Cursus aanbod Health Education 2019

Meer informatie en inschrijfmogelijkheid kunt u vinden op de pagina van de betreffende cursus op www.healtheducation.nl. U kunt zich ook via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.

page1image26970560

BASISOPLEIDING REIZIGERSGENEESKUNDIG HUISARTS

In deze opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van reizigersadvisering aan de orde en leert u deze effectief toe te passen. Deze opleiding is geschikt voor registratie van huisartsen bij het LCR/CHBB.
Voor wie: (huis)artsen met weinig ervaring in de reizigersadvisering of die de basiskennis na lange tijd willen opfrissen.

Waar en wanneer: Best: 10 en 17 januari 2019 Almere: 13 en 27 juni 2019 Zoetermeer: 6 en 13 nov 2019 Tijd: 13.30 uur– 21.00 uur. Prijs: € 690,- BTW vrij Accreditatie: Toegekend door LCR en ABC1 (CvAH) voor 12 uur.

 

JAARLIJKS SYMPOSIUM TRAVEL MEDICINE TRAINING VOOR (HUIS)ARTSEN OP 19 SEPTEMBER 2019

Accreditatie: Voor 6 uur aangevraagd bij LCR en ABC1. Tijd: 10.30-18.00uur (file vermijdend)Programma: zie website Waar: nntb locatie centraal in Nederland Prijs: €229 BTW vrij

 

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING ‘REIZEN IN HART EN NIEREN (EN ANDERE ORGANEN)’

Bij veel reizigers zit het reizen in hart en nieren. Soms ook letterlijk, als ongewenst souvenir. Een trypanosoom in het hart, een reuzenworm in de nier, een amoebe in de lever of een blaasworm in de long. In deze masterclass bespreken we hoe je dit soort infecties kunt voorkomen. Verder bespreken we waar je aan moet denken als mensen met ziekte van hart/long/lever/milt/nier of ander orgaan op reis gaan. Denk hierbij aan: interacties met reisvaccinaties of –medicatie; extra risico op reizigersziekten of complicaties hiervan; problemen bij vliegen, hoogte, duiken of andere activiteiten. Hoe vertaalt dit zich in het reizigersadvies?Uitbreidingsmogelijkheden: Aansluitend is de masterclass ‘SOA’s en reizen’.

Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners met ervaring in reizigersadvisering. Waar en wanneer: Zoetermeer: 20 juni 2019, Eindhoven: 15 mei 2019, Zwolle 16 mei 2019, Oud Gastel 6 juni 2019, Hengelo 14 november 2019. Tijd: 14:30-18:15u. Prijs: 195 BTW vrij. Accreditatie: voor 4 uur aangevraagd bij LCR (artsen en verpleegkundigen), ABC1 (CvAH), V&V en CADD (Kabiz).

 

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE ‘SOA’S EN REIZEN’

Reizen en verantwoordelijk zijn voor je eigen welzijn gaan niet altijd samen. Op reis zijn reizigers minder geremd, drinken meer alcohol en lopen hierdoor meer risico. Zeker de alleen gaande reiziger, de backpackers en mensen die voor het werk op reis gaan lopen een belangrijk risico. Aan de orde komen verschillende SOA’s, welke het meest risicovol zijn, hoe reizigers zich kunnen beschermen en wat de behandeling is. Aan de hand van casuïstiek bespreken we of en hoe seksueel gedrag en risico aan de orde te stellen. Ook de reizigers die seks heeft met mannen loopt risico, met name op HIV. Er wordt aandacht besteed aan het voorlichten over PreP, en het eventueel voorschrijven ervan. Uitbreidingsmogelijkheden: Voorafgaande is de masterclass ‘Reizen in hart en nieren (en andere organen)’.

Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners met ervaring in reizigersadvisering. Waar en wanneer: Zoetermeer: 20 juni 2019, Eindhoven: 15 mei 2019, Zwolle 16 mei 2019, Oud Gastel 6 juni 2019, Hengelo 14 november 2019. Tijd: 14:30-18:15u. Prijs: 195 BTW vrij. Accreditatie: voor 4 uur aangevraagd bij LCR (artsen en verpleegkundigen), ABC1 (CvAH), V&V en CADD (Kabiz).

