Categoriearchief: Nieuws

Leuk om te lezen?

Three important WONCA publications were launched recently at the world conference in Seoul:

Family Practice in the Eastern Mediterranean Region: Universal Health Coverage and Quality Primary Care  Edited by Michael Kidd and Hassan Saleh (WHO EMRO) this is the first book to analyze in depth the current causes of shortage of family physicians and the relative weakness of the family practice model in many countries in the Eastern Mediterranean Region.

How to Do Primary Care Research  Edited by Felicity Goodyear-Smith and Bob Mash, this is a practical ‘How To’ guide,  talking the reader step-by-step through designing, conducting and disseminating primary care research, a growing discipline internationally.

Primary Health Care around the World: Recommendations for International Policy and Development edited by Chris van Weel and Amanda Howe.  This unique book is the first to bring together primary care experiences from around the world, with emphasis on non-Western regions. Utilising published articles that profile different countries’ primary health care, accompanied by expert commentaries, the book consolidates global primary health care information over the past decade. 

Pharos: tool terugvraagmethode

NIEUW: HULP OM DE TERUGVRAAGMETHODE VAKER TOE TE PASSEN

Als zorgprofessional heb je soms het gevoel dat je patiënt niet altijd je adviezen opvolgt, het moeilijk vindt om zelf regie te nemen. De therapietrouw is laag, of je patiënt neemt zijn medicijnen niet goed in. Wellicht is je boodschap niet altijd even begrijpelijk. De terugvraagmethode is een manier om te weten of je boodschap goed is overgekomen. We hebben een handige poster en kaart voor op je bureau die je eraan herinnert om de terugvraagmethode vaker toe te passen. Ze zijn gratis te bestellen en te downloaden in onze webshop.

Terugvraagmethode in de praktijk

Veel zorgverleners kennen de terugvraagmethode en zijn overtuigd van het nut, maar in de praktijk blijkt het toch lastig om deze gesprekstechniek bij patiënten toe te passen. Terwijl het een betrouwbare manier is om te checken of je boodschap duidelijk is overgekomen bij je patiënt. Het is goed om elke patiënt te vragen in eigen woorden te vertellen wat jullie zojuist hebben besproken. Bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden is het extra belangrijk om begrijpelijk te communiceren. Terugvragen biedt je informatie om de boodschap zo nodig anders te formuleren of aan te vullen. Het is hierbij belangrijk om de vraag bij jezelf te houden. Geef je patiënt niet het gevoel dat je hem of haar controleert. Bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden is begrijpelijke communicatie extra belangrijk.

Tips om je communicatie eenvoudig te houden:
1: Beperk je informatie
2: Vermijd jargon
3: Wees concreet

Een voorbeeld van een terugvraag:
“Ik wil weten of ik het goed heb uitgelegd. Wilt u mij vertellen wat ik gezegd heb?”

Trainen met de terugvraagmethode

De Pharostraining ‘Effectief communiceren met laaggeletterden‘ is uitgebreid met de terugvraagmethode. “Uiteraard was dit al een belangrijk onderdeel van onze trainingen. Met elkaar oefenen met de methode vermindert handelingsverlegenheid bij professionals, en leert dat het uiteindelijk tijd én betere zorg oplevert. De poster en kaart is voor de deelnemers een extra reminder om de terugvraagmethode in de dagelijkse praktijk toe te passen”, zegt Marian Moons, coördinator training en scholing van Pharos.

Onderzoek Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden

In opdracht van ZonMw voerden Nivel en Amsterdam UMC onderzoek uit naar omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg. Het onderzoeksrapport biedt kennis, methoden en tools om beter om te gaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg. Uit het onderzoek blijkt ook dat 99 procent van de zorgverleners de terugvraagmethode aanbeveelt.

Pharos heeft praktische hulpmiddelen ontwikkeld, met als resultaat meer aandacht voor de terugvraagmethode in de training ‘Effectief communiceren met laaggeletterden‘, en een handige poster en een kaart voor op tafel in de behandelkamer. De poster en kaart zijn bedoeld als praktische ondersteuning en herinnering voor de zorgverlener om de terugvraagmethode (vaker) toe te passen.

