Reizigersadvisering door de huisarts

    Waarom zou u in uw praktijk aan reizigersadvisering doen?
Op de hoofdpagina vindt u de redenen om als praktijk geregistreerd te willen zijn voor reizigersadvisering. Ons aanbod vereist wel een goede dekking van praktijken, die aan reizigersadvisering doen.
Belangrijk is ook dat de scholing en registratie eenvoudig en leuk is om te doen. Ook de inkomsten compenseren de extra tijdsinvestering. 

    De introductiecursus, registratie en (her-)registratie bij het CHBB
Voor registratie voldoet het om een van de bestaande introductiecursussen te volgen. Registratie volgt dan aansluitend op de introductiecursus.  
Voor herregistratie voldoet het om deel te nemen aan 4 uur onderwijs per jaar. Deelname aan een RATO helpt om hier gemakkelijk aan te voldoen.
Zie hiervoor: http://whig.nl/whig-nl/reizigersadvisering/rato/  
Heb je na 5 jaar niet voldaan aan de herregistratie-eisen dan kun je in principe de introductiecursus weer doen en opnieuw registreren. 

     Informatie over de bestaande tweedaagse introductiecursussen
a. Health Education Of direct via CHBB-site  
b. Travelalert 
c. NSPOH 
Voor een keuze klik op de links en vergelijk data en prijs. 
U vind daar ook het ruime aanbod aan aantrekkelijke vervolgcursussen en gespecialiseerde onderwerpen. 

    De praktijkvoering / protocol reizigersadvisering
Belangrijk is dat de praktijkvoering klaargestoomd wordt voor reizigersadvisering. Hiervoor heeft de Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Int. Gezondheidszorg (WHIG) i.s.m. het NHG een praktijkwijzer/ protocol gemaakt. Deze leest als een kookboek en is cruciaal voor uw praktijk.
Protocol reizigersadvisering WHIG definitief (pdf)
Protocol reizigersadvisering WHIG versie definitief 070717 (word versie)
Protocol reizigersadvisering WHIG Bijlagen definitief (pdf)
Protocol reizigersadvisering WHIG Bijlagen versie definitief 070717 (word)

LCR Kwaliteitsregister & Certificering opleidingen reizigersadvisering 
Sinds 2005 kunnen artsen die aan de voorwaarden voor registratie voldoen zich laten registreren als reizigersgeneeskundig huisarts in het Kwaliteitsregister van het LCR.
De voorwaarden voor die (her)registratie bij de LCR zijn vastgesteld door het LCR. Het LCR verzorgt zelf geen opleidingen in reizigersadvisering.
Voor herregistratie bij de LCR is 8 uur nascholing vereist; bij het CHBB 4 u.
Registratie bij het CHBB betreft vooral de bekwaamheid van de huisarts (en indirect de praktijk) maar geeft geen recht op de status vaccinatiebureau (en dus bevoegdheid voor gele koorts vaccinatie + stempel ).
De LCR accrediteert in feite huisarts + de praktijk.
In de praktijk doen zich weinig problemen voor, omdat minder dan 20% van de consulten gele koorts vaccinatie vereist.

   Eerste registratie
Registratie kan uitsluitend worden aangevraagd door het aanmeldingsformulier voor een eerste registratie volledig in te vullen. Tevens dienen de kopieën van de opgevoerde scholing te worden meegestuurd of een overzicht uit GAIA van uw relevante scholing.
Een registratie in het LCR Kwaliteitsregister is vijf jaar geldig.

   Herregistratie
Geregistreerde (huis)artsen ontvangen 3 maanden voor het verstrijken van de registratietermijn een brief van het LCR met een verzoek voor herregistratie. U wordt verzocht het aanmeldingsformulier voor herregistratie tijdig in te sturen. Ook als u niet (volledig) aan de nascholingsnorm voldoet, is het advies om een verzoek tot herregistratie in te dienen. U komt dan in aanmerking voor een jaar uitstel op voorwaarde dat u de gemiste nascholingsuren alsnog inhaalt. Mocht u bij het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd op de oproep tot herregistratie, dan wordt u uitgeschreven uit het LCR kwaliteitsregister. 
Meer informatie over de (her)registratie vindt u in de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersgeneeskundige en reizigersgeneeskundig huisarts.  Ook kunt u kijken bij de meest gestelde vragen over de registratie en herregistratie in het LCR Kwaliteitsregister.
U dient u als praktijk te laten voorzien van actuele informatie rond reizigersadvisering. Dat doet nu alleen de door huisartsen gesteunde LCR

  Kwaliteit
Net als in andere velden van de gezondheidszorg wordt ook in de reizigersadvisering voortdurend gewerkt aan verbetering van kwaliteit. Onder auspiciën van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) van het LCR zijn de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersgeneeskundige en reizigersgeneeskundig huisarts opgesteld.