Nascholing voor huisartsen in de tropen

Aanbod

Aanbod aan cursus en congressen voor huisartsen in de tropen (in opbouw):

WONCA/PCI : an attractive affordable 1 week course for Family physicians and AIGTs working in primary care is offered in the UK. See WONCA news: PCI GP Update Global Programme 2018 
WONCA has an association with Primary Care International (PCI) which is the only organisation accredited by the Royal Society of Medicine (RSM) to deliver primary care updates specifically developed for family doctors practising internationally.
PCI’s GP Update Global Programme 2018, to be held at the Wellcome Trust in London from 16-20 April, has been awarded 30 CPD credits by RSM in accordance with its current guidelines. Further details, (deadline 15th December), are at
https://www.gp-update.co.uk/gp-update-5-day-2018
The course is a unique opportunity open to GPs/family doctors practising outside of the UK to network with colleagues from around the world. It will bring delegates up to speed on all the latest evidence-based updates in primary care – and offers 30 hours of consecutive learning (30 CPD credits).

– Stichting  N.E.T. Nascholing – Eerstelijn – Tanzania; Netherlands – Education – Tanzania, opgericht door een aantal Nederlandse huisartsen/oud-tropenartsen, biedt het medisch kader in Tanzania bij- en nascholingscursussen. Secretariaat N.E.T.: Arnhemsestraatweg 137, 6991 AL Rheden.  e-mail: haanrheden@ditz.nl   Zie ook hun folder.

– Stichting Kilimanjaro

Elk jaar worden in Arusha / Tanzania in het voorjaar, najaar en in de zomer  medische seminars georganiseerd: de PHC-cursussen.  Deze cursussen zijn met name interessant voor huisartsen die praktische bijscholing willen combineren met kennisuitwisseling met Afrikaanse collegae.

In Afrika zijn hulpmiddelen voor het stellen van een juiste diagnose vaak uiterst beperkt en mogelijkheden voor aanvullende scholing ontbreken veelal. Om de snelle ontwikkeling in de geneeskunde te kunnen volgen, met name die op het gebied van diagnostiek, is het noodzakelijk dat in ontwikkelingslanden zoals Tanzania nieuwe kennis en inzichten worden overgedragen door middel van congresbezoek, voordrachten en publicaties. Met ingang van 1 januari 1988 werd de stichting Kilimanjaro opgericht met als doel: de uitwisseling en promotie van wetenschappelijk onderzoek en medische kennis tussen Nederlandse artsen en artsen werkzaam in Afrika. Hiertoe wordt jaarlijks een international Seminar en Huisartsennascholing in Tanzania georganiseerd. Dit kan worden gecombineerd een Outreach programma waarin
Nederlandse artsen voor enkele weken als vrijwilligers op Outreach gaan om Tanzaniaanse artsen in hun werk te ondersteunen en kennis over te dragen. Ook is er het project Moedersterfte waarbij vroedvrouwen ondersteund worden door praktisch onderwijs op eigen locatie, verbeterde communicatie verbetering door aanschaf van mobiele telefoons en het bouwen van wachtgelegenheid voor zwangere vrouwen bij klinieken in eigen regio. Lees verder op de site: www.stichtingkilimanjaro.nl Mail voor info naar  info@stichtingkilimanjaro.nl