Categoriearchief: Nieuws

Leuk om te lezen: E-health4All: nogal wiedes!

eHealth4All: nogal wiedes!

Het is zonneklaar: als we e-health willen opschalen, dan zullen we moeten zorgen dat de toepassingen geschikt zijn
voor iedereen. Dus ook voor de grote groep mensen die laagopgeleid of laaggeletterd is, of door andere omstandigheden moeite heeft met het gebruik van digitale instrumenten. Pas dan kan e-health de belofte inlossen om bij te dragen aan het verminderen van de grote gezondheidsverschillen tussen hoog en laagopgeleiden. Nu is het nog zo dat mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding gemiddeld 7 jaar korter leven en 19 jaar in minder goed ervaren gezondheid. Het eHealth4All-initiatief wil dat iedereen de vruchten gaat plukken van de vele nieuwe mogelijkheden die e-health biedt om mensen zelf regie te geven over hun gezondheid.

Lees verder op http://www.pharos.nl/documents/doc/icthealth-nr06%20pharos.pdf

In 4 stappen naar eHealth4ALL

We maken via internet een afspraak met de huisarts, vragen online herhaalrecepten aan, gebruiken een app om onze conditie te verbeteren of we volgen een digitaal zelfhulpprogramma. Websites, apps en andere toepassingen kunnen een belangrijke rol spelen omdat deze de gezondheid letterlijk dichter bij mensen kan brengen. Maar de meeste eHealth-toepassingen zijn voor veel mensen ongeschikt. Vooral laagopgeleiden, laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsheidsvaardigheden, ouderen en migranten vinden het lastig om eHealth te gebruiken. Pharos zet daarom samen met partners in op:
1. eHealth begrijpelijk maken voor iedereen.
2. eHealth gemakkelijk vindbaar en bruikbaar maken voor iedereen.
3. Professionals kunnen patiënten/cliënten coachen bij gebruik.
4. Lokale spelers in preventie en zorg maken afspraken over de inzet van eHealth.

Tijdens de eHealthweek2018 is Pharos betrokken bij diverse activiteiten. Hiervoor nodigen wij u van harte uit! Kijk voor meer informatie op Pharos.nl

Oproep aan VWS voor financiering opleiding AIGT

Gisterochtend verscheen een interview met AIGT Matthijs Botman in Trouw over de opleiding tot AIGT. In de middag deed de KNMG een oproep aan de minister van VWS tot financiering van de opleiding tot arts IGT. Einde dag werd KNMG-voorzitter Rene Heman geinterviewd op BNR radio. Alle links vindt u op de homepage van de NVTG website https://www.nvtg.org/

Het NVTG-bestuur roept u op achter de oproep van de KNMG te staan door het bericht te verspreiden en er bijvoorbeeld over te twitteren #_NVTG   #_AIGT   #tropenarts

belangrijk bericht over BIG-herregistratie voor AIGT en tropenartsen

Bericht van het NVTG

Doorhalingen BIG-register
In de komende week zullen de eerste duizenden artsen van het CIBG bericht krijgen dat zij doorgehaald worden in het BIG-register. De artsen die hebben aangegeven de berichten over hun aanvraag van het CIBG per e-mail te willen ontvangen, ontvangen als eerste groep in de nacht van zondag 7 januari op maandag 8 januari het besluit. In de dagen erna ontvangen de overige aanvragers het doorhalingsbesluit per gewone post.

Vragen van artsen IGT en tropenartsen over hun doorhaling
De KNMG is met het CIBG in gesprek hoe de KNMG de ‘doorgehaalde’ basisartsen-tevens-profielartsen op de kortst mogelijke termijn in beeld kan krijgen. De KNMG zal namelijk niet actief door het CIBG worden geïnformeerd over de doorhalingen van artsen.
Mocht u als arts IGT zijn doorgehaald, dan willen we u vragen contact op te nemen met de RGS. Het CIBG heeft namelijk nadrukkelijk toegezegd deze groep te herregistreren op basis van het bewijs van inschrijving van de RGS.
De RGS kan in voorkomende gevallen rechtstreeks contact opnemen met het CIBG. Deze  ‘bemiddeling’ heeft overigens alleen zin als u als arts IGT vóór 1 januari jl. de aanvraag tot herregistratie bij het BIG-register heeft ingediend.

U kan een e-mail sturen naar de RGS, afdeling (her)registratie: herregistratie@fed.knmg.nl o.v.v. Arts IGT en doorhaling BIG-registratie. Het helpt als u in het bericht aan de RGS uw officiële voorletters en achternaam ( = meisjesnaam) vermeldt en het BIG-nummer.

Bent u tropenarts en niet geregistreerd als arts IGT, dan willen we u vragen de NVTG te informeren als uw registratie in het BIG-register is doorgehaald als het gevolg van het niet kunnen aantonen van werkervaring of verstrekken van een CCPS. We vragen dit om een beeld te krijgen over hoe vaak dit gebeurt en indien blijkt dat hier een bepaald patroon in zit, kunnen we dit weer met de KNMG bespreken.

