The Mark Glenn extensions, commonly known as MG extensions, TEDHAIR review, bonding solutions, threads, weaves, injections, and nothing is stuck on the head. They are attached using a very fine braid. A small section of existing hair is split into two. The fiber hair is also split into two to make the braid and is finally wrapped around the base of the hair, protecting it. The fiber is then "sealed on itself" using a heat tool (which is no hotter than a typical pair of curling tongs or crimpers). This creates a tedhair tiny plastic seal. It's important to point out that during this process, your own hair is safely "cocooned" inside the fiber so it doesn't come into direct contact with any heat. Therefore, your own hair stays in perfect condition. For hair loss or thinning problems, the extensions are applied with non-allergic mesh and the fiber hair is woven through the mesh to create the look.Glenn Kinsey of Mark Glenn Hair Enhancement has tedhair on review joined us today for a brief question and answer session on their fiber hair extensions.Welcome Glenn and thank you for joining us today! We have a few questions for you about your wonderful hair extensions.

Categoriearchief: Nieuws

Leuk om te lezen? An uncertain safety

An Uncertain Safety

Integrative Health Care for the 21st Century Refugees

Editors: Wenzel, Thomas, Drožđek, Boris (Eds.)

 • Presents a comprehensive and interdisciplinary approach to the psychological and medical issues of forced migration
 • Discusses short and long-term challenges and solution models
 • Focuses on both evidence-based and tested, as well as innovative new concepts

About this book:

This book addresses the psychosocial and medical issues of forced migration due to war, major disasters and political as well as climate changes. The topics are discussed in the context of public health and linked to organizational, legal and practical strategies that can offer guidance to professionals, as well as governmental and non-governmental organizations. Both internal and international displacement present substantial challenges that require new solutions and integrated approaches. Issues covered include an overview of current health challenges in the new refugee crises: medicine and mental health in disaster areas, long-term displacement and mental health, integration of legal, medical, social and health economic issues, children and unaccompanied minors, ethical challenges in service provision, short and long-term issues in host countries, models of crises intervention, critical issues, such as suicide prevention, new basic and “minimal” intervention models adapted to limited resources in psychosocial and mental health care, rebuilding of health care in post-disaster/conflict countries, training and burn-out prevention.  The book was developed in collaboration with the World Psychiatric Association, and is endorsed by Fabio Grandi (UN High Commissioner for Refugees), Manfred Nowak (former UN Special Rapporteur for Torture), and Jorge Aroche (President of IRCT).

More information you will find on the Springer website https://www.springer.com/us/book/9783319729138

NVTG: Migranten maken vaker gebruik van huisartsenpost

Migranten maken vaker gebruik van de huisartsenpost

Niet-westerse migranten maken veel vaker gebruik van de huisartsenpost (HAP) dan autochtonen. Ook ervaren migranten, zowel westers als niet-westers, vaker problemen met de bereikbaarheid van hun eigen huisarts. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 11.000 patiënten die tussen 2009 en 2014 contact hadden met 42 HAP’s verspreid door heel Nederland.

Andere verwachtingen van huisarts

De motieven van migranten om naar een HAP te gaan zijn hetzelfde als die van autochtonen, zoals ‘de noodzaak voelen voor contact met een huisarts’, ‘ongerustheid’ en ‘behoefte aan medische informatie’. De meeste migranten verwachten bovendien, net als autochtonen, een dokter te zien of advies te krijgen.

Maar niet-westerse migranten hebben wel vaker het gevoel dat er een spoedeisende situatie is waarvoor ze naar een huisarts moeten. Ook verwachten ze vaker dan autochtonen dat de huisarts actie onderneemt, zoals lichamelijk onderzoek of medicatie.

De kernpunten uit het onderzoek

 • Migranten maken meer gebruik van de huisartsenpost (HAP) dan autochtone Nederlanders.
 • Migranten maken vaker gebruik van spoedeisende zorg voor medisch niet-urgente problemen.
 • Niet-westerse migranten verwachten vaker lichamelijk onderzoek of medicatie wanneer ze contact opnemen met de huisartsenpost, vergeleken met autochtone Nederlanders.
 • Migranten geven vaker dan autochtone Nederlanders aan problemen te ervaren met de bereikbaarheid van hun eigen huisarts.

Aanbeveling van onderzoekers

Het is belangrijk dat migranten goed worden voorgelicht over het doel van de HAP, bijvoorbeeld in de eigen huisartsenpraktijk of bij integratiecursussen, stellen de auteurs, waaronder onze collega Maria van den Muijsenbergh. Bovendien bevelen zij aan om te onderzoeken of de huisartsenpraktijk overdag minder toegankelijk is voor migranten en, zo ja, hoe dat kan worden verbeterd.

Het hele artikel is beschikbaar voor abonnees of via Blendle (€ 0.99) op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Week van de alfabetisering

Maar liefst 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij kunnen niet goed lezen, schrijven en/of rekenen. Ook zijn zij vaak digitaal minder vaardig. Dat heeft grote gevolgen voor hun werk, geld, gezinsleven én voor hun gezondheid. Veel laaggeletterden hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. Stel je maar eens voor dat  je opvoedadvies moet halen uit een folder met abstracte begrippen als ‘ontwikkeling’ en ‘hechting’.

