jaarverslag 2015 en jaarplan 2016

 

WERKGROEP WHIG (Huisartsen Internationale Gezondheidszorg)

 • Aantal leden: 11
 • Namen en contactgegevens voorzitter en secretaris WG:

VOORZITTER Sylvia Mennink, sylviamenninkwn@gmail.com

SECRETARIS Tessa Versteegde,tessaversteegde@hotmail.com

Contact WHIG: info@whig.nl

Jaar van oprichting: 1989

Introductie

De WHIG is een groep huisartsen met een sterke betrokkenheid bij eerstelijns gezondheidszorg in een internationaal perspectief, die projecten en activiteiten op het gebied van Family Medicine en International Health ondersteunt. De WHIG bestaat uit een dagelijks bestuur en een kerngroep van actieve leden. In februari 2015 hield de kerngroep een heidag waarbij de missie en visie nogmaals tegen het licht werden gehouden om tot een nieuw meerjarenplan te komen. Het resultaat was als volgt:

 

Missie

1) Expertise: Zorgdragen voor het delen en het verder ontwikkelen van expertise met betrekking tot internationale huisartsgeneeskunde en diversiteit in samenwerking met andere organisaties op dit gebied.

2) Verbinding leggen en verbinder zijn tussen stakeholders met het doel samenwerking te stimuleren op het gebied van internationale huisartsengezondheidszorg.

3) Promoten en ondersteunen van internationalisering van de huisartsopleiding

4) Faciliteren van initiatieven op gebied van onderwijs en onderzoek

5) Invloed op relevante beleidsthema’s en commissies op het gebied van diversiteit, global health en reizigersgeneeskunde

6) Stimuleren van reizigersadvisering en reizigersgeneeskunde binnen de huisartsgeneeskunde

 Hoe doet de WHIG dat?

De WHIG als platform voor teruggekeerde tropenartsen (via site, vraagbaak)

Door middel van onderwijs:

 1. Jaarlijks terugkerend symposium voor gehele achterban
 2. Onderwijs op gebied van reizigersadvisering organiseren, belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking (RATO)
 3. Onderwijs geven aan tropenartsen i.o.
 4. Huisartsenopleiding in ontwikkelingslanden financieel ondersteunen (Kenia en Rwanda).
 5. Deelname aan het verbindende platform Diversity and Global Health (zie DIGH)

Resultaten in 2015:

 • Nieuwe missie en Visie
 • Wederom verwelkoming enkele nieuwe leden.
 • WHIG voorjaarssymposium± 80 bezoekers, geaccrediteerd voor GAIA/LCR.
 • Tropenopleiding: herinrichting TAGIO studiedag huisartsgeneeskunde, aanwezigheid TROIE carriere dag
 • Deelname NHG werkgroep Diversiteit en Global Health met als doel meer internationalisering in de huisartsopleiding, als auteurs betrokken bij het nieuwe NHG handboek ´Diversiteit in de Praktijk´
 • Betrokkenheid bij het Landelijk Afstemmingsoverleg Internationaal Beleid.
 • Een elektronische nieuwsbrief elk kwartaal
 • Voorbereiding overgang logistiek Reizigersadviserings ToetsOverleg naar nieuwe organisatie
 • Deelname Brede Werkgroep Landelijke Coordinatiecentrum Reizigersadvisering. Overleg                   betrokken huisartsen bij kwaliteitscommissie/bestuur LCR en NHG.
 • In Juli hebben Hans en Marianne Bakker met Esther Janmaat een film gemaakt over                   Family Medicine (FM) in Kenia. De bedoeling van deze film is bij te dragen aan de                   bekendheid van FM in Kenia en omliggende landen, door te laten zien wat de opleiding is                   en wat de FM’ers doen in de dagelijkse praktijk.
 • Deelname/bezoek aan jaarlijkse Primafamed bijeenkomst in Accra, Ghana; en bij                   plannen 2016: plannen uitwerken van teach the teachers module via Primafamed (en                  hopelijk eerste actieve uitzending).

Plannen voor 2016:

 • Continueren bovenstaande, incl heringerichte studiedag/TROIE carrieredag.
 • Verder uitzetten nieuwe lijnen voor de toekomst
 • Website als discussieplatform en ontmoetingsplek voor achterban
 • Nieuwjaarssymposium: geaccrediteerde nascholing met 4 sprekers in onze kernthema’s, 50-80 gasten, nieuwe bijeenkomst vooraf voor de moderatoren van de RATO’s.
 • Aandacht voor internationale contacten op het gebied van huisartsgeneeskundig                   onderzoek.
 • Ondersteuning RATO’s, betrokkenheid discussie accreditatie eisen reizigersadvisering                   LCR/CHBB.
 • Ondersteuning, evaluatie en toekomstvisie mbt. relatie WHIG, Peter Manschotfonds en                   onderwijscontacten FM Eldoret Kenya, Ruanda.
 • Update Praktijkwijzer reizigersadvisering.