De stichting Saba Health Care Foundation (SHCF) is op zoek naar: Eilandarts (huisarts)

Functie Eilandarts (huisarts)

Samen met ons team verlenen jij en twee andere eilandartsen 24/7 de medi- sche zorg. Verpleeghuiszorg en wijkzorg maken een onderdeel uit van het taken- pakket, er is een nauwe samenwerking met de GGD op het gebied van de baby kliniek en jeugdzorg. Ook adviseer je de bestuurder.

Kandidaat profiel

  • Een BIG of daaraan gelijkwaardig – geregistreerde, breed georiënteerde huisarts.
  • Grote flexibiliteit gezien het veelom- vattende takenpakket en de geïso- leerde locatie.
  • Uitstekende communicatieve kwali- teiten, in staat te enthousiasmeren, motiveren, weerstanden te overbrug- gen en te communiceren op ver- schillende niveaus in zowel de En- gelse als Nederlandse taal.
  • Culturele sensitiviteit, het vermogen om zich te voegen in de cultuur van Saba en zich in te kunnen leven in de belevingswereld van onze patiën- ten.
  • Inspirerende persoonlijkheid die op verbindende wijze mensen mee weet te krijgen in vernieuwende werkwijzen en kan sturen op resulta- ten.

SHCF biedt

Een uitdagende functie voor 0,8 fte waarin je als professional een unieke kans krijgt om bij te dragen aan de groei en professionalisering van de gezond- heidszorg op Saba. Hiervoor biedt SHCF prima primaire en secundaire ar- beidsvoorwaarden.

Vacatures gedurende het jaar

Permanent is er een team van 3 artsen werkzaam voor Saba Health Care, ieder met een eigen profiel en met een wissel- ende verblijfsduur op Saba. Hierdoor kunnen er gedurende het jaar 1 of enke- le vacatures ontstaan.

Interesse én gekwalificeerd?

Dan verzoeken wij altijd en z.s.m. je in- teresse kenbaar te maken aan onze HR afdeling, onderbouwd met een motivatie en CV in het Engels of Nederlands. SHCF zal op basis van een eerste se- lectie kandidaten uitnodigen voor een eerste kennismakingsgesprek via Skype. Een persoonlijkheids- assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Inhoudelijke vragen en opmerkingen kunt u bij uw reactie vermelden.

Reacties & info:

HR Department
SHCF nformation@sabahealthcar