Pharos: passende zorg voor migranten in de laatste levensfase

PASSENDE ZORG AAN MIGRANTEN IN LAATSTE LEVENSFASE – ZONMW PAREL VOOR IN GESPREK LEVEN EN DOOD

“Een goed voorbeeld voor andere projecten. Daarnaast is Pharos sterk in de implementatie van de projectresultaten.” ZonMw heeft het project In gesprek over leven en dood bekroond met een Parel. 

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Toch maken niet-westerse migranten minder gebruik van palliatieve zorg. De zorg is onbekend en sluit vaak niet aan bij hun wensen en verwachtingen. In veel culturen is het spreken over diagnose en prognose een taboe. De directe manier van spreken daarover in Nederland stuit dan op onbegrip. Zorgverleners zelf vinden bovendien dat zij niet altijd goed zijn toegerust om mensen met een migratieachtergrond passende zorg te geven.

‘Mooie, praktische resultaten voor professionals’

Met het project In gesprek over leven en dood, de voorlichtingsfilms en andere producten krijgen zorgverleners meer ondersteuning. En niet-westerse migranten krijgen kennis en vaardigheden aangereikt om beter voor zichzelf op te komen, motiveert ZonMw de toekenning van de Parel.

>> Lees hier alles over het project In gesprek over leven en dood.

“Volgens ZonMw levert het project mooie, praktische resultaten op voor zorgprofessionals, zoals onderwijs- en scholingsmateriaal over cultuursensitieve palliatieve zorg. Deze materialen worden breed verspreid door effectieve communicatie naar relevante organisaties. In samenwerking met drie migrantenorganisaties zijn voorlichters getraind. Aan hun voorlichtingen namen 500 niet-westerse migranten deel van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst. De eigen regie van deze groepen migranten wordt mede door voorlichtingsbijeenkomsten versterkt.”

Trots op Parel

Projectleider Gudule Boland nam de prijs in ontvangst namens de projectgroep tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. De Parel werd overhandigd door minister Hugo de Jonge van VWS.

“De belangstelling voor de bijeenkomsten is onverminderd groot. Daar gaan we dus mee door”, zegt Gudule over hoe het project nu wordt voortgezet. “De films maken het spreken over de laatste levensfase makkelijker, waardoor families in alle rust tot serieuze gesprekken komen. Ik wil erop inzetten dat zorgverleners die films standaard aanbieden, zodat niet-westerse migranten al vroeg over hun wensen voor de laatste fase gaan praten. Stel dat mensen de huisarts vragen hun vader niets over een ernstige diagnose te vertellen. Dan kan het antwoord zijn: kijkt u eerst eens rustig met de familie naar deze film.”

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor patiënten en naasten. Tot 2020 investeert het Kabinet 51 miljoen euro in ‘Palliantie. Meer dan zorg’ voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs.

Steun SANO

“…een collegiale bijdrage waardoor jonge bekwame collega’s hun medische zorg kunnen blijven leveren, daar waar de nood het grootst is… juist nu” Met Uw steun helpt SANO deze collega’s al bijna 50 jaar.

In Nederland bestaat sinds 2014 een unieke opleiding tot een al even uniek artsen profiel: Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). De weg van onze collega’s tot volleerd AIGT is niet eenvoudig en zeker niet goedkoop. Zowel tijdens de opleiding als tijdens de uitvoering van dit essentiële werk is er vaak onvoldoende financiële ondersteuning. Het afgelopen jaar is er een uitgebreide discussie gevoerd, ook in de media, over het uitblijven van een kostendekkende financiering van de opleiding . Dit heeft echter nog niet geleid tot acties van de overheid en dat terwijl de vraag naar deze goed opgeleide, generalistisch werkende artsen onverminderd blijft bestaan. Stichting Artsen naar Ontwikkelingslanden (SANO) heeft als doel het financieel ondersteunen van artsen die gaan werken in ontwikkelingslanden.

