WHIG Nieuwsbrief 2016-02

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

Nieuws uit de WHIG..

Het WHIG symposium was wederom een groot succes. Maarten van Borg

Het eerste lustrum symposium is een feit! We kunnen we terugkijken op een meer dan geslaagde avond; de feedback met een 8+ als gemiddelde cijfer en in totaal meer dan 100 aanwezigen geven ons het gevoel op de goede weg te zijn! De avond begint met een korte introductiefilm over de huisartsenopleiding in Kenia, mede opgezet door de WHIG en het Peter Manschot Fonds. Dit is het fonds dat bijdraagt aan de opzet van huisartsopleidingen in o.a. Kenia. De WHIG doneert een groot deel van haar inkomsten aan dit fonds. De film geeft onze gasten een goed beeld van de opleiding in Kenia en daarmee van een van de kernpunten van de WHIG. Vervolgens houden 4 sprekers een interessante lezing over uiteenlopende onderwerpen en tussendoor vertellen Ad Groen en Steven vd Vijver over hun laatste bezigheden. Bij de eerste voordracht worden culturele verschillen in seksuele problematiek aan de kaak gesteld. Daarna volgt aan de hand van filmfragmenten uit de film ‘ Ik heb een dokter in Marokko’ onder leiding van intercultureel zorgconsulente van het RadboudUMC Saida Aoulad Baktit samen met een collega-imam, een discussie over interculturele verschillen in gezondheidsbeleving. Wat betekent de ramadan nou echt voor Moslims? Waarom moet je als huisarts nou juist niet tegen die patiënt zelf zeggen dat hij niet meer te behandelen is? De tijd vliegt en onder de indruk van de juist gevoerde discussie begeeft een ieder zich naar de maaltijd. Na de pauze volgt er een interactief  vraag-en antwoordspel over reizigersadvisering waarbij de actuele Zika-problematiek niet onderbelicht blijft. De laatste spreker – Prof. Steve Reid; hoogleraar Primary Healthcare uit Kaapstad-houdt een filosofisch getint betoog over ‘Family medicine in Africa’ waarbij o.a. aandacht is voor de rol van de huisarts in Zuid Afrika en vertelt hoe het zien van geneeskunde als een ‘social science’ een heel ander perspectief op gezondheidszorg kan geven. Kortom, het was weer een avond waar vele werelden belicht werden, interessante discussies werden gevoerd en er nog lang werd nageborreld. Op naar het volgende lustrum!

Tropenervaringen..

In deze rubriek leest u over de recente tropenervaringen van collega’s, om elkaar te inspireren en te motiveren. Veel leesplezier.

Onderwijservaringen in Rwanda. Dr. Namatovu Jane Frances en Mieke Visser.

Het FM-programma in Ruanda is in 2008 gestart en werd ondersteund door de University of Colorado met subsidie van CDC Atlanta. Nog altijd is de WHIG via het Peter Manschot Fonds betrokken bij onderwijsactiviteiten binnen dit programma. In maart 2016 bezochten 3 Nederlandse huisartsdocenten de universiteit van Ruanda om onderwijs te geven, samen met 6 FA dokters uit Rwanda, Kenia en Zweden. Lees op onze website het verslag van hen ervaringen. http://whig.nl/collaborating-family-physicians-ensuring-that-the-future-rwanda-health-work-force-is-competent-in-community-medicine-concepts/