Met vriendelijke groet,

Marieke Lagro, secretaris NVTG

NVTG: MTb-4 van het lustrumjaar is uit

MTb-4 van ons lustrumjaar is uit. Het thema is, Haematology.

U kunt op diverse manieren uw MTb inzien:

Via onze site
U kunt de MTb-pdf downloaden van onze site. (En als u de pdf in iBooks laadt is het tijdschrift ook als bladerbare pdf lezen.)
Link naar de MTb-pagina op onze site: https://www.nvtg.org/index.php?id=143

Online
Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij het nieuwe nummer van MTb. U kunt MTb-3 daarmee inzien maar u kunt het blad niet opslaan op uw computer om het later nog eens te openen. https://issuu.com/nvtg_mt/docs/2017_mt_haematology

Offline via ISSUU
Download de MTb op uw computer, tablet of smartphone via www.issuu.com, hiermee krijgt u een bladerbare pdf die u ook later kunt inzien.
Hiervoor moet u een account maken/hebben op ISSUU en inloggen. Dit kan door op de ISSUU website ‘create account’ te klikken. Met uw emailadres en een wachtwoord kunt u dan inloggen. Kies een Display name en Username en geef uw Age. Voor de duidelijkheid, dit hoeft NIET via Facebook, maar kan wel met een facebookaccount. U hoeft dus NIET eerst een facebookaccount aan te maken.
De MTb slaat u op door te klikken op Share en dan op de Download button om het originele bestand op de computer op te slaan.

IHA
De bijbehorende International Health Alerts zijn te lezen via onze site: https://www.nvtg.org/index.php?id=142

We wensen u veel leesplezier, een mooi einde van het jaar en een goed begin van 2018,
De redacties van MT en IHA

Interessant om te lezen? Into the world

Bekijk hier het promo filmpje:

https://youtu.be/dZMk-EJ8CWI

Speerpunt: wereldwijde gezondheidszorg

Elke dag komt de wereld dichterbij: grenzen gaan open, migrantenstromen verplaatsen zich, toeristen reizen rond. Ook ziektes kennen geen grenzen: denk aan ebola of hiv. Het belang van een effectieve lokale gezondheidszorg wordt elke dag groter, zowel voor de landen die daaraan gebrek hebben als voor de wereldwijde gezondheidszorg.

Een aantal bevlogen artsen – leden van de Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG) – heeft daarom het initiatief genomen tot de campagne ‘Into the world’. Het doel is om meer bewustwording te creëren van de belangrijke rol van Nederlandse artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) en om de continuïteit van de postacademische opleiding tot AIGT te waarborgen.

Het is van groot belang dat de kennis en ervaring van deze Nederlandse specialisten behouden blijft en dat zij hun bijdrage kunnen blijven leveren aan de (publieke) gezondheidszorg, zowel wereldwijd als in Nederland. ‘Into the world’ vraagt uw steun hierbij.

Into the World Boek Preview

Marlies Hummelen, schrijfster en mede-eigenaar van Uitgeverij Boekschap, is begonnen met de eerste interviews voor het boek “Into the World”. Om u een idee te geven, hieronder alvast een korte preview van drie van de twaalf gesprekken: wie zijn deze personen, waar gaat het over?

Jurre van Kesteren bevond zich als kersverse AIGT in het hart van de ebola-uitbraak in Sierra Leone. Hij werkte op dat moment als arts internationale gezondheidszorg in een afgelegen kliniek in de jungle met nauwelijks voorzieningen. Daar voerde hij operaties uit en was hij betrokken bij de opleiding van de lokale chirurgiestudenten.

In zijn interview ligt de focus op het omgaan met een plotselinge, zeer bedreigende epidemie, in een setting met minimal resources. Jurre vertelt over improviseren, organiseren van hulp en de rol van internationale instanties. Zijn verhaal onderstreept het belang van praktijkervaring en kennis van lokale systemen bij het ontwikkelen van werkbare protocollen en praktische hulpmiddelen. Op dit moment is Van Kesteren chirurg in opleiding en daarnaast bezig met een onderzoek naar e-learning in Sierra Leone.

Steffie Heemelaar zit midden in de praktijk van haar eerste uitzending. Ze werkt als medical officer op de afdeling gynaecologie van een ziekenhuis in Windhoek, de hoofdstad van Namibië. Daarnaast geeft ze onderwijs in gynaecologie aan studenten geneeskunde en doet een promotieonderzoek naar een specifieke Afrikaanse/Namibische problematiek: zwangerschap bij vrouwen met een hartziekte.

Het contrast tussen haar ervaringen in Namibië – sterk in ontwikkeling – en Nederland maakt het werk voor Heemelaar extra boeiend: “Juist omdat Namibië zich in zo’n overgangsfase bevindt, heb ik het gevoel dat we heel veel van elkaar kunnen leren.”

