belangrijk bericht over BIG-herregistratie voor AIGT en tropenartsen

Bericht van het NVTG

Doorhalingen BIG-register
In de komende week zullen de eerste duizenden artsen van het CIBG bericht krijgen dat zij doorgehaald worden in het BIG-register. De artsen die hebben aangegeven de berichten over hun aanvraag van het CIBG per e-mail te willen ontvangen, ontvangen als eerste groep in de nacht van zondag 7 januari op maandag 8 januari het besluit. In de dagen erna ontvangen de overige aanvragers het doorhalingsbesluit per gewone post.

Vragen van artsen IGT en tropenartsen over hun doorhaling
De KNMG is met het CIBG in gesprek hoe de KNMG de ‘doorgehaalde’ basisartsen-tevens-profielartsen op de kortst mogelijke termijn in beeld kan krijgen. De KNMG zal namelijk niet actief door het CIBG worden geïnformeerd over de doorhalingen van artsen.
Mocht u als arts IGT zijn doorgehaald, dan willen we u vragen contact op te nemen met de RGS. Het CIBG heeft namelijk nadrukkelijk toegezegd deze groep te herregistreren op basis van het bewijs van inschrijving van de RGS.
De RGS kan in voorkomende gevallen rechtstreeks contact opnemen met het CIBG. Deze  ‘bemiddeling’ heeft overigens alleen zin als u als arts IGT vóór 1 januari jl. de aanvraag tot herregistratie bij het BIG-register heeft ingediend.

U kan een e-mail sturen naar de RGS, afdeling (her)registratie: herregistratie@fed.knmg.nl o.v.v. Arts IGT en doorhaling BIG-registratie. Het helpt als u in het bericht aan de RGS uw officiële voorletters en achternaam ( = meisjesnaam) vermeldt en het BIG-nummer.

Bent u tropenarts en niet geregistreerd als arts IGT, dan willen we u vragen de NVTG te informeren als uw registratie in het BIG-register is doorgehaald als het gevolg van het niet kunnen aantonen van werkervaring of verstrekken van een CCPS. We vragen dit om een beeld te krijgen over hoe vaak dit gebeurt en indien blijkt dat hier een bepaald patroon in zit, kunnen we dit weer met de KNMG bespreken.

Met vriendelijke groet,

Marieke Lagro, secretaris NVTG