De WES, LOVAH

De Werkgroep Europese Samenwerking (WES) is onderdeel van de Landelijke Organisatie Voor Aspirant Huisartsen (LOVAH). Vanuit het hele land zijn wij als WES het aanspreekpunt voor de AIOS die ervaring willen opdoen in het buitenland, om een kijkje te nemen in de eerstelijnszorg buiten Nederland. Bijvoorbeeld met als doel om te leren over specifieke onderwerpen binnen de primary healthcare (zoals palliatieve zorg) of praktijkorganisatie. Ook kan het een oriƫntatie zijn op een toekomstige baan buiten Nederland. We organiseren korte stages in huisartspraktijken binnen en buiten Europa via het Hippokrates en FM 360 exchange programma (zie ook www.vdgm.eu). Daarnaast organiseren we congresreizen voor Nederlandse AIOS naar o.a. de RCGP en WONCA. Echter internationalisering is niet alleen stages in het buitenland, het is de behoefte naar kennis die aansluit op de spreekkamer van de huisarts in de huidige maatschappij. Een maatschappij die continue verandert niet alleen qua samenstelling maar ook qua verwachtingen van de dokter. Steeds vaker horen wij geluiden vanuit alle opleidingsinstituten van AIOS die op zoek zijn naar kennis over importziekten, migrantenzorg, globalisering en omgang met culturele verschillen. Een stage in het buitenland is een goede manier om antwoord te krijgen op de gestelde vragen. Echter is dit niet de ambitie van iedere AIOS. Daarom proberen wij binnen Nederland (in samenwerking met het LOVAH bestuur en de werkgroep Onderwijs) onderwerpen die betrekking hebben op internationalisering en diversiteit meer onder de aandacht te brengen bij de huisartsen opleiding. Een middel hiervoor is bijvoorbeeld ons jaarlijkse symposium. Door deze activiteiten proberen we de blik van de Nederlandse AIOS op onze kleurrijke (internationale) gezondheidszorg te verbreden. Meer weten? Kijk op: http://www.lovah.nl/werkgroepen-en-activiteiten/europese-samenwerking/organisatie-wes.