Archief nieuwsbrief

Sinds 2013 verschijnt 4x per jaar een nieuwsbrief van de WHIG. Deze wordt via de mail verstuurd naar onze achterban, bestaande uit: 600+ huisartsen, veelal oud-tropenarts, aios huisartsgeneeskunde en AIGT en een enkele geneeskunde student.

Heeft u ook interesse om de nieuwsbrief te ontvangen? Meldt u zich dan aan via: info@whig.nl