WHIG nieuwsbrief 2016-01

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

In deze nieuwsbrief:

Het WHIG symposium 6 april 2013

Organisatie RATO over naar Health Education

Welke rol heeft de WHIG in de FM-training in Eldoret nu?

WHIG deelname afstemmingsoverleg Internationaal Beleid

Joop Raams, huisarts en NVTG bestuurslid aan het woord

Register AIGT

WES symposium 11 mei 2016

Proefschrift, where altitude and sex meet..

Agenda

 

Nieuws uit de WHIG..

Schrijf je in voor het WHIG symposium 6 april 2016

Op 6 april is er weer ons WHIG symposium, het eerste lustrum!  Ook dit jaar hebben we weer interessante onderwerpen. Accreditatie is aangevraagd bij zowel het NHG als het LCR. Het programma in het kort komen de volgende onderwerpen aan bod: Diversiteit & seksuologie, reizigersadvisering, een bijdrage uit de film: “Ik heb een dokter in Marokko”, over de beleving van ziekte en dood tussen culturen EN als klap op de vuurpijl: een lezing van en discussie met prof. Steve Reid uit Zuid Afrika over de toekomst van Family Medicine op het Afrikaans continent. Voor meer informatie zie de uitnodiging in de bijlage. Wees welkom!

 

Organisatie RATO over naar Health Education

Binnen het Reizigers Advies en Toets Overleg (RATO) wordt in kleine groepen huisartsen met een vaste samenstelling onder leiding van een (huis)arts-moderator casuïstiek besproken. De casuïstiek wordt door de deelnemers zelf ingebracht en kan gaan over het reizigersadvies, ziek terug en/of praktijkvoering van de reizigerszorg. Dit is een reeds bestaand initiatief. De WHIG heeft besloten per maart 2016 de organisatie en inhoudelijke ondersteuning onder te brengen bij Health Education gezien de ervaring van deze organisatie met de organisatie en uitvoering van opleidingen en nascholingen op het gebied van reizigersgeneeskunde voor verschillende doelgroepen. Binnen de afspraken in deze samenwerking is gewaarborgd dat er per deelnemer aan de RATO een bedrag wordt gereserveerd voor de projecten van de WHIG in Afrika. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Voor meer informatie en inschrijving zie www.healtheducation.nl

 

Welke rol heeft de WHIG in de FM-training in Eldoret nu?

De WHIG is al jaren betrokken bij de FM training in de Kenya Moi University in Eldoret. Onze rol in de FM-training in Moi University in Eldoret is kleiner geworden. Marianne en Hans Bakker hebben in Juni 2015 wel de cursus “Clinician as Teacher” gegeven aan zes Registrars en Hans heeft samen met Laktabai in oktober de cursus “Communication Skills for Doctors” gegeven aan de vier nieuwe FM-registrars van Eldoret. Tevens hebben zij in Juli 2015, samen met professioneel filmer Esther Janmaat, in Kenia de film gemaakt over FM “Why Kenya needs Family Medicine”. Het PM-fonds hielp bij de financiering van die film en draagt verder ook nog steeds bij in de Tuition fees van de Trainees. Het lijkt erop dat Kenya de FP als nuttige professional ontdekt heeft. Op vijf universiteiten in Kenya worden nu opleidingen FM gestart. In 2015 waren er ongeveer 20 eerstejaars, waarvan 4 in Eldoret. In februari 2016 bezocht Frans Mathot het land voor een seminar in palliatieve zorg. Lees op onze website zijn ervaringen. http://whig.nl/ervaringen-in-eldoret/

 

WHIG deelname afstemmingsoverleg Internationaal Beleid.