Het is belangrijk laaggeletterdheid te herkennen, effectief te communiceren met mensen die laaggeletterd zijn en hen eenvoudige voorlichting te geven. Lees meer op Pharos over de  Week van de Alfabetisering.

HERREGISTRATIE ALS BASISARTS (OOK AIGT MOETEN DIT DOEN)

Er is een nieuw bericht gepubliceerd op de KNMG-site: ‘Nieuwe afspraken herregistratie basisartsen: minder administratielast voor aiossen en profielartsen’ Dankzij nieuwe afspraken vermindert de administratielast voor de basisartsen die bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als profielarts of aios staan ingeschreven. De KNMG heeft recent met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en uitvoeringsorganisatie CIBG afspraken gemaakt over de uitvoering van de herregistratie van basisartsen.

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nieuwe-afspraken-herregistratie-basisartsen-minder-administratielast-voor-aiossen-en-profielartsen.htm

Save the date: 9 november 2018 NVTG-congres

Het jaarlijkse NVTG-congres zal plaats vinden in de Rode Hoed, Amsterdam. De titel is: Ethical Dilemma’s in Global Health. Samenwerkende partners zijn de NVTG werkgroepen Uniting Streams en Troie, en externe partner Wemos. Net als in 1978 tijdens het legendarische Alma Ata congres zal in dit congres aandacht worden besteed aan garanderen van toegang tot de zorg. Het overkoepelende thema is ethische dimensies en dilemma’s in Global Health. Keynotes staan in het teken van tekorten aan zorgpersoneel, ethische dilemma’s in het doen van global health onderzoek en de mensenrechten en global health. De middagsessies bestaan uit abstract presentaties, sessies verzorgd door de NVTG werkgroepen, onder andere. We hopen in de eerste helft van juli de eerste inschrijvingen te kunnen ontvangen.

Vacature: apotheekhoudend huisartsenpraktijk op Ameland zoekt Hidha

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk op Ameland zoekt een Hidha

Een unieke baan op een prachtige locatie, met volop mogelijkheden uzelf te ontwikkelen. De functie is interessant voor iedere huisarts die het vak in de volle breedte wil uitvoeren en in nauwe samenwerking met specialisten van het vasteland tweedelijnszorg op het eiland wil bieden. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een huisarts of een duo van twee huisartsen die nauw willen samenwerken.

Lees verder in de bijgevoegde vacature Vacaturetekst HIDHA Ameland

Vacature plaatsvervangend hoofd SOIGT

De Stichting Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (SOIGT) is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van:

PLAATSVERVANGEND HOOFD (0,2 fte)

Algemeen

Het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) is een onafhankelijk instituut gelieerd aan de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) dat nauw samenwerkt met het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT). Het instituut bestaat uit een klein en prettig team dat de opleiding tot arts IGT organiseert. De werkzaamheden betreffen o.a. selectie van de aios, plaatsing van de aios in de opleidingsinrichtingen, beoordeling van opleidingsplannen en portfolio’s, contact met opleiders en officiële instanties, maar ook het op de kaart zetten van de opleiding als een zich steeds verder ontwikkelende, hoogwaardige opleiding binnen de internationale en Nederlandse context.

Kwalificatie-eis

Ingeschreven in het register IGT of in een register van medisch specialisten. Aantoonbare affiniteit met het opleiden van artsen.

Plaats in de organisatie

Het plaatsvervangend hoofd valt onder het bestuur van de Stichting opleidingsinstituut IGT en legt aan haar verantwoording af.

Resultaatgebieden

1. Beleid en samenwerking

 •  Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen op het gebied van internationale

  gezondheidszorg en tropengeneeskunde

 •  Praktische bijdrage aan het organiseren van de opleiding IGT
 •  Ontwikkelen van beleid voor het cursorisch onderwijs IGT
 •  Regelmatig contact met het CIGT bestuur
 •  Representatieve taken

  2. Regelgeving

 •  Op de hoogte blijven van alle regelgeving en daarmee samenhangende procedures die te

  maken hebben met (de implementatie van) de opleiding IGT,

 •  Uitoefening specifieke bevoegdheden in overleg met het hoofd

  3. Vervanging hoofd met alle verantwoordelijkheid en bevoegdheden van dien
  De duur van de vervanging hangt af van de reden ervan en wordt in overleg met het bestuur van de Stichting OIGT vastgesteld.

  Bezoldiging volgens de salarisschalen van de KNMG.

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met B. Gerretsen, hoofd OIGT, bgerretsen@oigt.nl, of via het secretariaat OIGT: 06 12676026

  Graag reacties voor 31 maart 2018 en richten aan: Bestuur SOIGT, info@oigt.nl

  Sollicitatiegesprekken zullen zo spoedig mogelijk daarna plaatsvinden.

NVTG: eerst MT van 2018 is into the world

MTb-1 is uit. Het thema is: Into the World.

