South America

Curacao

Een reisje terug in de tijd…De diabetes mellitus tsunami op Curaçao, een werkbezoek.

Joop Raams, huisarts Amersfoort, bestuurslid NVTG

Curaçao, een autonoom land(je) in het Koninkrijk, kampt met een enorme epidemie van Diabetes Mellitus met incidenties van 3-4 X die in Nederland , waarvan een groot deel niet herkend of onder controle. Oorzaken zijn erfelijkheid, armoede, lifestyle factoren, gebrekkige opsporing, capaciteitsproblemen bij de huisartsen en gebrekkige samenwerking met de tweede lijn. Het gevolg is verstopping van de capaciteit van het ziekenhuis door acute complicaties zoals keto acidotisch coma, voetulcera en chronische complicaties als nierdialyses en amputaties. De zorgkosten lopen als gevolg van deze epidemie exponentiëel op. Het ministerie van GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur) onderkent dit probleem en wil het aanpakken met implementatie van de ( naar Curaçao vertaalde) zorgstandaard diabetes mellitus middels ketenzorg naar Nederlands model. Om hierbij te adviseren en de partijen te helpen op één lijn te komen, bracht ondergetekende samen met een vertegenwoordiger van INEEN en de NDF op uitnodiging van het ministerie een werkbezoek aan Curaçao en participeerden wij in een werkconferentie voor alle betrokken partijen; overheid, verzekeraar ( SVB) en alle zorgverleners in eerste en tweede lijn. De conclusie van de werkconferentie was dat het probleem beheersbaar wordt als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en met z’n allen in samenwerking de schouders eronder zetten. Daarvoor is nodig versterking en organisatie van de eerste lijn met de huisarts als spil, goede werkafspraken met het ziekenhuis, substitutie naar de eerste lijn, goede ICT ondersteuning , scholing en nascholing , opleiding van POH’s, kwaliteitsbewaking en landelijke coördinatie alsmede voldoende financiering. Er wordt een ambitieus projectplan opgezet om dit alles te realiseren waarbij de kost voor de baat uit gaat, maar als het lukt, wordt Curaçao een nog gezonder en vitaler stukje koninkrijk onder de zon.

Surinam

In Nijmegen the FP-training institute has started to organise a twinning program around FP-training. You can read more about their experiences here, the article was first published in Lijn 1, the magazine of the Radbout UMC, Contact guus.busser@radboudumc.nl

Alexander Snijdewind regularly organises CME in Paramaribo, Surinam. Theme: Best practices in General Practice care. www.dokterinsuriname.nl 

Willemijn Leeuwen, works as ER doctor in the L.Mungra Streetziekenhuis Nickerie (LMSZN), till July 2016. Afterwards she will return to the Netherlands to continu her AIGT education Mother and Child care. Curious about her experiences? Or questions how to contact the hospital? She is ready to answer questions at: willemijnleeuwen@hotmail.com. Or read about her experiences (in Dutch) Suikerdokter in Suriname (WHIG)-4

Brasil

The university of Maastricht has a link with Brasil.

Colombia

Read here: LOVAH bulletin huisartsstage Cali about the experiences of a Dutch student with the FM 360 project in Cali. The text is from the LOVAH bulletin.