Op 10 oktober was er in Utrecht het jaarlijkse Afstemmingsoverleg Internationaal Beleid. Hier komen de verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van internationale huisartsgeneeskunde bij elkaar om elkaar bij te praten over de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst. Voor de WHIG betekende dit dat er gesproken is over de combinatie van huisartsgeneeskunde, tropische geneeskunde en asielzoekers. Welke artsen worden ingezet? Ook artsen in opleiding (huisarts/aigt)? Het is uiteraard niet één homogene groep, nog afgezien van de GGZ problematiek. We gaan hiermee verder in overleg met o.a. de vertegenwoordigers van TROIE (vereniging van aios aigt/tropenartsen i.o). Uit de overige aanwezige organisaties kwam het volgende nieuws: Op 2 en 3 mei organiseert de WHO een integrated Health Service Delivery meeting. Dit is een belangrijk moment om gezamenlijk de huisartsgeneeskunde op de kaart te zetten. Voor meer informatie: http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/en/ Verder heeft de Europese Commissie een project met betrekking tot vluchtelingen opgezet. Hier doen zes landen aan mee en het project duurt 1 jaar. Het doel is uit te gaan van de behoefte van de vluchteling op het gebied van gezondheidszorg en wat zij denken nodig te hebben. De focus ligt bij de 1e lijn met een link naar psychische GGZ. Het project heet EUR-Human. Voor meer informatie: http://www.euprimarycare.org/news/efpc-involvement-eur-human-project. De Vasco da Gama Movement van jonge en aankomende huisartsen hebben hun tweede forum gehouden  in Dublin. Het was een groot succes. Er was een groot aantal deelnemers. VDGM is bezig met een zogenaamd Aspire programma. Hiermee wil men het medisch leiderschap promoten in Europees verband. UEMO: Er zijn twee meetings geweest in Rome en Malta. De UEMO heeft een nieuwe Italiaanse voorzitter. Men heeft meer aandacht voor wat er vanuit Brussel op ons afkomt. Zoals wetgeving op het gebied van cross border medicine (opleiding/herregistratie, uitwisseling dokters/patiënten), mededingingswetgeving, privacy wetgeving. Hiervoor is geen jurisprudentie voorhanden. Men praat over een Europese registratie. Dit houdt in dat de Europese dokter overal in Europa zou moeten kunnen werken. De UEMO is hierover in gesprek met KNMG en EFPC.

 

Nieuws uit andere gremia..

Joop Raams, huisarts te Amersfoort en bestuurslid NVTG, aan het woord.

Een jaar geleden ben ik als opvolger van Wim Heres toegetreden tot het NVTG bestuur. Als bestuurlijk actieve huisarts en ex-tropenarts in Kilgoris Kenya, leek mij dat een uitdaging waar ik geen nee tegen kon zeggen. Ik trof een omgeving aan van zeer enthousiaste en gemotiveerde collega’s, jong en oud. Het is zo leuk te merken dat internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde springlevend is, zo veel thema’s raakt en dat het jonge collega’s inspireert en vroegere collega’s in het veld nog zo bezig houdt. De NVTG is een nogal ambitieuze vereniging met activiteiten op het gebied van onderwijs, wetenschap, pleitbezorging en platform voor haar leden. Een hoogtepunt zijn natuurlijk de NVTG congressen; een gezellig en informatief platform voor betrokkenen met actuele thema’s en een hoog nivo aan wetenschappelijke bijdragen. De werkgroepenavond met pecha kucha presentaties geeft een goed beeld van de activiteiten en het is opvallend dat bij alle specialismen aandacht is voor internationale gezondheidszorg. De WHIG levert daaraan ook een belangrijke bijdrage. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het nieuwe curriculum voor het specialisme AIGT, dat als profiel erkend is en het ziet er allemaal heel erg goed gefundeerd uit met een professioneel opleidingsinstituut en goed geborgd in de vereniging. In het kader van pleitbezorging is het bestuur hard aan het werk om te pogen de opleiding structureel gefinancierd te krijgen en dat lukt nog niet zo best, VWS wil er niet aan. Het is zaak om de waarde van de (terugkerende) AIGT voor de Nederlandse gezondheidszorg aan te tonen in plaats van slechts “tropenartsen” uitgezonden in het kader van ontwikkelingswerk. Het nieuwe beleidsplan van de NVTG gaat dan ook uit van Global Health en de rol van de vereniging in Global Health Care en dat omvat veel meer dan alleen tropengeneeskunde.

