Gezocht: huisartsen voor onderzoek communicatie over kanker bij niet-westere migranten (tegen vergoeding)

Bij interesse kan je contact opnemen met onderzoeker mw H. Sungur:
h.sungur@uva.nl of 0611476246

De UvA doet momenteel in samenwerking met Pharos en de KWF onderzoek naar communicatie over kanker bij niet-westerse migranten. Dit project heeft als doel om de situatie van oudere Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse kankerpatiënten binnen de gezondheidszorg te verbeteren.

In de eerste fase van de studie zijn interviews gehouden met patiënten over hun behoeften. In de huidige fase zijn wij op zoek naar huisartsen die hun feedback zouden willen geven op deze interviews. Op deze manier willen wij een beslissing nemen omtrent de inhoud van de oncologische module.

Wij willen deze expertgroep bijeenkomst houden op 4 juli 2017 en willen dan graag jullie mening horen. Hieronder vindt u de details en we horen graag of u zou willen deelnemen.

Wij bieden een vergoeding van €150 aan voor deelname. Reiskosten kunnen ook apart vergoed worden.

Expert bijeenkomst: Dit onderdeel zal 4 juli 2017 tussen 17:30-19:30 plaatsvinden in Amsterdam (Hoogte Kadijk 143-c). Het doel is om een aantal GP’s samen te brengen. Tijdens deze bijeenkomst zouden wij onze bevindingen uit de interviews die met patiënten zijn uitgevoerd willen presenteren. Daarna zouden wij u willen vragen feedback te geven op onze bevindingen. Ook zouden wij u willen vragen na te denken over wat volgens u belangrijk zou zijn op te nemen in de tool die we ontwikkelen (zoals videomateriaal of vragen voor patiënten).

Eind feedback: Rond december 2017 – januari 2018 (exacte data kunnen nader bepaald worden, afhankelijk van data die u schikken), zouden wij dezelfde experts willen vragen (kan per e-mail worden gedaan) om de video’s en vragen die wij, gebaseerd op de eerste bijeenkomst, hebben ontwikkeld te evalueren.