WHIG nieuwsbrief 2016-03

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl. U ontvangt dan geen mail meer van ons.

 

Nieuws uit de WHIG..

10 jaar Reizigers Advies en Toets Overleg (RATO)

Man, cardiale VG (sick sinus S en PAF) en axonale neuropathie.

Medicatie: metoprolol, omeprazol, flecaïnide (anti-aritmicum), dabigatran (Pradaxa®, een DOAC).Gaat over een maand voor 3 weken naar Kenia op bezoek bij zijn zus en wil daar ook op safari. Wat is uw advies? Samen discussiëren over een casus die door een deelnemer is ingebracht. Onderwerpen kunnen gaan over zowel reizigersadvisering als ziek terug en betreffen soms de organisatie en praktijkvoering. Het RATO is een geaccrediteerde formule die inmiddels 10 jaar bestaat. Per maart 2016 is, na een aantal omzwervingen, de samenwerking met de partners van het eerste uur weer opgepakt: de WHIG en (inmiddels) Health Education-Travel Medicine Training. Met de hernieuwde samenwerking wordt ook een extra kwaliteitsslag gemaakt. Zo wordt er feedback gegeven op de uitwerkingen van de besproken casuïstiek en worden moderatoren geschoold en bijgepraat tijdens een jaarlijkse moderatorenbijeenkomst.

Ook deelnemen aan het RATO? U kunt zich aanmelden via het formulier op www.healtheducation.nl > RATO.

 

Teach the teachters: RATO moderatoren dag

Zoals bekend is de WHIG sinds begin 2016 een samenwerking aangegaan met Health Education(HE). HE verzorgt de inhoudelijke feedback en logistieke kant van de Reizigers Advies Toets Overleg-bijeenkomsten (RATO’s).Er zijn 30 RATO’s verspreid over heel Nederland en jaarlijks zijn er (minimaal) 2 bijeenkomsten onder leiding van een moderator. In deze bijeenkomsten wordt casuïstiek zoals hierboven besproken. Met de organisatie van een moderatorenbijeenkomst eind mei werd er meteen een goede start gemaakt. De bedoeling van deze bijeenkomst is een kwaliteitsslag (teach the teacher) in de begeleiding van de RATO-bijeenkomsten gecombineerd met een inhoudelijke verdieping. Een tiental moderatoren bevroeg elkaar onder leiding van een supervisor over het functioneren van hun RATO-groepen en de manier waarop de kwaliteit eventueel verbeterd zou kunnen worden. Ad van Esch gaf een update over de Zika-problematiek. Tenslotte werd de relatie van de WHIG tot de RATO’s toegelicht door Rob Sijbers. Het was een vruchtbare bijeenkomst. De avond werd met een culinair hoogtepunt onder auspiciën van Ad van Esch afgesloten. Deze moderatorenbijeenkomsten zullen jaarlijks georganiseerd worden, dus houd de agenda in de gaten!

 

Gele koorts vaccinatie

Voor de reizigersadviserende huisarts: let op! De geldigheid van de gele koorts vaccinatie is wereldwijd verlengd van 10 jaar naar levenslang. Lees verder op de LCR site https://www.lcr.nl/Beschermingsduur

Nieuws uit andere gremia..

DIGH: Praktisch boek over migranten, laaggeletterden, en sociaal kwetsbare mensen in de huisartsenpraktijk

Op 29 september verschijnt het boek Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbare groepen. Op die dag wordt tijdens het gelijknamige symposium in de Reehorst in Ede het eerste exemplaar uitgereikt. Het boek, onder redactie van Eldine Oosterberg van het NHG en Maria van den Muijsenbergh van Pharos, combineert up-to-date wetenschappelijke kennis met praktische handvatten voor de huisarts. Ter bevordering van de bruikbaarheid zijn niet alleen tips en sites voor meer informatie opgenomen, maar ook relevante voorlichtingsmaterialen en ervaringen uit de praktijk. Dit is het eerste Nederlandstalige boek op dit terrein dat zo veel verschillende onderwerpen bestrijkt (van communicatie met laaggeletterden tot het omgaan met cultuurverschillen, en van het bevorderen van zelfmanagement tot het herkennen van tropische infectieziekten). Het is geschreven door huisartsen,onder andere actieve WIGHers en bedoeld voor huisartsen (in opleiding) en POH’s . Een must dus voor elke huisartsenpraktijk! Meer informatie over het boek en het symposium – op deze webpagina is ook de inhoudsopgave en een voorbeeldhoofdstuk over laaggeletterdheid te vinden

