Cursus aanbod Health Education 2017-2018

Meer informatie en inschrijfmogelijkheid kunt u vinden op de pagina van de betreffende cursus op www.healtheducation.nl. U kunt zich ook via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.

FOLDER

cursusoverzicht Health Education nj 2017-vj 2018 kopie

BASISOPLEIDING REIZIGERSGENEESKUNDIG HUISARTS

In deze opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van reizigersadvisering aan de orde en leert u deze effectief toe te passen. Deze opleiding is geschikt voor registratie van huisartsen bij het LCR/CHBB. Voor wie: (huis)artsen met weinig ervaring in de reizigersadvisering of die de basiskennis na lange tijd willen opfrissen.

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING: ‘UITDAGINGEN VOOR DE REIZIGERSADVISEUR’

Het reizigersspreekuur kent vele uitdagingen. Hoe overtuig je een reiziger die geen malariapillen wil slikken? Hoe vaccineer je iemand met prikangst? Wat doe je met een reiziger die alleen maar een vaccinatie wil en niet bereid is voor het advies te betalen, omdat hij het zelf al heeft uitgezocht op internet? Hoe hard probeer je een zwangere reiziger naar malariagebied te overtuigen dat ze toch beter een andere bestemming kan kiezen? Hoe zorg je dat je spreekuur niet uitloopt? Do’s en don’ts bij het kloppend houden van de vaccinvoorraad. Hoe bewaak je de kwaliteit van je advisering en hoe kun je deze verbeteren? Aan de hand van uitdagende casuïstiek worden dit soort problemen behandeld. Deelnemers krijgen de gelegenheid vooraf hun eigen uitdaging in te brengen. Verder wordt dieper ingegaan op actuele ontwikkelingen in de reizigersadvisering. Natuurlijk zorgen we weer voor uitdagende werkvormen.

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING: ‘NIET TOERISTISCH REIZEN’

Aan de hand van uitdagende casuïstiek wordt stil gestaan bij reizen van niet-toeristische aard. Te denken valt aan o.a. ‘visiting friends and relatives (VFR), migranten, expats, zakenreizen, vrijwilligerswerk. Verder wordt dieper ingegaan op actuele ontwikkelingen in de reizigersadvisering, waarbij uiteraard uitgebreid aandacht voor de achtergronden en toepassingen van het nieuwe malariaprotocol 2017

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING ‘GEVAREN OP 8 POTEN’

Behalve de ziekten waartegen een vaccinatie bestaat, is er nog relatief weinig aandacht voor de aandoeningen die worden verkregen door teken, wantsen, schorpioenen en spinnen. In deze masterclass gaan we dieper in op de relatie tussen de reiziger en deze 8-potigen en het hele scala van infectieziekten en gifstoffen die hierdoor kunnen worden overgedragen. Waar komen deze 8-potige dieren voor, wat zijn de gevaren, wat kunnen ze reizigers aandoen en hoe gebeurt dit? Hoe kunnen we dit voorkomen? Waar kunnen we relevante informatie vinden? En wat vertellen we de reiziger? Deze masterclass bestaat uit twee delen volgens het ’flipping the classroom’ concept. U volgt een online voorbereiding van 2 uur vanuit huis op een door u zelf gekozen moment met filmpjes, lesstof en vragen. In de resterende 2 contacturen wordt casuïstiek behandeld, de opgedane kennis toegepast en is er voldoende tijd voor vragen en discussie. U ontvangt alleen punten en een certificaat voor deze masterclass indien u beide delen volgt.

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING: ‘INFECTIEZIEKTEN NA RECREATIE IN EUROPA’.

