Cursus aanbod Health Education

Meer informatie en inschrijfmogelijkheid kunt u vinden op de pagina van de betreffende cursus op www.healtheducation.nl. U kunt zich ook via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.

page1image26970560

BASISOPLEIDING REIZIGERSGENEESKUNDIG HUISARTS

In deze opleiding komen de belangrijkste aandachtspunten van reizigersadvisering aan de orde en leert u deze effectief toe te passen. Deze opleiding is geschikt voor registratie van huisartsen bij het LCR/CHBB.
Voor wie: (huis)artsen met weinig ervaring in de reizigersadvisering of die de basiskennis na lange tijd willen opfrissen.

JAARLIJKS SYMPOSIUM TRAVEL MEDICINE TRAINING VOOR (HUIS)ARTSEN Accreditatie: Voor 6 uur aangevraagd bij LCR en ABC1. 

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING “VERRASSINGEN TIJDENS HET REZIGERSSPREEKUUR” NIEUW

Ook het reizigersspreekuur kent verrassingen. Zowel het spreekuur van de reiziger voorafgaande aan de reis, maar ook tijdens en na de reis kunnen zich onverwachte zaken voordoen. Het maakt dat het reizigersspreekuur een verrassende uitdaging blijft en geeft aan dat u toch altijd weer scherp moet blijven. Deelnemers krijgen ook de gelegenheid vooraf hun eigen verrassing in te brengen. Verder wordt dieper ingegaan op actuele ontwikkelingen in de reizigersadvisering en geoefend met casuïstiek. Natuurlijk zorgen we weer voor verrassende werkvormen.
U kunt op dit formulier invullen welke verrassing(en) u bent tegengekomen bij uw reizigersspreekuur. Een selectie van de inzendingen wordt tijdens de masterclass behandeld.

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING LANGVERBLIJF IN HET BUITENLAND EN LESSEN UIT EEN KLINIEK IN AFRIKA NIEUW

Steeds vaker verblijven reizigers langere tijd in het buitenland, voor werk of rondreizend. Door de digitalisering zien we ook de combinatie van beiden steeds vaker. De advisering voor deze groepen heeft andere aandachtspunten dan een relatief korte vakantiereis. Daarnaast zal de docent vanuit de ervaringen als arts in een kliniek in Afrika waar veel toeristen komen, aandacht besteden aan de lessen die hier uit geleerd kunnen worden bij het adviseren van vakantiereizigers en langverblijvers.

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING ‘REIZEN IN HART EN NIEREN (EN ANDERE ORGANEN)’

Bij veel reizigers zit het reizen in hart en nieren. Soms ook letterlijk, als ongewenst souvenir. Een trypanosoom in het hart, een reuzenworm in de nier, een amoebe in de lever of een blaasworm in de long. In deze masterclass bespreken we hoe je dit soort infecties kunt voorkomen. Verder bespreken we waar je aan moet denken als mensen met ziekte van hart/long/lever/milt/nier of ander orgaan op reis gaan. Denk hierbij aan: interacties met reisvaccinaties of –medicatie; extra risico op reizigersziekten of complicaties hiervan; problemen bij vliegen, hoogte, duiken of andere activiteiten. Hoe vertaalt dit zich in het reizigersadvies?

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING “KINDERZIEKTES EN VACCINATIES”

Voor de professional zijn de meeste kinderziekten inmiddels onbekend. Tot voor kort was de vaccinatiegraad in Nederland hoog, maar helaas daalt deze steeds meer, waardoor er in de toekomst vaker kinderziekten zullen voorkomen, met het risico op complicaties.
In de scholing behandelen we welke kinderziekten er zijn, welke complicaties kunnen optreden en de (on)mogelijkheden voor vaccinaties. Ook zal er aandacht zijn hoe wij het gesprek met ouders over vaccineren aan kunnen gaan.

