Categoriearchief: Nieuws

 Save the date: 6 november 2019, NVTG congres met als thema klimaatverandering + gezondheid 8 mei 2019

Op 6 november aanstaande organiseert de NVTG in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis haar jaarlijkse congres voor leden en andere geinteresseerden in global health en tropengeneeskunde. Locatie is wederom De Rode Hoed in Amsterdam.  Het thema is ingegeven door de actuele discussie rondom klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor onze gezondheid, in Nederland maar ook over de grenzen, zie The Lancet Countdown: tracking progress on health and climate change.  Het organisatiecomitee is verheugd met de toezegging van Prof Sir Andy Haines – Professor of Environmental Change and Public Health, voormalig Dean van de LSTMH – om te spreken over de noodzakelijkheid om klimaatverandering te ‘reframen’ als een gezondheidsissue. Zie zijn pleidooi hiervoor in BMJ.  Ook Dr Maarten van Aalst, klimaatwetenschapper en directeur van het internationale Red Cross Red Crescent Climate Centre in Den Haag heeft toegezegd om te spreken gedurende het ochtendprogramma.  De middagsessies zullen als vanouds worden ingevuld met abstract presentations georganiseerd door Uniting Streams, en bijdragen van medeorganisatoren het Rode Kruis, Troie en anderen.

Pharos: Ramadan het moment om te stoppen met roken?

“Kan ik gezondheidsvoorlichting over roken combineren met een lezing van de imam? Ik richt me op onze gemeenschappelijke doelen: jong en oud beschermen tegen tabaksverslaving en hen aanmoedigen te stoppen met roken. Ik doe dat op een wetenschappelijk bewezen wijze; hij doet dat met de kracht van het geloof. Hij heeft de meeste impact, zo lijkt het, maar we kunnen elkaar versterken.”

Verslavingsarts en onze expert op het thema roken Marieke Helmus vertelt in haar blog over de leerzame bijeenkomst met moslimjongeren, straatcoaches en de lokale imam met als onderwerp: een rookvrije ramadan. Lees verder op https://www.pharos.nl/nieuws/stoppen-met-roken-en-ramadan/

Pharos: Nieuwe voorlichtingsfilmpjes over hoe je baby veilig slaapt in Arabisch en Tigrinya

Om nieuwkomers en migranten voor te lichten over hoe zij hun baby veilig kunnen laten slapen zijn er nu vier video’s vertaald in het Tigrinya en het Arabisch.

Ouders hebben niet altijd voldoende kennis over het veilig laten slapen van hun baby. Uit focusgroepen blijkt dat dit ook geldt voor migrantenouders. Zij hebben bovendien vaker moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van Nederlandse informatie over veilig slapen.

Daarom hebben VeiligheidNL en Pharos vier filmpjes beschikbaar gemaakt in het Arabischen het Tigrinya.

Toegankelijker voor ouders

De films van VeiligheidNL zijn opnieuw ingesproken om ze toegankelijker te maken voor ouders die deze talen spreken. Ze zijn in het Nederlands ondertiteld. De onderwerpen zijn: Veilig slapen tips, Een fijne en veilige slaapplek, Samen slapen met je kindje, en Temperatuur in de babykamer.

Zorg- of hulpverleners kunnen de video’s gebruiken aanvullend op hun eigen voorlichting of ouders op het bestaan van de video’s wijzen.

Alle filmpjes zijn beschikbaar via het Youtube-kanaal van VeiligheidNL. Ze komen ook beschikbaar via het YouTube-kanaal van Gezond in Nederland, de Facebookpagina’s Eritreeërs Gezond en Syriërs Gezond en de website van Gezond in Nederland.

Pharos: Eenvoudige voorlichting voor vluchtelingen over psychische klachten herzien en in vijf talen

De voorlichtingsfolder ‘Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt’ is opnieuw uitgegeven. De folder is speciaal herzien en vertaald voor vluchtelingen, maar is ook geschikt voor anderen met vragen over stressklachten.

De eenvoudige voorlichting gaat over psychische klachten en is gericht op wat iemand zelf kan doen en hoe hulpverlening in zijn werk gaat. Naast de al beschikbare Nederlandstalige versie, geschreven op B1-niveau, is er nu een versie in het EngelsArabischFarsi en Tigrinya.

De folders ‘Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt’ zijn alle vijf gratis beschikbaar via onze kennisbank.

