Categoriearchief: WHIG Nederland

doorstart rato

 

 

 

Stichting Deskundigheidsbevordering Tropische Geneeskunde (WHIG)

 

Contactadres:

R. Schats

Concordiastraat 48

3551 EN Utrecht

www.whig.nl

 

 

Betreft: doorstart RATO

Datum: 15-10-2012

 

 

Geachte moderator, beste deelnemer,

 

Waarschijnlijk vandaag, mogelijk morgen zult u van LINKH (Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsen) geïnformeerd worden over de verdere gang van zaken omtrent de doorstart van uw RATO. Zoals ik in de brief van 28 september j.l. heb aangegeven heeft de WHIG de organisatie en het kwaliteitsbeleid in handen gegeven aan LINKH.

 

Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten welke u/uw deelnemers al of niet dienen te ondernemen om de voortgang van uw RATO, welke mogelijk de afgelopen weken reeds heeft plaatsgevonden, op de juiste manier te garanderen.

 

1. Aanmelden moderatoren en deelnemers

Aangezien wij tot op heden geen actuele deelnemerslijst via de curator hebben kunnen bemachtigen, dient elke moderator EN deelnemer zich eenmalig aan te melden op de website van LINKH via het kopje ‘aanmelden RATO’. Hiermee hopen wij dat LINKH zo snel mogelijk een nieuw moderatoren- en deelnemerbestand kan opbouwen.

Hierna kan ook de vergoeding aan de moderatoren en de facturering aan de deelnemers plaatsvinden. U zult begrijpen dat ook wij dit vervelend vinden, maar hopen dat op deze manier zo snel mogelijk een actueel bestand is opgebouwd.

 

2. Inleveren deelnemerslijst, evaluatieformulier en eindverslag casuïstiek

Aan de moderatoren wordt verzocht de deelnemerslijsten, evaluatieformulieren en eindverslag van de RATO door te sturen, liefst per mail, aan de nieuwe PAM (perifeer accreditatie medewerker)-RATO. Het emailadres is: pamrato@linkh.nl.

De heer Louwrens Boomsma, huisarts, voormalig NHG- medewerker en ervaren moderator heeft deze taak op zich genomen.

Een aantal van u heeft de gegevens reeds aan mij persoonlijk toegestuurd, echter ik verzoek u vriendelijk bovenstaande lijsten/formulieren opnieuw naar bovenstaand emailadres te sturen.

 

Voor de groepen met een EKC’er verwijs ik naar de mail van LinkH. De accreditatie bij LCR is aangevraagd en wij verwachten op korte termijn hier een positief antwoord op te krijgen. Hierna zal toekenning van de accreditatiepunten en/of bijschrijving in het GAIA plaatsvinden.

 

3. Kwaliteitscommissie, ondersteuning moderatoren, casuïstiekforum

LINKH is samen met de PAM en een externe deskundige partij druk doende de verschillende kwaliteitsaspecten opnieuw te bestuderen en opnieuw vorm te geven. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u nader berichten. Het doel is de RATO’s op een hoger niveau te brengen en zowel de moderatoren als deelnemers beter en makkelijker van goede casuïstiek te voorzien.

Ik verzoek u bovenstaand nieuws onder uw RATO deelnemers te verspreiden zodat zij zich kunnen aanmelden op de LINKH website.

 

Ik hoop u voor zover voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, namens het WHIG-bestuur,

 

Rob Sijbers, huisarts/ RATO verantwoordelijke

WHIG organisatie

De Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (WHIG) bestaat sinds…
Inmiddels is de WHIG…
De WHIG is een werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Tropische Geneeskunde én onderdeel van het Nederlands Huisarts Genootschap.
De Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (WHIG) bestaat sinds 1989.
Het is opgezet door tropenartsen, die na terugkomst als huisarts in Nederland, hun opgedane kennis uit de tropen niet verloren wilden laten gaan.
Dit heeft geresulteerd in het opzetten van de Reizigersadvisering in de huisartsenpraktijk. De artsen geregistreerd voor Reizigersadvisering houden hun kennis op peil door deel te nemen aan de nascholingen (o.a. PaOH) en zich aan te sluiten bij een Reizigers Advies Toets Overleg (RATO).

Het volgende project was het opstarten van de ondersteuning van het Moi University Family Medicine Training Program in ELDORET, Kenia. Dit loopt inmiddels al sinds 2001 en elk jaar studeren er meerdere Keniaanse Family Practioners af. De WHIG staat garant voor de college gelden van de artsen in opleiding.
Inmiddels bestaat de WHIG uit een kerngroep van 10 leden, allen tropenartsen van origine en nu werkend als huisarts in Nederland. De achterban bestaan uit ruim 100 (tropen)huisartsen.
De WHIG is een werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Tropische Geneeskunde.
kisiioperatie

Publications in Dutch

 

b . Trepanation or Craniotomy

During our stay in Kenya from 1980-1984, we could witness a series of trepanations. This operation was common in the Kisii tribe. It’s a short paper in Dutch in the NTVG.

For more information read Furnas, David W., Sheikh, M.A., van den Hombergh, P., Froeling, F., and I. M. Nunda 1985 Traditional craniotomies of the Kisii tribe of Kenya. Annals of Plastic Surgery 15(6):538-556. Google provides perfect sites under “trepanation” and “Kisii” or “Gusii”.

kisiioperatie

 

Huisartsennascholing in de tropen

Nascholing voor huisartsen in de tropen

Aanbod aan cursus en congressen voor huisartsen in de tropen (in opbouw)

– Stichting  N.E.T. Nascholing – Eerstelijn – Tanzania; Netherlands – Education – Tanzania, opgericht door een aantal Nederlandse huisartsen/oud-tropenartsen, biedt het medisch kader in Tanzania bij- en nascholingscursussen. Secretariaat N.E.T.: Arnhemsestraatweg 137, 6991 AL Rheden.
e-mail:
haanrheden@ditz.nl  Zie ook hun folder.

