Gezocht: nieuw bestuurslid LCR

Voor de Stichting Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) zijn wij op zoek naar een betrokken:

Bestuurslid LCR, Stichting Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR)

De doelstelling van de Stichting LCR is het bevorderen van de kwaliteit en uniformiteit van de reizigersadvisering in Nederland. Hiertoe geeft het LCR kwaliteitscriteria uit voor de organisatie van reizigersadvies- en vaccinatiebureaus, kwaliteitsnormen voor opleiding en nascholing van professionals en de landelijke richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van verantwoorde reizigerszorg. Om dit goed te kunnen doen onderhoudt het Bureau LCR een coördinatiestructuur met werkgroepen bestaande uit deskundigen voor de reizigersadvisering. Het LCR heeft een wettelijke taak ten aanzien van certificering voor Gele Koorts centra en onderhoudt een kwaliteitsregister voor reizigersgeneeskundigen en verpleegkundigen.

LCR bestuur

Het Bureau LCR is verantwoordelijk voor de uitvoering onder dagelijkse leiding van de directeur Bureau LCR. Het LCR bestuur is verantwoordelijk voor:

 • Het vaststellen van de strategische koers en het beleid van de Stichting LCR;
 • Het toezien op de uitvoering en naleving van de formele samenwerkingsovereenkomst tussen het LCR en de uitvoerende hostende organisatie die het Bureau LCR faciliteert;
 • Het toezien op de procedure die wordt gevolgd bij de totstandkoming en de uitgave van de LCR criteria en richtlijnen;
 • De financiën door de begroting en jaarrekening van de LCR vast te stellen.

Het bestuur van de Stichting LCR bestaat uit vier tot maximaal 7 leden gekozen op voorstel van GGD GHOR Nederland, de Brede Werkgroep Reizigersadvisering, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de grote vaccinerende instellingen. Hierdoor is medezeggenschap van belanghebbenden, ofwel de reizigersadvies- en vaccinatiebureaus in Nederland, binnen het bestuur gewaarborgd. Om het LCR bestuur bij te staan bij de vervulling van haar taak om de doelstellingen van de Stichting LCR te bereiken zijn een aantal adviseurs betrokken bij het LCR bestuur vanuit partijen, die een belang hebben bij een goede reizigersadvisering: afnemers (reizigersbranche, consumentenbond, zorgverzekeraars) en de overheid

Namens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) roepen we belangstellenden, vanuit het midden van de huisartsen die de reizigersadvisering uitvoeren, op zich voor deze bestuursfunctie kandidaat te stellen.

Profiel LCR bestuurslid

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • In staat om een visie te ontwikkelen en strategie te bepalen met betrekking tot de Stichting LCR.
 • Het onderschrijven en het er naar handelen van de doelstelling en de functie van de Stichting LCR en zich hiertoe actief willen inzetten.
 • Een brede kijk op het vakgebied van de reizigersadvisering
 • In staat om vergaderingen van het LCR bestuur (viermaal per jaar) bij te wonen en constructief inbreng te leveren
 • Beschikking hebben over een relevant netwerk.

Daarnaast vragen we van het LCR bestuurlid, waar mogelijk, zorg te kunnen dragen voor het aandachtsgebied marketing & communicatie en/of bedrijfsvoering binnen het LCR bestuur, waar toe de volgende taken/vaardigheden van belang zijn:

 • Marketing & communicatie: Heeft ervaring en kennis van marketing en (online) communicatie en is in staat constructieve en professionele input te geven op het marketing- en communicatiebeleid van de LCR.
 • Bedrijfsvoering: Heeft brede kennis van bedrijfsvoering op gebied van informatiemanagement en ICT en HR in staat constructieve en professionele input te geven op bedrijfsvoeringsactiviteiten in relatie tot de LCR.

Inzet

De rol van LCR bestuurslid is onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar en kunnen herbenoemd worden. De tijdsbesteding is gemiddeld 6- 8 dagen per jaar.