Huisartsenzorg speelt een essentiële rol in Global Health met Nederland als goed voorbeeld. In Nederland gebeurt momenteel heel veel op het gebied van organisatie van eerstelijns zorg, substitutie vanuit het ziekenhuis naar de huisarts, ketenzorg en populatiegerichte zorg. Er wordt in het buitenland gekeken naar succesfactoren bij ons en wij kijken over de grens naar succesfactoren elders. Huisartsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan Global Health net zoals AIGT’s en zo is de cirkel weer rond!Mijn motto is dan ook: ”think Global, act Local”

 

Register AIGT

Bij de sluiting van de mogelijkheid om je in te schrijven in het Register AIGT als profielarts IGT, waren 268 mensen ingeschreven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Dit zijn artsen die in het verleden de oude opleiding “tropengeneeskunde” volgden en wiens opleiding door de RGS is goedgekeurd, plus artsen die in de afgelopen twee jaar het diploma hebben behaald en ook voor registratie hebben gekozen. Het is een prachtig begin van het register! Al deze artsen mogen nu de titel Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde-KNMG voeren, een titel die meer recht doet aan de brede waaier van competenties van deze profielarts.

 

WES symposium: Vluchtelingen in de huisartsenpraktijk

Een avond in het teken van de zorg voor vluchtelingen in Nederland voor huisartsen in opleiding en andere geïnteresseerden. Woensdagavond 11 mei is de perfecte gelegenheid om meer te weten te komen over dit thema. Diverse sprekers, praktische tips en een swingend randprogramma. Enthousiast? Aanmelden kan via wes@lovah.nl. Wie het eerst mailt, wie het eerst maalt. Tot 11 mei in de Schola Medica, Orteliuslaan 750 te Utrecht!

 

Interessant voor u?

Proefschrift verdediging: Where altitude and sex meet; sexual risk behaviour and altitude illness in travel clinic visitors. Mieke Croughs
18-03-2016, Antwerpen

Seksueel risicogedrag en ernstige hoogteziekte komen vaak voor  bij reizigers die een reiskliniek bezochten,  maar deze risico’s worden niet altijd besproken tijdens het reisconsult.  Er blijkt een significante relatie te zijn tussen specifiek reisadvies en het voorkomen van respectievelijk seksueel risico gedrag en hoogteziekte. Daarom wordt geadviseerd om alle reizigers die zonder partner reizen te informeren over het seksueel risico en alle reizigers naar grote hoogte grondig voor te lichten over hoogteziekte. Lees het abstract op onze site http://whig.nl/where-altitude-and-sex-meet-sexual-risk-behaviour-and-altitude-illness-in-travel-clinic-visitors/

 

Agenda voor meer informatie zie www.whig.nl

10-03-2016 symposium “Maternal health- an international perspective” Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, Radbout UMC Nijmegen
06-04-2016 WHIG symposium Utrecht
08-04-2016 NVTG algemene ledenvergadering
21-04-2016 Masterclass travel medicine ‘De reiziger en de mug’. Pecha Kucha, Health Education. Utrecht
11-05-2016 WES symposium Utrecht
21-05-2016 Primafed bijeenkomst Nairobi
02-06-2016 Masterclass travel medicine ‘De reiziger en de mug’ en ‘Ziek terug uit het buitenland’ Health Education. Eindhoven
09-06-2016 Basisopleiding reizigersadvisering, Health Education, Zoetermeer

 

Health education daagt u uit om een Pecha Kucha te houden over een relevant reizigers-gerelateerd onderwerp (keuze is aan u) tijdens de jaarlijkse Pecha Kucha avond voor reizigersadviseurs op 21 april 2016 te Utrecht. Deze avond is bestemd voor iedereen die zich met reizigersadvisering/-geneeskunde bezig houdt. Ons streven is een podium te geven voor verschillende organisaties en personen werkzaam in het veld van de reizigersadvisering. Zie ook www.healtheducation.nl.