 

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING ‘BACTERIËN IN HET BUITENLAND’

We danken onze gezondheid aan de ‘goede’ bacteriën op- en in ons lijf, ons microbioom. Soms lopen we bij reizen een schadelijke bacterie op, met kans op difterie, meningitis, tuberculose, dysenterie, buiktyfus, pest of vele andere zieken. Maar altijd komen we in contact met nieuwe bacteriën die ons microbioom verstoren. Meestal is dit een tijdelijke verstoring zonder veel gevolgen, maar steeds vaker komen we met resistente bacteriën thuis. In deze masterclass leert u meer over bacteriële ziekten bij reizigers, welke preventieve maatregelen zinvol zijn, en wat de mogelijke gevolgen zijn van import van resistente bacteriën. Deze masterclass bestaat uit twee delen volgens het ’flipping the classroom’ concept. U volgt een online voorbereiding van 2 uur vanuit huis op een zelf gekozen moment met filmpjes, lesstof en vragen. In de 2 contacturen wordt casuïstiek behandeld, de opgedane kennis toegepast en is er voldoende tijd voor vragen en discussie.Uitbreidingsmogelijkheden: De contacturen kunnen worden uitgebreid met het aansluitende Health Education Reisspel.

Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners met ervaring in reizigersadvisering.Waar en wanneer: Utrecht: 4 april 2019 Amsterdam: 5 september 2019
Tijd contacturen: 14.00-16.00 uur Prijs: € 195,- BTW vrij
Accreditatie: Voor 4 uur toegekend door LCR (artsen en verpleegkundigen), ABC1 (CvAH), V&V en CADD (Kabiz).

 

 
HEALTH EDUCATION REISSPEL

Educatief bordspel. U krijgt een reisbudget en een aantal “Health Coins” die uw gezondheid weergeven. Het lot bepaalt de bestemming en het soort reis. U maakt keuzes: welke vaccinaties neemt u, koopt u een klamboe of bewaart u het (speel)geld voor een leuke excursie? Op het speelbord komt u in verschillende situaties terecht. Welke invloed die hebben op uw gezondheid is afhankelijk van uw personage (bijvoorbeeld of u kind bent, of zwanger, of een afweerstoornis hebt) en uw voorbereiding (bijvoorbeeld of u malariapillen slikt, gevaccineerd bent, of een reisverzekering hebt). Er is aandacht voor de kans op ziekte, preventieve maatregelen en de invloed van bestemming, type reis en soort reiziger. Op de situaties die zich tijdens de reis voordoen wordt inhoudelijk ingegaan (bijvoorbeeld: “U krijgt koorts tijdens verblijf, wat gaat u doen?”). Wie komt gezond thuis, binnen het budget en met het hoogste aantal Health Coins?Uitbreidingsmogelijkheden: De contacturen kunnen worden uitgebreid met de voorafgaande masterclass ‘bacteriën in het buitenland’.Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners met ervaring in reizigersadvisering.

Waar en wanneer: Utrecht: 4 april 2019 Amsterdam: 5 september 2019
Tijd: 16.15-18.15 uur Prijs: € 85,- BTW vrij. Accreditatie: Toegekend voor 2 uur door LCR (artsen en verpleegkundigen), ABC1 (CvAH), V&V en CADD (Kabiz).

 

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING ‘REIZEN OP HOOGTE’

In deze masterclass komen de verschillende aspecten aan de orde die van belang zijn om een reiziger te informeren over risico’s en aandachtspunten bij reizen op hoogte. Aandacht wordt besteed aan de kennis over aandoeningen/ziektes die van belang zijn in het kader van hoogteziekte, aan de medicamenteuze behandeling en de preventie van hoogteziekte. Na het volgen van deze masterclass kunt u een adequate afwegingen maken of het verantwoord is dat een patiënt op hoogte gaat reizen.

