WHIG nieuwsbrief 2018-01

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl U ontvangt dan geen mail meer van ons.

uitnodiging symposium 2018

cursusoverzicht Health Education 2018

NVTG08 Tropenartsen business case (allen) 284714[84730]2

Nieuws van de WHIG

4-42018 WHIG voorjaarssymposium “Reizen, werken en leven!”

Graag nodigt de WHIG u uit op haar voorjaarssymposium met als titel “Reizen, werken en leven!”. In de bijlage vindt u het programma van een boeiende avond die op woensdag 4 april van 17:00-22:00 zal plaatsvinden op het VvAA hoofdkantoor in Utrecht (Orteliuslaan 750). Het symposium belicht verschillende aspecten van de internationale en multiculturele huisartsgeneeskunde in Nederland. Accreditatie is aangevraagd bij zowel het NHG als AIGT en LCR. Een belangrijk doel is het aanreiken van praktische handvatten op het gebied van reizigersadvisering, importziekten en migrantenzorg in uw huisartsenpraktijk. Naast de lezingen is er voldoende tijd om oude en nieuwe collega’s te ontmoeten, o.a. tijdens de rondetafeldiscussies!  Heeft u interesse om aan deze bijeenkomst deel te nemen? Schrijft u zich dan in via info@whig.nl. We hopen u te zien op 4 april!

Terug als tropenarts in een zinvolle setting: Kan dat?

Er zijn grofweg twee manieren om terug te gaan als huisarts of als aios. Je gaat of weer patiëntenzorg doen, maar in een setting van een health center of dispensary of je gaat terug als coach, begeleider van studenten of docent. Voor puur klinisch werk voor een korte periode is beperkt plek, maar wat mogelijk is vindt u onder “Jobs”  http://whig.nl/vacatures/ . Voor korte periodes biedt Rotary Doctors mogelijkheden in Kenya (Kilifi, Kisii). Aios en voorheen tropenartsen en aios met tropenervaring kunnen er ook voor kiezen een periode van 6 weken of langer medische studenten tijdens hun huisartsen stage te begeleiden. Dat kan in Malawi, maar hopelijk straks ook in Rwanda en Kenya. De reis en verblijfskosten betaalt u zelf. Kijk voor mogelijkheden op http://whig.nl/continents/africa/ bij Malawi en Kenya. Huisarts/ tropenartsen die huisartsenwerk willen doen gedurende enige maanden kunnen zich wenden tot dr Jeannette van Os. http://whig.nl/continents/africa/malawi/

Nieuws van andere gremia

Health Education

Ook in 2018 biedt Health Education weer een gevarieerd aanbod in reizigersadvisering, zoals “Niet-toeristisch reizen en malaria protocol”, “To go or not to go?”, “Reizen op hoogte”, Bacteriën in het buitenland” en het “Health Education reisspel”. 19 april vindt de Pecha Kucha avond voor de vijfde keer plaats. Bij dit evenement worden reizigersgeneeskundige en aanverwante onderwerpen aan de hand van 20 afbeeldingen gepresenteerd in 6 min. en 40 sec. Elke afbeelding wordt daarbij precies 20 sec. getoond. Deze eisen dwingen de deelnemers creatief en ‘to the point’ te zijn. Het format staat garant voor flitsende voordrachten met aansluitend korte discussies. U kunt als toehoorder inschrijven, maar u kunt ook zelf een presentatie geven. Meer informatie vindt u in de folder in de bijlage en/of de website http://www.healtheducation.nl

NVTG: Het behoud van de AIGT-opleiding!
Onvoldoende financiën bedreigen de opleiding tot AIGT. Dit zou een kapitaalvernietiging zijn. De NVTG samen met de KNMG maar ook de WHIG zijn al zwaar aan het lobbyen, nu sommige ziekenhuizen aankondigen de opleiding te willen gaan stoppen. Mathijs Botman was samen met Neelie Smit Kroes bij DWDD en met Floortje bij Jinek. En er zijn veel kranten die er aandacht aan besteedden, van Trouw tot Tubantia. Kijk op de NVTG-site voor de campagne en alle krantenartikelen en Tv-uitzendingen hierover. Naast de pijn dat de tropenarts verdwijnt en deze elegante vorm van hulp, is er ook de ontzetting over hoe dom je kunt zijn om deze PR de nek om te draaien. Maar er zijn meer argumenten, die indien goed begrepen zelfs de PVV zou overtuigen om voor financiering van de opleiding te stemmen. Zie hiervoor het artikel van Borg/ Chabot/ v/d Hombergh en v/d Broek in de bijlage, met de argumenten waarom financiering van de AIGT-opleiding een “return on investment” is; een echte business case.

