Categoriearchief: Geen categorie

Symposium 2024 Verslag

Gisteren vond het jaarlijkse WHIG voorjaarssymposium weer plaats in het @KIT Royal Tropical Institute. We kijken terug op een zeer geslaagd evenement met als thema ‘Grens gewenst?’! 🌍

Veel dank aan Ghiselle Panneflek en Clair Fichtner voor hun training over discriminatie en institutioneel racisme op de werkvloer, Charlotte Kröger voor het bespreken van het diversiteitskompas in de zorg en Gijs Klous voor het bespreken van vroegsignalering van import/infectieziekten in Nederland. Ook vertelde Steven van de Vijver over #HealthEmove, een digitaal patiënten dossier voor ongedocumenteerden. De dag werd voorgezeten door Fleur de Meijer.

‼️Heb je ervaring als (huis) arts in het buitenland en wil je volgend jaar mee helpen het symposium te organiseren? Reageer dan op deze post of stuur een mail naar info@whig.nl.

🚨Ook zoeken we enthousiastelingen die kunnen meehelpen met de volgende nieuwe activiteiten:

1. een reeks aan webinars die ook internationaal bereik hebben
2. Een wetenschaps commissie die jonge onderzoekers in binnen en buitenland begeleidt bij vraagstukken binnen eerste lijnszorg

En vooral veel dank aan de organisatoren van het symposium Eline Dekker Sylvia Mennink Marlieke Klene en Maarten Borg

NVTG Dutch Society for Tropical Medicine & Global Health
Kenniscentrum Global Health (KCGH)

KRUISBESTUIVING Ad Groen

Tot ver in de jaren ’90 betekende de diagnose hiv nog een doodvonnis. Tropendokter Cas Peters is juist terug van zes uitputtende maanden in een Afrikaans ziekenhuis als hij bij een medische keuring te horen krijgt dat zijn hiv-test positief is. Zijn wereld stort in.

Hoe kon het ook anders. De virusepidemie raast als een storm over het Afrikaanse continent en bij chirurgische en verloskundige ingrepen is hij meerdere keren in aanraking is geweest met bloed van patiënten. Maar er speelde ook een romance.

Aan de hand van aantekeningen in een notitieboekje gaat Cas op zoek naar het mogelijke moment van zijn besmetting. Gaandeweg ontvouwt zich een verhaal dat naar een verschrikkelijke conclusie voert, totdat gebeurtenissen een andere loop nemen.

Andere boeken van Ad en tropendokters

Nieuwe gratis webinars in samenwerking met KCGH

In samenwerking met de KCGH (Kenniscentrum Global Health) organiseren wij een serie van hybride webinars om zorgverleners alert te maken over thema’s rond inclusiviteit en gezondheidverschillen, zodat we samen leren hoe we de gezondheidszorg voor enkele gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving kunnen verbeteren.
Mis deze zeer interessante webinars niet en schrijf je nu in via de link!

Kosten: Gratis

Programma

India has a unique PHC-system 10-2020

PUM-mission to The Jain Primary Care health center in Jandiala near Amritsar, India by Senior WHIG-representatives: Prof. Niek De Wit and
Pieter v.d. Hombergh. See report with pictures.
Participants and guests at the Health camp visited by 2000 patients. Mr. Jain behind in the middle.

Member of Parliament in Amritsar inspects the center with Mr. Jain and Mr. Malhothra, managers.
The health center is well rooted in the community.
It was a fascinating and impressive trip.

Vacature bestuurslid NVTG

De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) is een vereniging voor global health professionals. We dragen met ruim 900 leden actief bij aan de verbetering van de gezondheid in lage- en middeninkomenslanden. We zetten ons in voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van global health en tropische geneeskunde. De NVTG is de beroepsvereniging van de artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze benoemt het bestuur.

Organisatie

De NVTG heeft vele werkgroepen en commissies die actief zijn. Besturen en leden van deze werkgroepen zijn vrijwilligers. De NVTG wordt ondersteund door drie betaalde werknemers.

Beleid

De NVTG maakt elke vijf jaar een beleidsplan. In 2020 wordt het volgende beleidsplan geschreven. Een van de verantwoordelijkheden van de NVTG is het faciliteren van de AIGT om aan de herregistratie-eisen te voldoen. Sinds de erkenning van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) in 2015 heeft de NVTG hiervoor documenten en structuren ontwikkeld.

Oproep

De NVTG zoekt een nieuw bestuurslid.

Wie

Een arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (AIGT) of een klinisch werkzame arts.

Wat

Je bent namens het bestuur lid van het Concilium Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (CIGT). Het CIGT is het vaste adviescollege van de NVTG over de opleiding tot arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde (AIGT).

Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren van de AIGT om te voldoen aan de Herregistratie-eisen van de RGS. Taken zijn o.a. actueel houden Nota Nascholing & Herregistratie AIGT en alle documenten m.b.t. herregistratie-eisen, ondersteunen Erkende Kwaliteits Consulenten, contact met de RGS, vragen beantwoorden van AIGT, lid commissie Nascholing & Herregistratie, contact en overleg Accreditatiecommissie.

Functie-eisen

  • Interesse in en bij voorkeur ervaring met de opleiding tot AIGT.
  • Interesse in en affiniteit met Nascholing & Herregistratie AIGT. Vanuit het eigen specialisme ervaring met nascholing en herregistratie eisen van de RGS.
  • Mee willen denken over plaats van de AIGT in de Nederlandse Gezondheidszorg en de toekomst van de opleiding.
  • Op effectieve en plezierige wijze samenwerken met bestuursleden met een diverse professionele achtergrond.
  • En… enthousiasme en zin om mee te denken over activiteiten en strategie van de NVTG in de komende vijf jaar.

Voor meer informatie: info@nvtg.org

page2image12825728

Noodoproep aan AIGTers

Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, meld je aan voor noodhulp in Nederland!

De Covid-19 pandemie slaat hard toe in Nederland en met name in Noord Brabant is de situatie erg precair omdat de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg dusdanig groot is dat , ondanks inzet van alle beschikbare zorgverleners en middelen, de beheersbaarheid van de zorgverlening de grenzen nadert.

Het is nu dringend zaak om extra beschikbaarheid van professionele hulp in te zetten ten einde de ziekenhuizen en huisartsenposten in Noord Brabant te ondersteunen om de stroom van (mogelijke) patiënten met Covid-19 symptomen te triëren, te geleiden , te adviseren en te behandelen.

Inspectie voor Volksgezondheid Noord Brabant en KNMG hebben NVTG benaderd met de vraag AIGT-ers in te zetten als professionals, m.n. voor triage, coördinatie en mede organisatie van het hulpverlenersproces.
Artsen Zonder Grenzen Nederland , organisatie bij uitstek voor noodhulp en belangrijkste werkgever voor AIGT-ers heeft per direct een noodteam beschikbaar gesteld voor twee ziekenhuizen in Brabant, alwaar de nood het hoogst is.

Artsen Zonder Grenzen is bereid eventuele verdere noodhulp en ondersteuning logistiek te coördineren onder het motto: AZG helpt!

NVTG roept AIGT-ers op zich beschikbaar te stellen voor noodhulp in de Covid-19 crisis.

-Er is behoefte aan ervaren AIGT-ers die in staat zijn hulpverlening te coördineren, mede te organiseren en te evalueren, alsmede zelf te verlenen op basis van triage.
-Er ontstaat tevens behoefte aan basis AIGT-ers of AIGT-ers i/o die ingezet kunnen worden in het hulpverleningsproces als triage, advisering en behandeling.

Juist nu er in Nederland hulp nodig is bij deze ernstige pandemie is onze internationale kennis van medische hulpverlening hard nodig en ik roep iedereen die beschikbaar en betrokken is op om zich aan te melden !

Ben je AIGTer met veel of nog wat minder ervaring, ben je AIGTer i/o aan het einde van je opleiding en ben je beschikbaar, meld je aan op de onderstaand emailadres!
Je bent hard nodig!

Aanmelden via: Azghelpt@amsterdam.msf.org

Huisartsen gezocht voor Hippocrates exchange programma

Beste enthousiaste collega,

Met dit stukje informatie wil ik jullie wat meer vertellen over een erg leuk en interessant initiatief dat vanuit de Werkgroep Europese Samenwerking, een onderdeel van de LOVAH, wordt georganiseerd.

Hippokrates Exchange in Nederland

Tijdens een Hippokrates exchange loopt een buitenlandse HAIO enkele (meestal 2) weken mee in een Nederlandse huisartsenpraktijk om zo een beeld te krijgen van de eerstelijnszorg alhier. Vooraf maken zij zelf een stageplan met leerdoelen die ze met de Nederlandse huisarts zullen doorlopen. Belangrijk is dat het per definitie een meeloopstage betreft, dit betekent dat de AIOS voornamelijk meekijkt en geen zelfstandige werkzaamheden hoeft te verrichten. De AIOS is verder zelf verantwoordelijk voor het vinden van onderdak en transport. Het zijn enthousiaste AIOS die graag iets willen leren!

