Een goed doel van een van onze WHIGers

Beste collega’s, zoals jullie wellicht weten hebben mijn vrouw en ik enkele jaren als tropenarts gewerkt, grotendeels in Tanzania. Nog altijd vinden we het leuk betrokken te blijven bij ontwikkelingssamenwerking op medisch gebied. Als onderdeel daarvan wil ik Amref Flying Doctors steunen. Ik doe dit door, samen met mijn team “Maendeleo”  (“Vooruitgang”, totaal 4 man/vrouw) van 10 tot 17 oktober deel te nemen aan de Kenya Classic, een mountainbike-tocht, dit jaar in Tanzania, en zo geld in te zamelen. Amref hebben we in onze tijd als tropenarts leren kennen als een buitengewoon waardevolle organisatie. Zelf deden wij de standaard operaties als keizersnee, darmafsluitingen of liesbreuken. Bij zaken die te gespecialiseerd waren voor ons werden we eens in de paar maanden bijgestaan door bv. een plastisch chirurg van de AMREF. Na een oproep via de radio was het altijd indrukwekkend om te zien hoe de volgende dag plots de polikliniek vol was met kinderen met bv. een klompvoet of hazenlip, die dan in rap tempo mbv de AMREF-chirurg operatief geholpen konden worden. Maar het werk van Amref is breder: zo zetten zij zich in om bv. moedersterfte terug te dringen: een onderwerp dat mij na aan het hart ligt, ook omdat het in ons eigen ziekenhuis een indrukwekkend probleem was waaraan ik veel aandacht heb besteed. Ook staat het terugdringen van meisjes-besnijdenis hoog op hun agenda. De opbrengsten van de vaccinaties / reizigrsadvisering uit mijn eigen huisartsenpraktijk komen ten goede aan Amref, om zo de aanstaande reizigers bewust te maken van gezondheidszorg in minder rijke landen. Graag wil ik jullie hierbij vragen een donatie te doen. Dat kan eenvoudig via de website: https://www.kenyaclassic.com/cees-sluimer Amref heft een zgn. “ANBI-status” en je gift is daardoor belastingaftrekbaar. Bij voorbaat hartelijk dank! Cees Sluimer