WHIG nieuwsbrief 2018-04

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl U ontvangt dan geen mail meer van ons.

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende rubrieken:

  • Nieuws van de WHIG
  • Nieuws van andere gremia: PMF, Pharos, DvdW, Global Health Film Festival
  • Leuk om te lezen
  • Agenda met leuke nascholingen

Nieuws van de WHIG

Allereerst willen we jullie allemaal een mooi een inspirerend 2019 wensen!

WHIG op het NVTG congres Ethical dilemmas in global health, 9 november 2018

Namens de Whig hebben Irma Baltes en Maarten Dekker in de grote zaal een sessie gepresenteerd met de titel Ethical dilemma’s in primary health care for undocumented migrantsin the Netherlands. 3 ervaringsdeskundigen vertelden over hun ervaringen met gezondheidszorg voor ongedocumenteerde migranten in Nederland en de ethische dilemma’s die zij daarin tegen zijn gekomen.Ilhaam Awees, basisarts uit Jemen, vertelde over haar ervaringen als vluchteling in de verschillende AZC’s in Nederland. Inmiddels is zij statushouder en gaat zij geneeskunde studeren aan het AMC. Iris de Ridder, tropenarts en huisarts i.o., vertelde o.a. over haar ervaringen bij Centrum Seksueel Geweld. Margreet Kroesen, pleitbezorger bij Dokters van de Wereld, vertelde over haar werk en de uitdagingen om in tijden waarin de politiek de andere kant op lijkt te kijken, aandacht te blijven vragen voor deze kwetsbare groep mensen.Tot slot werd er samen met het publiek gediscussieerd over een aantal prikkelende stellingen over dit thema.

WHIG op de Tropencarrièredag Roots to rise, 1 december 2018

De carrièredag stond dit jaar in het teken van de vraag hoeveel toegevoegde waarde Nederlandse artsen, verpleegkundigen en verloskundigen nog hebben voor de internationale gezondheidszorg. De dag werd zoals ieder jaar weer druk bezocht door vooral medisch studenten en artsen die zich oriënteren op de internationale banenmarkt. Gezien de grote opkomst is er ondanks de wereldwijde bezuinigingen op ontwikkelingswerk nog steeds veel animo onder jonge zorgverleners om actief te worden binnen de internationale gezondheidszorg. Irma Baltes en Maarten Dekker waren namens de Whig weer aanwezig met een stand tijdens de banenmarkt. De interesse voor de huisartsgeneeskunde in internationale context en het netwerk van de Whig daarin bleek wederom groot. Veel medisch studenten en tropenartsen (in opleiding) hadden aspiratie om na hun buitenland ervaring huisarts te worden en hebben zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Wij hopen hen allemaal terug te zien op ons jaarlijkse congres!

Save the date: WHIG symposium 3 april 2019!

Ook dit jaar organiseren we weer een boeiend en leerzaam symposium met dit jaar de focus op het thema kindergeneeskunde. Van vaccineren tot reizen met kinderen, een breed scala aan boeiende lezingen en rondetafeldiscussies zorgen voor een leerzame en inspirerende avond. Meer informatie volgt maar zet de datum vast in je agenda!

Nieuws van andere gremia

Nieuws vanuit PMF 

De cursus Communication Skills 2018 aan drie nieuwe Family Medicine registrars van Moi-Eldoret zit er weer op. Bespoken onderwerpen:Leary’s Rose,patient centred consultation, giving and receiving feedback,breaking bad news, body language en bedside manners and teaching.Het meest interessante onderdeel blijft “breaking bad news”, waarin alle communications kills maximaal gebruikt moeten worden. Het was hard werken voor onze leerlingen, maar uit de reacties blijkt dat het goed overgekomen is. Tijdens de eind-evaluatie zei een van de registrars besmuikt, dat ze bij het zien van “communication skills” op het programma gedacht had: Laktabai, wat maak je me nou? Al na dag een waren allen het erover eens dat deze cursus van groot belang is voor elke dokter, undergraduate zowel als MO’s. De aangeboden skills zijn nodig om als professional (en in het dagelijks leven) goed te functioneren.

Nieuw op de website huisarts-migrant.nl: Nieuwe vluchteling in de huisartsenpraktijk

Een handreiking voor de huisarts met praktische tips en achtergrondinformatie. De meest relevante punten:Plan een dubbel consult als intake in. Deze investering in vertrouwen en band zal hierna tijd besparen. Wees alert op de psychische kwetsbaarheid van een vluchteling. Voor effectieve communicatie bij complexe of gevoelige onderwerpen is het van belang om een onafhankelijke en professionele tolk in te zetten. Op de website vind je meer informatie over de volgende onderwerpen: Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), huiselijk en seksueel geweld, depressieve klachten bij migranten, angststoornis, asielzoekers/vluchtelingen, gevolgevan van marteling, taalbarrière inzet tolk. https://www.huisarts-migrant.nl/nieuwe-vluchteling-in-de-huisartsenpraktijk/

Pharos: Actueel thema: Palliatieve zorg bij migranten

In Nederland praten mensen soms heel direct over de dood. Bij niet-westerse migranten stuit dat vaak op onbegrip en het vergroot het wantrouwen tegenover Nederlandse zorgverleners. De naderende dood is in veel culturen zelfs een taboe. Heb jij als zorgprofessional te maken met mensen uit diverse culturen? En wil je meer weten over of ondersteuning bij passende palliatieve zorg met aandacht voor diversiteit, beleving en het versterken van de eigen regie? Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief. Op de website https://www.pharos.nl/thema/palliatieve-zorg-bij-migranten/vind je een factsheet met feiten en cijfers, voorlichtingsmaterialen en trainingen.

