Bericht KNMG 29-10-2015: uitstel herregistratie basisartsen

Uitstel herregistratie basisartsen

In het verleden hebben we regelmatig contact gehad over het beoordelingskader voor herregistratie van artsen. Dat beoordelingskader is nog niet vastgesteld door de minister. Wel heeft de minister de regeling uitgesteld tot 2018. Omdat de termijn voor herregistratie inmiddels begon te dringen heeft de KNMG in maart van dit jaar een brief aan de minister gestuurd waarin we haar verzochten de herregistratie voor artsen uit te stellen. In de tussentijd is frequent overleg gevoerd over het beoordelingskader. Inmiddels is er op grote lijnen overeenstemming over dat stuk. Op dit moment moeten nog een aantal details worden besproken. De scholing voor artsen is echter nog niet rond. Om artsen voldoende gelegenheid te bieden zich voor te bereiden op de herregistratie heeft de minister in overleg met de KNMG besloten de regeling uit te stellen. Concreet betekent dit dat de eerste herregistratie op 1 januari 2018 zal plaatsvinden (dit in plaats van 1 januari 2017).

Vandaag heeft de minister de Kamer daarover geïnformeerd.

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015 Z20138&did=2015D41020

Tegelijkertijd heeft de KNMG op haar website een bericht geplaatst.

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z20138&did=2015D41020

 

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/151580/Invoering-herregistratie-basisartsen-uitgesteld-tot-1-januari-2018.htm

In de komende maanden werkt de KNMG samen met het ministerie aan de laatste zaken in het beoordelingskader voor artsen. De NFU zal in de eerste helft van 2016 het scholingsprogramma op orde brengen. Dit betekent dat er voldoende tijd zal zijn om voor te bereiden.