Wij hebben sinds 2018 onze steun uitgebreid: wij ondersteunen nu ook een deel van de opleiding van de AIGT middels financiële suppletie. Hiermee kan de noodzakelijke buitenlandstage bekostigd worden voor hen die geen subsidie van anderen ontvangen. Daarnaast gaat onze ondersteuning van collega’s tijdens uitzendingen door: veel artsen werken op lokaal contract, met een lokaal salaris – soms rond de 100€ per maand – zonder adequate sociale voorzieningen en verzekeringen. SANO verstrekt financiële suppleties aan deze collega’s ter voorkoming van financiële problemen.

Zo ook voor Wouter: Best SANO bestuur, Hartelijk dank voor de bijdrage voor mijn tweede jaar in Malawi. Ik werk inmiddels 1,5 jaar in St. Lukes hospital en heb het nog steeds naar mijn zin. Naast directe patiëntenzorg zijn we bezig met allerlei projecten en onderzoek, dus er gebeurt genoeg. Jullie maken het mogelijk hiermee door te gaan, met name omdat kosten van vervoer, visa en registratie hoog zijn en zonder de steun van SANO zou het een erg lastige onderneming zijn. Hulde voor jullie werk! Groeten, Wouter B., Medical Officer St. Lukes Hospital, Malosa, Malawi

SANO, opgericht door de KNMG en de NVTG (Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde) doet meer; voor de aanvullende informatie verwijzen wij u naar onze website: www.stichtingsano.nl Velen van u hebben in de afgelopen jaren SANO financieel gesteund, hiermee niet alleen bijdragend aan de gezondheidszorg in de armste landen, maar ook aan het behoud van tropische geneeskunde in ons eigen land. Hiervoor zijn wij u allen zeer erkentelijk.
Wij hopen ook voor dit jaar op uw bijdrage die u kunt overmaken op NL36ABNA0622389645 t.n.v. SANO. U kunt ook doneren via onze website (ideal, eenmalig of periodiek).

Met collegiale groet,

W. Heres
Voorzitter bestuur SANO, www.stichtingsano.nl

Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. SANO staat als ANBI bij de fiscus geregistreerd (Fiscaal-Nr. 815520268)

RESOURCES, RESEARCH & RIGHTS: Ethical Dilemma’s in Global Health

RESOURCES, RESEARCH & RIGHTS: Ethical Dilemma’s in Global Health

Het jaarlijkse NVTG-congres is in de Rode Hoed, Amsterdam. Samenwerkende partners zijn Uniting Streams, TROIE en externe partner Wemos. Het overkoepelende thema is ethische dimensies en dilemma’s in Global Health. 

Keynote speakers zijn Dr. Ann Phoya, Dr. Rieke van der Graaf, Dr. Anant Bhan en Dr. Brigit Toebes.

Naast drie abstractsessies door jonge onderzoekers zijn er in de middag sessies van drie NVTG-werkgroepen. De WHIG bespreekt met panel en publiek ethische dilemma’s in huisartsenzorg voor migranten. Safe Motherhood nodigde o.a. de sprekers Jelle Stekelenburg en Nasrat Ansari met als overkoepelende thema: The right to Respectful Maternity Care. In de TROIE-sessie wordt het publiek gevraagd mee te denken over een aantal ethische cases. Uw inbreng is ook welkom tijdens een workshop over de CIOMS ethical guidelines en de interactieve workshop van Wemos. De Johannes Wierstichting verzorgt een lunchsessie.

6 punten accreditatie voor AIGT. Inschrijven via een link op de NVTG-website, deze leidt naar: https://customerview.nl/nvtg/ 

Kijk hier voor de symposiumfolder!

 nvtg_symposiumfolder_2018-Resources Research and Rights kopie

Actieprogramma Kansrijke Start helpt gezondheidsachterstanden voorkomen

Vandaag presenteert Hugo de Jonge, minister van VWS, in Tilburg zijn plannen voor het actieprogramma Kansrijke Start. Het doel is meer kinderen in een kwetsbare situatie een kansrijke start geven en zo gezondheidsproblemen op langere termijn te voorkomen.

