Categoriearchief: Geen categorie

WHIG voorjaarssymposium 5 april 2022

WHIG voorjaarssymposium 2022 ‘Het mag weer!’

Na 2 jaar online behelpen mochten we eindelijk weer een live symposium organiseren, dit jaar voor het eerst op het KIT in Amsterdam. Met 80 gasten op de gastenlijst waren we uitverkocht! Na een ontvangst met broodjes op de Marmeren rotonde gingen we van start in de Leeszaal. Dagvoorzitter Shakib Sana gaf een mooie inleiding en het stokje door aan Charles Agyemang. Hij hield een mooie voordracht over de effecten van migratie op gezondheid. Bert van Enter nam ons mee naar zijn weg naar de wetenschap. Om dingen te veranderen moet je eerst vastleggen hoe ze zijn was zijn mantra. In de koffiepauze was er tijd voor ontmoeting en konden we op de markt informatie krijgen over de Kruispost, Pharos en het boek van Pieter van den Hombergh bekijken en aanschaffen. Na de pauze nam Peter van Liere ons mee op een reis naar extreme gebieden. Waar moet je aan denken bij reizen naar grote hoogtes en koude poolgebieden? De laatste voordracht was van straatdokter Marcel Slockers. Welke epidemieën komen voor onder dak- en thuislozen en wat kun je er als arts aan doen. Van ‘typische’ aandoeningen als de crack long tot hoe om te gaan met corona bij de opvang van dak- en thuislozen.

We sloten de avond af met een gezellige borrel en keerden voldaan en geïnspireerd huiswaarts.

5 april 2022 WHIG symposium KIT Amsterdam

Beste collega´s, 
Eindelijk kunnen we elkaar weer live zien. Wij hebben er ontzettend veel zin in!
Zoals u van ons gewend bent hebben we ook nu weer een divers programma voor u samengesteld binnen de aandachtsgebieden van de WHIG. 

We starten met een lezing van Charles Agyemang, hoogleraar Migration & Health van het Amsterdam UMC. Zijn onderzoek richt zich op epidemiologie en preventie van hart- en vaatziekten en risico-/leefstijlfactoren onder etnische minderheden en migrantenpopulaties in landen met een hoog inkomen en in populaties in lage- en middeninkomenslanden. 

Huisarts en specialist in reizigersadvisering Peter van Liere zal ons enthousiasme voor reizen en de reizigersadvisering weer doen oplaaien met een overzicht van reizen onder extreme omstandigheden.

En als derde zal Marcel Slockers, huisarts, promovendus en straatdokter in Rotterdam, ons bewustzijn vergroten over de enorme gezondheidsproblemen onder dak- en thuislozen.

Tussendoor zal  Bert van Enter, huisarts en promovendus bij RIVER-EU, ons kort iets vertellen over zijn weg naar de wetenschap.

Accreditatie wordt aangevraagd, ook voor het LCR.

En enthousiast zijn we ook over de samenwerking met onze dagvoorzitter van dit jaar: Shakib Sana, collega-huisarts uit Rotterdam en (mede-) aanjager van de corona-vaccinatiecampagne tegen desinformatie in achterstandswijken het afgelopen jaar.
Afbeelding
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 april.

Locatie:  
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam

Om 17:00 is er ontvangst met broodjes.
Het inhoudelijke programma begint om 18:00 en vanaf 21:15 is er tijd om bij te praten tijdens de borrel.

We zullen u zo snel mogelijk op de hoogte stellen als er aanpassingen nodig zijn door veranderende corona-regels. Mocht het gecanceld worden, dan verplaatsen we het symposium.
Om u in te schrijven voor het WHIG symposium 2022: “Het mag weer!”: 
Klik hier
U ontvangt hierna een factuur en een voorlopige bevestiging van inschrijving, welke definitief is na betaling.

De inschrijfkosten verbonden aan deze nascholing bedragen 75 euro.
Dit bedrag kunt u overmaken op NL20ABNA0514282754 t.n.v.Stichting Deskundigheidsbevordering Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg voor Huisartsen onder vermelding van uw factuurnummer.
 
We hopen u 5 april weer te zien op deze nieuwe locatie. 

Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg,
 
Eline Dekker             Maarten Borg               
Quirine Huijgen        Sylvia Mennink   

Stichting Kilimanjaro Agenda 2022

De Nederlandse Stichting Kilimanjaro organiseert sinds 1999 jaarlijks cursus in Tanzania. Door deelname aan het congres ondersteunen Nederlandse huisart­sen de Tanzaniaanse collegae en bestaande klinieken.
> U KUNT ZICH AANMELDEN BIJ: INFO@STICHTINGKILIMANJARO.NL

> ZANZIBAR 23 – 30 Januari 2022  Nieuwe vaardigheden

> Onderwerpen: POC-echo/Wereldziekten/hart & vaten/vaccinaties 1e lijn.