HEALTH EDUCATION REISSPEL

Educatief bordspel. U krijgt een reisbudget en een aantal “Health Coins” die uw gezondheid weergeven. Het lot bepaalt de bestemming en het soort reis. U maakt keuzes: welke vaccinaties neemt u, koopt u een klamboe of bewaart u het (speel)geld voor een leuke excursie? Op het speelbord komt u in verschillende situaties terecht. Welke invloed die hebben op uw gezondheid is afhankelijk van uw personage (bijvoorbeeld of u kind bent, of zwanger, of een afweerstoornis hebt) en uw voorbereiding (bijvoorbeeld of u malariapillen slikt, gevaccineerd bent, of een reisverzekering hebt). Er is aandacht voor de kans op ziekte, preventieve maatregelen en de invloed van bestemming, type reis en soort reiziger. Op de situaties die zich tijdens de reis voordoen wordt inhoudelijk ingegaan (bijvoorbeeld: “U krijgt koorts tijdens verblijf, wat gaat u doen?”). Wie komt gezond thuis, binnen het budget en met het hoogste aantal Health Coins?Uitbreidingsmogelijkheden: De contacturen kunnen worden uitgebreid met de voorafgaande masterclass ‘bacteriën in het buitenland’.Voor wie: (huis)artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkondersteuners met ervaring in reizigersadvisering.

MASTERCLASS TRAVEL MEDICINE TRAINING ‘REIZEN OP HOOGTE’

In deze masterclass komen de verschillende aspecten aan de orde die van belang zijn om een reiziger te informeren over risico’s en aandachtspunten bij reizen op hoogte. Aandacht wordt besteed aan de kennis over aandoeningen/ziektes die van belang zijn in het kader van hoogteziekte, aan de medicamenteuze behandeling en de preventie van hoogteziekte. Na het volgen van deze masterclass kunt u een adequate afwegingen maken of het verantwoord is dat een patiënt op hoogte gaat reizen.

REIZIGERS ADVIES EN TOETS OVERLEG (RATO) – HEALTH EDUCATION I.S.M. DE WHIG VAN DE NVTG

De RATO is een werkvorm die bedoeld is als nascholing met accent op intercollegiale toetsing voor (huis)artsen op het gebied van reizigerszorg, waarbij in kleine groepen met een vaste samenstelling onder leiding van een (huis)arts-moderator casuïstiek wordt besproken. Accreditatie: LCR en ABC1 voor 2 uur per bijeenkomst toegekend.
Voor wie: (huis)artsen Waar en wanneer: 2x per jaar op diverse locaties en data Prijs: €85 per bijeenkomst

SOA’S IN DE (HUISARTSEN)PRAKTIJK

SOA komen steeds meer voor. Steeds vaker komen patiënten op consult met vragen over SOA’s: welke risico’s zijn er, moet ik testen, waten wanneer? In de scholing gaan we in op het bespreekbaar maken van seksueel gedrag, proactief bespreekbaar maken van risico, welkeSOA’s komen er voor, waar (in welk gaatje welk stokje) en wanneer te testen. Ook de eventuele behandeling bij klachten komt aan bod. Tijdens de scholing wordt er ook het HIV risico voor MSM mannen besproken en de nieuwe preventie PreP.

KINDERZIEKTEN EN VACCINATIES

Voor de jongere professional zijn de meeste kinderziekten onbekend. Tot voor kort was de vaccinatiegraad in Nederland hoog, maar helaas daalt deze steeds meer, waardoor er in de toekomst vaker kinderziekten zullen voorkomen, met het risico op complicaties.
In de scholing behandelen we welke kinderziekten er zijn, welke complicaties kunnen optreden en de (on)mogelijkheden voor vaccinaties. Ook zal er aandacht zijn hoe wij het gesprek met ouders over vaccineren aan kunnen gaan.

REISSTRIJD

De Reisstrijd is een nascholing voor ervaren reizigersadviseurs. Er wordt in twee of meer teams gewerkt. In verschillende werkvormen met wedstrijdelement nemen de teams het tegen elkaar op om te kijken wie de meeste kennis en vaardigheden op het gebied van reizigersadvisering heeft. Door samenwerking en uitwisseling worden kennis en vaardigheden gedeeld. De docent geeft bij elke werkvorm een samenvatting en aanvulling. Er zijn 2 verschillende versies van de Reisstrijd.

Meer informatie en inschrijfmogelijkheid kunt u vinden op de pagina van de betreffende cursus op www.healtheducation.nl. U kunt zich ook via de website aanmelden om het nieuwe cursusaanbod te ontvangen zodra dit bekend is.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor evt fouten in dit overzicht. Controleer dan ook de data op de website bij uw inschrijving en bij de bevestigingsmail.

page3image26974512