca is de wereld organisatie van wetenschappelijke huisartsenverenigingen). In 2006 ontving ze de Corrie Hermann Prijs vanwege haar inzet voor de verbetering van de positie van mensen in kwetsbare situaties.In 2014 ontving zij de Ab Harrewijnprijs voor de oprichting van de Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen.

Pharos
Pharos is het landelijk Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ zet Pharos kennis in om de vermijdbare gezondheidsverschillen te verminderen en om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren. Pharos werkt met veel partijen, waaronder professionals en gemeenten, aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Daarnaast is Pharos het landelijke kenniscentrum op het gebied van preventie meisjesbesnijdenis.

Voor meer informatie zie: http://www.pharos.nl/nl/home

 

Huisartsen gezocht deelname focusgroep ‘dementie bij de niet-westerse migrant’ regio Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

Voor een wetenschappelijk onderzoek in het AMC/Slotervaart ziekenhuis zijn wij op zoek naar huisartsen die werkzaam zijn in de regio Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en wiens patiëntenpopulatie voor een belangrijk deel bestaat uit niet-westerse oudere migranten. 

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd heeft als doel de dementiezorg voor niet-westerse migranten in de eerste lijn te verbeteren. 

Wij onderzoeken onder andere de zorgbehoeften bij mantelzorgers.
Tevens willen wij de knelpunten die huisartsen ervaren in de dementiezorg voor de niet-westerse migrant inventariseren. Ook bestuderen we welke behoeften voor de verbetering van deze zorg er bestaan. 

Dit willen wij doen middels een focusgroep in de regio Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.De focusgroepen vinden plaats eind september/begin oktober. 

 Mocht u interesse hebben in deelname kunt u contact opnemen met Rosa Vissenberg, huisarts en postdoc onderzoeker verbonden aan het AMC.

r.vissenberg@amc.uva.nl

 

Gezocht: huisartsen voor onderzoek communicatie over kanker bij niet-westere migranten (tegen vergoeding)

Bij interesse kan je contact opnemen met onderzoeker mw H. Sungur:
h.sungur@uva.nl of 0611476246

De UvA doet momenteel in samenwerking met Pharos en de KWF onderzoek naar communicatie over kanker bij niet-westerse migranten. Dit project heeft als doel om de situatie van oudere Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse kankerpatiënten binnen de gezondheidszorg te verbeteren.

In de eerste fase van de studie zijn interviews gehouden met patiënten over hun behoeften. In de huidige fase zijn wij op zoek naar huisartsen die hun feedback zouden willen geven op deze interviews. Op deze manier willen wij een beslissing nemen omtrent de inhoud van de oncologische module.

Wij willen deze expertgroep bijeenkomst houden op 4 juli 2017 en willen dan graag jullie mening horen. Hieronder vindt u de details en we horen graag of u zou willen deelnemen.

Wij bieden een vergoeding van €150 aan voor deelname. Reiskosten kunnen ook apart vergoed worden.

Expert bijeenkomst: Dit onderdeel zal 4 juli 2017 tussen 17:30-19:30 plaatsvinden in Amsterdam (Hoogte Kadijk 143-c). Het doel is om een aantal GP’s samen te brengen. Tijdens deze bijeenkomst zouden wij onze bevindingen uit de interviews die met patiënten zijn uitgevoerd willen presenteren. Daarna zouden wij u willen vragen feedback te geven op onze bevindingen. Ook zouden wij u willen vragen na te denken over wat volgens u belangrijk zou zijn op te nemen in de tool die we ontwikkelen (zoals videomateriaal of vragen voor patiënten).

Eind feedback: Rond december 2017 – januari 2018 (exacte data kunnen nader bepaald worden, afhankelijk van data die u schikken), zouden wij dezelfde experts willen vragen (kan per e-mail worden gedaan) om de video’s en vragen die wij, gebaseerd op de eerste bijeenkomst, hebben ontwikkeld te evalueren.

Inschrijving NVTG congres geopend

NVTG symposium 2017

Vrijdag 9 juni is het jaarlijkse NVTG symposium in Amsterdam.
Titel: From Tropical Medicine to Global Health

Locatie: KIT, Amsterdam

Organisatie: Netherlands Society of Tropical Medicine and International Health (NVTG), Uniting Streams (US), Tropical Doctors in Training (TROIE)

Het symposium is geaccrediteerd voor 6 punten. In het programma wordt het publiek meegenomen op een reis door het veld van tropische geneeskunde, international en Global Health, van 1970 tot de 21e eeuw. Ook de WHIG organiseert een workshop. In de bijgevoegde  nvtg congresfolder 2017 vindt u verdere informatie over het programma.

