Het WHIG bestuur

U kunt contact opnemen met het WHIG bestuur via: info@whig.nl

De WHIG bestaat uit

  • Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter, en een algemeen bestuurslid (portefeuillehouder reizigersadvisering) (5p)
  • Kernleden (10-15p)
  • Een achterban (950+)

De organisatie verloopt trapsgewijs om de vergaderdruk te minimaliseren:

  • 2x bestuursvergaderingen
  • 2x kerngroepvergaderingen
  • 1x heidag: evaluatie voorafgaande jaar, missie/visie, opstellen jaarplan (bestuur)
De achterban wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten via de website en de
Nieuwsbrief die 4x per jaar verstuurd word. 1x per jaar organiseert de WHIG een symposium.
Wilt u meer weten waar de WHIG voor staat?

Voorzitter Leon van Groenendael

Secretaris

Tessa Versteegde  tessa lhv
Penningmeester Alexa ter Horst  
Vice voorzitter Pieter van den Hombergh pieter
Leden Kerngroep Maarten Borg
Cora Broekema
Eline Dekker (WES)
Sylvia Mennink
Wim Heres
Marloes van Kasteren
Rob Sijbers
Cees Sluimer
Steven van de Vijver
Arjan Wensink
Niek de Wit

Portefeuilles:

Reizigersadvisering – Maarten Borg, Rob Sijbers

Research – Steven van de Vijver

Symposium – Maarten Borg, Sylvia Mennink, Eline Dekker

WHIG International – Wim Heres, Pieter van den Hombergh

DIGH – Sylvia Mennink, Leon van Groenendael

NVTG bestuur – Joop Raams

LCR- Cees Sluimer

PM-fonds- Leon van Groenendael, Pieter van den Hombergh, Wim Heres, Joop Raams

Webmaster- Pieter van den Hombergh, Tessa Versteegde