Informatie AIGT

Al meer dan 40 jaar is de vereniging betrokken bij de opleiding van artsen die voor korte of langere tijd in een ‘low resource setting’ gaan werken. Deze opleiding is in de loop der jaren geëvolueerd tot de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) die op 1 januari 2014 van start is gegaan. Deze opleiding bestaat uit twee klinische onderdelen op het gebied van heelkunde of kindergeneeskunde en obstetrie/gynaecologie, de Nederlandse Tropen Cursus (NTC) en een klinisch onderdeel in een buitenlandse setting. De totale opleidingsduur is 27 maanden.

Het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (opleidingsinstituut IGT) is de uitvoerende organisatie voor de nieuwe opleiding tot AIGT en is verantwoordelijk voor uitvoering van de opleiding tot AIGT. Het opleidingsinstituut functioneert onder de Stichting Opleidingsinstituut IGT. Het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT) van de NVTG adviseert het opleidingsinstituut over de inhoud. De Academische Raad verbonden aan de Stichting borgt de wetenschappelijke inhoud van de opleiding tot AIGT. De opleiding richt zich op artsen die zich bekwamen op het gebied van internationale gezondheidszorg en die na terugkeer van een periode van internationaal werk binnen de Nederlandse gezondheidszorg werkzaam zullen zijn. Het unieke van de Nederlandse situatie is dat er nergens anders ter wereld een soortgelijke volwaardige voltijdse opleiding wordt aangeboden.

Met dit profiel AIGT is er een opleiding voor een generalistisch werkende arts, die mondiaal inzetbaar is. De meerwaarde voor Nederland wordt in het licht van de globalisering en de daaraan gekoppelde toegenomen mobiliteit, en de gevolgen van grensoverschrijdende ziekten in Nederland steeds duidelijker. 

De specialisatie IGT koppelt praktische vaardigheden aan theoretische verdieping in preventie en behandeling van infectieziekten zoals HIV/AIDS, malaria en tuberculose en andere importziekten, maar ook aan de opkomende chronische/‘non-communicable diseases’ zoals hart- en vaatziekten, diabetes, etc. Het profiel IGT is opgebouwd uit twee klinische onderdelen op het gebied van chirurgie of kindergeneeskunde en obstetrie/gynaecologie, de Nederlandse Tropen Cursus (NTC) – onderdeel van de Masters in International Health -, en een onderdeel in het buitenland. Daarnaast zijn er 10 verplichte cursusdagen. De totale opleidingsduur is 27 maanden.

Zie ook de site van het NTC

Behoud Registratie als huisarts en het volgen van de NTC

Het is te duur om voor af en toe een huisarts de NTC te accrediteren. De cursus is een keer voor 60 uur geaccrediteerd geweest.  Het is verstandig om als geregistreerd huisarts, die een aantal jaren in de tropen gaat werken om een RIL (een soort portfolio). Voor de accreditering van een individueel leertraject moet van tevoren een gemotiveerd verzoek worden ingediend. Lees verder hoe je daarmee je registratie kunt behouden. Informatie over accreditering bij: 

mw. Lieske Hené
Telefonisch: (030) 2823882
Per e-mail: l.hene@fed.knmg.nl

TAIO-dagen over huisartsgeneeskunde

Die zijn aanvullend aan de NTC: voor een impressie zie foto-impressie

Nuttige adressen:

Concilium Opleiding Tropische Gezondheidszorg
0546-451765
Sluiskade Noordzijde 96
7602 HW Almelo