 

Albertine Baauw heeft een lange en gevarieerde tropenervaring in Afrika en Azië. Zij werkte daar als arts en als consultant. Op dit moment is ze kinderarts, werkt met vluchtelingenkinderen in Nederland en is nauw betrokken bij initiatieven om de zorg daarvoor beter te regelen. Ze voelt zich het meest thuis in het overgangsgebied tussen klinisch werk en public health. Haar ervaring stelt haar in staat om lange lijnen te trekken en een visie te geven op de (publieke) gezondheidszorg. Ze heeft duidelijke ideeën over zelfmanagement van moeders en gezinnen, zowel in Afrika en Azië als in Nederland. “Iets wat ik heel sterk heb ervaren in mijn jaren als AIGT: de kracht zit bij de mensen zelf.”

9-3-18 Symposium ‘Persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg’ en oratie van Maria van den Muijsenbergh

Professor Maria van den Muijsenbergh houdt haar oratie op vrijdag 9 maart 2018 om 15.45 uur in de aula van de Radboud Universiteit. Zij is bijzonder hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg bij het Radboudumc Nijmegen.
De leerstoel is ingesteld door Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.
Te zijner tijd ontvangt u van de Radboud Universiteit een officiële uitnodiging met de mogelijkheid u voor de oratie op te geven.

Bij gelegenheid hiervan organiseren Pharos en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc op vrijdag 9 maart a.s. van 10.00 tot 14.30 uur  een symposium voor artsen en andere hulpverleners, voor onderzoekers en beleidsmakers, en voor alle andere geïnteresseerden.

Het symposium geeft voorbeelden van onderzoek en praktijk van persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg. Het doel is om u te inspireren, en aan den lijve te laten ondervinden hoe u zelf persoonsgericht en integraal kunt werken.

Wij hopen u op 9 maart te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
namens Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen
Monica van Berkum en Patricia Can

namens de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
professor Pim Assendelft

 

Programma:

10:00u Registratie en koffie

10:30u Opening door Patricia Can

10:45u Community oriented person centered integrated primary care. Joe Lemaster, University of Kansas, USA

11:30u The value of person centered communication and how to put this in practice. Evelyn van Weel-Baumgarten, EACH

12:15u Lunch

13:00u Workshops en flitspresentaties

14:15u Afsluiting Pim Assendelft

 

U kunt kiezen uit de volgende workshops en flitspresentaties:

Workskhops:

 • Participatory research with hard to reach groups: PLA
  Mary O’Reilly-de Brún and Tomas de Brún (in het Engels)
 • Communicatie op maat met laaggeletterden
  Janneke van der Velden, huisarts Pharos en Laila Elghoul, trainingsactrice
 • Versterken van eigen regie van sociaal kwetsbare mensen: Krachtwerk methodiek Impuls, Krachtwerk Academie

Flitspresentaties:

 • Integrale aanpak in de praktijk
 • Patiëntenparticipatie

Deelname aan het symposium is gratis, u dient zich aan te melden. Meer informatie vindt u op de website.

Lokatie: Auditorium Radboudumc Geert Grooteplein 15, Nijmegen.

12-12-2017 Universal Health Coverage Day

Universal Health Coverage (UHC) Day, commemorated each 12 December, is the anniversary of the first unanimous United Nations resolution calling for countries to provide affordable, quality health care to every person, everywhere.

The United Nations Sustainable Development Goals, that all UN Member States have agreed to, try to achieve Universal Health Coverage by 2030. This includes financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all.

On UHC Day 2017, WHO is releasing a series of regional health financing reports, based on the latest evidence, and highlighting key policy issues facing countries as they make progress towards UHC. Each report focuses on a specific theme relevant to the countries in their region, for example the current situation in terms of financial protection in South-East Asia, and the transition to greater domestic financing for public health services in the Western Pacific region.

http://www.who.int/life-course/news/events/2017-uhc-day/en/

GEZOCHT: secretaris WHIG bestuur

Vacature secretaris WHIG

De WHIG is een groep huisartsen met een sterke betrokkenheid bij eerstelijns gezondheidszorg in een internationaal perspectief, die projecten en activiteiten op het gebied van Family Medicine en International Health ondersteunt. De WHIG is een erkende werkgroep binnen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG).

De WHIG bestaat uit een dagelijks bestuur en een kerngroep van actieve leden. Meer over onze activiteiten lees je op onze website: www.whig.nl

Ben jij een dokter met internationale interesse? En geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Reageer dan op deze vacature. De functie richt zijn in het begin vooral op praktische taken, zodat je al doende meer ervaring en affiniteit op kunt doen met de WHIG en haar activiteiten.

Kerntaken:

 • Logistieke voorbereiding vergaderingen (2x per jaar kernvergadering, 2x per jaar bestuursvergadering skype)
 • Agenda opstellen (ism voorzitter) en notuleren
 • Verwerken binnenkomende mail
 • Ondersteunen jaarplan/jaarverslag

In samenspraak wordt gekeken op welke andere vlakken interesse liggen:

 • Vertegenwoordiging (bv NVTG, LOVAH, Pharos/DIGH)
 • Reizigersadvisering
 • PR/website
 • WHIG symposium
 • Externe betrekkingen

Tijdsbesteding:

 • 2-4u per maand

Reacties graag voor 10-1-2018 naar info@whig.nl