> Onder leiding van Juultje van den Berg, huisarts en Peter Melkert, patholoog.

> Huisartsen met interesse in kitesurfen.

> SURINAME 12 – 19 Maart 2022  Huisartsennascholing

> Onderwerpen: Nieuwe vaardigheden POC-testen/CVRM/HIV/Malaria/Tropische

> Infectieziekten/Reisadvisering/DM/Cardiovasculair. Olv Henk Bilo, internist; Ravee Rambharose, huisarts en Peter Melkert, patholoog.

> CURACAO 26 Maart – 2 April 2022  Huisartsennascholing

> Onderwerpen: Trauma’s en psychose/Angst & OCD. MSU: schoudergewricht/ AAA/Casuïstiek. O.l.v. Suzy Matthijssen, klinisch psycholoog, Alfred Jubels, huis­arts en Peter Melkert, patholoog.

> TANZANIA 8 – 15 Oktober 2022 Huisartsennascholing

> Onderwerpen: Tropische Infectieziekten/Test voor HA-praktijk/EBM/ECG/ CVRM/SOA/PREP en nieuwe vaardigheden. Onder leiding van Ria Jochemsen huisarts en Peter Melkert, patholoog.

> TANZANIA 15 – 22 Oktober 2022  POCUS voor de huisarts

> Onderwerpen: echografie 1e lijns/abdomen/MSU: schoudergewricht/Point of care test/AAA/Casuïstiek. Olv Harry Bulk, Ria Jochemsen, huisartsen en Peter Melkert, patholoog.

Overlijden van Patrick Chege

Zojuist het droeve en schokkende nieuws ontvangen van het overlijden van Dr. Patrick Chege, Family Physician van het eerste uur en eerste Keniaanse Head of FM Department in Moi-University in Eldoret. Hij overleed aan de gevolgen van Corona. Een bijkomend tragische gebeurtenis is dat vandaag Chege’s moeder is begraven. 
Namens de WHIG condoleren wij familie, vrienden en collegae.
Chege was de eerste huisarts opgeleid in Kenya en hij is hier met de aanwas aan FPs op een workshop van de KAFP in Eldoret 2011.
Chege op de voorste rij achter de zwarte tas.

Vacature bestuurslid NVTG

De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) is een vereniging voor global health professionals. We dragen met ruim 900 leden actief bij aan de verbetering van de gezondheid in lage- en middeninkomenslanden. We zetten ons in voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van global health en tropische geneeskunde. De NVTG is de beroepsvereniging van de artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze benoemt het bestuur.

Organisatie

De NVTG heeft vele werkgroepen en commissies die actief zijn. Besturen en leden van deze werkgroepen zijn vrijwilligers. De NVTG wordt ondersteund door drie betaalde werknemers.

Beleid

De NVTG maakt elke vijf jaar een beleidsplan. In 2020 wordt het volgende beleidsplan geschreven. Een van de verantwoordelijkheden van de NVTG is het faciliteren van de AIGT om aan de herregistratie-eisen te voldoen. Sinds de erkenning van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) in 2015 heeft de NVTG hiervoor documenten en structuren ontwikkeld.

Oproep

De NVTG zoekt een nieuw bestuurslid.

Wie

Een arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (AIGT) of een klinisch werkzame arts.

Wat

Je bent namens het bestuur lid van het Concilium Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (CIGT). Het CIGT is het vaste adviescollege van de NVTG over de opleiding tot arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (AIGT).

Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren van de AIGT om te voldoen aan de Herregistratie-eisen van de RGS. Taken zijn o.a. actueel houden Nota Nascholing & Herregistratie AIGT en alle documenten m.b.t. herregistratie-eisen, ondersteunen Erkende Kwaliteits Consulenten, contact met de RGS, vragen beantwoorden van AIGT, lid commissie Nascholing & Herregistratie, contact en overleg Accreditatiecommissie.

Functie-eisen

  • Interesse in en bij voorkeur ervaring met de opleiding tot AIGT.
  • Interesse in en affiniteit met Nascholing & Herregistratie AIGT. Vanuit het eigen specialisme ervaring met nascholing en herregistratie eisen van de RGS.
  • Mee willen denken over plaats van de AIGT in de Nederlandse Gezondheidszorg en de toekomst van de opleiding.
  • Op effectieve en plezierige wijze samenwerken met bestuursleden met een diverse professionele achtergrond.
  • En… enthousiasme en zin om mee te denken over activiteiten en strategie van de NVTG in de komende vijf jaar.

