WHIG nieuwsbrief 2015-02

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

 

Nieuws uit de WHIG

Verslag WHIG symposium 15 april 2015

Het voorjaarssymposium 2015 stond in het teken van migrantenzorg. Wellicht een thema dat actueler is dan ooit. Tijdens deze goed bezochte avond werden weer zeer boeiende voordrachten gehouden. We begonnen met mw.M.Kroessen van het MEDOC project in Amsterdam: Hoe zit het met de toegeleiding tot zorg voor ongedocumenteerde migranten? En hoe zit het dan met recht op zorg en het daadwerkelijk zorg krijgen? Door internist Q.de Mast werden we bijgepraat over importziekten: ziek terug van de Hadj, en nu? Ook kreeg het publiek enkele tips met betrekking tot reizigersadvisering. PTSS komt zeer veel voor bij vluchtelingen; nu weten we beter hoe deze aandoening te herkennen en te behandelen met enkele zeer bruikbare adviezen van psychiater dhr.W.Amptmeijer over het voorschrijven van psychofarmaca. En dan..female genital mutilation. Een vaak niet herkende aandoening onder migranten. Middels een boeiende voordracht van mw.T.Lagro en enkele videofragmenten kreeg het publiek enkele bruikbare tips hoe deze aandoening te signaleren en bespreekbaar te maken. De sprekers werden afgewisseld met enkele korte pitches over goede doelen als verderop in de nieuwsbrief, een schrijnend voorbeeld van het werk van Artsen zonder Grenzen en de RATO’s. Kortom, verschillende boeiende onderwerpen, een avond die voorbij vloog en afgesloten werd met een gezellige borrel. Een moment om collegae met dezelfde interesses te treffen. Wees er volgend jaar bij op het eerste lustrum!

 

WHIG Heidag 2.0

Eerder dit jaar had de WHIG kerngroep een heidag waarbij onder leiding van een externe trainer opnieuw gekeken is naar de missie en visie van de WHIG. Wie zijn we? Wat is onze meerwaarde? En waar willen we naar toe? Alle input die we de weken daarna ontvingen wordt nu door het bestuur gebruikt om tot een meerjarenplan 2015-2020 te komen. 7 juni is er een heidag 2.0 We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Deelname WHIG bij Primafamed

De afgelopen twintig jaar heeft Primafamed een uitgebreid network opgebouwd van Family Medicine opleidingen in Afrika http://www.primafamed.ugent.be/. Steven van de Vijver heeft recent met oprichter Jan de Maeseneer afgesproken dat hij de contactpersoon zal zijn voor de Nederlandse tak, die nauw verbonden zal zijn met het huidige WHIG netwerk. Het eerste concrete project zal zijn om te kijken of Nederlandse huisartsen met specifieke expertise (en tropenervaring) kunnen worden ingezet voor de zogenaamde Train-the-trainer-sessies op de verschillende faculteiten in Afrika. Tijdens de WONCA Africa bijeenkomst komende maand in Ghana zal Steven van de Vijver hierover in samenwerking met Primafamed een presentatie geven en polsen wat de interesse en mogelijkheden zijn om met een eerste proefproject later dit jaar te starten.

 

WHIG en het nieuws uit andere gremia..

NVTG bestuurswissel – Wim Heres

17 april was de Algemene Ledenvergadering  van de NVTG. Na 7 bestuursjaren (vanaf december 2007) heb ik afscheid genomen van het bestuur. Belangrijke momenten waren de gedragscode voor artsen (geaccordeerd door de KNMG) en de erkenning van het profiel Arts Internationale Gezondheid en Tropische Geneeskunde door de KNMG in september 2012. Hoe de opleiding duurzaam te financieren  blijft een punt van zorg, dat is helaas nog niet geregeld. Gelukkig is de vereniging vitaal en financieel gezond. Ook de band tussen NVTG en de huisartsen (WHIG en DIGH) is goed. Ik ben erg blij dat Joop Raams, huisarts te Amersfoort en oud-tropenarts Kenya, mijn plaats in het bestuur heeft ingenomen. In hem heeft het bestuur een ervaren bestuurder erbij gekregen.

 

Goede initiatieven..

