Antillen

BONAIRE

Situatie: Op Bonaire zijn zeven praktijken, vijf met Huisartsen opgeleid in Zuid-Amerika en twee met Nederlandse Huisartsen duo’s die in dienst zijn. Het werk is heel erg vergelijkbaar met Nederland: zelfs het HIS komt uit Nederland, alleen de patiënten, de context en manier van werken zijn anders. Zo is er bijvoorbeeld nog veel papieren post, gebeurt er weinig telefonische triage en moeten mensen met hun recept bij de apotheek in de rij gaan staan. Het ziekenhuis functioneert heel Nederlands maar ook daar gelden digitalisatie issues en niet alle specialisten zijn altijd aanwezig. Soms worden patiënten uitgevlogen naar Colombia, Aruba of Curaçao. Veel voorkomende problematiek op het eiland is hypertensie, diabetes, obesitas en complicaties daarvan natuurlijk maar ook (huiselijk)geweld en verkeersongevallen zijn veel voorkomend.

Waarneming: er is op Bonaire veel behoefte aan waarnemers (liefst minimaal 6 maanden maar als je goed in je talen zit dan kan korter ook). Verschillende praktijken zoeken vaste waarnemers en daarnaast zijn er het komende jaar huisartsen die met pensioen gaan en nog geen opvolging hebben. De HAP heeft eigenlijk ook altijd diensten ter overname (avond en weekend).

Eisen: BIG registratie, BES ontheffing (als je recent in NL gewerkt hebt geen probleem), beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Bonaire (via VVAA te regelen). Er wordt op Bonaire met name Papiamentu, Spaans en Nederlands gesproken. Als je Papiamentu of Spaans een beetje onder de knie hebt kom je een heel eind. Als je langer dan 3 maanden gaat dan moet je je ook op Bonaire in gaan schrijven, dat kost iets meer papierwerk.

Wonen en sociaal: Bonaire is geen goedkoop eiland maar heeft wel veel te bieden. Het is veilig, klein en je kan er fantastisch windsurfen, duiken, zeilen, snorkelen, fietsen etc. Qua scholen is er een wachtlijst dus mocht je je kinderen naar de ‘nederlandse’ (privé)school willen, dan moet je ze vast zo vroeg mogelijk aanmelden. Voor de kinderen is er een manege BSO, zwemles in de zee, surfles en van alles meer te doen. Financieel is waarnemen op Bonaire niet heel lucratief maar als je HAP diensten doet wel te doen.

Contact: Mocht u interesse hebben dan kan ik u in contact brengen met huisartsen of de huisartsenpost op Bonaire, u kunt mij bereiken via de WHIG.

Mashi Danki en Ayo, Alexa ter Horst

CURACAO

Irma Baltes en Maarten Dekker zitten op Curacao in COVID-times.

Hun verslag staat in MC

Een reisje terug in de tijd…De diabetes mellitus tsunami op Curaçao, een werkbezoek.

Joop Raams, huisarts Amersfoort, bestuurslid NVTG

Curaçao, een autonoom land(je) in het Koninkrijk, kampt met een enorme epidemie van Diabetes Mellitus met incidenties van 3-4 X die in Nederland , waarvan een groot deel niet herkend of onder controle. Oorzaken zijn erfelijkheid, armoede, lifestyle factoren, gebrekkige opsporing, capaciteitsproblemen bij de huisartsen en gebrekkige samenwerking met de tweede lijn. Het gevolg is verstopping van de capaciteit van het ziekenhuis door acute complicaties zoals keto acidotisch coma, voetulcera en chronische complicaties als nierdialyses en amputaties. De zorgkosten lopen als gevolg van deze epidemie exponentiëel op. Het ministerie van GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur) onderkent dit probleem en wil het aanpakken met implementatie van de ( naar Curaçao vertaalde) zorgstandaard diabetes mellitus middels ketenzorg naar Nederlands model. Om hierbij te adviseren en de partijen te helpen op één lijn te komen, bracht ondergetekende samen met een vertegenwoordiger van INEEN en de NDF op uitnodiging van het ministerie een werkbezoek aan Curaçao en participeerden wij in een werkconferentie voor alle betrokken partijen; overheid, verzekeraar ( SVB) en alle zorgverleners in eerste en tweede lijn. De conclusie van de werkconferentie was dat het probleem beheersbaar wordt als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en met z’n allen in samenwerking de schouders eronder zetten. Daarvoor is nodig versterking en organisatie van de eerste lijn met de huisarts als spil, goede werkafspraken met het ziekenhuis, substitutie naar de eerste lijn, goede ICT ondersteuning , scholing en nascholing , opleiding van POH’s, kwaliteitsbewaking en landelijke coördinatie alsmede voldoende financiering. Er wordt een ambitieus projectplan opgezet om dit alles te realiseren waarbij de kost voor de baat uit gaat, maar als het lukt, wordt Curaçao een nog gezonder en vitaler stukje koninkrijk onder de zon.