Getrainde gedetineerden sporen TBC op in Ethiopische gevangenissen

In Ethiopische gevangenissen komt veel Tuberculose (TBC) voor. Soms wordt zelfs enigszins gekscherend gezegd dat iemand naast zijn celstraf ook veroordeeld wordt tot deze ziekte. Uit onderzoek van de Ethiopische onderzoeker Dr. Kelemework in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Maastricht, waaronder Mark Spigt PhD, vandaag verschenen in Lancet Global health, blijkt dat gedetineerden heel eenvoudig te coachen zijn om TBC in een vroeg stadium te herkennen bij hun medegedetineerden. Zodoende kan verdere verspreiding voorkomen worden.

TBC in Ethiopische gevangenissenHoewel TBC in de rijke landen niet veel meer voorkomt is het nog steeds een heel groot probleem in ontwikkelingslanden. Geschat wordt geschat dat 23% van de totale wereldbevolking besmet is met de TBC bacterie. Het ontstaan van resistente vormen van TBC vormt een extra en toenemende bedreiging. Het probleem is groter naarmate de leefomstandigheden slechter zijn. In gevangenissen van ontwikkelingslanden zijn de leefomstandigheden vaak extreem slecht Door ziekte, slechte voeding en overbevolking in cellen komt TBC veel vaker voor en wordt het veel makkelijker verspreid. Via familiebezoeken aan de gedetineerden en het gevangenispersoneel blijft de gevangenis een voortdurende bron van TBC voor de samenleving.

Trainen van gedetineerdenDe onderzoekers ontwikkelden een training voor gedetineerden. Gedurende drie dagen kregen een aantal gedetineerden per gevangenis een uitgebreide training over TBC. Hoe wordt TBC veroorzaakt, wat zijn de gevolgen, hoe kun je het herkennen en wat kun je er aan doen? Via deze gedetineerden werden medegedetineerden op de hoogte gesteld, om zodoende de hele populatie alert te maken op het herkennen van de symptomen van TBC. In een grote studie onder 16 Ethiopische gevangenissen (totaal 18.032 gevangenen) bleek dat in de 8 gevangenissen waarin de gedetineerden getraind waren 75 nieuwe TBC gevallen werden gevonden, terwijl dat er in de 8 controle-gevangenissen slechts 25 waren. Deze 50 extra opgespoorde personen konden worden behandeld en er kon worden voorkomen dat zij op hun beurt extra TBC gevallen veroorzaakten.

ImplicatiesIn het ideale geval wordt iedere persoon gescreend op TBC voordat hij of zij in de gevangenis terechtkomt. Maar zo’n screening kost veel geld en dus zijn ontwikkelingslanden op zoek naar goedkopere manieren om TBC op te sporen en vroegtijdig te behandelen. Het trainen van gedetineerden, zoals toegepast in deze studie, kost maar heel weinig geld en kan zodoende op grote schaal worden toegepast. 50 extra opgespoorde gevallen op een populatie van 8000 gedetineerden betekent dat ontzettend veel levens gespaard worden. Het vereist echter wel een sociaal gevangenissysteem. In een gevangenis waar de gedetineerden niet met elkaar kunnen communiceren of waar de situatie erg bedreigend is, zal zo’n training waarschijnlijk veel minder effectief zijn.

Noot voor de pers:

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij Josephine Dols, woordvoerder UM, tel. 043 388 5243, e-mail josephine.dols@maastrichtuniversity.nl of bij onderzoeker Mark Spigt, tel. 06 14725579, e-mail m.spigt@maastrichtuniversity.nl 

De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 388 5222, e-mailpers@maastrichtuniversity.nl. Voor urgente zaken buiten kantooruren:06 5586 1851. 

Voor het volledige artikel kijk hier: https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30477-7/fulltext