Jaarlijks gaan miljoenen mensen op vakantie in Europa, van het hoge noorden tot aan de oevers van de Middellands Zee. Zij maken stedentrips of gaan uitgebreid recreëren in natuurgebieden.
Infectieziekten komen regelmatig voor tijdens recreatie, meestal van milde en voorbijgaande aard, zoals bijv. voedselinfecties. Infecties van meer ernstige aard die regionaal van noord tot zuid verschillen, en nieuwe opduikende infecties door o.a. veranderende klimatologische omstandigheden en migratie van personen van buiten Europa, zijn niet algemeen bekend in de Nederlandse huisartspraktijk of reizigerskliniek. Zij zullen in de toekomst mede door eerder genoemde factoren, voor verassende presentaties kunnen zorgen. Daarnaast zullen patiënten steeds meer consult komen vragen over eventuele preventieve maatregelen tegen deze infecties. Tijdens de Masterclass worden aan de hand van een aantal casus epidemiologie, klinisch beeld, diagnostiek en behandeling van deze minder bekende Europese ‘’vakantie’’-infecties besproken. Tevens komen preventieve maatregelen aan de orde.

JAARLIJKS TRAVEL MEDICINE TRAINING SYMPOSIUM VOOR (HUIS)ARTSEN 21 september 2017

Accreditatie wordt aangevraagd voor 6 punten.

PECHA KUCHA AVOND VOOR REIZIGERSADVISEURS

Dit is een evenement waarbij reizigersgeneeskundige onderwerpen aan de hand van 20 afbeeldingen worden gepresenteerd in 6 min. en 40 sec. Elke afbeelding wordt daarbij precies 20 sec. getoond. Deze eisen dwingen de deelnemers creatief en ‘to the point’ te zijn. Het format staat garant voor flitsende voordrachten met aansluitend korte discussies. U kunt als toehoorder inschrijven, maar u kunt ook zelf een presentatie geven. Meer informatie over deze avond kunt u vinden op de website.

REIZIGERS ADVIES EN TOETS OVERLEG (RATO) – HEALTH EDUCATION I.S.M. DE WHIG VAN DE NVTG

De RATO is een werkvorm die bedoeld is als nascholing met accent op intercollegiale toetsing voor (huis)artsen op het gebied van reizigerszorg, waarbij in kleine groepen met een vaste samenstelling onder leiding van een (huis)arts-moderator casuïstiek wordt besproken.
Voor wie: (huis)artsen Waar en wanneer: 2x per jaar op diverse locaties en data Prijs: €170,- per jaar (2 bijeenkomsten) Accreditatie: LCR en ABC1 (afhankelijk per groep worden òf nascholings- òf toetsgroepuren toegekend)

LUSTRUM AANBIEDING: THE BIG 5

Health Education viert haar 5 jarig bestaan in oktober 2017 met een aantal speciale lustrumaanbiedingen: nascholen met iets extra’s.

7 oktober 2017: Oostvaardersplassen. Start om 9.00 uur met de in totaal 6 uur nascholing, unieke karrentocht Oostvaardersplassen tussen de burlende edelherten in de bronsttijd, afsluitend wildbuffet.
Nascholing: 4 uur Masterclass ‘niet toeristische reizen’ (met ook extra aandacht voor het nieuwe malariaprotocol 2017), 2 uur BIG5 Health Education hoogtepunten.

21 en 22 oktober 2017: Ardennen. Een weekend met 8 uur nascholing en extra (actieve) hoogtepunten. Start op 21 oktober om 11.00 uur in het Radisson Blu Balmoral Hotel te Spa met de nascholing, optioneel 2,5 uur wandeling, diner, overnachting en vervolg nascholing tot 13.00 uur in hotel te Spa. Optioneel lunch en wandeltocht in de middag. Nascholing: 4 uur Masterclass ‘niet toeristische reizen’ (met ook extra aandacht voor het nieuwe malariaprotocol 2017), 2 uur BIG5 Health-Education-hoogtepunten en 2 uur Reisstrijd 2.0.

BUITENLAND: TRAVEL MEDICINE TRAINING

OEGANDA JANUARI 2018, PERU OKTOBER 2018 EN NEPAL MAART 2019

Meer informatie over onze buitenlandse nascholingsreizen op www.healtheducation.nl. Deelname op volgorde van aanmelding. U kunt zich ook als geïnteresseerde voor toekomstige reizen aanmelden via www.healtheducation.nl.