WHIG nieuwsbrief 2017-01

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl U ontvangt dan geen mail meer van ons.

 

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende rubrieken:

  • Nieuws uit de WHIG
  • Nieuws uit andere gremia: Health Education, DIGH, NVTG, WES, VUmc, RIVM, Pharos
  • Interessant: vetzucht nieuwe ramp in Afrika
  • Vacature op Saba
  • Agenda met relevante nascholingen voor de huisarts

 

Nieuws van de WHIG..

Whig symposium 2017

“Danger, diversity & drugs” is het thema van het WHIG voorjaarssymposium wat plaatsvindt op woensdag 5 april 2017 in Utrecht (Orteliuslaan 750). Met lezingen over beten en steken van exotische dieren, culturele verschillen en uitdagingen in farmacotherapie en de laatste ins en outs op het gebied van reizigersadvisering. Als afsluiter geeft prof. dr. Jan de Maeseneer (International Centre for Primary Health Care and Family Medicine, Universiteit Gent) een sprankelend betoog over Family Medicine en Sustainable Development Goals. Naast de lezingen is er voldoende tijd om oude en nieuwe collega’s te ontmoeten, o.a. tijdens een speeddate sessie!  Opgeven kan door naam, big-registratie, adres- en telefoongegevens te mailen naar info@whig.nl. Kosten voor deze avond bedragen (inclusief lichte maaltijd en drankjes) 49,50. Accreditatie is toegekend voor 3 punten (Huisarts/AIGT), toekenning accreditatiepunten van het LCR volgt nog. Tot ziens op 5 april!

 

WHIG organiseert AIGT-studiedag psychiatrie/huisartsgeneeskunde in de tropen

Op zaterdag 21 januari organiseerde de WHIG in samenwerking met psychiaters de gezamenlijke studiedag voor Artsenopleiding Internationale Gezondheidszorg en Tropische geneeskunde (AIGT). Met een groep van dertien enthousiaste artsen zijn we aan de slag gegaan. De ochtend stond in het teken van psychiatrie: Hoe werk je met een tolk? Hoe zorg je voor je eigen mental health in de tropen? En hoe behandel je psychische aandoeningen met weinig resources. Na de pauze lag de focus op de huisartsgeneeskunde. SOLK bij migranten: Dit komt veel voor, maar wordt vanwege de cultuurverschillen niet altijd onderkend. En mag je deze diagnose stellen, zonder adequaat aanvullend onderzoek? Interculturele communicatie bij palliatieve zorg: Veel voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers (zowel in Nederland als in de tropen). Tip: Wees nieuwsgierig, ga in gesprek met de patiënt en zijn familie en zoek samen naar oplossingen. Een geslaagde dag!

 

Afstemming internationaal beleid

Op woensdag 7 februari waren Sylvia Mennink en Steven van de Vijver namens de WHIG aanwezig bij het afstemmingsoverleg internationaal beleid in Utrecht. Bij deze jaarlijkse bijeenkomst geven de verschillende organisaties (NHG, WES, EURACT, LHV etc) die betrokken zijn huisartsgeneeskunde in internationale setting een update van hun activiteiten. Bij onze update was er specifiek interesse in het aankomende symposium met Jan de Maeseneer en de strategische bijeenkomst die hier voorafgaand plaats vindt. Deze heeft als doel om met een aantal organisaties de mogelijkheden te onderzoeken tot structurele samenwerking.

 

Andere gremia:

Health Education

Ook dit jaar heeft Health Education weer een gevarieerd aanbod voor de reizigersadviserende huisarts om zich na te scholen: Het bekende RATO toetsgroeponderwijs, de basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts, het jaarlijkse symposium 21 september, de pecha kucha en diverse masterclasses zoals: Uitdagingen voor de reizigersadviseur, niet toeristisch reizen, gevaren op 8 poten, infectieziekten na recreatie in Europa, en een speciale lustrum aanbieding: The big 5. Meer informatie vindt u in de Health Education folder in de bijlage.

 

Spreker gezocht: Pecha Kucha

Bij deze willen wij u vragen of ook u de uitdaging voor het geven van een Pecha Kucha aan wil gaan. Het onderwerp kunt u zelf kiezen, maar dient uiteraard wel reizigersgerelateerd (of aanpalend) en certificerings-/accreditatie- waardig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een casuspresentatie zoals deze besproken wordt in uw RATO.. Uiteraard ondersteunen wij de bijdragen door het onderwerp en de inhoud indien nodig van feedback te voorzien (ook om te kijken of er geen overlap in de bijdragen van de avond komt) en het format voor het geven van een Pecha Kucha aan te leveren. Degene die een Pecha Kucha geeft, kan gratis aan de avond deelnemen en 4 andere deelnemers gratis meebrengen of ontvangt een sprekersvergoeding van €150,- plus reiskosten. Sprekers worden gevraagd om zich te houden aan de reclamecode en geen merknamen te gebruiken. Er vind geen sponsoring plaats door de farmacie. Heeft u interesse? Mail naar: info@healtheducation.nl

 