De inschrijving is geopend op de volgende pagina:  http://customerview.nl/NVTG/

 

Training and Quality Management in Family Medicine: State of the Art

3 July – 14 July 2017

School for Specialty Training in General Practice, Utrecht, the Netherlands

This training is organized by Utrecht University Julius Center, Maastricht University, and the WHIG

Family Medicine in the Netherlands has developed a well-established and highly valued program for quality management, both in patient care and in professional specialty training for general practice. If you want to learn the essentials you need to know about the development and assessment of high quality health care in general practice and the training of competent primary care doctors, then this may be a course for you.


In the first week of this course we will address important issues related to the development of a high quality academic training program for general practice. The content of a solid curriculum, aspects of student assessment and quality assurance within educational organizations will be discussed. The second week will focus on different aspects of quality assessment in primary health care in different settings: the impact of professional guidelines, quality management programs, and innovations to improve quality of care. The summercourse will be organized in Utrecht, a charming city with tree-lined canals and a medieval quarter. The Utrecht Summer School program offers an attractive social programme, including excursions, sport activities and social gatherings giving you the opportunity to find out what’s on offer in this charming city.

COURSE AIM: The aim of the course is to make primary care physicians (and trainees) familiar with the basic issues related to development of high quality primary health care.

TARGET GROUP: International audience of primary care physicians (general practitioners, family physicians) and trainees in general practice with sufficient proficiency in English reading and writing.

STUDY LOAD: Two full weeks of daily lectures, workshops and group assignments, including an excursion to a primary care practice in Utrecht (3.0 ECTS credits).

FEE: € 1295 (Course, materials and housing)

Early bird discount €145, group discount 30% if > 1 person

More information: +31 887553488

mail medicine.summerschool@umcutrecht.nl

www.utrechtsummerschool.nl

31 maart 2017: “Global Mental Health” Let op: AIGT geaccrediteerd

This Global Mental Health symposium is a joint effort by Equator Foundation, War Trauma Foundation and Centrum ’45, partners in Arq Psychotrauma Expert Group, and is marked by the departure of Pim Scholte, founder of Equator Foundation, and the 20th anniversary of War Trauma Foundation.

Global Mental Health in under-resourced countries and in the western world

Trauma-related and other mental health and psychosocial problems are highly prevalent in war-affected populations. The ongoing large influx of refugees into European countries poses a problem not familiar for the western world, namely a relative  lack of available professionals to provide the care needed. One solution seems to be the application of working methods used in Global Mental Health care provision, particularly in low-income and under-resourced countries. In this symposium we will discuss principles and innovative approaches in Global Mental Health, and the applicability of these in Europe and the Netherlands in particular. 

Target group
The symposium is meant for mental health care providers and policy makers, academics, and humanitarian workers affiliated with (I)NGOs.

The morning session will be plenary, with keynote addresses by three international experts highlighting current visions and practices in Global Mental Health. The afternoon session will host an international track geared towards humanitarian work in a global context, and a track geared towards psychological and psychosocial support for refugees in the Netherlands.

Practical information
Date:                              March 31,  2017
Time:                             09.30 – 17.30 hrs
Location:                      Academic Medical Center, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam-                                      Zuidoost, Collegezaal  5
Route description
Entrance fee:              € 175,00
(Special price  for humanitarian workers affiliated with (I)NGOs: € 75,00)

Information:               info@academy.arq.org or call  Arq Academy at +31 20 660 1970

Registration through  The register button on this website Arq Symposium Global Mental Health
Please note: the information for the online registration is in Dutch
In case of any problems, please send an email to info@academy.arq.org or call Arq Academy at +31 20 660 1970.

Accreditation
Accreditation will be requested at the FGZP, NVvP and NTVG.
In case you would like us to request accreditation at other organizations, please send us an e-mail at info@academy.arq.org or call Arq Academy at +31 20 660 1970.

Program
Symposium Chair: Claudi Bockting
09.30 – 10.00       Welcome, coffee
10.00 – 10.15       Claudi Bockting & Pim Scholte
Introduction 
10.15 – 10.50       Peter Ventevogel
Mental health and refugees: transferring knowledge from low and middle income
countries

10.50 – 11.25       Florence Baingana
Community-based programming

11.25 – 11.45       Coffee break
11.45 – 12.30       Vikram Patel
                             Psychological treatments for the world: lessons from the global south
12.30 – 13.30       Lunch break

For more information about the workshop or to subscribe, see the website:

https://academy.arq.org/congres-cursus-2/lentesymposium-global-mental-health