Het WHIG bestuur

U kunt contact opnemen met het WHIG bestuur via: info@whig.nl

You can mail the WHIG secretariat for further information at info@whig.nl

De WHIG bestaat uit

  • Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter, en een algemeen bestuurslid (portefeuillehouder reizigersadvisering) (5p)
  • Kernleden (10-15p)
  • Een achterban (950+)

De organisatie verloopt trapsgewijs om de vergaderdruk te minimaliseren:

  • 2x bestuursvergaderingen
  • 2x kerngroepvergaderingen
  • 1x heidag: evaluatie voorafgaande jaar, missie/visie, opstellen jaarplan (bestuur)
De achterban wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten via de website en de
Nieuwsbrief die 4x per jaar verstuurd word. 1x per jaar organiseert de WHIG een symposium.
 
Wilt u meer weten waar de WHIG voor staat?
     
     
 

Secretaris

Irma Baltes  
Penningmeester Alexa ter Horst  
Vice voorzitter Pieter van den Hombergh pieter
Lid Kerngroep Rob Sijbers
Voorzitter Support groep
International Health;
Lid Kerngroep
Steven van de Vijver
Lid Kerngroep Sylvia Mennink
     
Overige Leden Kerngroep

Wim Heres
Maarten Borg
Eline Dekker      
Cees Sluimer
Arjan Wensink         Maarten Dekker

Simone Jaarsma

Klaartje Olde Loohuis

Tessa Versteegde

 

Portefeuilles:

Reizigersadvisering – Maarten Borg, Rob Sijbers
Research – Steven van de Vijver
Symposium – Maarten Borg, Sylvia Mennink, Eline Dekker
WHIG International – Wim Heres, Pieter van den Hombergh, Steven van de Vijver
DIGH – Sylvia Mennink, Leon van Groenendael
NVTG bestuur – Maarten Dekker
LCR– Cees Sluimer
PM-fonds– Leon van Groenendael, Pieter van den Hombergh, Wim Heres, Joop Raams, Steven van de Vijver
Webmaster– Pieter van den Hombergh