DIGH-vergadering

8 maart kwam de NHG-werkgroep Diversiteit en Global Health weer bij elkaar. Deze keer werd er gediscussieerd over het toegankelijker maken van thuisarts.nl voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden dan wel laaggeletterdheid. Tevens werd er gesproken hoe ver de verschillende huisartsenopleidingen zijn met het onderwijs op het gebied van (culturele) diversiteit. Duidelijk is dat de verschillen tussen de instituten groot zijn. De wens is om meer uitwisseling te realiseren tussen de onderwijsontwikkelaars die zich bezighouden met dit onderwerp. Verder is er goed nieuws op het gebied van de Vasco da Gama Hippokrates uitwisseling voor aios. SBOH en Huisartsopleiding Nederland zijn akkoord gegaan, in principe zullen van elk instituut jaarlijks 2 aios op uitwisseling mogen.

Gastopleiders in Nederland voor Hippokrates worden nog steeds gezocht! Lijkt het u wel wat om 2 weken of wellicht in de toekomst 1 week, een buitenlandse aios te begroeten in uw praktijk? Laat het ons weten!

 

NVTG-lustrum symposium

Het zal u niet ontgaan zijn, de NVTG bestaat dit jaar 110 jaar! Op 8 december 1907 kwamen 37 artsen bijeen in Den Haag om een vereniging op te richten met als voornaamste doel ‘het bestuderen van de tropische geneeskunde en gerelateerde wetenschap en een oplossing te bieden voor problemen die zich deze terreinen voordoen’. Net als nu, ging het indertijd niet om ter plekke te werken, maar om als intermediair op te treden. Een jaar later had de NVTG al meer dan honderd leden, en we hopen dit jaar ons 1000ste lid te mogen verwelkomen. Gedurende het hele lustrumjaar vinden allerlei activiteiten plaats met het congres ‘From Tropical Medicine to Global Health’ als hoogtepunt (KIT te Amsterdam op 9 juni). De NVTG werkgroepen spelen de hoofdrol in het ochtendprogramma, waar 8 werkgroepen ingaan op actuele kwesties op hun vakgebied. Leo van Bergen, auteur van het jubileumboek ‘Van koloniale geneeskunde tot internationale gezondheidszorg’ geeft een historisch beeld van de afgelopen 110 jaar. In de middag, voorafgaand aan de uitreiking van Eijkman Medaille(s) door de Stichting het Eijkman Medaille Fonds, neemt Theo Vos, professor Global Health, verbonden aan the Institute for Health Metrics and Evaluation in Seattle, ons mee naar de wereld van het gebruik van ‘big data’ in de gezondheidszorg in zijn lezing: ‘From doctoring patients to doctoring global health numbers’. Prof. Irene Agyepong, Health Systems expert verbonden aan het Ghana Health Services/Dodowa Health Research Center en Prins Claus Chair holder 2008-2010, biedt in haar lezing een historische interpretatie van de veranderingen in gezondheidssystemen in Sub-Saharan Africa van de afgelopen 100 jaar, en presenteert mogelijke toekomstige trends in de zorg in Afrika. Rien Gotink, congresvoorzitter, zal het formele programma van de dag afsluiten en de deelnemers uitnodigen om het glas te heffen op de NVTG en voor het diner (voor dat laatste is aparte inschrijving noodzakelijk). Voorinschrijving is aan te raden, gezien de verwachte grote belangstelling (voor 15 mei), dit kan binnenkort via de NVTG-website. We kijken uit om samen met u het jubileum van de NVTG te vieren! Rien Gotink, MD MPH, bestuurslid en voorzitter Lustrum commissie NVTG 

 

Vooraankondiging WES-symposium 31 mei te Utrecht 

Wil jij inspirerende verhalen horen over het werken als huisarts buiten de landsgrenzen? Handige contacten leggen om dit voor jezelf te realiseren? En wil je tegelijkertijd een gezellige avond hebben met enthousiaste huisartsen in opleiding? Kom dan op woensdagavond 31 mei naar het WES-symposium “Werken over de grens” in het Schola Medica te Utrecht! Het belooft zoals eerdere jaren een geslaagde avond te worden met energieke sprekers. Houd de website van www.lovah.nl in de gaten voor meer informatie of mail naar wes@lovah.nl

 

Leerlijn interculturaliteit

Op vrijwel elk instituut zijn er activiteiten om meer aandacht te vragen van aios, opleiders en docenten voor de toenemende diversiteit in de praktijk. Zoals eerder genoemd zijn er duidelijke verschillen in mogelijkheden en beschikbaarheid van materialen op de verschillende huisartsopleidingen. De Huisartsopleiding van het VUMc heeft een openbare website met onderwijsmaterialen, ook over dit onderwerp. Er is nagedacht over de doelen voor de verschillende huisartsstages en een begin gemaakt met het verzamelen van handige materialen waar iedereen bij kan. Lijkt het u interessant? Neemt u dan eens een kijkje op: http://wiki.hovumc.nl/plugins/servlet/mobile#content/view/3539016 Verschillende websites met handige informatie over diversiteit in de huisartsenpraktijk zijn voor alle huisartsen beschikbaar: huisarts-migrant.nl en http://huisartsinachterstandswijk.nl/

