Dutch Support committee of FM-training

The Dutch Committee for support of the project of FM-training in Eldoret

Op 27 oktober 2016 was weer de jaarlijkse bijeenkomst van de Support Groep. Dit is een onderdeel van de WHIG dat nauw gerelateerd is aan het Peter Manschot Fonds (PMF) welke als doelstelling heeft om huisartsgeneeskunde in lage inkomenslanden te ondersteunen. De Support Group is het platform om potentiele initiatieven te bespreken, waarna het PMF op zoek gaat naar de middelen om deze initiatieven zo nodig te ondersteunen. Vijftien van de twintig leden zijn bij de bijeenkomst in Utrecht aanwezig. Dit is een groep van huisartsen die oorspronkelijk georganiseerd was rond de ondersteuning van de huisartsopleiding in Moi University in Kenia, maar inmiddels ook betrokken zijn bij projecten op andere plekken van het Afrikaanse continent zoals Rwanda, Malawi, Oeganda en Tanzania. Daarnaast zijn er zelfs recent activiteiten gericht op Indonesie en Palestina. Daarnaast zijn er nieuwe initiatieven zoals het train-the-trainers programma dat in samenwerking met Primafamed is opgezet om ervaren huisartsopleiders te koppelen aan opleidingen in Afrika, waarbij momenteel de eerste pilots worden uitgewerkt in Malawi, Ghana en Rwanda. Bij het sluiten van de vergadering wordt de voorzittersrol van de Support Groep overgedragen van Merijn Godefrooij naar Steven van de Vijver met de toegezegde steun van Pieter als drijvende kracht in zijn rol van vicevoorzitter. Volgende bijeenkomst Support Group 5 oktober 2017 om 18h00.

Steven van de Vijver PhD, Family Practitioner, writer
Chairman of the Support group for FM in LICs, 
FP in Practice in OLVG hospital Amsterdam; Senior Advisor at Amsterdam Health & Technology Institute (www.ahti.nl)
 pasfoto-steven-vd-vijver
Prof. GeertJan Dinant
Prof of FM in University of Maastricht
Teaching in health care research and coach for PhDs in LICS.
dr. Pieter van den Hombergh, PhD
FP, policy advisor, vice chairman of the support committee for FM in LICS;
Board member of WHIG.
Board member of the Medical Committee Netherlands Vietnam
Wim Heres
FP-trainer, advisor Support Committee for FM in LICs
wimheres
Adam Lagro
secretary of the Support Committee for FM in LICs
Rotary representative, former Hospital Director Atrium Medisch Centrum Heerlen. See also http://www.rotarydoctorsnederland.nl/
Fons Mathot
FP-trainer Utrecht, in Eldoret from 10-2005 till 4-2006
Trainer specialised in Palliative care. Chairman of the PM-fund.
Prof. Mieke Visser
GP & FM-trainer, working in Ruanda, Rinkwavu.
 mieke visser
Geraldine van Kasteren
Projectcoordinator Mundo, advisor to the support committee
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/show/id=1131643/langid=42
 afbeelding1