reizigersadvisering door de huisarts

Net als in andere velden van de gezondheidszorg wordt ook in de reizigersadvisering voortdurend gewerkt aan verbetering van kwaliteit. Onder auspiciën van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) van het LCR zijn de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersgeneeskundige en reizigersgeneeskundig huisarts opgesteld.

    Certificering opleidingen artsen

Het LCR is geen opleidingsinstituut en verzorgt zelf geen opleidingen in reizigersadvisering. Het LCR stelt wel de kwaliteitsnormen vast voor de opleidingen en nascholingen. Opleidingsinstituten kunnen hun scholingen laten toetsen bij de KwaliteitsConsilium voor artsen om zodoende certificering te verkrijgen.

    Kwaliteitsregister artsen

Sinds 2005 kunnen artsen die aan de voorwaarden voor registratie voldoen zich laten registreren als reizigersgeneeskundige of als reizigersgeneeskundig huisarts in het Kwaliteitsregister van het LCR. De voorwaarden voor (her)registratie worden vastgesteld door het LCR.

Eerste registratie

Registratie kan uitsluitend worden aangevraagd door het aanmeldingsformulier voor een eerste registratie volledig in te vullen. Tevens dienen de kopieën van de opgevoerde scholing te worden meegestuurd of een overzicht van het GAIA systeem waarin u relevante scholing aangeeft.

Een registratie in het LCR Kwaliteitsregister is vijf jaar geldig.

Herregistratie

Geregistreerde (huis)artsen ontvangen 3 maanden voor het verstrijken van de registratietermijn een brief van het LCR met een verzoek voor herregistratie. U wordt verzocht het aanmeldingsformulier voor herregistratie tijdig in te sturen. Ook als u niet (volledig) aan de nascholingsnorm voldoet, is het advies om een verzoek tot herregistratie in te dienen. U komt dan in aanmerking voor een jaar uitstel op voorwaarde dat u de gemiste nascholingsuren alsnog inhaalt. Mocht u bij het verstrijken van de termijn niet hebben gereageerd op de oproep tot herregistratie, dan wordt u uitgeschreven uit het LCR kwaliteitsregister.

Meer informatie over de (her)registratie vindt u in de Kwaliteitsnormen opleiding en registratie reizigersgeneeskundige en reizigersgeneeskundig huisarts. 
Ook kunt u kijken bij de meest gestelde vragen over de registratie en herregistratie in het LCR Kwaliteitsregister.

Een overzicht van de gecertificeerde opleidingen zijn:

NSPOH

Basisopleiding Reizigersgeneeskundige

Basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts

PAOH

Basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts

Health Education

Basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts

Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen

BIUPAMA reizigersgeneeskundig (huis)arts