– Stichting Kilimanjaro

Elk jaar worden in Arusha / Tanzania in het voorjaar, najaar en in de zomer  medische seminars georganiseerd: de PHC-cursussen.  Deze cursussen zijn met name interessant voor huisartsen die praktische bijscholing willen combineren met kennisuitwisseling met Afrikaanse collegae. www.stichtingkilimanjaro.nl Mail voor info naar  info@stichtingkilimanjaro.nl

 

Tropenervaring of niet: een vergelijking

Werkervaring  in de tropen van groot belang is geweest voor onze latere carrière als huisarts

Net als veel huisartsen ex-tropenarts hebben wij altijd het gevoel gehad dat onze werkervaring  in de tropen van groot belang is geweest voor onze latere carrière als huisarts. Helaas wordt die mening niet door iedereen gedeeld, en telt medisch werk in de tropen bij een aantal opleidingen nog steeds niet mee als relevante ervaring. Daarnaast zien we bij de huisartsopleiding veel aarzeling om stages in de tropen toe te laten in het differentiatie jaar. Wij hebben het medisch handelen en praktijkorganisatie van huisartsen-voormalig tropenartsen vergeleken met die van collega’s zonder die ervaring en concluderen dat die ervaring tenminste zo belangrijk is als werkervaring in Nederland. We hebben dat onlangs gepubliceerd in de BMC Family Practice (zie bijgaande link) en hopen dat dit artikel helpt om barrières weg te nemen voor diegene die er bewust voor kiezen om voor of tijdens hun opleiding een periode in ontwikkelingslanden  te gaan werken. Experience as a doctor in the developing world: does it benefit the clinical and organisational performance in general practice?  

Misschien kunnen jullie door dit artikel in je kennissenkring te verspreiden daar nog een steentje aan bijdragen. Voor de tekst in het engels klik 

Pieter van den Hombergh, Niek de Wit, Frank van Balen

NTCalgemeen

Hoe ziet de opleiding Tropengeneeskunde eruit?

Inhoud opleiding: Na het behalen van het diploma van basisarts bereidt deze opleiding de deelnemers voor op een baan als Medical Officer in een in de Derde Wereld of binnen Internationale Gezondheidszorg. De opleiding bestaat uit twee jaar klinische stages bij maatschappen met “tropenervaring” in een aantal daartoe erkende Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van chirurgie en obstetrie/gynaecologie of kindergeneeskunde. Tijdens deze stages dienen de arts-assistenten “studiedagen” volgen , waar capita selecta worden behandeld op het gebied van kindergeneeskunde, dermatologie, oogheelkunde, AIDS /HIV /TB, gynaecologie obstetrie, etc. Daarna wordt de tropencursus voor Artsen (NTC) gevolgd aan het KIT te Amsterdam of een cursus elders in het buitenland. Lees ook het artikel over toename aanmeldingen voor tropenarts

Huisartsgeneeskunde komt aan bod in de NTC: Daily management and Chronic diseases.

Behoud Registratie als huisarts en het volgen van de NTC.

Het is te duur om voor af en toe een huisarts de NTC te accrediteren. De cursus is een keer voor 60 uur geaccrediteerd geweest.  Het is verstandig om als geregistreerd huisarts, die een aantal jaren in de tropen gaat werken om een RIL (een soort portfolio). Voor de accreditering van een individueel leertraject moet van tevoren een gemotiveerd verzoek worden ingediend. Lees verder hoe je daarmee je registratie kunt behouden. Informatie over accreditering bij:
mw. Lieske Hené, telefonisch:                (030) 2823882        , of via e-mail:
l.hene@fed.knmg.nl

TAIO-dagen over huisartsgeneeskunde. Die zijn aanvullend aan de NTC: voor een impressie zie foto-impressie

 Nuttige adressen: Concilium Opleiding Tropische Gezondheidszorg:                0546-451765
                                   
Sluiskade Noordzijde 96 7602 HW Almelo

 

Home WHIG Nederland

WHIG

Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg

De WHIG is een groep huisartsen die betrokken wil zijn bij internationale gezondheidszorg door elkaar te ontmoeten, te informeren en te steunen in projecten en activiteiten op het gebied van Family Medicine en International Health. Het is een werkgroep binnen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG).

De doelstellingen van de WHIG zijn het bevorderen van kennisuitwisseling tussen huisartsen over internationale gezondheidszorgproblemen, het toepassen van kennis in de gezondheidszorg hier (bijv. reizigersadvisering), het toepassen van kennis in andere landen (bijv. ondersteunen onderwijs) en het faciliteren van onderzoek.  

Hoe doet de WHIG dat?

  1. Onderwijs op gebied van Reizigersadvisering organiseren en ondersteunen
  2. Onderwijs geven aan tropenartsen en studenten van de opleiding Masters of International Health.
  3. Begeleiden van studenten en HAIO’s bij hun stages in het buitenland. Click
  4. Huisartsenopleiding in het buitenland ondersteunen (Kenia). Click
  5. Documentatie en onderzoek van reizigersziekten in Nederland.