Folders in Frans, Somali en Sorani

Daar zijn ook folders te downloaden over verschillende stressklachten in het Frans, Somali en Sorani. Omdat er minder nieuwkomers zijn uit die taalgebieden, zijn die niet herzien, maar ze zijn nog wel bruikbaar. De onderwerpen in die folders komen bovendien aan bod in de herziene uitgaven.

Deze nieuwe vertaalde folders zijn ontwikkeld in samenwerking met GGD GHOR Nederland.

TANDARTS ONBETAALBAAR VOOR RUIM HALF MILJOEN MENSEN IN NEDERLAND

Bron: Persbericht Dokters van de Wereld 11-04-2019 https://doktersvandewereld.org/tandarts-onbetaalbaar-voor-ruim-half-miljoen-mensen-in-nederland/

Tandarts onbetaalbaar voor ruim half miljoen mensen in Nederland

Duizend gratis mondbehandelingen voor kwetsbare groepen 

Amsterdam, 9 april 2019 – Voor zo’n 500.000 mensen in Nederland is de tandarts onbetaalbaar geworden. Dokters van de Wereld ziet dagelijks de gevolgen hiervan: rotte tanden, ontstekingen en ernstige pijnklachten. Vanaf donderdag 11 april geeft de organisatie met steun van de Postcode Loterij duizend mondzorgbehandelingen aan mensen die anders écht geen toegang hebben tot de tandarts. Met een mobiele tandartspraktijk reist de organisatie de komende maanden naar Waddinxveen, Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Den Haag en Groningen.

Kiezen voor elkaar

De tandartsbehandelingen in Waddinxveen zijn meteen ook de aftrap van de campagne ‘Kiezen voor elkaar’. De hulporganisatie strijdt met haar campagne voor een structurele oplossing voor toegang tot mondzorg voor iedereen. Maar ook om de aard en omvang van de problematiek beter inzichtelijk te maken. Directeur Arianne de Jong: “Wij zien mensen die niet meer kunnen slapen of eten van de pijn. En zelfs dertigers die al hun tanden laten trekken en een kunstgebit nemen, om de hoge kosten van tandartsbehandelingen te voorkomen. Het is vreselijk schrijnend dat noodzakelijke behandelingen voor zo’n half miljoen mensen in ons land onbetaalbaar zijn.”

Geen verzekering

In Nederland wordt mondzorg voor mensen vanaf 18 jaar niet vergoed vanuit het basispakket. Als mensen geen geld hebben voor een aanvullende verzekering schiet preventieve mondzorg er vaak bij in en als er klachten ontstaan stellen mensen behandeling zo lang mogelijk uit. Voor mensen met een laag inkomen, waaronder ook ouderen, dak- en thuislozen, en voor ongedocumenteerde migranten kan hierdoor een opeenstapeling van problemen ontstaan. Mensen komen bijvoorbeeld in een sociaal isolement terecht of maken weinig kans op de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen andere chronische aandoeningen en slechte mondgezondheid elkaar flink versterken. Hoewel mondzorg voor kinderen wel wordt vergoed uit het basispakket blijkt uit onderzoek dat kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische status of migratieachtergrond vaker last hebben van gebitsproblemen en ook minder vaak voor controle bij de tandarts komen.

Groeiend probleem          

Straattandartsen, tandartsopleidingscentra en belangenorganisaties hebben verschillende informele netwerken opgezet om mensen in fragiele financiële posities toch van acute tand- en mondzorg te kunnen voorzien. “Wij, maar ook andere maatschappelijke organisaties, proberen zo zelf tandzorg te organiseren voor uiteenlopende kwetsbare groepen. Maar deze noodgrepen zijn helaas niet toereikend voor de ernstige problemen die we tegenkomen”, zegt Arianne de Jong. “Met onze campagne trekken we aan de bel om aandacht te vragen voor het groeiende probleem dat wij als organisaties en tandartsen dagelijks zien.”

Structurele oplossingen

Dokters van de Wereld pleit voor een structurele, landelijke oplossing die voorziet in toegankelijke en betaalbare preventieve en acute mondzorg voor álle kinderen en volwassenen. Arianne de Jong: “Wij vinden dat iedereen naar een tandarts moet kunnen gaan, zeker bij acute problemen, ongeacht de portemonnee. Toegang tot zorg is een mensenrecht, géén privilege! Hier zit duidelijk een enorm gat in ons mondzorgsysteem.