Als u geïnteresseerd bent om host te worden dan horen wij dat graag. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste huisartsen die deze buitenlandse HAIO’s willen begeleiden! Als u zich opgeeft zullen wij u benaderen als we een geschikte kandidaat hebben gevonden. 

Als u nog vragen heeft hierover of uzelf wilt aanmelden dan kan dat naar: hippokratesnl@lovah.nl

Alvast enorm bedankt!


Met vriendelijke groet,

Brigitte Augustijn

HAIO Rotterdam, 3ejaars

National Exchange Coordinator Hippokrates

Vrijwilligerswerk in Zuiden maakt betere artsen in thuisland

Artsen die naar ontwikkelingslanden trekken om er als vrijwilliger te werken, blijken na terugkeer veel voordelen op te leveren voor het nationale gezondheidssysteem. Bron: https://www.mo.be/nieuws/vrijwilligerswerk-zuiden-maakt-betere-artsen-thuisland?utm_content=buffer1448f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Westerse gezondheidswerkers die een tijdlang als vrijwilliger aan de slag gaan in ontwikkelingslanden doen heel wat vaardigheden op die ze nadien kunnen benutten in hun eigen land. Dat stellen onderzoekers van Health Education England en de Universiteiten van Manchester en Nottingham in het vakblad Human Resources for Health.

Kosten-batenanalyse

De wetenschappers analyseerden 55 academische papers en konden in totaal 28 kosten en 133 voordelen aanduiden rond specifieke expertise die werd opgedaan in het buitenland. Ze raadpleegden ook de meningen van 45 experts inzake globale gezondheidszorg, vrijwilligerswerk en gezondheidseducatie die akkoord gingen met 115 van de baten.

‘Vrijwilligerswerk is eveneens belangrijk voor het Verenigd Koninkrijk’

Volgens het team is de toenemende trend van Britse artsen en verplegers om een tijdlang vrijwilligerswerk in Afrika en Azië te doen, uiteindelijk ook positief te noemen voor Groot-Brittannië zelf.

“Ja, vrijwilligerswerk helpt ontwikkelingslanden, maar wij willen vooral de boodschap geven dat deze activiteit eveneens belangrijk is voor het Verenigd Koninkrijk”, zegt hoofdauteur van de studie Lucie Byrne-Davis van de Universiteit van Manchester. “We denken dus dat ons land zijn gezondheidspersoneel moet aansporen om vaker vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, maar daarvoor moeten we eerst de voordelen voor het Verenigd Koninkrijk goed kunnen aantonen.”

Snel handelen in nieuwe situatie

“De baten voor het thuisland bestaan er onder meer in om snel te leren handelen als er beperkte middelen beschikbaar zijn en ook om meer aandacht te ontwikkelen voor culturele verschillen en overeenkomsten”, zegt Natasha Tyler van de Universiteit van Nottingham.

“Ook het oefenen van het toepassen van klinische vaardigheden in een nieuwe context blijkt enorm belangrijk.”

21/11 expert meeting seksuele gezondheidszorg

 

IS DEZE ZORG VOOR IEDEREEN EVEN TOEGANKELIJK?
Dokters van de Wereld ziet in Nederland een toenemend aantal vrouwen die problemen hebben met de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Deze zorg is in een aantal gevallen zèlfs ontoegankelijk voor vrouwen. Een groot deel van deze groep die deze barrière ervaart zijn vrouwen zonder een Nederlandse verblijfstatus. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, waar Dokters van de Wereld iets aan wil doen.

Expertmeeting

Speciaal voor zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en andere deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg organiseren wij een expertmeeting in samenwerking met Rutgers. Hierin stellen we deze problematiek aan de orde. Hoe is het gesteld met de wet- en regelgeving omtrent reproductieve gezondheidszorg voor kwetsbare mensen, waaronder ongedocumenteerden? Welke barrières ervaart deze groep in de toegang tot seksuele gezondheidszorg? Essentieel is dat we deze problematiek ook in een intercultureel perspectief plaatsen gezien de grote groep ongedocumenteerde vrouwen die hiermee te kampen heeft.
Tijdens deze bijeenkomst komen verschillende gastsprekers aan het woord, zoals Ineke van der Vlugt, Programma Manager anti-conceptie & abortus van Rutgers en An Vanthuyne, arts seksuele gezondheidszorg (Doctors of the World UK).

Meld u nu aan!

Zet woensdagavond 21 november in uw agenda en meld u aan middels de aanmeldknop. De expertmeeting vindt plaats in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam van 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30. Het definitieve programma van deze avond ontvangt u in oktober per email.

Ik hoop dat we elkaar treffen op 21 november! Hartelijke groet,
Arianne de Jong
Directeur