WHIG nieuwsbrief 2019-01

WHIG Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG stuurt deze nieuwsbrief elk kwartaal en bij belangrijke mededelingen. Stelt u dit niet op prijs, geef dit dan svp door via info@whig.nl U ontvangt dan geen mail meer van ons.

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende rubrieken:

  • Nieuws van de WHIG
  • Nieuws van andere gremia: Health Education, Pharos, WONCA
  • Leuk om te lezen
  • Agenda met leuke nascholingen

Nieuws van de WHIG

WHIG symposium 3 april 2019

Graag nodigt de WHIG u uit op haar voorjaarssymposium met als titel “Kinderzeer en Meer”. In de bijlage vindt u het programma van een boeiende avond die op woensdag 3 april van 17:00-22:00 zal plaatsvinden op het VvAA hoofdkantoor in Utrecht (Orteliuslaan 750). Het symposium belicht verschillende aspecten van de internationale en multiculturele Kindergeneeskunde in de huisartsenpraktijk. Accreditatie is aangevraagd bij het NHG, AIGT en LCR. Een belangrijk doel is het aanreiken van praktische handvatten op het gebied van reizigersadvisering, importziekten en migrantenzorg in uw dagelijkse praktijk. Net als vorig jaar vinden er weer rondetafelgesprekken plaats met deze keer ook de mogelijkheid voor verdieping op de onderwerpen van de lezingen. Heeft u interesse om aan ons symposium deel te nemen? Schrijft u zich dan in via deze link: Klik hier om u in te schrijven. We hopen u te zien op 3 april!

Community Oriented PC (COPC) stage in Kenya

Twee derdejaars aios Family Medicine – Florence Mbathia en Nelson Nyamu – deden in februari 2019 hun 6 weken comunity oriented PC stage in Mariakani in Kilifi district. Ze schreven een prachtig rapport over hun verbeterplan over de aanpak en behandeling van bovenste luchtweginfecties in de eerstelijn. Vanuit de WHIG waren Simone Jaarsma en Pieter van den Hombergh betrokken als hun begeleiders. Lees hun rapportage om te weten hoe dat feitelijk was. Erg leuk dus en nuttig. Fleur de Meijer, Dep. HoD van Aga Khan University FM-department, was ‘host’ en de laatste week was gevuld met onderwijs over organisatie, palliatieve zog en communicatie. 

Nieuws van andere gremia

Health Education: nieuwe trainingen infectieziekten

SOA’S IN DE (HUISARTSEN)PRAKTIJK 

SOA komen steeds meer voor. Steeds vaker komen patiënten op consult met vragen over SOA’s: welke risico’s zijn er, moet ik testen, wat en wanneer? In de scholing gaan we in op het bespreekbaar maken van seksueel gedrag, proactief bespreekbaar maken van risico, welke SOA’s komen er voor, waar (in welk gaatje welk stokje) en wanneer te testen. Ook de eventuele behandeling bij klachten komt aan bod. Tijdens de scholing wordt er ook het HIV risico voor MSM mannen besproken en de nieuwe preventie PreP. Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners Accreditatie: ABC1, V&V en NVvPO aangevraagd voor 2 uur Waar en wanneer: Utrecht, 7 november 2019 Eindhoven, 12 december 2019 Tijd: 18.45-20.45 uur Prijs: €85 BTW-vrij 

KINDERZIEKTEN EN VACCINATIES 

Voor de jongere professional zijn de meeste kinderziekten onbekend. Tot voor kort was de vaccinatiegraad in Nederland hoog, maar helaas daalt deze steeds meer, waardoor er in de toekomst vaker kinderziekten zullen voorkomen, met het risico op complicaties.In de scholing behandelen we welke kinderziekten er zijn, welke complicaties kunnen optreden en de (on)mogelijkheden voor vaccinaties. Ook zal er aandacht zijn hoe wij het gesprek met ouders over vaccineren aan kunnen gaan. Voor wie: (huis)artsen en verpleegkundigenWaar en wanneer: Utrecht, 7 november 2019 Eindhoven, 12 december 2019Tijd: 16.00-18.00 uur Accreditatie: ABC1 en V&V aangevraagd voor 2 uur Prijs: €85 BTW-vrij Schrijf je in op www.healtheducation.nlHet complete scholingsaanbod vindt u in de folder in de bijlage.