 

WES: Mogelijk snel landelijke steun voor Hippokrates Exchange

De Werkgroep Europese Samenwerking (WES) van de LOVAH zet zich momenteel in voor een landelijk gedragen Hippokrates Exchange. Zij vindt het namelijk erg belangrijk dat Nederlandse en buitenlandse aiossen huisartsgeneeskunde de mogelijkheid krijgen om een kijkje te nemen in de huisartsenzorg over de grens. Tot op heden is er geen landelijk beleid waar alle opleidingshoofden achter staan. De WES is echter in overleg met de Huisartsopleiding Nederland om hier snel verandering in te brengen. De reacties zijn vooralsnog positief. Lijkt het je leuk om gastheer of -vrouw te zijn voor een buitenlandse aios? Stuur dan een e-mail naar hippokratesnl@lovah.nl. Meer informatie over de Hippokrates Exchange is te vinden op http://vdgm.woncaeurope.org/content/about-hippokrates.

 

NVTG: SAVE THE DATE 28 oktober 2016 NVTG congres

Op 28 oktober vindt het jaarlijkse NVTG symposium plaats, in de Rode Hoed in Amsterdam. Het thema is gezondheid van vluchtelingen (health of people on the move) en toegang tot gezondheidszorg, zowel in het thuisland, onderweg als na aankomst in Nederland. Samen met medeorganisatoren Artsen Zonder Grenzen en Rutgers (het kenniscentrum rondom seksuele en reproductieve gezondheid en rechten) onderzoeken we de gevolgen voor de gezondheid van mensen die weggevlucht zijn voor conflict in hun land of regio. Reserveer 28 oktober 2016 in uw agenda! De inschrijving is geopend op de site van het NVTG https://www.nvtg.org/aanmelden.php

 

Vacature stichting bootvluchteling

Huisartsen gezocht bij Stichting Bootvluchteling voor Griekenland of de Middellandse zee

Stichting Bootvluchteling zet zich sinds meer dan een jaar in voor het verlenen van medische hulp aan vluchtelingen in Griekenland en sinds kort ook op een reddingsschip op de Middellandse Zee. Wij werken met medische vrijwilligers die zich voor minstens 10 dagen, maar het liefst langer, in willen zetten hiervoor. Vanwege de politieke veranderingen blijven deze mensen op de vlucht nu veel langer in Griekenland, waardoor de aard van de hulp veranderd is van spoedeisende zorg naar huisartsgeneeskundige zorg. Het probleem verdwijnt langzaam uit het nieuws, en daarmee ook het aantal aanmeldingen van vrijwilligers. Deze zijn echter nog hard nodig, dus mocht je geïnteresseerd zijn om te helpen in een internationaal team van betrokken artsen en verpleegkundigen, kijk dan op de website van Stichting Bootvluchteling http://bootvluchteling.nl/ en meld je aan voor meer informatie. Alvast bedankt voor je betrokkenheid!

 

Pharos: Vluchtelingen in de huisartsenpraktijk

In 2015 kwamen meer dan 50.000 vluchtelingen, met name uit Syrië en Eritrea, naar Nederland. Inmiddels hebben velen van hen een voorlopige verblijfsvergunning en een woning toegewezen gekregen ergens in Nederland. Huisartsenpraktijken in het hele land krijgen daarom met vluchtelingen te maken. Op de website van Pharos www.pharos.nl vindt u informatie over zorg en ondersteuning van vluchtelingen, die voor huisartsen (en anderen) interessant kan zijn, bij elkaar. Pharos organiseert ook nascholingscursussen over de zorg aan vluchtelingen voor huisartsen en POH-GGZ. Hebt u interesse voor een dergelijke nascholing in uw buurt of voor uw praktijk? Meer informatie via training@pharos.nl (030-2349800).

