WHIG nieuwsbrief 2017-03

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg 

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende rubrieken:

  • Nieuws uit de WHIG
  • Nieuws van andere gremia: Health Education, NVTG, Pharos, Into the World
  • Interessant om te lezen?
  • Agenda

 

Nieuws uit de WHIG

Protocol Reizigersadvisering herzien!

Het protocol reizigersadvisering is een vervolg op de oude NHG-praktijkwijzer. Het is een document waarin vanuit een praktisch en organisatorisch perspectief wordt beschreven hoe de reizigersgeneeskunde in de huisartsenpraktijk zou kunnen worden georganiseerd. Het is tevens een voorbeeld protocol wat aangevuld/ aangepast kan worden per praktijksituatie. Voor alle enthousiaste (jonge) huisartsen die na hun cursus reizigersadvisering dit willen implementeren in hun praktijk en hierbij een eigen protocol willen maken, of voor de huisartsen die de bestaande reizigersadvisering in hun praktijk organisatorisch willen verbeteren. In de bijlage vindt u de PDF, op onze website is ook de word-versie beschikbaar http://whig.nl/praktijkwijzer-reizigersadvisering/

Nieuwe van andere gremia:

Health Education OPROEP

Voor het kunnen starten van RATOgroepen in Zoetermeer en op Voorne-Putten/Goeree-Overflakkee zijn nog een paar nieuwe RATO-deelnemers gewenst, zodat deze groepen weer actief kunnen worden. Bij het RATO Voorne-Putten/Goeree-Overflakkee wordt ook nog een moderator gezocht (LCR-registratie vereist). Graag aanmelden via www.healthedication.nl  Health Education viert haar 5-jarig lustrum met een symposium Travel Medicine voor (huis)artsen op 21 september 2017 in het dierenpark Amersfoort en een lustrumaanbieding The BIG5 op 7 oktober 2017 in de Oostvaardersplassen.

NVTG: commissie wetenschap

Binnen de commissie waren meerdere wisselingen in bezetting. De vernieuwde commissie heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een tweejaren plan 2017-2019 met concrete doelstellingen op het gebied van wetenschap & maatschappij en wetenschap & beleid. Meer informatie over de commissie is te vinden op NVTG website: https://www.nvtg.org/index.php?id=134  Een ieder die actief wil worden van de commissie is van harte welkom zich te melden bij info@nvtg.org

Pharos: Maria van den Muijsenbergh benoemd tot bijzonder hoogleraar

Per 1 augustus 2017 heeft de Radboud Universiteit / het Radboudumc onze collega Maria van den Muijsenbergh benoemd tot bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale EerstelijnsZorg aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het RadboudUMC, deze bijzondere leerstoel is mede mogelijk gemaakt door Pharos. Doel van de leerstoel is het genereren en uitdragen van kennis over effectieve persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg voor laagopgeleiden en migranten die bijdraagt aan het verminderen van etnische en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Persoonsgericht betekent dat de zorgverleners rekening houden met de persoonlijke vaardigheden, omstandigheden en wensen van patiënten en op maat met hen communiceren. Integraal wil zeggen dat aandacht is voor alle problemen en omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid, dus ook voor zaken die buiten het direct medische domein liggen, zoals schulden of huisvestingsproblemen. Professor van den Muijsenbergh gaat werken binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Deze afdeling heeft een sterk profiel op het gebied van persoonsgerichte zorg en verbindt de huisartsenzorg met publieke gezondheidszorg en de zorg voor kwetsbare ouderen. Maria van den Muijsenbergh: ‘Ik vind dit een eervolle en belangrijke benoeming, én een grote verantwoordelijkheid, die het belang onderstreept van het terugdringen van vermijdbare gezondheidsverschillen en zorg die beter aansluit bij laagopgeleiden en migranten in onze samenleving.