Adopting Family Medicine in Primary Care in Palestine. Pieter van den Hombergh

De WHO adviseert wereldwijd om Family Medicine (FM) principes in de Eerstelijnszorg in te voeren. Die principes gaan over integrale, continue, persoonsgerichte, brede, kosteneffectieve zorg. In Palestina (West Bank en Gaza) is al een huisartsenopleiding gestart in Al Najah University en de eerste 10 FMS’s  (Family Medicine Specialist) zijn werkzaam. De opleiding wordt ondersteund door de International Development of Family Medicine in Palestine (IDFMP). Zij steunen in Palestina ‘the implementation of high quality Family Practice’. Samen met Medical Aid for Palestinians (MAP) willen zij academische ondersteuning bieden bij de training van alle staf in de Eerstelijn naast de FMS-training. De organisatie van de gezondheidszorg en zeker van de eerste lijn bleek vooral ingericht op Family Medicine. Zo zouden die FMS nooit effectief kunnen worden. Er was een sterke public health oriëntatie met goede resultaten op het gebied van vaccinatie (100%), MCH (Mother & Child Health). Het probleem is de ‘gewone zorg’  De Medical Officers (basisartsen) bieden matige zorg in de ‘clinics’ en verwijzen alles. De specialisten klagen hierdoor dat ze m.n. patiënten zien met alledaagse klachten. De Medical Officers (MO’s) werken (vaak alleen in de ochtend) soms wel 90 patiënten af, als patiënt kun je geen afspraak maken en als de medicijnen op zijn moeten ze zelf kopen in de privé apotheek. Om 14.00 is de clinic leeg en zijn gaan de MO’s hun privépraktijk doen. Toch zou iedereen willen dat je zo privé behandeld werd in de kliniek. Kortom weinig ideaal. De WHO stelde dus voor om i.s.m. het ministerie van Volksgezondheid een consultant te vragen. Consultant Jarl Chabot (public health) vroeg of ik meeging. De opdracht was een 10-jaars strategisch plan te maken met een 3-jaars projectvoorstel om de eerstelijnsorganisatie FM-georiënteerd te herstructureren. Het drieledig doel hierbij moest zijn dat mensen in de toekomst niet meer naar de privépraktijk hoeven en dat de zorg zinniger (werken volgens richtlijnen) en zuiniger wordt, met meer kwaliteit van het aanbod aan zorg. (Triple aim). Dat viel niet mee, want verandering wordt met argwaan bekeken en er zijn altijd potentiële verliezers. Opvallend was dat juist in Gaza, wat armer en meer beperkt is en feitelijk gewoon een gevangenis is, al een geweldige stap is gemaakt richting Family Medicine. Het hoofd van het department   Primary Health Care, een gedreven huisarts die ook zelf opleidt, is hier medeverantwoordelijk voor. Overigens zijn er in Gaza al meer huisartsen dan op de West Bank, maar zonder erkenning. Maar voor mij was het een bewijs dat medisch leiderschap en commitment van een Family Medicine Specialist cruciaal zijn. In september moet het rapport klaar zijn en is er een conferentie. Spannend. Wordt vervolgd.

Suikerdokter in Suriname. Willemijn Leeuwen, aios AIGT

Na het eerste jaar van mijn tropenopleiding in Friesland te hebben doorgebracht kreeg ik last van tropenkriebels en kon ik een aanvullend onderdeel in Suriname regelen. Een half jaar als SEH-arts aan het werk in het streekziekenhuis van Nieuw Nickerie, met zo’n 14.000 inwoners een van de grotere steden van Suriname. De Tropen: wat zag ik ernaar uit maar spannend vond ik het ook wel. Eenmaal in Nickerie blijken de bedden zich te vullen met patiënten met torenhoge bloedsuikers, tensies en creatinines. Vergeet de kinine: insuline en Lasix wordt hier uitgedeeld. In plaats van thoraxfoto’s op TB-haarden te screenen speur ik naar ST-elevaties op ECG’s. De doorsnee Nickeriaan loopt voor het vijftigste levensjaar rond met diabetes en hypertensie en niet zelden vindt voor het zestigste een eerste CVA of myocard infarct plaats. Waarom? Lees verder op onze website: http://whig.nl/suikerdokter-in-suriname/

Co-schap huisartsgeneeskunde in Kenia

Nathan Beijneveld, 6e jaars geneeskunde student aan het VUmc, liep zijn co-schap huisartsgeneeskunde in een kleine kliniek nabij Diani. In dit toeristische kustgebied met de beroemde parelmoeren stranden zag hij dat de taken van een huisarts in Kenia behoorlijk verschillen van die van een huisarts in Nederland. Verwijzen is vaak geen optie door geldgebrek van patiënten en een tekort aan specialisten. Ook verschillen de ziektebeelden enorm. Ziektes die in Nederland uiterst zeldzaam zijn of simpelweg niet voorkomen – Hiv, tuberculose, polio en malaria – zijn in Kenia aan de orde van de dag. Lees over zijn ervaringen in het Ukunda Medical Centre. Lees verder op onze website: http://whig.nl/een-co-schap-huisartsgeneeskunde-in-diani-kenia/

Nieuws uit andere gremia..

DIGH 29-09-2016 Maak het verschil. Diversiteit in de huisartspraktijk.

