Geen financiering AIGT

Op 10 februari 2015 reageerde de Minister van VWS op het verzoek voor financiering voor de opleiding. Dat verzoek is afgewezen. Haar brief en de reactie van het NVTG zijn te lezen op de NVGT website: http://www.nvtg.org/index.php?id=1280. Voor dit jaar had Artsen zonder Grenzen toegezegd om eenmalig bij te springen wanneer de opleiding de begroting niet rond krijgt.