Pharos: Handreiking informele opvoedondersteuning vluchtelingen

Vluchtelingenouders hebben vaak vragen en dilemma’s rond de opvoeding van hun kinderen in Nederland. Om de interventies op dit gebied beter te laten aansluiten op de vragen van nieuwkomers, hebben Pharos, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en JSO een handreiking ontwikkeld. Met onder andere zeven handige inzichten voor wie met vluchtelingengezinnen werkt. Lees verder http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/nieuws/942/opvoeden-in-een-nieuw-land-handreiking-voor-informele-opvoedondersteuning-vluchtelingen

Pharos: WERELD ALZHEIMER WEEK

Donderdag 21 september 2017 was het Wereld Alzheimer Dag. In de week rondom deze dag is wereldwijd extra aandacht besteed aan dementie. Het aantal migrantenouderen met dementie in Nederland stijgt de aankomende jaren sneller dan het aantal autochtone ouderen dementie. Dit komt onder andere door verhoogde riscofactoren zoals hart- en vaatziektes en diabetes. Op dit moment hebben in Nederlander meer dan 235.000 mensen Alzheimer, waarvan ruim 13.750 met een migrantenachtergrond. Pharos is een van de partners in het Deltaplan Dementie, het Deltaplan heeft als doel om antwoorden en oplossingen te vinden voor dementie, de zorg voor mensen met dementie te verbeteren én dementievriendelijk samen te leven. Lees verder op  http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/nieuws/891/21-september-wereld-alzheimer-dag

AIGT: Into the World

Het voortbestaan van de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) – voorheen: de tropenopleiding – komt door gebrek aan structurele (overheids-)financiering in gevaar. Al decennialang worden artsen met deze opleiding breed en gedegen getraind om hulp te bieden in lage- en middeninkomenslanden. De opleiding AIGT, in 2012 vernieuwd en officieel erkend door het KNMG, is uniek in de wereld en geeft Nederland een unieke rol binnen de internationale gezondheidszorg. De campagne ‘Into the World’ is vanwege bovenstaand financieringsprobleem opgezet door een aantal enthousiaste AIGT. Het doel van de campagne is om het beeld van de AIGT te actualiseren en via (sociale) media in de schijnwerpers te zetten, om zo uiteindelijk financiering veilig te stellen. Sinds mei j.l. worden er via onze website http://www.artsinternationalegezondheidszorg.nl  en social media prachtige verhalen en fotoreportages verteld over de AIGT, waarmee we de aandacht vestigen op dilemma’s in de internationale gezondheidszorg. De kern van de campagne is het Into the World boek met daarin diepte-interviews met 12 verschillende AIGT. Zijn vertellen over hun werk, ervaringen en visie. Samen met 6 verhalen van lokale buitenlandse artsen en vooraanstaande specialisten op gebied van global health, geeft dit een goed beeld van de diversiteit van functies, regio’s en medische activiteiten van het vakgebied. Het hoogtepunt van de campagne vindt plaats tijdens het Into the World Event op 9 december 2017 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Hier zullen, met aanwezigheid van diverse global health partners en media, een aantal van de geïnterviewde spreken en zal het eerste exemplaar van het boek gepresenteerd worden. Het boek is in de voorverkoop te bestellen (met korting tot 15 november) op onze website: http://www.artsinternationalegezondheidszorg.nl/steun-campagne-into-the-world/ Met de aanschaf van een boek of een donatie steunt u dit project vóór de arts Internationale Gezondheidszorg.

FSK N-U Waar zijn we mee bezig?

FSK N-U is een stichting die de basisgezondheidszorg in Oekraïne wil versterken door kennis te delen met Oekraïense vakgenoten in hun eigen taal. De komende tijd staan de volgende activiteiten op het program: in november gaan we onze cursussen herhalen: 1. Otitis media. Casuïstiek en verdieping en weer oefenen met de otoscoop 2. Diabetes mellitus. Waar willen we naar toe? 3. En natuurlijk een nieuw onderwerp: astma bij kinderen. Waar? In Zhytomir, een stad van 260.000 inwoners en enkele kleinere steden in de provincie Zhytomir. Voor wie?  Voor de dokters die het éérst de patiënt zien. Beginnen aan de basis! Wilt u meer lezen? https://www.fsknu.com

Interessant om te lezen?