 

Cultuursensitieve zorg: test migranten proactief op hiv en soa’s.

Uit onderzoek blijkt dat de soa-prevalentie bovengemiddeld hoog is onder bepaalde groepen migranten. Huisartsen spelen een belangrijke rol  bij het testen van migranten. Soa Aids Nederland vraagt daarom juist huisartsen om medewerking om soa en hiv onder migranten actief op te sporen. In de bijbehorende newsflash (https://www.soaaids.nl/nl/cultuursensitieve-zorg-test-migranten-proactief-op-hiv-en-soas) geeft collega huisarts Jan van Bergen een overzicht van de laatste cijfers over soa’s en hiv onder migranten. Ook geeft Soa Aids Nederland handvatten en tips voor proactief testen. Op deze manier kunnen huisartsen een belangrijke bijdrage leveren aan de individuele gezondheid van patiënten en aan het verkleinen van  het risico op transmissie. Ongelijke zorg, maar om gelijke gezondheid (van migranten) te bewerkstellingen: dat is cultuursensitieve huisartsenzorg!

 

Tropen en andere ervaringen..

In deze rubriek leest u over de recente tropenervaringen van collega’s, om elkaar te inspireren en te motiveren. Veel leesplezier…

 

‘Meet de paracetamol dokter’ – Werken als huisarts in opleiding bij GCA Nijmegen, Nynke Nagtzaam
In mijn derde jaar van de huisartsenopleiding kreeg ik de mogelijkheid om 1 keer per week spreekuur te doen voor het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers (GCA) in Nijmegen. Dit was een zeer leuke en leerzame ervaring die ik iedereen aan kan raden. Afgelopen jaar heb ik bijvoorbeeld geleerd hoe Nederlands ik eigenlijk ben. Door te werken met verschillende culturen en mensen uit landen met totaal verschillende zorgsystemen leer je veel over wat het is om een Nederlandse arts (de ‘paracetamol dokter’) te zijn. Door te weten wat zij verwachten en uitleg te geven waarom wij iets anders doen dan in hun eigen land (zoals bij voorschrijven antibiotica of aanvragen aanvullend onderzoek/doorsturen naar specialist) kun je vertrouwen winnen van een asielzoeker. Om goede zorg te leveren aan een asielzoeker/statushouder zijn er een aantal verschillen waar je bewust van moet zijn. Denk hierbij aan het inschakelen voor een tolk voor juiste communicatie en denk aan aantal medische ziektebeelden die relatief vaker voorkomen bij asielzoekers (malaria, tuberculose, scabiës, genitale verminking, SOA’s). Daarnaast is de context van de asielzoeker enorm belangrijk. Een belangrijk leerpunt voor mij was dat verergering van bepaalde klachten vaak te maken had met hoe het met hun asielprocedure gaat. Alle asielzoekers hebben ingrijpende dingen meegemaakt. Mijn verwachting was dat iedere asielzoeker ernstige psychische problemen danwel PTSS zou hebben. Ik heb echter gemerkt dat grootste deel van de asielzoekers enorm sterk en veerkrachtig is. Er is echter een groep die wel juist zeer ernstige psychiatrische problematiek heeft en het is van belang om die groep te herkennen en spoedig te verwijzen naar gespecialiseerde centra (psychotrauma centra). Afgelopen jaar heb ik ontzettend veel geleerd op verschillende vlakken. Ik kan het iedereen met (of zelfs zonder) interesse in het werken in de tropen of met andere culturen aanraden om een periode te werken op een GCA.