Uitbreidingsmogelijkheden: De contacturen kunnen worden uitgebreid met de voorafgaande masterclass ‘bacteriën in het buitenland’ en het Health Education reisspel.
Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners met ervaring in reizigersadvisering.
Waar en wanneer: Utrecht 4 april 2019 van 19.00-21.00 uur
Accreditatie: Toegekend voor 2 uur bij LCR (artsen en verpleegkundigen) en ABC1 (CvAH) Prijs: € 95,- BTW vrij

 

REIZIGERS ADVIES EN TOETS OVERLEG (RATO) – HEALTH EDUCATION I.S.M. DE WHIG VAN DE NVTG

De RATO is een werkvorm die bedoeld is als nascholing met accent op intercollegiale toetsing voor (huis)artsen op het gebied van reizigerszorg, waarbij in kleine groepen met een vaste samenstelling onder leiding van een (huis)arts-moderator casuïstiek wordt besproken. Accreditatie: LCR en ABC1 voor 2 uur per bijeenkomst toegekend.
Voor wie: (huis)artsen Waar en wanneer: 2x per jaar op diverse locaties en data Prijs: €85 per bijeenkomst

 

BUITENLAND:

Marrakech: 1 nov – 4 nov 2019 (+/- 1 dag)
Oeganda: 17 jan – 26 of 31 jan 2020 (+/- 1 week)
Peru: 3 – 17 okt 2020 (+/- 1 week)
Nepal: Infectieziekten en ziek terug uit het buitenland; parallelprogramma voor deelnemers met en zonder ervaring in reizigersadvisering. Datum nntb

Voor alle nascholingsreizen ontvangt u LCR en ABC1 accreditatie. Meer informatie is te vinden op www.healtheducation.nl. Hier kunt u zich ook als geïnteresseerde voor buitenlandse nascholingsreizen aanmelden.

page2image24837504

NIEUW: INFECTIEZIEKTEN

SOA’S IN DE (HUISARTSEN)PRAKTIJK

SOA komen steeds meer voor. Steeds vaker komen patiënten op consult met vragen over SOA’s: welke risico’s zijn er, moet ik testen, waten wanneer? In de scholing gaan we in op het bespreekbaar maken van seksueel gedrag, proactief bespreekbaar maken van risico, welkeSOA’s komen er voor, waar (in welk gaatje welk stokje) en wanneer te testen. Ook de eventuele behandeling bij klachten komt aan bod. Tijdens de scholing wordt er ook het HIV risico voor MSM mannen besproken en de nieuwe preventie PreP.

Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners Accreditatie: ABC1, V&V en NVvPO aangevraagd voor 2 uurWaar en wanneer: Utrecht, 7 november 2019 Eindhoven, 12 december 2019 Tijd: 18.45-20.45 uur Prijs: €85 BTW-vrij

KINDERZIEKTEN EN VACCINATIES

Voor de jongere professional zijn de meeste kinderziekten onbekend. Tot voor kort was de vaccinatiegraad in Nederland hoog, maar helaas daalt deze steeds meer, waardoor er in de toekomst vaker kinderziekten zullen voorkomen, met het risico op complicaties.
In de scholing behandelen we welke kinderziekten er zijn, welke complicaties kunnen optreden en de (on)mogelijkheden voor vaccinaties. Ook zal er aandacht zijn hoe wij het gesprek met ouders over vaccineren aan kunnen gaan.

Voor wie: (huis)artsen en verpleegkundigen
Waar en wanneer: Utrecht, 7 november 2019 Eindhoven, 12 december 2019
Tijd: 16.00-18.00 uur Accreditatie: ABC1 en V&V aangevraagd voor 2 uur Prijs: €85 BTW-vrij

Meer informatie en inschrijfmogelijkheid kunt u vinden op de pagina van de betreffende cursus op www.healtheducation.nl. U kunt zich ook via de website aanmelden om het nieuwe cursusaanbod te ontvangen zodra dit bekend is.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor evt fouten in dit overzicht. Controleer dan ook de data op de website bij uw inschrijving en bij de bevestigingsmail.

page3image26974512