“Family Medicine and Primary Care at the Crossroads of Societal Changes” Jan De Maeseneer

Modern family medicine faces a rapidly changing world. New challenges require a new vision for the future, guiding present-day practice, but also preparing tomorrow’s physicians, functioning in primary care teams. Family Medicine and Primary Care at the crossroads of societal change fulfils that need. Through concrete testimonies and cases, the book draws an accurate image of contemporary family medicine and primary care and provides answers to modern-day physicians’ and health care professionals’ most pressing questions. In the book Jan De Maeseneer used a “mixed” approach: personal stories are intertwined with policy activities and scientific analysis. Each chapter starts with a “patient story”, taken from the practice in the Community Health Centre. Then the different chapters explore the importance of social determinants of health; the need for a paradigm shift from problem-oriented to goal-oriented care; a reflection on why making a diagnosis in family medicine and primary care is such a complex task; a critical analysis of the social accountability of pharmaceutical industry; how to put the principals of quality care into practice; the training of (family) physicians; the organisation of primary health care, and it’s relationship with other levels of care; payment systems for primary care; and the global developments of family medicine worldwide.Each of the chapters ends with a reflection by an “outsider” – people such as Iona Heath, Martin McKee, Akye Essuman, Michael Marmot. Available on: https://www.lannoocampus.be/nl/family-medicine-and-primary-care

 Handbook of Primary Care Ethics- Andrew Papanikitas, John Spicer

This enterprising collection spans the breadth of primary care in multiple ways. Contributions from general practitioners, philosophers, nurses, physiotherapists, dentists, health economists, educationalists, patients and others reflect the rich variety that makes up primary care. Authors embrace the uncertainty inherent in the day-to-day reality of primary care, and practical advice sits alongside heartfelt accounts of issues that challenge practitioners. There is something here for everyone, whether the reader is looking for guidance on duties in primary care, a framework for analysing a difficult consultation, insights into the voice of the patient, or an understanding of the economics of primary care. Read more https://www.crcpress.com/Handbook-of-Primary-Care-Ethics/Papanikitas-Spicer/p/book/9781785230905#

Ervaring HOVUmc in Cuba Met toestemming van de auteur C. den Boer, huisarts/opleider