Pharos: Factsheets vluchtelingen Syrië en Eritrea

De meeste vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen, komen uit Syrië en Eritrea. Het ging in 2018 om 17 procent en 14 procent van de in totaal 30.000 asielzoekers die hier in de centrale opvang verblijven.Waarom zijn zij gevlucht? Welke achtergrond hebben zij? Welk onderwijs hebben ze gehad in hun land van herkomst? En wat zijn veel voorkomende gezondheidsproblemen, of aandachtspunten voor zorgverleners?In de geactualiseerde factsheets vind je meer cijfers en informatie over deze groepen vluchtelingen, en praktisch advies en hulpmiddelen voor zorgverleners die asielzoekers met deze herkomst zien.Factsheet Syrische vluchtelingenFactsheet Eritrese vluchtelingen

Pharos: Nieuwe praatkaarten over kanker en training helpen in communicatie met patiënten

Informatie over gezondheid en zorg moet duidelijk en toegankelijk zijn. Dat geldt niet alleen voor laaggeletterden, anderstaligen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, maar voor iedereen. Het is belangrijk dat kankerpatiënten hun diagnose begrijpen, en dat ze voldoende geïnformeerd zijn over mogelijke behandelingen. Pharos heeft daarom in het bestaande trainingsaanbod Effectief communiceren voor laaggeletterden een training opgenomen speciaal voor verpleegkundigen die patiënten met kanker begeleiden en daarbij gebruik willen maken van eenvoudige voorlichting. Naast de training zijn er praatkaarten over kanker ontwikkeld: eenvoudig voorlichtingsmateriaal dat je als professional kunt gebruiken bij het geven van passende uitleg over kanker. Het taalniveau is aangepast en de uitleg wordt ondersteund met tekeningen. Tot slot is er een instructie voor hoe je de praatkaarten kunt gebruiken in de praktijk.Er zijn kaarten over darmkankerlongkankerleukemie en lymfeklierkanker en prostaatkanker, en ze gaan over onderwerpen als een stoma, uitzaaiingen, operaties en de gevolgen van behandelingen. In de training oefen je met het gebruik van deze kaarten.

WONCA 19-05-2019 Wold Family Docor Day

In just over two months, World Family Doctor Day (FDD) will be upon us once more. World Family Doctor Day – 19th May – was first declared by WONCA in 2010 and it has become a day to highlight the role and contribution of family doctors in health care systems around the world. We’re happy for Member Organizations to develop their own theme for FDD, depending on local priorities, but this year we’d especially like to highlight the role of family doctors in providing life- long care to their patients – “Family doctors – caring for you for the whole of your life”. We especially want to emphasise that family doctors have a key role in the management of children and also their pivotal role in palliative and end of life care. As before, WONCA has made generic FDD posters available via the WONCA website, and the FDD logo is also available. For much more information, and links to posters and materials, go to: https://www.globalfamilydoctor.com/News/FromtheCEOsdeskMarch19.aspx

Leuk om te lezen?

Getrainde gedetineerden sporen TBC op in Ethiopische gevangenissen

In Ethiopische gevangenissen komt veel Tuberculose (TBC) voor. Soms wordt zelfs enigszins gekscherend gezegd dat iemand naast zijn celstraf ook veroordeeld wordt tot deze ziekte. Uit onderzoek van de Ethiopische onderzoeker Dr. Kelemework in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Maastricht, waaronder Mark Spigt PhD, verschenen in Lancet Global health, blijkt dat gedetineerden heel eenvoudig te coachen zijn om TBC in een vroeg stadium te herkennen bij hun medegedetineerden. Zodoende kan verdere verspreiding voorkomen worden. Meer lezen? http://whig.nl/getrainde-gedetineerden-sporen-tbc-op-in-ethiopische-gevangenissen/

Medisch Contact: Een beschaafd land zendt dokters uit.. 

Een artikelin het Medisch Contact van Jules Schagen van Leeuwen en WHIG bestuurslid Wim Heres van 01-02-2019. De minister behoort geld te steken in de opleiding van tropenartsen. Hoewel iedereen het eens is over nut en noodzaak van de arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde ontbreekt structurele financiering om ze op te leiden. Dat is een beschaafd land onwaardig.

Interessante publicaties vindt u op onze site http://whig.nl/onderzoek   

The cost of providing and scaling up surgery: a comparison of a district hospital and a referral hospital in Zambia Leon BijlmakersDennis Cornelissenand Ruairı Brugha. Health Policy and Planning, 2018, 1–10. Key messages: Investments in scaling up surgery at district-level hospitals bring economies of scale and require comprehensive assess- ments and costing of capacity constraints. Although rural populations and the health system as a whole would benefit from scaling up safe district-level surgery, hospi- tals would not derive the full economic benefit, unless Government increased resources for surgery at district-level hospitals.

Agenda

28-03-2019 : ELAA Allemaal beestjes Amsterdam 

03-04-2019 : WHIG symposium 

19-05-2019 : WONCA World Family Doctors Day

17-06-2019 : Primary Care International congres London 

26-06-2019 : WONCA 2019 , Bratislava Slovakia 

05-07-2019 : WES tropen symposium Amsterdam

15-07-2019 : Summerschool Reproductive & Maternal Health Utrecht 

16-09-2019 : ECTMIH 

19-09-2019 : Jaarlijks symposium travel medicijn Health education 

05-11-2019 : Tanzania congres 2019 www.dokterenintanzania.nl