Onderbouwing

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek leven 770.000 volwassenen in Nederland onder lage inkomensgrens. In deze tellingen zijn ongedocumenteerde migranten niet meegenomen, omdat zij niet zijn geregistreerd in het bevolkingsregister. Naar schatting zijn dit nog zo’n 33.000 volwassenen, waarvan het aannemelijk is dat zij vanwege slechte leefomstandigheden en het niet (aanvullend) verzekerd kunnen zijn tegen ziektekosten, vrijwel geen toegang hebben tot mondzorg. Volgens recent onderzoek in opdracht van Dokters van de Wereld heeft de helft van de mensen met een beneden modaal inkomen geen aanvullende tandartsverzekering vanwege de kosten. Naar schatting kunnen zo’n 500.000 mensen in Nederland met (ernstige) mondproblemen niet of nauwelijks naar de tandarts vanwege ontoereikende financiële middelen. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kan Dokters van de Wereld duizend mondzorgbehandelingen geven aan mensen die het écht nodig hebben.

Dokters van de Wereld: grote zorgen over toegankelijkheid van mondzorg in NL

Naar schatting ondervinden ruim een half miljoen mensen in Nederland grote problemen in de toegang tot mondzorg. Met name de betaalbaarheid vormt een probleem: deze mensen gaan niet naar de tandarts omdat ze de aanvullende verzekering of de tandartsrekening niet kunnen betalen.

Voor volwassenen zitten tandartsbehandelingen niet in het basispakket en voor veel van hen is een aanvullende verzekering te duur. Als gevolg hiervan schiet preventieve zorg erbij in en wanneer klachten ontstaan, stellen men­sen een behandeling zo lang mogelijk uit. Ook kinderen uit armere gezinnen2 komen minder vaak voor controle bij de tandarts vergeleken met kinderen uit rijkere gezinnen, hoewel zij daarvoor wel verzekerd zijn. Voor mensen met een laag inkomen, waaronder dak- en thuislozen, en voor ongedocumenteerde migranten dreigt zo een opeenstapeling van problemen te ontstaan:

  • Gebrek aan preventieve mondzorg en het uitstellen van een behandeling kunnen leiden tot acute of complexe mondproblemen;
  • Een wisselwerking tussen een slechte mondgezondheid en andere chronische aandoeningen, die elkaar kunnen versterken;

Hoewel sommige maatschappelijke organisaties proberen om zelf mondzorg te organiseren voor hun cliënten, zijn deze noodgrepen volstrekt ontoereikend. Dokters van de Wereld vindt dat iedereen naar de tandarts moeten kunnen gaan. Daarom pleiten wij voor een structurele, landelijke oplossing die voorziet in:

1.      TOEGANKELIJKE (ACUTE) MONDZORG VOOR KWETSBARE VOLWASSENEN

2.      TOEGANKELIJKE PREVENTIEVE MONDZORG VOOR KWETSBARE KINDEREN EN VOLWASSENEN

Lees meer op de site van Dokters van de Wereld en teken de petitie!

https://doktersvandewereld.org

5 mei begint de ramadan

Zondagavond 5 mei begint de islamitische vastenmaand Ramadan. Op Huisarts-migrant.nl lees je achtergrondinformatie en praktische adviezen over dit onderwerp. Voor sommige patiënten kan het meedoen aan de Ramadan  gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het is belangrijk voor praktijkondersteuners en huisartsen om dit (nu al) te bespreken met de patiënt. Waar moet je op letten?  Lees verder op de website van Pharos https://www.huisarts-migrant.nl/ramadan-2

1. De meest relevante punten

  • Ramadan = jaarlijkse Islamitische vastentijd van 1 maand.
  • Verplicht voor alle moslims na de puberteit, behalve voor Turkse Alewieten.
  • Chronisch zieken hebben recht op dispensatie, maar veel mensen weten dit niet of willen toch mee-vasten.
  • Tussen het begin van de dageraad (dat is iets voor zonsopgang) en zonsondergang geen eten, drinken, roken of geslachtsgemeenschap. Onthouding van alles dat in strijd is met vroomheid, zodat het hart en de ziel gereinigd worden.
  • Voor de meeste, gezonde mensen levert ramadan geen gezondheidsproblemen. Belangrijke factor is dat het vasten een bewuste keus is.
  • Vaak aan begin van de Ramadan komen hoofdpijn (first of ramadan headache), misselijkheidsklachten of algemeen gevoel van onbehagen voor.
  • Medicatiegebruik wordt meestal gezien als verbreken van het vasten (voor sommigen geldt dit ook voor oor– en oogdruppels en inhalatoren). Voorkeur dus voor parenterale en lokale toedieningsvormen.

