Fill That Gap

Fill That Gap is opgericht met als doel het verbeteren van de continuïteit van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Veel kwetsbare populaties zijn afhankelijk van veel internationale organisaties en projecten. Deze projecten moeten vaak noodgedwongen de deuren sluiten vanwege tekorten in personele bezetting. Met als gevolg verlies van continuïteit, vertrouwen en goede gezondheidszorg.

Aan de andere kant weten we dat er veel motivatie is onder medisch personeel om -goed ondersteund en voorbereid- een bijdrage aan de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te willen leveren. Zeker als het gaat om kortdurende missies.

Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met onze internationale partners en het fungeren als tussenpersoon in het opvullen van gaten in de personele bezetting kunnen we samen zorgen voor betere zorg.

Op dit moment zijn we bezig met een pilot fase waarin we willen bewijzen dat er vraag en aanbod is voor ons plan en gaan we met een selecte groep klinieken en artsen de komende maanden de eerste missies opzetten. De eerste samenwerkingsverbanden zijn een feit! Wilt u meer weten, kijk dan op onze website: www.fillthatgap.org.

Dit alles kunnen we niet alleen en met name niet zonder financiële steun. Om die reden zijn we een crowdfunding project gestart. Elke donatie is meer dan welkom. Mocht u ons financieel willen steunen, dan kan dit via de volgende site: http://www.gofundme.com/matchmaking4health of via onze website.

Verder zou u ons enorm helpen om meer mensen te bereiken door anderen te wijzen op ons project.

Alvast hartelijk dank.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Mirna van der Palen

Namens het Fill That Gap team.