NVTG: Herregistratie als (Huisarts)-AIGT

De herregistratie van het profiel AIGT gaat spelen per 2020. En dat is gauw. Alle AIGTs krijgen in de toekomst een brief van de RGS, maar die brief stuurt de NVTG eerder naar alle AIGTs. Kijk voor actueel nieuws op de NVTG website www.nvtg.nl. Wat moeten huisartsen doen die zich tevens als AIGT hebben laten registreren? Zij moeten voldoen aan de RGS-eisen voor herregistratie. 200 uur = 5 x 40 uur nascholing in International Health (IH), dit is inclusief minimaal 10 uren/ 5 jaar in een toetsgroep. 16 uur/ week werkzaam in IH. Naast de 10 uren toetsing in een toetsgroep moet je ook (ong. één dagdeel) deelnemen aan de evaluatie van het Individueel Functioneren (IF-AIGT). Er zijn kosten verbonden aan de herregistratie (€ 452,24). Voor een deel zal de nascholing van de huisarts en de AIGT overlappen, omdat ze voor beide specialismen kunnen tellen. Maar de andere RGS eisen zijn niet makkelijk. Moet je je dus wel laten herregistreren? Er zijn nog weinig voorbeelden van huisartsen, die actief als AIGT werkzaam zijn. Dus de vraag is: “Wie gaat zich laten herregistreren?
De belangrijkste kandidaten zijn eigenlijk tropenartsen die 2-3 jaar werkzaam zijn geweest als AIGT en daarna huisarts zijn geworden of andersom AIGTs die al huisarts waren voor uitzending. Zij kunnen claimen dat ze in de 5 jaar vóór herregistratie zowel als AIGT en als huisarts voldoende hebben gewerkt. Alle AIGTs die de ambitie hebben om nog een keer uitgezonden te worden of ander klinisch werk op IH-gebied te doen, hebben dus belang bij herregistratie. Mogelijk komen ook huisartsen-AIGTs in aanmerking, die naast huisarts nog actief zijn in IH (af en toe uitzendingen, een baan bij een reisadviescentrum, dienst doen op het AZC, etc.). Of huisarts-AIGTs voor de RGS kunnen waarmaken dat deze werkzaamheden tellen voor de 16 uur IH-werk is nog onduidelijk, maar dat is wel de wens van de NVTG.

Toetsgroepen of Kwaliteitscirkels

Er is nu al een toetsgroep gevormd van AIGTs en AIGT-huisartsenWe streven ernaar een toetsgroep te vullen met enkel huisartsen-AIGTs. Omdat wij iedere (huisarts-)AIGT, die herregistratie wil, zo snel mogelijk in een toetsgroep willen laten instromen en eind 2018 ook het IF-AIGT willen aanbieden, roepen wij alle AIGTS die voor herregistratie willen gaan, op zich te melden. Beantwoord dus de vragen bij de brief van de NVTG, maar laat als huisarts-AIGT ook even weten dat in zo’n toetsgroep wilt deelnemen. Twee AIGTs (Josine Blanksma, huisarts en AIGT jjblanksma@gmail.com en Sarineke Klok, AIGT Sarineke.Klok@oudezijds100.nl ) zijn geregistreerd EKC. Zij gaan zo’n toetsgroep leiden. De toetsgroep van Sarineke is al aardig vol. De tweede toetsgroep is er binnenkort. Zo nodig werkt de groep via skype. Mail hun rechtstreeks bij interesse.

IF-AIGT (Individueel Functioneren van de AIGT)

Als de huisarts-AIGT in een geaccrediteerde praktijk werkt als huisarts, hoeft deze niet deel te nemen aan IF-H(uisarts), maar mogelijk wel aan IF-AIGT. Heeft hij wel aan IF-H(uisarts) deelgenomen is mogelijk IF-AIGT toch ook nodig. Hierover zijn we nog in gesprek met de RGS. Het IF-IGT verzamelt ook 360 graden feedback en kent een gesprek van minimaal een uur met een gespreksleider, waar het POP (persoonlijk OntwikkelingsPlan) wordt besproken. De NVTG wil geen valse verwachtingen scheppen over de voordelen van AIGT-herregistratie.  Eenmaal huisarts en een AIGT-achtergrond in het verleden zal, wanneer je AIGT-registratie verloopt, voor de meesten geen of nauwelijks verschil maken voor hun werk en/ of honorering. Als je als huisarts-AIGT niet klinisch actief bent geweest als AIGT, is het moeilijk om je te herregistreren. De vraag is of je dat dan moet willen. Voor vragen mail of bel: Pieter van den Hombergh (vz herregistratiecie) p.hombergh@gmail.com 0625097384.

Pharos: vacature Arts: Projectleider/ Adviseur (16-24 uur per week) voor de duur van 3 jaar  

Mensen met een lage opleiding en migranten lijden vaker en ernstiger aan aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en depressies. Binnen het kennisprogramma ‘Preventie en zorg chronische aandoeningen’ werkt een enthousiast team aan betere zorg en ondersteuning. Dat is zorg die rekening houdt met de vaardigheden en achtergrond van patiënten en zorg die ingebed is in een brede integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Als arts kom je dit team versterken. Voorbeelden van hoe het team werkt aan ondersteuning van professionals, vind je hier: www.huisarts-migrant.nlwww.begrijpjelichaam.nlwww.pharos.nl/diabetes, www.pharos.nl/palliatievezorg.nlwww.pharos.nl/veiligmedicijngebruik. Uiteraard werken we altijd samen met artsen, apothekers en/of andere professionals én met de patiënten om wie het gaat. Lees verder op de site: http://www.pharos.nl/nl/over-pharos/werken-bij-pharos/vacature-arts-projectleider-adviseur

Pharos: E-health4All: nogal wiedes!