Huisartsenzorg voor patiëntengroepen in achterstandssituaties is complex en vereist specifieke kennis en vaardigheden. Dit symposium biedt nieuwe kennis, best practices en tips. In plenaire interactieve sessies en workshops komen onder andere de volgende thema’s aan bod: De toegankelijkheid van uw praktijk, communiceren met laaggeletterde patiënten, ondersteunen van zelfmanagement bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden, vluchtelingen, dak- en thuislozen, ongedocumenteerden, en palliatieve zorg voor niet-westerse migranten. Het Nederlands Huisartsen Genootschap, Pharos en de Achterstandsfondsen bundelen de krachten in dit symposium ter gelegenheid van de publicatie van het boek ‘Diversiteit in de praktijk. Sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen in de huisartsenpraktijk’. Het boek wordt u aangeboden tegen een symposiumprijs op 29 september. Accreditatie en kosten: Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd. De kosten voor deelname aan het symposium (inclusief diner) zijn voor huisartsen 110 euro en voor AIOS en praktijkondersteuners 60 euro. Nu al aanmelden? U kunt zich nu al aanmelden voor dit symposium door een bericht te sturen naar c.berg@pharos.nl

WES: Nieuwe hosts gezocht voor de Hippokrates exchange, meldt u nu aan!

Een uitwisseling is de gelegenheid voor u als huisarts en de buitenlandse haio/jonge huisarts om van elkaars visie te leren en om inzicht te krijgen hoe de eerstelijns gezondheidszorg in andere Europese landen is georganiseerd. Via de Werkgroep Europese Samenwerking, onderdeel van de LOVAH, worden deze uitwisselingen geregeld. Als host ontvangt de huisarts de buitenlandse HAIO in de praktijk voor een meeloop stage, het is niet de bedoeling dat ze zelf patiënten zien of ingrepen doen.  De begeleiding mag samen worden gedaan met andere collegae of een derde jaars HAIO. De duur van de stage varieert tussen de 1 en maximaal 4 weken (meestal gaat het om een stage van 2 weken), u kan zelf uw voorkeur aangeven. Tevens is er geen verplichting aan hoe vaak u mee doet, dat verschilt per huisarts. Nu kunnen wij deze uitwisselingen alleen realiseren door huisartsen die het leuk zouden vinden om host te zijn voor een buitenlandse HAIO. We zijn hard opzoek naar nieuwe hosts. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de uitwisselingen van de Hippokrates exchange, meldt u dan nu aan! Meer informatie over de Hippokrates exchange kunt u ook vinden op http://vdgm.woncaeurope.org/content/about-hippokrates. Voor vragen en/of aanmelden kunt u mailen naar hippokratesnl@lovah.nl

NVTG zoekt leden voor een lustrumcommissie

7 december 2017 bestaat de NVTG 110 jaar. Voor een lustrumcommissie worden enthousiaste (nieuwe) leden gezocht (een aantal heeft zich al aangemeld!). In het voorjaar van 2017 zal een lustrumcongres plaatsvinden met aansluitend een feest! Meld je aan via info@nvtg.org.

 

SAVE THE DATE 28 oktober 2016 NVTG congres

Op 28 oktober vindt het jaarlijkse NVTG symposium plaats, in de Rode Hoed in Amsterdam. Het thema is gezondheid van vluchtelingen (health of people on the move) en toegang tot gezondheidszorg, zowel in het thuisland, onderweg als na aankomst in Nederland. Samen met medeorganisatoren Artsen Zonder Grenzen en Rutgers (het kenniscentrum rondom seksuele en reproductieve gezondheid en rechten) onderzoeken we de gevolgen voor de gezondheid van mensen die weggevlucht zijn voor conflict in hun land of regio. Reserveer 28 oktober 2016 in uw agenda!

Agenda

11-05-2016 WES symposium

21-05-2016 Primafed 2016

02-06-2016 Health Education: masterclass travel medicine ‘De reiziger en de mug’

02-06-2016 Health Education: masterclass travel medicine ‘Ziek terug uit het buitenland’

05-06-2016 WHIG heidag (bestuur)

09-06-2016 Health Education: basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts

15-06-2016 Health Education: masterclass travel medicine ‘De reiziger en de mug

15-06-2016 Health Education: masterclass travel medicine ‘Ziek terug uit het buitenland’

16-06-2016 Health Education: Basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts’

22-06-2016 Health Education: masterclass travel medicine ‘Gevaar op 8 poten’

29-09-2016 DIGH Maak het verschil: diversiteit in de huisartspraktijk

28-10-2016 NVTG symposium: health of people on the move