Suriname- nascholing door huisartsopleiders 2017

SURINAME- NASCHOLING DOOR HUISARTSOPLEIDERS 2017

Wat is er zo bijzonder aan de nascholingen in Suriname en waarom is het zo geschikt voor huisartsopleiders-1

Data: 5 t/m 14 oktober 2017  (let op! Deze keer dus niet in april)

Vooraf zijn er voor de hao-deelnemers 3 bijeenkomsten ter voorbereiding van de interactieve workshops. Exacte locatie wordt later bekend gemaakt. Voorlopige data van de voorbereidende bijeenkomsten: 13/7 en 24/8 (in Amsterdam) en 21/9/2017 (in Haarlem).

 

 

Begeleider:

Wouter van Kempen (hao aan VUmc)

Kosten:

Ongeveer 2800 euro

Dit is voor de gehele reis, inclusief vlucht, hotel (Eco Resort), het congres, een stadswandeling door Paramaribo, een latin dance workshop, een vierdaagse binnenlandse excursie (Anaula), een voetbalwedstrijd tegen Surinaamse collega’s en diverse maaltijden.

Alleen het congres: 525 euro

 

Accreditatiepunten: minimaal 12 punten

Opmerkingen:

1.     de bijdrage van de Nederlandse deelnemers is zodanig dat de Surinaamse deelnemers voor een geringer bedrag de nascholing kunnen volgen!

2.     Het bovengenoemde bedrag is een schatting en is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in Suriname. De koers van de Surinaamse dollar en de brandstofprijs tegen die tijd hebben ook invloed.

Alle prijzen zijn inclusief de voorbereidende bijeenkomsten, waarbij de laatste (21 september 2017) met een speciaal programma en buffet in Haarlem. De vliegreis, verblijfskosten, de meeste maaltijden, congreskosten, rondleiding door Paramaribo en een schitterende binnenlandse excursie zijn inbegrepen, als ook een Feest met de Surinaamse collega’s.

De reis gaat door bij minimaal 25 deelnemers. Er kunnen maximaal 40 deelnemers mee vanuit Nederland. Eventueel kunnen partners mee. Als zij niet aan het congres deelnemen is voor hen de prijs lager. Vanuit Suriname zullen naar verwachting ca. 100 huisartsen deelnemen.

Inhoud Cursus

Daarvoor wordt tijdens de voorbereidende bijeenkomsten gewerkt aan effectieve vormen van interactief en competentiegericht leren, do’s en don’t’s voor presentaties, feedback op de opzet van de eigen workshop en hoe men  de eigen didactische prestaties met de deelnemers wil evalueren. Dit kan u ook ten goede komen bij het begeleiden van een aios in de praktijk, het opzetten van nascholing en de kritische beoordeling van (na)scholingen.

De onderwerpen van deze nascholing worden altijd vastgesteld in nauw overleg met de  Surinaamse collega’s. Het is nu te vroeg om daar al definitief iets over te zeggen. Het is echter zeer goed mogelijk dat Nederlandse deelnemers eigen onderwerpen aandragen. Dit congres wordt voor de 11e achtereenvolgende keer in Suriname gegeven. Inmiddels is het niet meer weg te denken van de nascholingsagenda in Suriname. Steeds meer Surinaamse collega’s zetten zich in voor een goed congres. Van belang is ook dat er sinds 2015 een eigen huisartsopleiding in Suriname is gestart. Uiteraard wordt deze intensief betrokken bij de nascholing.

Werkwijze

Half juli 2017 zal in Amsterdam een algemene, informatieve bijeenkomst plaatsvinden voor de deelnemende hao’s. Daarbij zal onder andere concreet geïnventariseerd worden welke thema’s de deelnemers kunnen aanbieden passend bij de wensen uit Suriname. Het uiteindelijke programma zal worden samengesteld in goed overleg met de nascholingscommissie van de VMS (Vereniging van Medici in Suriname) en SPAOGS (Stichting postacademisch onderwijs Suriname). Er zullen docentkoppels worden gevormd, die samen een didactisch aantrekkelijke workshop gaan plannen, in Suriname uitvoeren en evalueren. In alle voorbereidende bijeenkomsten zal ook aan didactische thema’s gewerkt worden. Geprobeerd zal worden elk workshop-duo van tevoren in contact te brengen met een Surinaamse collega, om doelen en inhoud in overleg met elkaar te kunnen plannen. Voor de tweede hao-bijeenkomst plannen de koppels hun workshop  en presenteren hun opzet aan de collega’s. Mogelijk bieden feedback en suggesties nog aanleiding tot aanpassingen.

De nascholing in Suriname zelf zal worden gegeven op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017 Tijdens de workshops, de pauzes en het praktijkbezoek is veel gelegenheid uit te wisselen met collega’s. Op maandag 9 oktober is er voor de Nederlandse deelnemers gelegenheid een dag(deel) mee te lopen in de praktijk van een Surinaamse collega. De verschillen tussen de praktijken zijn groot: van hypermodern tot zeer eenvoudig. Men zal kennis en ervaring opdoen met de culturele diversiteit ten aanzien van ziektebeleving en gezondheidszorg.

En is er uiteraard tijd voor ontspanning: een rondleiding door de stad Paramaribo, zwemmen of tennis bij het hotel in Paramaribo. De afgelopen jaren hebben de Surinaamse collega’s een voetbalwedstrijd georganiseerd. Tot nu toe won de gastheer steeds. Dit vraagt om revanche! Aansluitend aan de nascholing zullen wij een excursie maken naar het binnenland van Suriname. Prachtige natuur, Vogels, apen, kaaimannen. We bezoeken ook een post van de Medische Zending in een bosnegerdorp.

Aanmelding

Inschrijving (in volgorde van binnenkomst) via e-mail bij Wouter van Kempen. Zie onder.  Graag alvast met opgave van alle onderwerpen, die men mogelijk tijdens een workshop aan zou kunnen bieden.

Voor eventuele eerder gewenste informatie over inhoud en reisorganisatie:

Wouter van Kempen, huisarts

e-mail: mail@woutervankempen.nl