Ieder kind een kansrijke start

Ieder kind verdient een optimale kans op een goede toekomst. Een goede start begint al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap. De kansen op een gezonde start zijn niet gelijk verdeeld; kinderen van vrouwen in achterstandswijken lopen een groter risico op perinatale sterfte, vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Niet alleen medische, maar juist ook niet-medische factoren (zoals armoede, schulden, huisvesting, isolement en psychosociale problematiek) spelen een belangrijke rol. Voor een gezonde start van alle kinderen (ongeacht hun achtergrond en leefomgeving) is een aanpak nodig die inzet op het bieden van goede zorg, en die aandacht heeft voor achterliggende problematiek. Een integrale aanpak waar inwoners en professionals in de wijk bij betrokken zijn.

Het is geweldig dat de minister zich uitspreekt over het belang van de eerste 1000 dagen van het leven”, zegt Bart Looman, manager van het Pharosprogramma ‘Gezond opgroeien’. “Wij voelen ons extra ondersteund in ons werk en dat zal ook gelden voor zorgprofessionals en gemeenten. Investeren in de kansrijke start van kinderen in een kwetsbare positie is een belangrijke manier om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. Een kansrijke start kan de intergenerationele overdracht van gezondheidsachterstanden doorbreken.”

Extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen

Rijk, gemeenten, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, volwassen-ggz, welzijnswerk en wijkteams kunnen hier het verschil maken. Het actieprogramma Kansrijke Start zet in op extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen en legt daarbij de nadruk op een goede verbinding tussen het medische en het sociale domein inclusief de publieke gezondheid. Vanuit lokale coalities worden ketenafspraken gemaakt tussen alle organisaties die een rol spelen bij de geboorte.

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen door lokale samenwerking tussen alle betrokken partijen te ondersteunen. Het is dan ook goed nieuws dat het programma Kansrijke Start middelen beschikbaar stelt voor GIDS (Gezond In De Stad)-gemeenten die een lokale coalitie willen vormen.”, zegt Daphne Ketelaars, manager van Gezond in…,het  stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden. ”We zien bij gemeenten veel interesse in het investeren in een goede start voor kinderen. Er is al de nodige kennis over wat hierbij goed werkt, en er kan veel geleerd worden van gemeenten die hier al ervaring mee hebben opgedaan. Het is onze taak om deze kennis breed beschikbaar te maken.”

Wat biedt Pharos gemeenten en zorgprofessionals?

Pharos heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden, en het bereiken en betrekken van kwetsbare gezinnen via persoonsgerichte zorg. Ons motto is kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor iedereen. Ook voor laagopgeleiden en mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. We zetten ons breed in voor een Kansrijke Start:

  • Via het programma Gezond in… stimuleren we gemeenten om een kansrijke start voor ieder kind onderdeel te laten zijn van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Bestaande kennis en ervaring van gemeenten die hier al langer aan werken, worden actief gedeeld met andere gemeenten zodat ze deze kunnen benutten bij het vormgeven van een  aanpak rondom Kansrijke Start.
  • We werken samen met het Erasmus MC en onderzoeksinstituut DRIFT om de bestaande kennis rond dit thema te verdiepen.
  • Via het traject Verkleinen van gezondheidsverschillen van het Programma Sociaal Domein begeleiden we, samen met andere partijen, gemeenten gedurende twee en een half jaar met een intensief leer- en verandertraject. Naast het thema Veilige, kansrijke en gezonde start is Gezond gewicht een belangrijk thema. Samen leren, ontwikkelen en versnellen staat in dit traject centraal.
  • Pharos biedt (zorg)professionals en wijkteams trainingen, praktische handvatten en eenvoudig voorlichtingsmateriaal dat zij kunnen gebruiken bij het bereiken en ondersteunen van kwetsbare groepen.

Wilt u meer informatie? Kijk op  www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/gezond-opgroeien/gezond-opgroeien en www.gezondin.nu of neem contact op met Daphne Ketelaars of Bart Looman via 030-2349800.