In memoriam: Harry Crebolder

IM

Harry Crebolder is 30 maart overleden en dat kwam als een schok, hoewel we wisten dat hij al enige tijd ziek was. Hij was een vriend en is belangrijk geweest voor de WHIG. Als tropenarts en huisarts was hij een rolmodel in het dienen van de publieke zaak zowel hier als over de grens. Hij was een Global Health huisarts ‘avant la lettre’. Zijn belangrijkste aandachtspunt was dat  huisartsgeneeskunde naast aandacht voor klinische aspecten ook opleiding en research moest koesteren: de academische praktijk. Het huisartsenvak was zijn kompas als vehiculum voor een betere wereld.  Zo heb ik hem meegemaakt in Roemenië, op WONCA’s en later na zijn pensioen als huisarts in Kenya en tijdens vele promoties van huisartsen uit Sub Sahara Afrika. Hij heeft vanaf het begin in het bestuur van het Peter Manschot fonds gezeten. Peter Manschot zelf was zijn kompaan in Afrika en na diens overlijden stond hij aan de wieg van het fonds. 
Hij kwam ook trouw naar de supportgroep van de WHIG en zag daarbij niet op tegen de reis vanuit Maastricht.  In de contacten met de Universiteit van Eldoret Kenya speelde hij een belangrijke rol als pleitbezorger voor de opleiding Family Medicine. Eldoret kreeg navolging en nu zijn er op 5 universiteiten in Kenya ‘Departments of Family Medicine’.  
Voor heel veel zijn wij als WHIG en Peter Manschotfonds hem dus erg dankbaar. Condoleances ook voor zijn vrouw Emma, die als Swahili lerares velen enthousiast heeft gemaakt voor taal en cultuur.  

We gaan hem missen. Donderdag 4 april is de uitvaart. 

Pieter van den Hombergh 

Fons Mathot (vz.) namens het Peter Manschot-Fonds

Leon van Groenendael (vz.) namens de WHIG 

Steven van de Vijver (vz.) namens de supportgroep Family Medicine van de WHIG. 

Prof. Harry Crebolder, Prof. Chris van Weel & Prof. Otsyula, Dean van de University of Eldoret, Kenya. 

Medisch Contact: Een beschaafd land zendt dokters uit..

Bron: Medisch contact 01-02-2019 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/een-beschaafd-land-zendt-dokters-uit.htm Een artikel in Medisch Contact van Jules Schagen van Leeuwen en WHIG bestuurslid Wim Heres.

De minister behoort geld te steken in de opleiding van tropenartsen3

Roel Burgler / Hollandse Hoogte
Roel Burgler / Hollandse Hoogte

Hoewel iedereen het eens is over nut en noodzaak van de arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde ontbreekt structurele financiering om ze op te leiden. Dat is een beschaafd land onwaardig.

Nieuwe cursussen infectieziekten Health Education

SOA’S IN DE (HUISARTSEN)PRAKTIJK

SOA komen steeds meer voor. Steeds vaker komen patiënten op consult met vragen over SOA’s: welke risico’s zijn er, moet ik testen, waten wanneer? In de scholing gaan we in op het bespreekbaar maken van seksueel gedrag, proactief bespreekbaar maken van risico, welkeSOA’s komen er voor, waar (in welk gaatje welk stokje) en wanneer te testen. Ook de eventuele behandeling bij klachten komt aan bod. Tijdens de scholing wordt er ook het HIV risico voor MSM mannen besproken en de nieuwe preventie PreP.

Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners Accreditatie: ABC1, V&V en NVvPO aangevraagd voor 2 uurWaar en wanneer: Utrecht, 7 november 2019 Eindhoven, 12 december 2019 Tijd: 18.45-20.45 uur Prijs: €85 BTW-vrij

KINDERZIEKTEN EN VACCINATIES

Voor de jongere professional zijn de meeste kinderziekten onbekend. Tot voor kort was de vaccinatiegraad in Nederland hoog, maar helaas daalt deze steeds meer, waardoor er in de toekomst vaker kinderziekten zullen voorkomen, met het risico op complicaties.
In de scholing behandelen we welke kinderziekten er zijn, welke complicaties kunnen optreden en de (on)mogelijkheden voor vaccinaties. Ook zal er aandacht zijn hoe wij het gesprek met ouders over vaccineren aan kunnen gaan.

Voor wie: (huis)artsen en verpleegkundigen
Waar en wanneer: Utrecht, 7 november 2019 Eindhoven, 12 december 2019
Tijd: 16.00-18.00 uur Accreditatie: ABC1 en V&V aangevraagd voor 2 uur Prijs: €85 BTW-vrij