Waarom Reizigersadvisering in de huisartspraktijk

   Waarom is reizigersadvisering in de huisartsenpraktijk zo nuttig?
Er zijn veel redenen om als praktijk geregistreerd te willen zijn voor reizigersadvisering. Het is interessant om mensen bij vertrek te coachen, want daar ben je als huisarts prima voor geëquipeerd.
De huisarts is laagdrempelig en dat is een groot goed omdat veel reizigers nog altijd zonder advies, vaccinatie of malariaprofylaxe op reis gaan.
Verder ken je de medische voorgeschiedenis én de sociale achtergrond van de patiënt en daarmee kun je medische risico’s en reisgedrag beter inschatten. Met meer ouderen en chronisch zieken die verre reizen maken, wordt deze context steeds belangrijker. Verdieping in deze stof is niet alleen leuk maar maakt het je ook een betere dokter voor patiënten die ziek (of met vragen) van een reis terugkeren.
De huisarts is verder goedkoper dan de GGD en het is ook  meer gedoe om naar de GGD te gaan. We moeten hiervoor wel streven naar een goede dekking van praktijken, die aan reizigersadvisering doen.

Klik hier voor de pagina over
1. Opleiding, registratie en praktijkvoering
2. Het protocol reizigersadvisering
3. Het Reizigers Advies en Toets Overleg

   Kwaliteit van reizigersadvisering door de huisarts
De opleiding en de nascholing van huisartsen, die reisadvies geven wordt geborgd door het CHBB. www.chbb.nl. Daar vind u een precieze omschrijving van de eisen. Voldoen aan die eisen en inschrijving in het CHBB voldoet voor de inspectie als kwaliteitseis. Verzekeraars accepteren dat ook voor declaratie.
Hoe het met de kwaliteit van de reizigersadvisering van huisartsen in Nederland is gesteld vindt u in het artikel van Van Balen et al.

  Rol Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Int. Gezondheidszorg (WHIG)
De WHIG is een werkgroep van de NVTG (Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg) maar ook van het NHG. Voor het CHBB is de WHIG de werkgroep die de kwaliteit van de reizigersadvisering in de huisartsenpraktijk als kernactiviteiten ziet.
De WHIG beheert de RATO’s i.s.m. Health Education. De RATO is de meest effectieve, goedkope nascholing van huisartsen voor huisartsen. Samen met het aanbod van Travel Alert en de NSPOH voorziet dit in een ruim nascholingsaanbod. De WHIG organiseert jaarlijks een geaccrediteerd congres om ervaring uit te wisselen en reizigersadvisering te promoten.

   Leden van Werkgroep Reizigersadvisering in de WHIG
Maarten Borg (voorzitter)
Harry Mooren (auteur praktijkwijzer)
Wim Heres (RATO)
Cees Sluijmer (lid van de Brede Werkgroep van de LCR)
Leon van Groenendaal (vz WHIG)
Pieter van den Hombergh (website)