Leuk om te lezen?

How can progress toward the health and health-related Sustainable Development Goals be accelerated, and what role can the private sector play? Devex and Philips take a look: http://takingaction.devex.com

At least 400 million people globally lack access to essential health services such as immunization, family planning services, and primary care hospitals, according to the World Health Organization.

For 100 million people, accessing that care means being pushed below the poverty line due to out-of-pocket expenditure on health services, resulting in either unnecessary deaths or being driven into extreme poverty and debt. That’s why it’s so important that Sustainable Development Goal 3 — to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages — along with others that intersect with health, such as SDG 2 on eliminating hunger, SDG 4 on ensuring quality education, and SDG 8 on decent work, are achieved.

Universal health coverage — the idea of access to health services for all without exposing the user to financial hardship — could be one solution the private sector could put their resources and expertise toward.It’s an idea that Devex, in partnership with Philips and other organizations, delved deeper into in 2017.

The online content series Going for Goals focused on the financing needed to boost efforts around primary health care, and in turn UHC. A second online content Healthy Horizonstook the temperature of the development sector to analyze how to make UHC a reality.

We then took the dialogue around health access one step further when stakeholders from around the world gathered at the United Nations General Assembly to discuss access to health care at a special event, Closing the Gap: Innovative business models for UHC. This action-oriented discussion focused on the innovative new business models needed to secure quality UHC.

Verder lezen? https://takingaction.devex.com

21/11 expert meeting seksuele gezondheidszorg

 

IS DEZE ZORG VOOR IEDEREEN EVEN TOEGANKELIJK?
Dokters van de Wereld ziet in Nederland een toenemend aantal vrouwen die problemen hebben met de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Deze zorg is in een aantal gevallen zèlfs ontoegankelijk voor vrouwen. Een groot deel van deze groep die deze barrière ervaart zijn vrouwen zonder een Nederlandse verblijfstatus. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, waar Dokters van de Wereld iets aan wil doen.

Expertmeeting

Speciaal voor zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en andere deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg organiseren wij een expertmeeting in samenwerking met Rutgers. Hierin stellen we deze problematiek aan de orde. Hoe is het gesteld met de wet- en regelgeving omtrent reproductieve gezondheidszorg voor kwetsbare mensen, waaronder ongedocumenteerden? Welke barrières ervaart deze groep in de toegang tot seksuele gezondheidszorg? Essentieel is dat we deze problematiek ook in een intercultureel perspectief plaatsen gezien de grote groep ongedocumenteerde vrouwen die hiermee te kampen heeft.
Tijdens deze bijeenkomst komen verschillende gastsprekers aan het woord, zoals Ineke van der Vlugt, Programma Manager anti-conceptie & abortus van Rutgers en An Vanthuyne, arts seksuele gezondheidszorg (Doctors of the World UK).

Meld u nu aan!

Zet woensdagavond 21 november in uw agenda en meld u aan middels de aanmeldknop. De expertmeeting vindt plaats in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam van 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30. Het definitieve programma van deze avond ontvangt u in oktober per email.

Ik hoop dat we elkaar treffen op 21 november! Hartelijke groet,
Arianne de Jong
Directeur

Blog: medisch ondernemen: Artsen in Iran

Leuk om te lezen?

Op de site medischondernemen.nl vindt u een inspirerende blog van Wilma Wolf, docent en onderzoeker aan de Hanzehogeschool, maakte een indrukwekkende reis door Iran waarbij ze de medische wereld van binnenuit leerde kennen. In dit eerste deel van haar reisverslag beschrijft ze de ambities van geneeskundestudenten in Iran en de context waarin zij leven.  Deel 2 gaat over de moeilijke positie van vrouwelijke geneeskundestudenten en hun verlangen om naar het buitenland te vertrekken. In deel 3 meer over de moeder van het gezin die zich 25 jaar geleden als huisarts in de stad vestigde. Een keuze die jonge afgestudeerden op dit moment niet vaak meer maken.

lees verder op de site van medischondernemen.nl