 

Werken als huisarts in Nieuw Zeeland – Maaike Timmers

Afgelopen winter heb ik ruim vijf maanden gewerkt als huisarts in Nieuw Zeeland. Het was een geweldige tijd en het is zeker een aanrader om daar te werken. Het leven in Nieuw Zeeland is relaxed, het werk als huisarts leuk en ook uitdagend. Dat je als huisarts in NZ kan werken komt omdat er een tekort is aan huisartsen, dus op de plekken waar ze iemand zoeken is het meestal wel hard werken. Vergeleken met een paar jaar geleden is het tekort wel wat minder. Vaak zijn er vooral huisartsen nodig op plekken die afgelegen zijn of praktijken met een lagere sociaal economische populatie. Patiënten zijn vaak gewend dat er dokters uit het buitenland voor een periode komen werken. Alle patiënten komen naar de praktijk, je doet geen visites en je hebt eigenlijk de hele dag door spreekuur. Wij hadden ook een soort huisartsenpost voor (semi) acute problematiek ”triage”, waar ik een aantal dagdelen per week werkte. Je werkt met verpleegkundigen ipv assistentes, dat maakt het werk meestal erg aangenaam. Zij doen al veel voorwerk. De receptionistes zijn niet medisch geschoold, dus daar kun je geen triage van verwachten, dat is wel anders dan in Nederland. Patiënten kunnen heel laagdrempelig komen, aangezien er dus geen triage is aan de poort. Je bent ook bedrijfsarts, CB arts en schrijft de nodige briefjes voor patiënten. Dat kennen we niet vanuit Nederland. De kiwi’s zijn relaxte mensen, toegankelijk en meestal harde werkers. (Een deel van) de Maori mensen hebben een eigen visie op gezondheid en geneeskunde, onder hen is er heel wat obesitas, DM, verslaving en psycho-sociale problematiek, dus ook dat is een uitdaging. De huisartsenzorg is geen basiszorg, er wordt betaald voor het consult. Kinderen tot 13 jaar en ouderen of sociaal zwakkeren hebben een gereduceerd consulttarief. Dit maakt het werk wel wat anders dan in Nederland, patiënten komen zodoende ook niet altijd zomaar voor een vervolgconsult. Hoe vind je een praktijk en regel je alles? Lees verder op onze site.. http://whig.nl/continents/australia-oceania/

 

Interessant om te lezen?

Het belang van een rustige ademhaling – promotieonderzoek Camielle Noordam

In Afrika sterft 1 op de 12 kinderen voor zijn vijfde verjaardag, een longontsteking is verantwoordelijk voor maar liefst 16% van deze sterftes. De “World Health Organization” (WHO) beschrijft in het ‘Integrated Management for Childhood Illness (IMCI)’ protocol dat community health workers een ongecompliceerde longontsteking kunnen herkennen aan de hand van de ademhalingsfrequentie van het kind. Uit het promotieonderzoek blijkt echter dat dit voor de meeste gezondheidsmedewerkers erg lastig is. Daarnaast blijkt uit nationale survey data van verschillende Afrikaanse landen dat slechts 30% van de moeders op de hoogte is van het feit dat zij zorg moet zoeken als een kind een snelle ademhaling heeft en/of moeite heeft met ademhalen. Met bijna één miljoen sterftes per jaar en de complexiteit omtrent het tijdig herkennen van deze ziekte, is het dus van groot belang dat er meer aandacht komt voor deze grootste ‘killer’. Naast preventieve maatregelen en het verbeteren van de kennis omtrent deze ziekte, is een belangrijke vervolgstap het ontwikkelen en implementeren van (simpele) diagnostische hulpmiddelen voor longontsteking. Het onderzoek richt zich ook op de potentie van mHealth (mobiele technologie in de medische zorg), en illustreert dat de knelpunten binnen het al dan niet bereiken van zorg vaak complexer zijn dan alleen gerelateerd aan communicatie. Lees hier de Nederlandse samenvatting. Lees verder op http://whig.nl/het-belang-van-een-rustige-ademhaling-promotieonderzoek-camielle-noordam/

 

Agenda

29-09-2016 DIGH Maak het verschil: diversiteit in de huisartspraktijk

29-09-2016 Health Education Jaarlijkse Travel Medicine Training Symposium

05-10-2016 Health Education Basisopleiding reizigersgeneeskunde huisarts

06-10-2016 50th anniversary Radbout UMC worldwide: People on the move

12-10-2016 Health Education Basisopleiding reizigersgeneeskunde huisarts

28-10-2016 NVTG symposium: Health of people on the move

08-11-2016 WHIG bestuursvergadering

19-11-2016 TROIE Tropen Carrière Dag in Leiden