doorstart rato

 

 

 

Stichting Deskundigheidsbevordering Tropische Geneeskunde (WHIG)

 

Contactadres:

R. Schats

Concordiastraat 48

3551 EN Utrecht

www.whig.nl

 

 

Betreft: doorstart RATO

Datum: 15-10-2012

 

 

Geachte moderator, beste deelnemer,

 

Waarschijnlijk vandaag, mogelijk morgen zult u van LINKH (Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsen) geïnformeerd worden over de verdere gang van zaken omtrent de doorstart van uw RATO. Zoals ik in de brief van 28 september j.l. heb aangegeven heeft de WHIG de organisatie en het kwaliteitsbeleid in handen gegeven aan LINKH.

 

Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten welke u/uw deelnemers al of niet dienen te ondernemen om de voortgang van uw RATO, welke mogelijk de afgelopen weken reeds heeft plaatsgevonden, op de juiste manier te garanderen.

 

1. Aanmelden moderatoren en deelnemers

Aangezien wij tot op heden geen actuele deelnemerslijst via de curator hebben kunnen bemachtigen, dient elke moderator EN deelnemer zich eenmalig aan te melden op de website van LINKH via het kopje ‘aanmelden RATO’. Hiermee hopen wij dat LINKH zo snel mogelijk een nieuw moderatoren- en deelnemerbestand kan opbouwen.

Hierna kan ook de vergoeding aan de moderatoren en de facturering aan de deelnemers plaatsvinden. U zult begrijpen dat ook wij dit vervelend vinden, maar hopen dat op deze manier zo snel mogelijk een actueel bestand is opgebouwd.

 

2. Inleveren deelnemerslijst, evaluatieformulier en eindverslag casuïstiek

Aan de moderatoren wordt verzocht de deelnemerslijsten, evaluatieformulieren en eindverslag van de RATO door te sturen, liefst per mail, aan de nieuwe PAM (perifeer accreditatie medewerker)-RATO. Het emailadres is: pamrato@linkh.nl.

De heer Louwrens Boomsma, huisarts, voormalig NHG- medewerker en ervaren moderator heeft deze taak op zich genomen.

Een aantal van u heeft de gegevens reeds aan mij persoonlijk toegestuurd, echter ik verzoek u vriendelijk bovenstaande lijsten/formulieren opnieuw naar bovenstaand emailadres te sturen.

 

Voor de groepen met een EKC’er verwijs ik naar de mail van LinkH. De accreditatie bij LCR is aangevraagd en wij verwachten op korte termijn hier een positief antwoord op te krijgen. Hierna zal toekenning van de accreditatiepunten en/of bijschrijving in het GAIA plaatsvinden.

 

3. Kwaliteitscommissie, ondersteuning moderatoren, casuïstiekforum

LINKH is samen met de PAM en een externe deskundige partij druk doende de verschillende kwaliteitsaspecten opnieuw te bestuderen en opnieuw vorm te geven. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u nader berichten. Het doel is de RATO’s op een hoger niveau te brengen en zowel de moderatoren als deelnemers beter en makkelijker van goede casuïstiek te voorzien.

Ik verzoek u bovenstaand nieuws onder uw RATO deelnemers te verspreiden zodat zij zich kunnen aanmelden op de LINKH website.

 

Ik hoop u voor zover voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, namens het WHIG-bestuur,

 

Rob Sijbers, huisarts/ RATO verantwoordelijke