Hao-internationaal, een groep opleiders van VUmc, heeft eind maart 2017 voor de tweede keer Cuba bezocht. Het bezoek had twee doelen: ten eerste om contacten te leggen voor stages voor aios huisartsgeneeskunde en wetenschappelijke stages voor medisch studenten op Cuba; ten tweede om te onderzoeken of huisartsopleiders op Cuba zouden willen samenwerken. De gedacht is dat er wederzijds veel van elkaar te leren valt, zoals over opleiden en preventie. Het werkbezoek begon met een workshop met Cubaanse huisartsen, grotendeels werkzaam als docent in de huisartsopleiding en basisopleiding. Tijdens deze workshop ontstonden er levendige discussies die veel inzicht gaven in de Cubaanse huisartsgeneeskunde. De opvallendste discussiepunten waren: Preventie: de Cubaanse huisartsen waren van mening dat dit in Nederland nooit goed kan gaan, bij ons is de verantwoordelijkheid te veel versnipperd over verschillende instanties die amper samen werken op dit gebied. Zij vonden dat preventie niet op te splitsen is en dat het beter is dat de huisarts daar verantwoordelijk voor is. De grootte van een normpraktijk en tien minuten consulten: er ontstond zeer hartelijk gelach toen wij vertelden dat onze consulten officieel 10 minuten duren. In hun ogen is het onmogelijk om in tien minuten een patiënt goed te helpen. De Cubaanse praktijken hebben tussen de 1000 en 1200 patiënten en de huisarts doet zo’n twintig consulten per dag. Aios: in Cuba duurt de huisartsopleiding twee jaar en de aios werkt alleen in de praktijk, hij kan de opleider bellen met vragen en er is een wekelijkse terugkomdag of -middag. De aios voelen zich door de basisopleiding goed voorbereid op het werk als huisarts en voelen zich niet onzeker als ze alleen moeten beginnen. Iedere praktijk heeft een verpleegkundige als vast baken, de huisartsen wisselen wel wat vaker. Want na de huisartsopleiding, die alle artsen in Cuba moeten doen, kun je nog doorgaan voor specialist of je kunt uitgezonden worden. Wij gaven een presentatie over de huisartsopleiding die de Cubaanse huisartsen interessant vonden. Met name was er interesse voor de KBA over SOLK, zij vonden SOLK ook lastig te behandelen. Kosten van de gezondheidszorg: Cuba en Nederland besteden beide ongeveer 12% van het BNP aan gezondheidszorg, maar dat is in Cuba natuurlijk een fractie van wat het in Nederland is. Ondanks de armoede boeken ze hele mooie resultaten op populatieniveau. De Cubanen zeggen erg tevreden te zijn met hun systeem, er lijkt geen behoefte aan verandering. Ze doen hier veel meer in de groep en veel minder individueel dan bij ons, dat past ook bij hun opvattingen over de rol van de community en een ander gevoel voor privacy. Ze zijn niet echt geïnteresseerd in ons onderwijssysteem en zijn gewend dat mensen komen om dingen van hen te leren. Vraag blijft natuurlijk of dit de mening van de meeste Cubaanse huisartsen en opleiders is of dat dit de officieel uitgedragen boodschap is. Cuba staat op de lijst van niet veilige landen en je kunt daar niet te kritisch zijn want dat kan zich tegen je keren. De Nederlandse huisartsopleiders hebben meer behoefte aan uitwisseling en denken van hen te kunnen leren. Hoe komt het dat aios daar al na de basisopleiding zelfstandig een huisartsenpraktijk kunnen runnen? Zouden we in Nederland ook al meer huisartsgeneeskunde in de basisopleiding kunnen opnemen? Wat kunnen wij van hen leren met betrekking tot preventie, wijkgericht werken en praktijkverkleining? Het was voor alle opleiders weer een heel plezierige en verrijkende ervaring. Het is heel mooi om te zien hoe in een arm land als Cuba de huisartsgeneeskunde zo’n belangrijke rol speelt in de gezondheidszorg en tot zulke goede gezondheidsresultaten leidt. Daarnaast spelen Cubaanse artsen en verpleegkundigen een belangrijke rol in de wereld als er problemen zijn, bijvoorbeeld bij de Ebola crisis in Afrika, en Cuba leidt veel buitenlandse artsen en verpleegkundigen op. Ze kunnen daar terecht trots op zijn. Wij hebben weer een spiegel voorgehouden gekregen en kunnen daar zelf weer mee verder in ons dagelijks werk en in het opleiden. Zo ben ik zelf meer voorstander geworden van preventie op wijkniveau en ja, die tien minuten consulten moeten we inderdaad zo snel mogelijk proberen af te schaffen, lang leve verdere praktijkverkleining. Het hele artikel leest u hier: https://www.hovumc.nl/hao-nieuws/provu-2017-sep/cuba/

 

Agenda meer informatie vindt u op onze website

04-10-2017 Health Education: Basisopleiding Reizigersadvisering Zoetermeer

05-10-2016 Suriname nascholing voor huisartsopleiders

07-10-2017 Lustrumaanbieding The Big Five Health Education

11-10-2017 Health Education: Basisopleiding Reizigersadvisering Zoetermeer

11-10-2017 Uniting Streams: Fieldwork Research Evening Utrecht

16-10-2017 ECTMIH 2017 Antwerpen

21-10-2017 Lustrum aanbieding The Big Five Health Education

28-10-2017 Dutch Global Health Film Festival Utrecht

02-11-2017 Masterclass “uitdagingen voor de reizigersadviseur” Health Education

02-11-2017 Masterclass Infectieziekten na recreatie in Europa. Health Education

06-11-2017 Pharos mini-symposium dementie bij Turkse en Marokkaanse migranten

22-11-2017 Pharos / Platform 31 Landelijk Congres Aanpak gezondheidsverschillen Tivoli Vredenburg