Op pag. 18-19 vindt u de beschrijving van het boek: The Medical Journal of the Dutch Indies, 1852-1942. Dit boek wordt op het symposium: Onderzoek naar Ziekten en Zorg in Nederlands Indie, op 18 mei 2018 gepresenteerd. Op onze website in de agenda meer informatie over het programma en aanmelden: https://www.nvtg.org/index.php?id=1545

U kunt op diverse manieren uw MTb inzien:

Via onze site
U kunt de MTb-pdf downloaden van onze site. (En als u de pdf in iBooks laadt is het tijdschrift ook als bladerbare pdf lezen.)
Link naar de MTb-pagina op onze site: https://www.nvtg.org/index.php?id=143

Online
Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij het nieuwe nummer van MTb. U kunt MTb-3 daarmee inzien maar u kunt het blad niet opslaan op uw computer om het later nog eens te openen. https://issuu.com/nvtg_mt/docs/2018_mt_intotheworld

Offline via ISSUU
Download de MTb op uw computer, tablet of smartphone via www.issuu.com, hiermee krijgt u een bladerbare pdf die u ook later kunt inzien.
Hiervoor moet u een account maken/hebben op ISSUU en inloggen. Dit kan door op de ISSUU website, create account, te klikken. Met uw emailadres en een wachtwoord kunt u dan inloggen. Kies een Display name en Username en geef uw Age. Voor de duidelijkheid, dit hoeft NIET via Facebook, maar kan wel met een facebookaccount. U hoeft dus NIET eerst een facebookaccount aan te maken.
De MTb slaat u op door te klikken op Share en dan op de Download button om het originele bestand op de computer op te slaan.

IHA
De bijbehorende International Health Alerts zijn te lezen via onze site: https://www.nvtg.org/index.php?id=142

We wensen jullie veel leesplezier,
De redacties van MT en IHA

9-3-18 Oratie Maria van den Muijsenbergh: Verschil moet er zijn!

Met een persoonsgerichte integrale aanpak kan de eerstelijnszorg bijdragen aan het terugdringen van sociaal economische en etnische gezondheidsverschillen in Nederland. Dit stelt prof. dr. én Pharoscollega Maria van den Muijsenbergh in haar oratie Verschil moet er zijn! op vrijdag 9 maart aan de Radboud Universiteit/het Radboud UMC. De oratie is ook beschikbaar in een versie voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Bijzonder hoogleraar Maria van den Muijsenbergh leeft en werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens telt. En dat we de grote gezondheidsverschillen in Nederland niet kunnen en mogen accepteren. Laagopgeleiden gaan gemiddeld 7 jaar eerder dood en leven 18 jaar in een minder goede gezondheid. Gezondheidsverschillen worden mede veroorzaakt door schulden, eenzaamheid en chronische stress. Het blijkt dat veel professionals in de eerstelijnszorg zich niet goed toegerust voelen om gezondheidsverschillen aan te pakken. Zij kunnen echter vanuit hun rol het verschil maken en een essentiële bijdrage leveren aan het terugdringen ervan.

De leerstoel

Om gezondheidsverschillen terug te dringen is een integrale en persoonsgerichte aanpak nodig. Van den Muijsenbergh zal de komende jaren kennis ontwikkelen over effectieve persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg voor laagopgeleiden en migranten, die bijdraagt aan het verminderen van vermijdbare etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Persoonsgericht betekent dat zorgverleners rekening houden met de persoonlijke vaardigheden, omstandigheden en achtergrond van patiënten en op maat met hen communiceren. Integraal wil zeggen dat er aandacht is voor alle problemen en omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid, dus ook voor zaken die buiten het direct medische domein liggen zoals schulden of huisvestingsproblemen. Van den Muijsenbergh,  gaat werken binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Deze afdeling heeft een sterk profiel op het gebied van persoonsgerichte zorg en verbindt de huisartsenzorg met publieke gezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare ouderen. De bijzondere leerstoel Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboud Universiteit/het Radboud UMC is mogelijk gemaakt door Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen waar Maria als onderzoeker en adviseur verbonden is.

De oratie

In haar oratie licht Van den Muijsenbergh toe wat gezondheidsverschillen zijn, waardoor ze veroorzaakt worden, wat we er aan kunnen doen en waarom we er nu mee aan de slag moeten. Toegang tot gezondheidszorg en een zo optimaal mogelijke gezondheid gelden beide als een mensenrecht. Iedereen die in de eerstelijns gezondheidszorg werkt, verkeert in de bevoorrechte positie iets te kunnen doen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Van den Muijsenbergh roept op om met elkaar het verschil te maken. En daarbij rekening te houden met verschillen. Elk mens is anders en one size fits all bestaat niet in de zorg.
Het is tekenend voor de aanpak van Van den Muijsenbergh dat haar oratie in twee versies verschijnt zodat haar boodschap voor iedereen begrijpelijk is. De eenvoudige versie is geschreven door Thea Duijnhoven, adviseur bij Pharos, en getest door Jos Niels en Rob Weijers, taalambassadeurs van Stiching ABC.

Download hier de inaugurele rede http://www.pharos.nl/documents/doc/oratie_maria_muijsenbergh_lr.pdf