Ecuador

Hospital Vozandes Quito

Jaap Bezemer is Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropische geneeskunde (AIGT) en werkt in de eerste lijn op de polikliniek en spoed eisende hulp van het Christelijk ziekenhuis ‘Hospital Shell’.
Een groot deel van zijn tijd besteedt hij aan onderzoek van tropische ziekten, met name leishmaniasis. We willen de algemene kennis, diagnose en behandeling daarvan verbeteren. 
Daarnaast is hij erg betrokken bij een inheemse evangelische kerk. Samen met zijn vrouw Linda helpen we jungle gemeenschappen van de Zapara, Shuar en Shiwiar stam door kleine apotheken op te zetten en lokale gezondheidswerkers te trainen. 
Het ziekenhuis Hospital Vozandes Quito traint huisartsen en biedt goede huisartsgeneeskundige zorg. Meer informatie is te vinden op hun website: https://hospitalvozandes.com/
Contact: j.m.bezemer@gmail.com. Telefoon: 00593994020173

Quina Care

Jacob en Carolien van der Ende, beiden tropenarts hebben in 2017 Quina Care opgericht.
Beiden werken in een hospitaal met een polikliniek (opening 2021) . Hier zie je hoe identiek tropengeneeskunde daar is aan Family Medicine. Daarom hebben wij hun op de WHIG-website geplaatst.