Voor meer informatie: info@nvtg.org

page2image12825728

Noodoproep aan AIGTers

Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, meld je aan voor noodhulp in Nederland!

De Covid-19 pandemie slaat hard toe in Nederland en met name in Noord Brabant is de situatie erg precair omdat de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg dusdanig groot is dat , ondanks inzet van alle beschikbare zorgverleners en middelen, de beheersbaarheid van de zorgverlening de grenzen nadert.

Het is nu dringend zaak om extra beschikbaarheid van professionele hulp in te zetten ten einde de ziekenhuizen en huisartsenposten in Noord Brabant te ondersteunen om de stroom van (mogelijke) patiënten met Covid-19 symptomen te triëren, te geleiden , te adviseren en te behandelen.

Inspectie voor Volksgezondheid Noord Brabant en KNMG hebben NVTG benaderd met de vraag AIGT-ers in te zetten als professionals, m.n. voor triage, coördinatie en mede organisatie van het hulpverlenersproces.
Artsen Zonder Grenzen Nederland , organisatie bij uitstek voor noodhulp en belangrijkste werkgever voor AIGT-ers heeft per direct een noodteam beschikbaar gesteld voor twee ziekenhuizen in Brabant, alwaar de nood het hoogst is.

Artsen Zonder Grenzen is bereid eventuele verdere noodhulp en ondersteuning logistiek te coördineren onder het motto: AZG helpt!

NVTG roept AIGT-ers op zich beschikbaar te stellen voor noodhulp in de Covid-19 crisis.

-Er is behoefte aan ervaren AIGT-ers die in staat zijn hulpverlening te coördineren, mede te organiseren en te evalueren, alsmede zelf te verlenen op basis van triage.
-Er ontstaat tevens behoefte aan basis AIGT-ers of AIGT-ers i/o die ingezet kunnen worden in het hulpverleningsproces als triage, advisering en behandeling.

Juist nu er in Nederland hulp nodig is bij deze ernstige pandemie is onze internationale kennis van medische hulpverlening hard nodig en ik roep iedereen die beschikbaar en betrokken is op om zich aan te melden !

Ben je AIGTer met veel of nog wat minder ervaring, ben je AIGTer i/o aan het einde van je opleiding en ben je beschikbaar, meld je aan op de onderstaand emailadres!
Je bent hard nodig!

Aanmelden via: Azghelpt@amsterdam.msf.org

Huisartsen gezocht voor Hippocrates exchange programma

Beste enthousiaste collega,

Met dit stukje informatie wil ik jullie wat meer vertellen over een erg leuk en interessant initiatief dat vanuit de Werkgroep Europese Samenwerking, een onderdeel van de LOVAH, wordt georganiseerd.

Hippokrates Exchange in Nederland

Tijdens een Hippokrates exchange loopt een buitenlandse HAIO enkele (meestal 2) weken mee in een Nederlandse huisartsenpraktijk om zo een beeld te krijgen van de eerstelijnszorg alhier. Vooraf maken zij zelf een stageplan met leerdoelen die ze met de Nederlandse huisarts zullen doorlopen. Belangrijk is dat het per definitie een meeloopstage betreft, dit betekent dat de AIOS voornamelijk meekijkt en geen zelfstandige werkzaamheden hoeft te verrichten. De AIOS is verder zelf verantwoordelijk voor het vinden van onderdak en transport. Het zijn enthousiaste AIOS die graag iets willen leren!

Als u geïnteresseerd bent om host te worden dan horen wij dat graag. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste huisartsen die deze buitenlandse HAIO’s willen begeleiden! Als u zich opgeeft zullen wij u benaderen als we een geschikte kandidaat hebben gevonden. 

Als u nog vragen heeft hierover of uzelf wilt aanmelden dan kan dat naar: hippokratesnl@lovah.nl

Alvast enorm bedankt!


Met vriendelijke groet,

Brigitte Augustijn

HAIO Rotterdam, 3ejaars

National Exchange Coordinator Hippokrates

Vrijwilligerswerk in Zuiden maakt betere artsen in thuisland

Artsen die naar ontwikkelingslanden trekken om er als vrijwilliger te werken, blijken na terugkeer veel voordelen op te leveren voor het nationale gezondheidssysteem. Bron: https://www.mo.be/nieuws/vrijwilligerswerk-zuiden-maakt-betere-artsen-thuisland?utm_content=buffer1448f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Westerse gezondheidswerkers die een tijdlang als vrijwilliger aan de slag gaan in ontwikkelingslanden doen heel wat vaardigheden op die ze nadien kunnen benutten in hun eigen land. Dat stellen onderzoekers van Health Education England en de Universiteiten van Manchester en Nottingham in het vakblad Human Resources for Health.