Expertmeeting reproductieve gezondheid en kwetsbare vrouwen

Dokters van de Wereld en Rutgers organiseerden op 21 november een expertmeeting. Nadat drie spreeksters een korte presentatie hielden was er ruimte tot brainstormen over dit onderwerp. 

Vanuit de huisartsenhoek was de belangrijkste boodschap dat ongedocumenteerde vrouwen afhankelijk zijn en veel te maken hebben met seksueel -en fysiek geweld. “Huisartsen moeten zich meer bewust worden van deze doelgroep en hun kwetsbaarheden. Ook is het belangrijk dat zij het onderwerp seksualiteit en familyplanning vaker pro-actief ter sprake brengen tijdens een consult. De vrouwen zijn over het algemeen wel tevreden met de zorg van de huisarts en stellen het op prijs als dit onderwerp besproken wordt, maar zullen het zelf niet snel aansnijden.”Mocht u interesse hebben om bij de multidisciplinaire werkgroep omtrent seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor kwetsbare vrouwen mee te denken, meldt u dan aan bij info@doktersvandewereld.nl

Dutch Global Health Film Festival, 9 december 2018 Kinepolis Utrecht

Voor de tweede keer werd het Dutch Global Health Film Festival gehouden en voor de eerste keer parallel op 4 plaatsen in Nederland. In Rotterdam, Maastricht, Groningen en Utrecht werden grotendeels dezelfde documentaires vertoond, gevolgd door paneldiscussies met experts/makers en de zaal. De onderwerpen liepen uiteen van de strijd tegen vrouwenbesnijdenis in de Gambia, de zorg voor ongedocumenteerde migranten in de VS, hoe een Zweedse chirurg op opmerkelijke wijze in Ethiopië te werk gaat tot het opleiden van clinical officers in Malawi. Ongeveer 500 bezoekers ontmoetten elkaar in ontspannen sfeer met relevante en goede documentaires. NVTG, Troie en Uniting streams organiseerden dit evenement. NRC journalist Sander Voormolen deed verslag van de avond in Utrecht: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/11/een-paradijs-voor-een-chirurg-a3060256

WONCA SIG on migrant care, international health and travel medicine.

10 jaar geleden, op de WONCE Europe conferentie in Istanbul werd de internationale werkgroep ‘migrant care, international and travel medicine’ opgericht. Sindsdien is de werkgroep gegroeid tot meer dan 150 leden en worden er iedere WONCA Europe (en vaak ook op de WONCA World), workshops georganiseerd. Dit jaar wordt er voor het eerst een boek gepubliceerd waaraan vele leden van de werkgroep hebben meegewerkt. Gezien de toenemende migratie, de kwetsbare positie van migranten, als ook de groei in het internationaal reizen ligt er nog een mooie uitdaging voor deze werkgroep. Het voorzitterschap wordt overgenomen van Maria van den Muijsenberg door Guus Busser.

Leuk om te lezen?

Vrijwilligerswerk in Zuiden maakt betere artsen in thuisland

Artsen die naar ontwikkelingslanden trekken om er als vrijwilliger te werken, blijken na terugkeer veel voordelen op te leveren voor het nationale gezondheidssysteem.

Westerse gezondheidswerkers die een tijdlang als vrijwilliger aan de slag gaan in ontwikkelingslanden doen heel wat vaardigheden op die ze nadien kunnen benutten in hun eigen land. Dat stellen onderzoekers van Health Education England en de Universiteiten van Manchester en Nottingham in het vakblad Human Resources for Health. Lees verder op 

https://www.mo.be/nieuws/vrijwilligerswerk-zuiden-maakt-betere-artsen-thuisland?utm_content=buffer1448f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Agenda

10 en 17-01-2019 Health Education basisopleiding reizigersgeneekundig huisarts
21-01-2019 E-health week 2019 Pharos

06-02-2019 ZERO TOLERANCE DAY Pharos

23-02-2019 LOVA WES symposium Huisarts go International!

03-04-2019 WHIG symposium 

04-04-2019 Health Education masterclass Bacteriën in het buitenland

15-05-2019 Health Education masterclass travel medicine SOA’s en reizen

15-05-2019 Health Education masterclass Reizen in hart en nieren (ea organen)

12 en 19-06-2019 Health Educationbasisopleiding reizigersgeneekundig huisarts
16-05-2019 Health Education masterclass travel medicine SOA’s en Reizen

16-05-2019 Health Education masterclass Reizen in hart en nieren (ea organen)

06-06-2019 Health Educationmasterclass travel medicine SOA’s en reizen

06-06-2019 Health Education masterclass Reizen in hart en nieren (ea organen)

20-06- 2019 Health Educationmasterclass travel medicine SOA’s en reizen

20-06-2019 Health Education masterclass Reizen in hart en nieren (ea organen)

26-06-2019 start WONCA 2019, Btratislava Slovakia

05-09-2019 Health Education masterclass Bacteriën in het buitenland

16-09-2019 ECTMIH

19-09-2019 Health EducationJAARLIJKS SYMPOSIUM TRAVEL MEDICINE

6 en 13-11-2019 Health Educationbasisopleiding reizigersgeneekundig huisarts

14-11-2019 Health Educationmasterclass travel medicine SOA’s en reizen

14-11-2019 Health Education masterclass Reizen in hart en nieren (ea organen)