 

RIVM: Asielzoekers en infectieziekterisico

In de afgelopen maanden hebben meer mensen asiel in Nederland en in andere landen in Europa aangevraagd dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Zij vluchten voor oorlogen in het Midden-Oosten en in Afrika. Deze asielzoekers worden in Nederland opgevangen in verschillende opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en in tijdelijke opvanglocaties van gemeentes. Om voor goede opvang te zorgen worden veel professionals maar ook vrijwilligers ingezet. Deze pagina geeft informatie over de risico’s van infectieziekten bij het opvangen van asielzoekers voor het algemeen publiek en voor vrijwilligers die betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers. Lees verder op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Asielzoekers_en_infectieziekterisico

 

PHAROS: Eerste handreikingen ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie en integratie van statushouders. Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden van statushouders. Het programma is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland en sluit aan bij de bestaande structuren van het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).

Handreikingen voor gemeenten Onder regie van Pharos in samenwerking met VNG en GGD GHOR Nederland zijn er drie handreikingen ontwikkeld voor gemeenten, die u vindt op de website van Pharos:http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/nieuws/916/ondersteuningsprogramma-gezondheid-statushouders

 

PHAROS: Facebookpagina Syriers Gezond

Op de Facebookpagina Syriërs Gezond(Arabische naam صحتك بهولندا ) werken Nederlandse en Syrische artsen in duo’s samen om Syrische vluchtelingen informatie over gezondheid en zorg te verschaffen. Dagelijks komen er vragen binnen die door onze artsen persoonlijk beantwoord worden. Vragen over individuele medische problemen van Syrische vluchtelingen worden niet beantwoord; bij dergelijke vragen wordt verwezen naar een huisarts of andere zorgverlener. De Facebookpagina geeft algemene informatie over veel verschillende thema’s zoals verzekeringen, rol van de huisarts, zwangerschap, tandheelkunde en gezonde leefstijl. Het betreft altijd onderwerpen die raken aan gezondheid, zorg en welbevinden. We maken, samen met ons creatieve team, filmpjes, infographics, animaties en we bewerken geschikt bestaand materiaal. Uitgangspunt is dat het materiaal geschikt is voor de groep Syrische nieuwkomers, in Arabisch en Nederlands wordt gepubliceerd en er aantrekkelijk uitziet (met zoveel mogelijk beelden en korte teksten). De Facebookpagina pagina voldoet aan een behoefte om informatie over gezondheid en zorg in Nederland op een toegankelijke manier beschikbaar te maken voor Arabisch-sprekende nieuwkomers. www.facebook.com/syriersgezond Om Syrische patiënten te wijzen op deze Facebookpagina kunnen huisartsen informatiemateriaal aanvragen. U kunt kiezen uit verschillende formaten posters of een handzaam visitekaartje.

 

Misschien interessant voor u?

Leuk om te kijken: Vetzucht nieuwe ramp voor Afrika

Kijk terug op NPO-uitzending gemist: http://www.uitzendinggemist.net/programmas/356-Nieuwsuur.html 6 januari om 22:00 uur had Nieuwsuur een item met een van onze leden: Steven ven de Vijver. Onderwerp ‘Vetzucht nieuwe ramp voor Afrika’. De uitzending is op NPO 2.

 

Vacature

Vacature: Eilandarts op Saba (huisarts)

Bent u een gedreven huisarts en bent u toe aan een andere, uitdagende en zonnige werkomgeving waarin u zich samen met een professioneel team inzet voor goede patiëntenzorg? Dan past de functie Eilandarts op het zonnige eiland Saba bij Saba Health Care Foundation (SHCF) bij u! Als Eilandarts krijgt u de unieke kans om nieuwe ervaringen op te doen in een dynamische werkomgeving waar brede zorgvragen voorkomen. Ook draagt u direct bij aan de verdere groei en professionalisering van de gezondheidszorg op Saba. Inlevingsvermogen, flexibel en innovatief zijn kernwoorden die u als arts omschrijven. Lees verder over de vacature op onze sitehttp://whig.nl/vacature-eilandarts-op-saba/

 

Agenda 

Voor meer informatie kijkt u op onze site http://whig.nl/agenda/

Voor meer informatie kijkt u op onze site http://whig.nl/agenda/

31-03-2017 Global Mental Health (ook accreditatie AIGT) AMC Amsterdam

05-04-2017 WHIG Symposium “Danger, diversity & drugs” Utrecht

20-04-2017 Pecha Kucha Health Education

10-05-2017 Arc Academy: Posttraumatische klachten bij vluchtelingen Diemen

31-05-2017 WES symposium Utrecht

09-06-2017 Lustrum Congres NVTG: From Tropical Medicine to Global Health Amsterdam

03-07-2017 NVTG (WOT) T-week

21-09-2017 Symposium Reizigersadvisering Health Education

16 t/m 20-10-2017 ECTMIH Antwerpen

01-12-2017 Safe Motherhood Lustrum Congres NVTG

 

Bijlagen:

cursusoverzicht Health Education 2017

uitnodiging WHIG symposium 2017