Film voor Eldoret

Sinds 2009 zijn wij, ondergetekenden, betrokken bij de betrekkelijk nieuwe Keniaanse huisartsen-opleiding, Family Medicine (FM) geheten.

De aanwas van nieuwe dokters die dit specialisme kiezen is echter nog te gering, o.a. door onbekendheid met het vak en ook door rondzoemende verkeerde ideeën. Daar moet op veel manieren hard aan gewerkt worden en dat gebeurt ook! Zo is het ‘Department of FM’ begonnen met lesgeven aan de aan medische studenten en worden jonge MO’s (medical officers) individueel benaderd. Op de eerste hulp post van het universitaire ziekenhuis in Eldoret, de ‘Emergency’, komen co-assistenten in nauw contact met de leidinggevende Family Physician.

Wij willen door middel van een korte, volledig Keniaanse, documentaire aan alle potentieel betrokkenen in Kenia laten zien wat de grote waarde van Family Medicine voor dokters en voor de gezondheidszorg van Kenia kan zijn. De documentaire zou eventueel ook andere landen van Africa gebruikt kunnen worden).

Hieronder meer uitleg over FM en de film. Ook wordt u verwezen naar een kort filmpje over dit project met enkele Nederlandse en Keniaanse gezichten.

Sponsors gezocht voor…..

We hebben vergevorderde plannen een voorlichtingsfilm te maken over het nieuwe specialisme ‘Family Medicine’, de medisch specialist bij uitstek voor het platteland van Kenia en vele andere landen in Afrika.  Dit is nodig omdat deze opleiding nog te weinig bekend is en te langzaam groeit in Afrikaanse landen.

Doel van deze korte film:

Zoveel mogelijk betrokkenen kennis te laten maken met Family Medicine en daarmee interesse wekken voor de opleiding bij:

– medische studenten

– jonge dokters

– oude en nieuwe politici

– patiënten.

Wat is Family Medicine: 

De Family Medicine opleiding is een universitaire, medisch-specialistische master-opleiding die opleidt tot Family Physician. Het is een vervolgopleiding na het behalen van het basisartsexamen.

“A Family Physician is the specialist to have!”, vooral op het platteland in Afrika. Het is een dokter die op hoog niveau de patiënten en gemeenschappen van de wieg tot het graf kan behandelen en begeleiden.

Groot Belang: 

De harde waarheid is dat het grootste deel van de bevolking praktisch gezien nauwelijks toegang heeft tot de grote ziekenhuizen met de bekende specialisten. Daarom is een breed opgeleide arts van het grootste belang van het platte land.

De opleiding:

De vierjarige specialisatie tot family physician is 10 jaar geleden gestart aan de medical school van Moi University in Eldoret, Kenia en heeft ongeveer 30 sterk-gemotiveerde artsen afgeleverd, die verspreid over het land werken in de rurale ziekenhuizen.

De film:

Aan public relations moet daarom hard gewerkt worden! 

We willen nu helpen de bekendheid van Family Medicine te verbeteren door een korte documentaire te maken die laat zien wat Family Medicine betekenen kan voor de gezondheidszorg.

Scenario: 

Er is een scenario geschreven, waarbij een jonge, net afgestudeerde Keniaanse basisarts, zich gaat oriënteren op Family Medicine. Hij bezoekt Keniaanse ziekenhuizen met family physicians, zowel artsen in opleiding als afgestudeerden. Door zijn ogen ontstaat een beeld van Family Medicine en kan de jonge dokter een goede beslissing nemen over zijn verdere carrière. Ook vele anderen krijgen door de film de juiste informatie over Family Medicine.

Gratis kopieën worden verspreid en vertoond, ook buiten Kenia. (De voertaal is Engels.)

Kosten van de film

Om de kosten van de film te dekken is een bedrag nodig van 17.500 euro.

Het Peter Manschot Fonds heeft van een sponsor al € 5.000 ontvangen.

Het Peter Manschot Fonds is vernoemd naar een van de eerste Nederlandse lectoren in Family Medicine aan Moi University in Eldoret. Vrienden hebben na zijn dood een fonds opgezet met het doel de ontwikkeling van Family Medicine in Kenia te ondersteunen.

Bovenop deze € 5.000 heeft een aantal vrienden, waaronder uiteraard huisartsen en voormalig tropenartsen, sponsorbedragen toegezegd van € 500 ieder!

We hebben thans bijna € 10.000 binnen en hebben jullie hulp nodig om de benodigde € 17.500 bijeen te brengen.

Help mee deze film mogelijk te maken!!

Wij vragen u royale sponsor te willen zijn voor dit doel, zodat velen in de toekomst met goede gezondheidszorg een basis hebben de ontwikkeling van hun land te versterken.

Volg het goede voorbeeld van andere collegae en vrienden door € 500 te doneren.

U kunt uw bijdrage storten op: 

Rekening NL90ABNA0493776664

van het Peter Manschot Fonds

onder vermelding van: Film Family Medicine

(het PMF heeft een ANBI-status, giften zijn fiscaal aftrekbaar)

 

 

 

Met dank aan u allen,

 

Hans Bakker, huisarts n.p., honorary lecturer Family Medicine, Moi University, Kenia.

 

Marianne Holtland, huisarts, honorary lecturer Family Medicine, Moi University, Kenia

 

 

Klik op deze urlhttps://youtu.be/y1OWu5XFnDE  

 

En kijk naar dit filmpje, zodat je meer kan zien en horen over Family Medicine en het 

 

filmproject. 

 

 

Bezoek ook de site van de Werkgroep Huisartsen Internationale Geneeskunde: WHIG.nl.

http://whig.nl/whig-international/eldoret-fm-training/dutch-network-of-fm-trainers-in-eldoret/

http://whig.nl/whig-international/peter-manschot-fund/