European observatory report: zorg voor ongedocumenteerde migranten onvoldoende

European observatory report: zorg voor ongedocumenteerde migranten onvoldoende

 

18-05-2015 maakt het internationale netwerk van Dokters van de Wereld in Londen de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar toegang tot zorg in Europa bekend. Het onderzoek, gehouden onder 22.171 personen verblijvend in negen Europese landen, wijst uit dat meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen geen toegang had tot verloskundige zorg. Ook blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde kinderen die op consult kwamen, 66%, niet was gevaccineerd tegen de bof, mazelen en rode hond. In Nederland hebben 123 ongedocumenteerde migranten aan het onderzoek deelgenomen en ook hun antwoorden illustreren een slecht perspectief; slechts 23% heeft een stabiele verblijfplaats en één op de vijf beoordeelt de eigen gezondheid als slecht of zelfs als zeer slecht. Het recht op zorg van veel personen die in de marge van de maatschappij leven lijkt daarmee ook in Nederland onvoldoende gewaarborgd. Dokters van de Wereld roept medische professionals op om de zorg voor vluchtelingen toegankelijk te laten en specifiek aandacht te geven aan ongedocumenteerde vrouwen. 

Ongedocumenteerde migranten in Nederland en Europa
Het onderzoek toont aan dat de situatie van ongedocumenteerde migranten in Europa in veel gevallen schrijnend is en dat de situatie ten opzichte van vorig jaar niet verbeterd is. Wij hopen dat de Nederlandse samenleving richting migranten meer begrip toont. Juist om die reden lanceren wij vandaag een online video en presenteren wij het boek ‘Vrouwen op de vlucht’. Een bundel waarin tien vrouwen over hun land van herkomst, hun vlucht naar Europa en over hun schrijnende situatie in Nederland vertellen; kenmerkend zijn de heftige geweldservaringen en het teleurstellende Nederlandse asielbeleid.

Geweld in Europa
Uit het Europese onderzoek naar toegang tot zorg blijkt dat bijna alle geconsulteerde patiënten (91%) beneden de armoede grens leeft. En dit, terwijl 94% van hen gemiddeld langer dan zes jaar in Europa verblijft. Acht op de tien respondenten (84%) is slachtoffer van minimaal 1 geweldservaring. Ook na hun komst in Europa krijgen migranten regelmatig met geweld te maken; 1 op de 10 personen heeft op Europese bodem geweld ondergaan.

Uitsluiten kwetsbare personen onethisch
Naar aanleiding van het onderzoek, waarvan de resultaten verontrustend zijn, roepen wij de Nederlandse overheid op om het recht op zorg voor migranten te waarborgen en hen bescherming te bieden. Het uitsluiten van kwetsbare personen van gezondheidszorg is gevaarlijk voor de patiënt, kostbaar voor de samenleving en ook onethisch. Ongedocumenteerde migranten in het algemeen en ongedocumenteerde vrouwen in het bijzonder zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting, misbruik en ziekte en het waarborgen van adequate ‘bed, bad en broodvoorzieningen’ en medische begeleiding is het minste wat de Nederlandse overheid kan bieden.

Dokters van de Wereld Nederland komt op voor het recht op zorg van kwetsbare groepen in binnen- en buitenland. In Nederland werken we aan de empowerment van en bemiddeling voor personen zonder verblijfspapieren. Via pleitbezorging wordt gestreefd naar het waarborgen van het recht op gezondheid.

Het hardcopy boekje ‘Vrouwen op de Vlucht’ wordt breed verspreid en is gratis aan te vragen via: info@doktersvandewereld.org.