Protocol reizigersadvisering HERZIEN

Protocol reizigersadvisering WHIG definitief  (pdf)

Protocol reizigersadvisering WHIG versie definitief 070717 (word versie)

Protocol reizigersadvisering WHIG Bijlagen definitief (pdf)

Protocol reizigersadvisering WHIG Bijlagen versie definitief 070717 (word versie)

 

Beste reizigersgeneeskundige,

Voor u ligt de geheel herziene-vernieuwde versie van de NHG Praktijkwijzer Preventie Reizigersadvisering (niet meer beschikbaar) nu genoemd Protocol Reizigersadvisering.
De eerste versie van deze Praktijkwijzer dateert al uit 2005 en is sindsdien een aantal keren herschreven en in een nieuw jasje gestoken door (ex tropen) huisartsen, NHG stafmedewerkers en andere inhoudsdeskundigen.

Het initiatief tot het maken van dit protocol Reizigersadvisering is genomen door een perifere RATO, ondersteund door LINKH. Vervolgens heeft een kleine werkgroep van de WHIG dit protocol bewerkt om het beschikbaar te stellen voor alle RATO’s ter vervanging van de eerdergenoemde Praktijkwijzer. De tekst is ter beoordeling in 2016 getoetst door een aantal RATO-groepen alsmede de reizigers- geneeskundige van Health Education op inhoud en bruikbaarheid. Het initiatief tot revisie ligt bij WHIG commissie reizigersadvisering. Elke 3 jaar zal het protocol worden herzien.

Bij de samenstelling van het protocol is dankbaar gebruik gemaakt van de LCR protocollen reizigersadvisering. De LCR heeft hiervoor toestemming gegeven. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk door middel van een link verwezen naar achterliggende documentatie.

Op- en aanmerkingen van gebruikers over de inhoud, vorm en/of gebruikersgemak zien we met belangstelling tegemoet. Neem hiervoor contact op met de WHIG, info@whig.nl

Utrecht, juni 2017
WHIG commissie reizigersadvisering