De Keniaanse huisartsopleiding in El Doret

Graag uw aandacht voor het project van Marianne Holtland en Hans Bakker, beide tropenarts en al jaren betrokken bij de WHIG. Zij hebben vergevorderde plannen om een voorlichtingsfilm te maken over het nieuwe specialisme ‘Family Medicine’. De Family Medicine opleiding is een universitaire, medisch-specialistische master-opleiding die opleidt tot Family Physician. Het is een vervolgopleiding na het behalen van het basisartsexamen. De aanwas van nieuwe dokters die dit specialisme kiezen is echter nog te gering, o.a. door onbekendheid met het vak en ook door rondzoemende verkeerde ideeën. Er is meer PR nodig, want de harde waarheid is dat het grootste deel van de bevolking nauwelijks toegang heeft tot de grote ziekenhuizen met de bekende specialisten. Daarom is een breed opgeleide arts van het grootste belang van het platte land. Lees verder op de site over dit project en hoe te helpen. http://whig.nl/whig-international/eldoret-fm-training/news-of-eldoret/

 

Fill That Gap: Het roer moet om…internationaal!

Het roer moet om en we moeten samenwerken! Maar dat geldt niet alleen voor Nederland. In ontwikkelingslanden zijn er nog steeds veel mensen die geen toegang hebben tot medische zorg. Veel kwetsbare populaties zijn afhankelijk van internationale organisaties en projecten, die vaak noodgedwongen de deuren moeten sluiten door gebrek aan personeel. Dat is een slechte zaak waar wij ons hard voor maken: Fill That Gap is een organisatie die door middel van samenwerkingsverbanden en het uitzenden van medisch personeel deze problemen wil oplossen. Wilt u ook uw steentje bijdragen: lees hier meer over onze organisatie en wat u kunt doen! Bedankt. http://whig.nl/fill-that-gap/

 

Stichting Kilimanjaro

In Afrika zijn hulpmiddelen voor het stellen van een juiste diagnose vaak uiterst beperkt en mogelijkheden voor aanvullende scholing ontbreken veelal. Om de snelle ontwikkeling in de geneeskunde te kunnen volgen, met name die op het gebied van diagnostiek, is het noodzakelijk dat in ontwikkelingslanden zoals Tanzania nieuwe kennis en inzichten worden overgedragen door middel van congresbezoek, voordrachten en publicaties. Met ingang van 1 januari 1988 werd de stichting Kilimanjaro opgericht met als doel: de uitwisseling en promotie van wetenschappelijk onderzoek en medische kennis tussen Nederlandse artsen en artsen werkzaam in Afrika. Hiertoe wordt jaarlijks een international Seminar en Huisartsennascholing in Tanzania georganiseerd. Dit kan worden gecombineerd een Outreach programma waarin
Nederlandse artsen voor enkele weken als vrijwilligers op Outreach gaan om Tanzaniaanse artsen in hun werk te ondersteunen en kennis over te dragen. Ook is er het project Moedersterfte waarbij vroedvrouwen ondersteund worden door praktisch onderwijs op eigen locatie, verbeterde communicatie verbetering door aanschaf van mobiele telefoons en het bouwen van wachtgelegenheid voor zwangere vrouwen bij klinieken in eigen regio. Lees verder op de site: http://www.stichtingkilimanjaro.nl/index.htm

Interessante nascholingen:

16 juni 2015 13.30-17.00 uur GGz problematiek bij migranten in de huisartspraktijk

Na de Pharos training ‘GGz problematiek bij migranten in de huisartspraktijk’ heeft u meer kennis over het voorkomen van psychische problemen en de manier waarop deze worden geuit. Dit helpt u om de problematiek beter te herkennen en om de communicatie en behandelaanpak beter toe te spitsen op deze groep.

 

1 juli 2015 13.00-16.30 uur Effectief communiceren met laaggeletterden

Na de Pharos training ‘Effectief communiceren met laaggeletterden’ bent u in staat met uw vragen, informatie en adviezen aan te sluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt. Lees verder

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/trainingen/trainingen-met-open-inschrijving

6 t/m 10 september 2015 ICTMIH in Basel, Zwitserland: Driving the Best Science to Meet Global Health Challenges 9th European Congress on Tropical Medicine and International Health. Lees verder over het programma op: www.ectmihbasel2015.ch

1 t/m 8 november 2015 Tropische ziekten en reizigersadvisering in Tanzania

GP symposium met Tanzaniaanse collega’s en visitatie van kleine klinieken. Georganiseerd door de Stichting Kilimanjaro, geaccrediteerd voor 20 NHG en 15 LCR punten. Lees verder op de site: http://www.stichtingkilimanjaro.nl/index.htm