Training Reizigersadvisering van de huisarts en de staf in de praktijk

Actueel

Registratie voor reizigersadvisering bij LCR of CHBB

Voor de herregistratie is bij de LCR 8 uur nascholing vereist en bij het CHBB 4 uur.
Registratie bij het CHBB betreft vooral de bekwaamheid van de huisarts (en indirect de praktijk) en geeft geen recht op de status vaccinatiebureau (en dus bevoegdheid voor gele koorts vaccinatie + stempel ).

De LCR accrediteert in feite huisarts + de praktijk. Het pleidooi van de LHV bij de inspectie (IGZ) had geen succes. IGZ volgt de criteria van de LCR. Het CHBB beraadt zich op de situatie.  In de praktijk doen zich nog weinig problemen voor, omdat meer dan 50% een LCR registratie heeft en omdat minder dan 20% van de consulten gele koorts vaccinatie vereist.

Opleiding reizigersadvisering voor de huisartsenpraktijk

De WHIG werkt samen met de LCR door deelname aan de Brede werkgroep (Frank van Balen (LHV) en Lourens Boomsma (NHG) . De LCR erkent de uren in ReizigersAdviesToetsOverleg (RATO). De LCR heeft een breed DKB-aanbod ook voor de staf: zie http://www.lcr.nl/Opleiding-en-registratie-arts. Behalve LCR-deskundigheidsbevordering en de RATO’s zijn er nog andere aanbieders van nascholing.

TMT (Travel Medicine Training)
 is een onderdeel van Health Education en heeft ook een uitgebreid scholingsaanbod.
Zie www.healtheducation.nl . Zij hebben ook een Nieuwsbrief.

PAOH-aanbod.
DOKH is bezig met een cursus.

Kwaliteit van het reisadvies door de huisarts
De opleiding en de nascholing van huisartsen, die reisadvies geven wordt geborgd door het CHBB. www.chbb.nl. Daar vind u een precieze omschrijving van de eisen. Voldoen aan die eisen en inschrijving in het CHBB voldoet voor de inspectie als kwaliteitseis. Verzekeraars accepteren dat ook voor declaratie.
Hoe het met de kwaliteit van de reizigersadvisering van huisartsen in Nederland is gesteld vindt u in het artikel van Van Balen et al.