Een samenleving georganiseerd op Hbo-niveau
Veel knappe koppen bij de landelijke overheid en gemeenten bedenken tal van regelingen, vormen van zorg en ondersteuning en manieren om deze aan te vragen. Allemaal bedoeld om mensen te helpen gezond te blijven of steun te bieden als de gezondheid in het geding is. We raken er echter steeds meer van doordrongen dat een grote groep mensen verdwaalt in ons zeer geprofessionaliseerde gezondheidszorgsysteem. De aanvraagprocedures, regelingen, toeslagen, formulieren en toelichtingen zijn te ingewikkeld voor veel mensen. Ook hoog opgeleiden raken het spoor soms bijster, laat staan de mensen die slechts lager onderwijs of VMBO (30% ) hebben genoten. http://www.pharos.nl/nl/over-pharos/weblog/46/de-kracht-van-eenvoud

Het is zonneklaar: als we e-health willen opschalen, dan zullen we moeten zorgen dat de toepassingen geschikt zijn voor iedereen. Dus ook voor de grote groep mensen die laagopgeleid of laaggeletterd is, of door andere omstandigheden moeite heeft met het gebruik van digitale instrumenten. Pas dan kan e-health de belofte inlossen om bij te dragen aan het verminderen van de grote gezondheidsverschillen tussen hoog en laagopgeleiden. Nu is het nog zo dat mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding gemiddeld 7 jaar korter leven en 19 jaar in minder goed ervaren gezondheid. Het eHealth4All-initiatief wil dat iedereen de vruchten gaat plukken van de vele nieuwe mogelijkheden die e-health biedt om mensen zelf regie te geven over hun gezondheid. Lees verder op http://www.pharos.nl/documents/doc/icthealth-nr06%20pharos.pdf

Pharos: Beeldverhalen helpen bij opvoedproblemen

Het Wijkteam in Amersfoort ontwikkelde samen met Youké, Pharos en Al Amal twee beeldverhalen die ouders met opvoedproblemen ondersteunen bij het vinden van de weg naar hulp in de wijk. Een boekje voor lichtere opvoedvragen: ‘Soms heeft je kind een probleem. Met wie kan je praten?’ En een uitgave voor moeilijkere opvoedvragen: ‘Soms zijn er problemen in je familie. Met wie kan je praten?’ De beeldverhalen zijn ook digitaal beschikbaar op Youtube en bruikbaar in elke gemeente. http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/302/soms-zijn-er-problemen-in-je-familie-met-wie-kan-je-praten#14076

Pharos: GezondInNederland.info nu ook voor Eritrese nieuwkomers

De website GezondinNederland.info is uitgebreid met informatie over gezondheid en zorg in Nederland voor Eritrese nieuwkomers. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya. GezondinNederland was al beschikbaar in het Arabisch. Naast de eigen taal wordt informatie ook in het Nederlands aangeboden. Dit draagt bij aan een snellere integratie en het vergroten van de zelfredzaamheid. Er bleek een groeiende behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg en opgroeien en opvoeden in Nederland. De website voldoet aan deze behoefte en brengt informatie per thema overzichtelijk bij elkaar. De website heeft al sinds juli 2017 meer dan 7.576 bezoekers. https://www.gezondinnederland.info

Leuk om te kijken?

Het Slotervaart heeft een goede voorlichtingsfilm over diabetes en de Ramadan. De gouden tip? Tijdig beginnen met bespreken. Ramadan valt in mei dit jaar: https://www.mcslotervaart.com/specialismen/interne-geneeskunde/diabetes/diabetes-informatiefilms

Agenda Kijk voor meer informatie op onze site: www.whig.nl

09-03-2018: Symposium “Persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg” en oratie van Maria van den Muijsenberg

16-03-2018 Pharos: Effectief communiceren met laag-geletterden

04-04-2018 WHIG voorjaarssymposium

05-04-2018 HE: Masterclass “To go or not to go” en “Reizen op hoogte”

19-04-2018 HE: masterclass niet-toeristisch reizen en malaria protocol

19-04-2018 HE: Jaarlijkse PECHA KUCHA

19-04-2018 HE: Masterclass “to go or not to go”

25-04-2018 HE: Masterclass “To go or not to go” en “Reizen op hoogte”

17-05-2018 HE: Masterclass “To go or not to go” en “Reizen op hoogte”

31-05-2018 HE: Masterclass “To go or not to go” en “Reizen op hoogte”

14-06-2018 HE: Basisopleiding reizigersgeneeskundig huisarts