The Mark Glenn extensions, commonly known as MG extensions, TEDHAIR review, bonding solutions, threads, weaves, injections, and nothing is stuck on the head. They are attached using a very fine braid. A small section of existing hair is split into two. The fiber hair is also split into two to make the braid and is finally wrapped around the base of the hair, protecting it. The fiber is then "sealed on itself" using a heat tool (which is no hotter than a typical pair of curling tongs or crimpers). This creates a tedhair tiny plastic seal. It's important to point out that during this process, your own hair is safely "cocooned" inside the fiber so it doesn't come into direct contact with any heat. Therefore, your own hair stays in perfect condition. For hair loss or thinning problems, the extensions are applied with non-allergic mesh and the fiber hair is woven through the mesh to create the look.Glenn Kinsey of Mark Glenn Hair Enhancement has tedhair on review joined us today for a brief question and answer session on their fiber hair extensions.Welcome Glenn and thank you for joining us today! We have a few questions for you about your wonderful hair extensions.

NVTG: Migranten maken vaker gebruik van huisartsenpost

Migranten maken vaker gebruik van de huisartsenpost

Niet-westerse migranten maken veel vaker gebruik van de huisartsenpost (HAP) dan autochtonen. Ook ervaren migranten, zowel westers als niet-westers, vaker problemen met de bereikbaarheid van hun eigen huisarts. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 11.000 patiënten die tussen 2009 en 2014 contact hadden met 42 HAP’s verspreid door heel Nederland.

Andere verwachtingen van huisarts

De motieven van migranten om naar een HAP te gaan zijn hetzelfde als die van autochtonen, zoals ‘de noodzaak voelen voor contact met een huisarts’, ‘ongerustheid’ en ‘behoefte aan medische informatie’. De meeste migranten verwachten bovendien, net als autochtonen, een dokter te zien of advies te krijgen.

Maar niet-westerse migranten hebben wel vaker het gevoel dat er een spoedeisende situatie is waarvoor ze naar een huisarts moeten. Ook verwachten ze vaker dan autochtonen dat de huisarts actie onderneemt, zoals lichamelijk onderzoek of medicatie.

De kernpunten uit het onderzoek

  • Migranten maken meer gebruik van de huisartsenpost (HAP) dan autochtone Nederlanders.
  • Migranten maken vaker gebruik van spoedeisende zorg voor medisch niet-urgente problemen.
  • Niet-westerse migranten verwachten vaker lichamelijk onderzoek of medicatie wanneer ze contact opnemen met de huisartsenpost, vergeleken met autochtone Nederlanders.
  • Migranten geven vaker dan autochtone Nederlanders aan problemen te ervaren met de bereikbaarheid van hun eigen huisarts.

Aanbeveling van onderzoekers

Het is belangrijk dat migranten goed worden voorgelicht over het doel van de HAP, bijvoorbeeld in de eigen huisartsenpraktijk of bij integratiecursussen, stellen de auteurs, waaronder onze collega Maria van den Muijsenbergh. Bovendien bevelen zij aan om te onderzoeken of de huisartsenpraktijk overdag minder toegankelijk is voor migranten en, zo ja, hoe dat kan worden verbeterd.

Het hele artikel is beschikbaar voor abonnees of via Blendle (€ 0.99) op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.