Dokters van de Wereld: grote zorgen over toegankelijkheid van mondzorg in NL

Naar schatting ondervinden ruim een half miljoen mensen in Nederland grote problemen in de toegang tot mondzorg. Met name de betaalbaarheid vormt een probleem: deze mensen gaan niet naar de tandarts omdat ze de aanvullende verzekering of de tandartsrekening niet kunnen betalen.

Voor volwassenen zitten tandartsbehandelingen niet in het basispakket en voor veel van hen is een aanvullende verzekering te duur. Als gevolg hiervan schiet preventieve zorg erbij in en wanneer klachten ontstaan, stellen men­sen een behandeling zo lang mogelijk uit. Ook kinderen uit armere gezinnen2 komen minder vaak voor controle bij de tandarts vergeleken met kinderen uit rijkere gezinnen, hoewel zij daarvoor wel verzekerd zijn. Voor mensen met een laag inkomen, waaronder dak- en thuislozen, en voor ongedocumenteerde migranten dreigt zo een opeenstapeling van problemen te ontstaan:

  • Gebrek aan preventieve mondzorg en het uitstellen van een behandeling kunnen leiden tot acute of complexe mondproblemen;
  • Een wisselwerking tussen een slechte mondgezondheid en andere chronische aandoeningen, die elkaar kunnen versterken;

Hoewel sommige maatschappelijke organisaties proberen om zelf mondzorg te organiseren voor hun cliënten, zijn deze noodgrepen volstrekt ontoereikend. Dokters van de Wereld vindt dat iedereen naar de tandarts moeten kunnen gaan. Daarom pleiten wij voor een structurele, landelijke oplossing die voorziet in:

1.      TOEGANKELIJKE (ACUTE) MONDZORG VOOR KWETSBARE VOLWASSENEN

2.      TOEGANKELIJKE PREVENTIEVE MONDZORG VOOR KWETSBARE KINDEREN EN VOLWASSENEN

Lees meer op de site van Dokters van de Wereld en teken de petitie!

https://doktersvandewereld.org