Waarom Reizigersadvisering in de huisartspraktijk

   Waarom is reizigersadvisering in de huisartsenpraktijk zo nuttig?
Kennis van medische aspecten van reizen helpt niet alleen uw patiënten bij hun vertrek te goed te adviseren, maar je bent als huisarts dan ook beter geëquipeerd, wanneer patiënten ziek terug komen.
Veel mensen gaan nog ongevaccineerd op vakantie, vaak omdat het teveel gedoe is om naar de GGD te gaan of uit zuinigheid. Bij de huisarts is het gratis en dat is een groot goed. Dat vereist wel een goede dekking van praktijken, die aan reizigersadvisering doen.
De zorgverzekeraar vergoedt het, want een lage drempel is van grote waarde voor de patiënt en zo een effectieve vorm van preventie.

Klik hier voor de pagina over
1. Opleiding, registratie en praktijkvoering
2. Het protocol reizigersadvisering
3. Het Reizigers Advies en Toets Overleg

   Kwaliteit van reizigersadvisering door de huisarts
De opleiding en de nascholing van huisartsen, die reisadvies geven wordt geborgd door het CHBB. www.chbb.nl. Daar vind u een precieze omschrijving van de eisen. Voldoen aan die eisen en inschrijving in het CHBB voldoet voor de inspectie als kwaliteitseis. Verzekeraars accepteren dat ook voor declaratie.
Hoe het met de kwaliteit van de reizigersadvisering van huisartsen in Nederland is gesteld vindt u in het artikel van Van Balen et al.

  Rol Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Int. Gezondheidszorg (WHIG)
De WHIG is een werkgroep van de NVTG (Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg) maar ook van het NHG. Voor het CHBB is de WHIG de werkgroep die de kwaliteit van de reizigersadvisering in de huisartsenpraktijk als kernactiviteiten ziet.
De WHIG beheert de RATO’s i.s.m. Health Education. De RATO is de meest effectieve, goedkope nascholing van huisartsen voor huisartsen. Samen met het aanbod van Travel Alert en de NSPOH voorziet dit in een ruim nascholingsaanbod. De WHIG organiseert jaarlijks een geaccrediteerd congres om ervaring uit te wisselen en reizigersadvisering te promoten.

   Leden van Werkgroep Reizigersadvisering in de WHIG
Maarten Borg (voorzitter)
Harry Mooren (auteur praktijkwijzer)
Wim Heres (RATO)
Cees Sluijmer (lid van de Brede Werkgroep van de LCR)
Leon van Groenendaal (vz WHIG)
Pieter van den Hombergh (website)