Kosten-batenanalyse

De wetenschappers analyseerden 55 academische papers en konden in totaal 28 kosten en 133 voordelen aanduiden rond specifieke expertise die werd opgedaan in het buitenland. Ze raadpleegden ook de meningen van 45 experts inzake globale gezondheidszorg, vrijwilligerswerk en gezondheidseducatie die akkoord gingen met 115 van de baten.

‘Vrijwilligerswerk is eveneens belangrijk voor het Verenigd Koninkrijk’

Volgens het team is de toenemende trend van Britse artsen en verplegers om een tijdlang vrijwilligerswerk in Afrika en Azië te doen, uiteindelijk ook positief te noemen voor Groot-Brittannië zelf.

“Ja, vrijwilligerswerk helpt ontwikkelingslanden, maar wij willen vooral de boodschap geven dat deze activiteit eveneens belangrijk is voor het Verenigd Koninkrijk”, zegt hoofdauteur van de studie Lucie Byrne-Davis van de Universiteit van Manchester. “We denken dus dat ons land zijn gezondheidspersoneel moet aansporen om vaker vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, maar daarvoor moeten we eerst de voordelen voor het Verenigd Koninkrijk goed kunnen aantonen.”

Snel handelen in nieuwe situatie

“De baten voor het thuisland bestaan er onder meer in om snel te leren handelen als er beperkte middelen beschikbaar zijn en ook om meer aandacht te ontwikkelen voor culturele verschillen en overeenkomsten”, zegt Natasha Tyler van de Universiteit van Nottingham.

“Ook het oefenen van het toepassen van klinische vaardigheden in een nieuwe context blijkt enorm belangrijk.”

21/11 expert meeting seksuele gezondheidszorg

 

IS DEZE ZORG VOOR IEDEREEN EVEN TOEGANKELIJK?
Dokters van de Wereld ziet in Nederland een toenemend aantal vrouwen die problemen hebben met de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Deze zorg is in een aantal gevallen zèlfs ontoegankelijk voor vrouwen. Een groot deel van deze groep die deze barrière ervaart zijn vrouwen zonder een Nederlandse verblijfstatus. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, waar Dokters van de Wereld iets aan wil doen.

Expertmeeting

Speciaal voor zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en andere deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg organiseren wij een expertmeeting in samenwerking met Rutgers. Hierin stellen we deze problematiek aan de orde. Hoe is het gesteld met de wet- en regelgeving omtrent reproductieve gezondheidszorg voor kwetsbare mensen, waaronder ongedocumenteerden? Welke barrières ervaart deze groep in de toegang tot seksuele gezondheidszorg? Essentieel is dat we deze problematiek ook in een intercultureel perspectief plaatsen gezien de grote groep ongedocumenteerde vrouwen die hiermee te kampen heeft.
Tijdens deze bijeenkomst komen verschillende gastsprekers aan het woord, zoals Ineke van der Vlugt, Programma Manager anti-conceptie & abortus van Rutgers en An Vanthuyne, arts seksuele gezondheidszorg (Doctors of the World UK).

Meld u nu aan!

Zet woensdagavond 21 november in uw agenda en meld u aan middels de aanmeldknop. De expertmeeting vindt plaats in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam van 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30. Het definitieve programma van deze avond ontvangt u in oktober per email.

Ik hoop dat we elkaar treffen op 21 november! Hartelijke groet,
Arianne de Jong
Directeur

Leuk om te lezen: Rural FM cafe

Kijk wat een leuk initiatief dit forum is:

#SoMe Ambassadors Network of GP/FM

Welcome to the #SoMe Ambassadors Network of General Practice / Family Medicine! This project is conducted by members of the regional Young Doctors Movements for new and future family doctors within the World Organization of Family Doctors (WONCA).

The purpose of the project is to build a network of General Practitioners / Family Doctors on Social Media (including trainees and medical students pursuing a career in General Practice / Family Medicine). Members should be interested in receiving information on initiatives run by members of WONCA Young Doctors’ Movements (YDMs), willing to participate and/or promote such initiatives. The Rural Family Medicine Café is a live meeting on Google Hangouts hosted by Mayara Floss, a #SoMe Ambassador from Brazil. It’s meant as a forum for discussion of themes pertaining to Family Medicine, with a focus in Rural Family Medicine. For each session there is a selected theme and a panel of invited speakers to discuss it during 1-1h30 hours.